Zprávy z Městské policie

Zprávy z Městské policie za období od 10. 5.2020 – 10. 6. 2020

Sledované období : 10.05.2020 – 10.06.2020

V tomto období MP řešila celkem 160 událostí. Dopravních přestupků bylo 10, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 6 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

Od večera 11.05.2020 až do pozdních odpoledních hodin následujícího dne MP zaznamenala několik desítek oznámení na nejrůznější situace způsobené silným větrem. Jednalo se zejména o polámané stromy a uvolněné plechy střech domů. Strážníci hovory třídili dle závažnosti a buď nebezpečný stav odstranili sami, nebo jej předávali hasičům. Samozřejmě byli informováni i majitelé poškozených nemovitostí.

14.05.2020 ve 14:30 hodin byl MP nahlášen ležící muž v Jiráskově parku, kdy oznamovatelka uvádí, že již je promodralý. Strážníci muže na místě probudili, poskytli mu první pomoc, zavolali Záchrannou zdravotní službu a předali jej do její péče.

14.05.2020 v 17:35 hodin byl MP nahlášen ležící muž v ulici Husova. Strážníci na místě zjistili, že je nezraněn a jeho stav je způsoben značnou opilostí. Následně byl naložen do služebního vozu MP a odvezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

14.05.2020 v 19:49 hodin došlo na ulici T.G. Masaryka ke rvačce dvou osob. Událost byla zároveň nahlášena MP i PČR. Obě hlídky na místě za použití donucovacích prostředků zadrželi agresora, který byl odvezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Následně sním bylo zahájeno přestupkové řízení, ve kterém mu byla udělena maximální sankce ve výši 10 000kč.

20.05.2020 v 08:00 hodin byla MP předána informace, že soud nařídil zadržení a převoz mladistvé osoby, která se pohybuje v rámci Nového Města nad Metují do specializačního ústavu pro mládež. Hlídka MP mladistvou zadržela na ulici T.G. Masaryka a následně byla předána eskortě Justiční stráže, která zajistila její transport do Prahy, kde sídlí výše uvedený ústav.

20.05.2020 v 11:28 hodin MP vyjížděla na žádost Zdravotnické záchranné služby na Husovo náměstí, kde se má nacházet muž zraněný na hlavě. Muž byl na místě nalezen, byla mu poskytnuta první pomoc a následně byl předán do péče Záchranné zdravotní službě.

20.05.2020 ve 14:53 hodin byl MP oznámen muž, který leží na náměstí Republiky. Na místě byl nalezen podnapilý zraněný starší muž. Strážníci jej ošetřili a převezli na vyšetření do Oblastní nemocnice v Náchodě. Jelikož nebyl agresivní, MP kontaktovala jeho rodinné příslušníky. Ti si jej byli ochotni převzít a tak MP zajistila jeho převoz z nemocnice místo na Protialkoholní záchytnou stanici do domácí péče k příbuzným.

20.05.2020 v 17:50 hodin byla přímo na oddělení MP nahlášena dopravní nehoda cyklistky, která se udála mezi semafory při vjezdu na Husovo náměstí. Strážníci ihned vyběhli na místo, kde nalezli vážně zraněnou cyklistku. Ihned jí byla poskytnuta první pomoc, dále jí byla přivolána Záchranná zdravotní služba, která si jí převzala do péče. Alkohol byl u cyklistky vyloučen a sama uvedla, že žádná další osoba, ani automobil neměl na její nehodě podíl.

22.05.2020 ve 22.02 hodin byl MP nahlášen ležící muž na ulici T.G. Masaryka. Strážníci na místě nalezli nezraněného, ale silně podnapilého muže. Ten nebyl schopen korigovat své chování a tak došlo k jeho zajištění a následném převozu do Oblastní nemocnice v Náchodě.

23.05.2020 v 00:36 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do obce Slavoňov, kde došlo ke rvačce tří osob. Obě hlídky na místě zklidnily situaci a všem aktérům vysvětlili možnosti dalšího řešení situace, která je dále v šetření PČR.

