Časté dotazy

Časté dotazy k městskému kamerovému systému (MKDS):

Jsou záznamy z kamerového systému chráněny proti zneužití?

Záznamy z městského kamerového systému jsou chráněny proti zneužití hned několika úrovněmi ochrany – fyzickou, elektronickou, režimovou a kryptografickou. Chráněno je jak samotné zařízení, tak veškeré záznamy na něm pořízené.

Kdo má k záznamům z kamerového systému přístup? Je obsluha kamerového systému nějak prověřena?

K záznamům z kamerového systému mají přístup pouze strážníci městské policie, kteří byli k tomuto účelu vyškoleni a příslušníci Policie České republiky. Záznamy z kamerového systému mohou být poskytnuty pouze orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům v rozsahu jejich povinností a oprávnění.

Sdílíte záznamy z kamerového systému s Ministerstvem vnitra?

Ne, nesdílíme. O záznamy z MKDS mohou požádat pouze orgány činné v trestním řízení a správní orgány v rozsahu svých povinností a oprávnění.

Na jak dlouho a kam se ukládají záznamy z kamerového systému?

Záznamy z MKDS se ukládají na dobu cca 2 – 3 týdnů, poté dochází k jejich automatickému přemazání. Ukládány jsou na speciální záznamové zařízení, které je umístěno na služebně Městské policie a chráněno výše uvedeným způsobem.

Kde se mohu o kamerovém systému dozvědět další informace?

Obecné informace k provozu městských kamerových systémů lze najít na webových stránkách Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů.