Odchyt zvířat

Městská policie Nové Město nad Metují provádí odchyt toulavých a zaběhnutých psů v katastrálním území města a přilehlých obcí, se kterými má město uzavřenu veřejnoprávní smlouvu. Odchycení psi se umísťují do městského kotce na dobu max. 36 hodin. Pokud se do té doby nepřihlásí jejich majitel, putují do Psího domova v Lukavici.

Pokud jste právě zjistili, že se váš mazlíček utekl:

  • kontaktujte Městskou policii Nové Město nad Metují (telefonicky, e-mailem)
  • sdělte své jméno, adresu a telefonní číslo
  • popište jak pejsek vypadá, rasu a jméno na které slyší
  • nahlaste číslo psí známky

Pokud naleznete toulavého pejska:

  • dbejte základních bezpečnostních opatření (vizuální kontakt, racionální přístup, atd.)
  • všímejte si, zda pes má či nemá obojek, popřípadě známku
  • všímejte si, zda v blízkosti psa není přítomen jeho majitel
  • kontaktujte Městskou policii, popište situaci a setrvejte na místě do příjezdu hlídky

Pokud máte zájem o adopci pejska, kontaktujte Psí domov v Lukavici

UPOZORNĚNÍ:

Městská policie Nové Město nad Metují je zařízena pouze na odchyt a umístění psů. Pokud se jedná o ostatní zvířata (zejména dravá nebo exotická) spolupracujeme s veterinární službou a ostatními odbornými organizacemi.