23.05.2020 v 18:45 hodin bylo nahlášeno pečovatelskou službou náhlé úmrtí v centru města. MP na místě poskytla asistenci PČR.

26.05.2020 ve 21:26 hodin byla MP oznámena rvačka na ulici T.G. Masaryka. MP si na místo vyžádala asistenci PČR. Na místě byla následně zklidněna situace a agresor byl zajištěn.

28.05.2020 v 08:10 hodin byl na MP předán nález, který vypadl poblíž Nového Města nad Metují z bílé dodávky. Tímto nálezem bylo poměrně drahé stavební náčiní. Strážníci na základě Městského kamerového systému vytipovali dodávku, ze které mohlo náčiní vypadnout. Následně byl kontaktován majitel, který si ještě tentýž den nález vyzvednul. Výše uvedený případ je pouze jeden z mnoha nálezů, které MP přijímá. Ze všech nálezů se nám daří téměř 90% vrátit původním majitelům, ostatní jsou předávány Městskému úřadu a po uplynutí zákonné lhůty se stávají majetkem města. Velké poděkování zde patří všem poctivým nálezcům, kteří stále častěji odevzdávají na MP i peněženky s finanční hotovostí, kdy je zvlášť potěšující fakt, že původní majitel následně potvrzuje, že hotovost odpovídá původnímu stavu.

28.05.2020 v 10:10 hodin byl oznámen agresivní mladík v budově Městského úřadu Nové Město nad Metují, po příchodu strážníků do místa oznámení se agresor pokusil na strážníky zaútočit. Okamžitě byl sražen na zem, kde byl spoután. Následně bylo zjištěno, že je pod vlivem alkoholu, proto bylo rozhodnuto o jeho převozu na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové. I když zákrok skončil bez zranění, musel být nejprve agresor převezen do Oblastní nemocnice v Náchodě na vyšetření, neboť na záchytné stanici v takto brzké době ještě není lékař a každému umístění na záchytné stanici musí předcházel odborné lékařské vyšetření.

28.05.2020 v 17.21 hodin se na MP obrátila žena, která bydlí ve vzdáleném městě. Uvedla, že v Novém Městě nad Metují bydlí její otec, který jí přes mobilní telefon oznámil úmysl spáchat sebevraždu. Strážníci ihned započali pátrání po otci oznamovatelky. Ten byl naštěstí nalezen v pořádku a již psychicky klidný. Informace byla oznamovatelce zpětně podána.

04.06.2020 v 19:05 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda, při níž osobní vozidlo v obci Nahořany srazilo dítě. To si na místě převzala do péče Záchranná zdravotní služba, která jej odvezla do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Strážníci na místě usměrňovali dopravu a asistovali PČR při vyšetřování nehody.

06.06.2020 v 19:50 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do ulice Dukelská, kde má v jednom z bytů agresivní mladík demolovat nábytek. Po příjezdu na místo agresor zaútočil i na zasahující strážníky, ti jej za použití slzotvorných prostředků zpacifikovali a předali PČR k dalším úkonům. Celá událost se obešla bez zranění, ale slzotvorné prostředky MP Nové Město nad Metují použila při ostrém zásahu opět téměř po deseti letech.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 6. 2020 – 10. 7. 2020

Sledované období : 10.06.2020 – 10.07.2020

V tomto období MP řešila celkem 159 událostí. Dopravních přestupků bylo 27, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 18 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.06.2020 ve 14:50 hodin byla MP nahlášena ležící mladá žena na chodníku v ulici Českých Bratří. Strážníci na místě zjistili, že její stav je způsoben alkoholem a naměřili jí 2,63 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyla schopna kontrolovat své chování, byla převezena do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

13.06.2020 v 07:19 hodin byla MP nahlášena neprůjezdná komunikace u obce Nahořany ve směru na Českou Skalici. Strážníci na místě zjistili, že silnici zablokovali svými auty lidé, kteří přijeli na samosběr jahod. Tento nápor byl pro organizátory zcela nečekaný a pravděpodobně souvisel se zavřenými hranicemi, kdy si lidé tentokrát nepřivezli jahody z Polska. Strážníci na místě zajistili průjezdnost komunikace.

