Informace

V případě, že voláte tísňovou linku Městské policie Nové Město nad Metují, sdělte následující údaje:

1.)  jméno a příjmení

2.) místo odkud voláte a co se stalo (stručně popište skutkový děj)

3.) kontakt na svoji osobu pro zpětné volání

a vyčkejte na místě až do příjezdu službu konající hlídky.

Pokud nevíte, jako vodítko vám mohou posloužit následující informace – klikněte sem.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ JE MONITOROVÁNO MĚSTSKÝM KAMEROVÝM DOHLÍŽECÍM SYSTÉMEM ! 

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

Městský kamerový systém je v Novém Městě nad Metují v provozu od roku 2013. V tomto roce bylo v rámci projektu  „Zvýšení bezpečnosti ve městě – kamerový monitorovací systém“ zřízeno dohlížecí pracoviště na služebně Městské policie a do provozu byly uvedeny 3 kamerové body. Kamery monitorují oblast parkoviště za městským úřadem a parkoviště „Farská zahrada“. Tento projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova (2007 – 2013).

Tento systém o třech kamerách byl v roce 2015 rozšířen. Již v roce 2014 začala​ Městská policie ve spolupráci s Policií ČR definovat další kamerové body.  Díky dotaci z Ministerstva vnitra – Program prevence kriminality na projekt „Nové Město nad Metují – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ byl kamerový systém v našem městě v roce 2015 rozšířen o 5 kamerových bodů. Nově kamery monitorují veřejný prostor v těchto místech: autobusové nádraží Rychta, Městská knihovna, kruhový objezd u Domu hasičů, křižovatka ul. Náchodská a Havlíčkova (u Papežů) a Mateřská škola Krčín.

Strážníci Městské policie vykonávají dohledovou činnost 24 hodin denně. A to díky tabletům, které umožňují monitorované území sledovat i při činnosti v terénu. Hlavním cílem monitorování nových míst je snížení trestné činnosti zejména majetkového charakteru, pokles přestupků proti veřejnému pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě. Důležitá je i možnost získání důkazního materiálu pro případné řešení před správními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení.

Další informace o kamerovém systému naleznete zde (klikněte na odkaz).

Časté dotazy ke kamerovému systému najdete zde (klikněte na odkaz)


UPOZORNĚNÍ – TRŽNÍ ŘÁD

Dne 14. 10. 2013 vydala rada města Nové Město nad Metují v rámci nařízení č. 2/2013 nový tržní řád, který stanoví podmínky pro prodej zboží včetně nabídky a poskytování služeb a mimo jiné nově obsahuje i zákaz podomního prodeje. Podomním prodejem se rozumí nabídka a prodej zboží nebo poskytování služeb, které je realizováno bez předchozí objednávky nebo souhlasu zákazníka a to v objektech určených k jejich bydlení. Pokud by se v katastru našeho města podomní prodej vyskytl a občané by se jím cítili obtěžováni, mohou kontaktovat hlídku městské policie na linku 156, která bude problém dále řešit podle příslušných právních předpisů.