Prevence

Od roku 2011 je u Městské policie Nové Město nad Metují zřízen institut preventisty. Preventista Městské policie zajišťuje:

  • přednášky a besedy v rámci prevence kriminality pro děti
  • přednášky a besedy v rámci prevence kriminality pro seniory
  • výrobu a distribuci tiskových a interaktivních materiálů
  • tvorbu témat a programů prevence kriminality v rámci MP

Preventista Městské policie je členem Pracovní skupiny pro prevenci kriminality a rizikového chování zřízené při Městském úřadu Nové Město nad Metují a úzce spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány sociální prevence.

Kontakt:

Josef PROČKO, preventista Městské policie

tel: + 420 605 201 080, e-mail: procko@novemestonm.cz