14.06.2020 v 16:45 hodin vyjížděla MP na žádost Záchranné zdravotní služby do ulice Johnova, kde by se měla nacházet zraněná žena. Strážníci na místě zjistili, že její stav není způsoben alkoholem. Pouze uklouzla a vážně se poranila, ihned jí byla poskytnuta první pomoc a následně byla předána do péče Záchranné zdravotní službě.

14.06.2020 ve 23:02 hodin byl MP oznámen značně podnapilý mladík, který se pohybuje ve vozovce na Husově náměstí. Mladík byl strážníky nalezen, jak se pokouší řídit dopravu. Strážníci ho ihned zpacifikovali a zjistili u něho 3,02 promile alkoholu v dechu, navíc při kontrole místa byl zjištěn i mírně poškozený a povalený semafor. Následně byl muž převezen do Oblastní nemocnice v Náchodě. Celý případ MP předává do správního řízení.

15.06.2020 v 17:05 hodin byl MP oznámen značně podnapilý muž, pohybující se v okolí kina. Tento muž strážníkům nadýchal neuvěřitelných 4,22 promile alkoholu v dechu. Navíc začal být vůči strážníkům agresivní a proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

16.06.2020 v 11:15 hodin vyjížděla MP společně s PČR do obce Nahořany, kde se má v prodejně potravin nacházet agresivní muž, který křičí a buší do regálů. Na místě byl zpacifikován a jelikož nadýchal 3,02 promile alkoholu v dechu byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

17.06.2020 v 10:50 hodin byl z Černčic nahlášen agresivní pes, který již pokousal kolemjdoucího. Hlídka MP ihned vyjela na místo, kde psa nalezla. Ten byl strážníky za pomocí narkotizační střely uspán. Následně byl předán majiteli

19.06.2020 v 11.26 hodin byl MP nahlášen ležící muž na ulici 1. máje. Dechovou zkouškou bylo u něho zjištěno 2,43 promile alkoholu v dechu. Jelikož muž nebyl agresivní, byl bez zranění, strážníci jej převezli do místa bydliště, kde byl předán blízké příbuzné.

23.06.2020 ve 20:50 hodin byl při hlídkové činnosti v ulici T.G. Masaryka zjištěn agresivní mladík. Ten byl strážníky za použití donucovacích prostředků zpacifikován a následně byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

02.07.2020 ve 03:45 hodin byl současně MP i PČR nahlášen pohybující se agresivní muž, který křičí a převrací popelnice v ulici Malecí. Tento muž byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován. Nejprve byl převezen k vyšetření na psychiatrické oddělení v Novém Městě nad Metují a po jeho ukončení byl zajištěn MP převoz do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

03.07.2020 v 09:00 hodin MP zaznamenala několik oznámení, že městem projíždí nákladní automobil, ze kterého vytéká beton. Tento stav zaznamenaly i městské kamery, díky nimž byl ihned identifikován dopravce. Ten byl okamžitě kontaktován, následně do Nového Města nad Metují vyslal další vozidlo i své pracovníky, kteří začali beton odklízet. MP jim na místě poskytla asistenci spojenou zejména při usměrňování provozu. Poté ještě místa omyli dobrovolní hasiči z Nového Města nad Metují.

05.07.2020 v 09:50 hodin MP přijala oznámení, že u silnice v ulici Havlíčkova leží osoba. Strážníci na místě dechovou zkouškou zjistili, že dotyčný je pod značným vlivem alkoholu, neboť nadýchal 2,38 promile. Jelikož začal být na strážníky agresivní, byl za pomoci donucovacích prostředků zpacifikován a převezen do zdravotnického zařízení v Pardubicích.

Strážníci naší Městské policie velmi často spolupracují s pracovníky Protialkoholní záchytné stanice, proto bych rád čtenářům trochu blížeji popsal, jak to na takové záchytné stanici chodí a vypadá. Pro lepší představu je součástí tohoto článku i fotografie jednoho z pokojů ze záchytné stanice v Hradci Králové. Ta se nachází v části Nový Hradec Králové a je zřízena v nenápadném samostatně stojícím objektu. Její osazenstvo tvoří lékař, zdravotní sestra a silný zřízenec. Po přijetí osoby následuje její vyšetření, sepsání cenných věcí, svlečení a případné omytí. Následně je osoba zavedena buď na hromadný pokoj, nebo v případě agresivních osob na tzv. samotku. Každý výtečník rovněž obdrží lahev s vodou. Až do této doby se vše odehrává za asistence strážníků. Poté strážníci obdrží potvrzení o převzetí a vracejí se zpět na svoji základnu.

Práce těchto lidí na Protialkoholních záchytných stanicích je nelehká, opomíjená a přesto tolik potřebná. Manipulují s těmi nejhoršími osobami z Královehradeckého kraje, jsou vystaveni různým chorobám a často je jim ze strany ubytovaných vyhrožováno. Tímto krátkým článkem bych jim chtěl alespoň trochu za jejich práci a velmi dobrou spolupráci poděkovat.

Velkým problémem je ovšem samotná kapacita, která čítá pouhých osm lůžek na celý Královehradecký kraj a v případě výluky obdobného zařízení v Pardubicích i pro celý Pardubický kraj. Tato kapacita je často naplněna a poté především v pozdních nočních hodinách musíme obtelefonovávat různá zdravotnická zařízení, která by byla schopná opilou, často agresivní osobu přijmout. V těch nejkrajnějších případech musí být taková osoba umístěna na standartní oddělení interny spádové nemocnice. Tato zařízení nejsou samozřejmě pro pobyt takových osob uzpůsobena a mnohdy musí být samotnými strážníky v nemocničních zařízeních prováděn nepřetržitý dozor. Toto je vážný problém, na který se snažíme kraje upozorňovat, neboť ze zákona musí mít každý kraj zřízenou minimálně jednu Protialkoholní záchytnou stanici. Samozřejmě musíme i přihlédnout k faktu, že ne každý opilý člověk patří na tzv. záchytku, když si jen někde lehne. Pokud není agresivní, naši strážníci jej ošetří pomohou mu s orientací a případně převezou do místa bydliště, kde je předán příbuzným. Mnohdy jsou takto i dospělí lidé převezeni k rodičům, či sourozencům, protože sami v bytech zůstat nemohou. Občas se i stane a strážníky to mile potěší, že takoví lidé se přijdou na MP druhý den omluvit a strážníkům poděkují za pomoc.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10. 7.2020 – 10.8.2020

Sledované období : 10.07.2020 – 10.08.2020

V tomto období MP řešila celkem 184 událostí. Dopravních přestupků bylo 45, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech a PČR jsme předávali jednoho zadrženého pachatele trestného činu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

Celé období jsme započali poněkud kuriózním, ale potřebným zásahem. Dne 11.07.2020 ve 12:15 hodin MP přijala oznámení o zaseklé vlaštovce, která na Husově náměstí visí z hnízda hlavou dolů, strážník si na místo přivezl štafle a nebohou vlaštovku osvobodil, ta okamžitě po uvolnění odletěla.

12.07.2020 v 16:03 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do prostoru AS Rychta, kde došlo k napadení mezi dvěma muži. Obě hlídky na místě zřídili pořádek, celý případ je dále v šetření PČR.

12.07.2020 v 19:45 hodin byli MP oznámeny nefunkční semafory při vjezdu na Husovo náměstí. Strážníci ihned převzali řízení provozu a informovali servisní techniky, kteří za cca. jednu hodinu provedli opravu.

12.07.2020 ve 20:45 hodin MP přijala oznámení o ležícím muži na ulici Komenského. Ten byl na strážníky po jejich příjezdu velmi agresivní, ti jej za použití donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli do Oblastní nemocnice v Náchodě, kde u něho bylo zjištěno 3,79 promile alkoholu v krvi. Vzhledem k jeho stavu nebyl možný jeho pobyt na záchytné stanici a musel zůstat hospitalizován v nemocnici, kde strážníci asistovali zdravotníkům, až do jeho zklidnění.

13.07.2020 ve 21:41 hodin MP zasahovala na žádost PČR na Husově náměstí, kde má docházet k rodinnému konfliktu. Agresor byl na místě zpacifikován a s 3,28 promile alkoholu v dechu jej PČR převezla na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

14.07.2020 ve 12:58 hodin MP prvně přijala oznámení o porouchaném Litevském kamionu ve Vrchovinách. Strážníci na místě usměrňovali dopravu, až do přívozu dopravních značek, kterými bylo místo zabezpečeno. Jelikož dopravce nedokázal, ani během druhého dne nákladní vozidlo opravit, bylo nařízeno jeho nucené odtažení.

15.07.2020 v 01:30 hodin MP vyjížděla do obce Přibyslav, kde má být zablokovaná silnice kupou dřeva. Strážníci zjistili majitele a pomohli mu s odklizením dřeva tak, aby došlo ke zprůjezdnění komunikace. Tento stav zapříčinili opilí mladíci, kteří si vůbec neuvědomují, že v případě zablokování cesty mohou ohrozit na životech své spoluobčany v případě, že je například postihne zdravotní indispozice. Bohužel s nejrůznějšími způsoby blokací komunikací se setkáváme i v Novém Městě nad Metují a to zejména v pozdních nočních hodinách. V těchto případech nemáme s pachateli slitování a řešíme jej nejpřísnější sankcí jakou nám zákon umožňuje.

15.07.2020 v 16.55 hodin bylo MP nahlášeno nevhodné chování známého bezdomovce na ul. T.G. Masaryka. Ten po příjezdu strážníků byl sice střízlivý, ale značně agresivní a zasahujícím strážníkům vyhrožoval, že až nebudou ve službě, tak je opravdu zabije. Strážníci jej za použití donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli k dalším úkonům na oddělení MP.

15.07.2020 ve 20:00 hodin MP přijala oznámení, že došlo ke zničení dveří u jednoho objektu v ulici Dukelská. Strážníci pachatele dopadli o několik ulic dále, byl vážně pořezán na zádech a rukou. Strážníci mu okamžitě poskytli první pomoc, zavolali záchrannou zdravotní službu a té asistovali při převozu do nemocnice. Následně z bezpečnostních důvodů byl muž strážníky transportován do specializovaného zdravotnického zařízení v Hradci Králové. Celý incident byl předán k dořešení správnímu orgánu Městského úřadu Nové Město nad Metují.

22.07.2020 v 11:09 hodin bylo MP oznámeno nepojízdné osobní vozidlo odstavené na jednom z nejproblémovějších míst a to v esíčkách na hlavní silnici ve Vrchovinách. MP ihned vyjela na místo, kde se nacházel i řidič tohoto vozidla, který uvedl, že má poruchu a požádal MP o pomoc. Na místo byla přivolána specializovaná odtahová firma, která zajistila odstranění vozidla. Strážník na místě cca. 1h řídil dopravu.

22.07.2020 v 17:00 hodin MP zaznamenala celou řadu opakujících se stížností na průjezd vozidel na červenou ve směru do Husova náměstí. Tento stav trval několik dní a to i přes fakt, že semafory zkontrolovala odborná firma. Strážníci proto provoz monitorovali a stížnosti dostávali i v případech, kdy vozidla prokazatelně jela na zelenou. Proto detailně proměřovali jednotlivé intervaly a zjistily, že sice semafory mají stejný interval, ale ten ve směru do náměstí jej má posunut do jiné časové sekvence a tím dochází, že poslední vozidla projíždějící na zelenou, nestihnou na Husovo náměstí dojet. Ihned byla kontaktována odborná firma, která nejprve nechtěla v tuto závadu věřit, neboť tvrdila, že na místě byl servisní technik a žádnou závadu neshledal. Ovšem, když následující den kompletně semafory vyměnila, tak byl problém vyřešen.

22.07.2020 v 21:38 hodin MP vyjížděla do ul. T.G. Masaryka, kde má docházet k partnerské hádce a oznamovatel má vážné obavy o zdraví aktérů. Na místo se dostavila jak MP tak PČR a obě hlídky na místě zjednaly pořádek.

28.07.2020 v 17:35 na oddělení MP zazvonil chlapec, který uvedl, že je s rodiči na výletě v Novém Městě nad Metují a ztratil se. Hlídka MP mu rodiče nalezla.

05.08.2020 ve 20:23 hodin MP přijala oznámení od paní z ul. T.G. Masaryka která uvedla, že z bytu od sousedů slyší volání o pomoc. Strážníci na místě zjistili starší ženu za dveřmi bytu, navázali sní kontakt a jelikož říkala, že není bezprostředně zraněná a pouze nemůže vstát, strážníci nepřistoupili k násilnému zničení dveří, ale požádali hasiče o přistavení žebříku, kterým bylo možné vniknout do bytu přes otevřené balkónové dveře. Paní byla následně předána do péče Záchranné zdravotní službě.

08.08.2020 ve 23.34 hodin hlídka MP vyjížděla do ul. Nahořanská, kde mělo dojít k dopravní nehodě, řidič pomoc odmítá, že si prý vše zařídí sám, což bylo oznamovateli podezřelé a celou věc velmi správně oznámil na MP. Strážníci na místě zjistili muže, který uvedl, že je řidičem vozidla. Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 2,15 promile alkoholu v dechu, po této zkoušce byl strážníky na místě zadržen, jako osoba podezřelá z trestného činu. Na místo byla přivolána PČR, která si podezřelého převzala k dalším úkonům a také hasiči, kteří zajistili unikající provozní kapaliny.

Městská policie Nové Město nad Metují je zcela nově vybavena nejmodernější technikou pro odhalování řidičů, kteří překračují nejvyšší dovolenou rychlost. Jedná se o radarovou sestavu Ramer R 10 C ( na obrázcích ), která nahradila 17 let starý radar, který již byl nevyhovující. Současný radar nově umožní měřit v podstatě kdekoli a to nejen ze stojícího vozidla, ale především i z jedoucího vozidla, kdy je možné měřit i protijedoucí vozidla. Zároveň je systém schopen měřit i automaticky ze zaparkovaného vozidla bez přítomnosti posádky. Zjednodušeně se dá říci, že naše MP měří všude tam kde se objeví a kudy projíždí, což je velmi důležité pro odhalování silničních pirátů a značně zvyšuje mobilitu, kdy můžeme v podstatě neustále měnit lokality a není již nutné dlouze stát na jednom místě, což mělo za následek tzv. problikání od protijedoucích řidičů i do vzdálenosti mnoha kilometrů. Tato radarová sestava umožňuje oproti původní měřit i v nočních časech a budu tedy moci konečně vyhovět stížnostem občanů, kteří poukazují na fakt, že někteří řidiči si ve večerních hodinách dělají z ulic závodní dráhy.

Celý systém vhodně doplní stacionární radary, které budou v našem městě vybudovány v měsíci říjnu. O technologii stacionárních radarů budu podrobně informovat v některém z příštích čísel zpravodaje. Od obou technologií si slibuji podstatné zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci celého obvodu Obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.8.2020 – 10.9.2020

Sledované období : 10.08.2020 – 10.09.2020

V tomto období MP řešila celkem 205 událostí. Dopravních přestupků bylo 63, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 15 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

15.08.2020 v 18:57 hodin MP přijala oznámení o agresivním mladíkovi, který se nachází v ulici Nádražní. Po příjezdu strážníků na místo, jeho agresivita neustávala, proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích.

16.08.2020 v 02:00 hodin byla MP oznámena skupinka vandalů, která poškozuje okolí pomníku v obci Nahořany. MP na místě zajistila skupinku mladíků z nichž dva se přiznali, že poškodili vlajkový stožár. Celá událost je i nadále v řešení MP.

20.08.2020 v 13:10 hodin MP vyjížděla na žádost PČR k porouchanému kamionu, který stojí v kopci nad obcí Vrchoviny ve směru na Náchod a ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Strážníci na místě po několik hodin řídili dopravu.

24.08.2020 ve 22:50 hodin byla MP přivolána do jednoho z bytů v ulici Pod Výrovem, kde dochází k rodinné hádce. Strážníci na místě zklidnili situaci a agresora vyvedli z bytu.

25.08.2020 v 00:24 hodin MP přijala oznámení o ležícím muži v ul. T.G. Masaryka, na místě bylo zjištěno, že muž je pod značným vlivem alkoholu. Nebyl agresivní, ale bohužel jej nebylo komu předat, tak musel být odvezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

25.08.2020 v 11:31 hodin MP přijala urgentní žádost o asistenci při napadení v bytě, ke kterému mělo dojít v ulici Nádražní. Strážníci na místě poskytli PČR veškerou podporu, tato událost při které došlo i ke zranění obyvatel bytu je dále v šetření PČR.

27.08.2020 v 16.25 hodin byl MP nahlášen ležící muž přímo na mostě v ulici 1. Máje. Tento muž se nebyl schopen udržet na nohou, navíc začal slovně napadat zasahující strážníky. Jelikož byl i drobně zraněn, byl na místě ošetřen a následně ve spolupráci s PČR převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

05.09.2020 ve 21:50 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do jednoho z bytů na ulici T.G. Masaryka, kde došlo k napadení mezi partnery. Obě hlídky na místě zklidnily situaci a agresor byl z bytu vykázán.

07.09.2020 v 08:40 hodin oznámili MP zaměstnanci Technických služeb Nové Město nad Metují, že nějaký vandal zničil dvě úplně nové lavičky na ul. Farská Zahrada. Strážníci provedli analýzu více jak 30 hodin záznamů z Městského kamerového systému. Výsledkem bylo, že se jim podařilo identifikovat pachatele, který se následně pod tíhou důkazů k činu doznal. Odměněn byl sankcí v řádu tisíců korun.

08.09.2020 v 11:00 hodin MP vyjížděla na tíseň SOS do jednoho z domů v lokalitě František ke zraněné seniorce. Strážníci jí na místě poskytli první pomoc a předali do péče Záchranné zdravotní službě.

Jedním z úkolů Městské policie je i zajištění bezpečnosti na velkých městských akcích. Na fotografii můžete vidět vozidlo Městské policie na samém konci průvodu, který v rámci akce Dny Evropského Dědictví v letošním roce vycházel od vlakového nádraží. Právě samotný průvod patří z hlediska bezpečnosti k nejnáročnějším. Tentokrát se na jeho bezpečném průchodu městem podíleli tři strážníci, dva policisté, jeden asistent a tři služební vozidla. Samotný průvod je vždy krytý na samém konci vozidlem MP, aby nedošlo k najetí do průvodu. Ostatní strážníci a policisté uzavírají křižovatky před průvodem a jelikož je těchto rizikových míst vždy více, než dostupného bezpečnostního personálu, tak je stanoven přesný harmonogram, kdo, kdy a kam se přesune. Důležité je, aby i doprovodné vozidlo bylo odstaveno ve vedlejší ulici tak, aby se dotyčný pořídil bočními ulicemi přesunout na další bod, aby mohl vše včas uzavřít. Jsem velmi rád, že i letos se nám podařilo průvod bezpečně tzv. městem protáhnou. Bohužel je to stále vzhledem k narůstající dopravě obtížnější.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.09.2020 – 10.10.2020

Sledované období : 10.09.2020 – 10.10.2020

V tomto období MP řešila celkem 187 událostí. Dopravních přestupků bylo 58, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech. A PČR jsme předávali tři podezřelé pachatele trestných činů.

Současný článek připravuji v době, kdy je celá ČR opět svírána pandemií coronaviru a jsou opětovně zaváděna přísná epidemiologická opatření. Všichni naši strážníci mají zaveden velmi přísný hygienický režim, který směřuje k tomu, aby chod MP nebyl ohrožen. Oproti jarním měsícům zatím neomezujeme naši činnost pouze na řešení přijatých oznámení, ale standartně jsme aktivní v řešení jak dopravních přestupků, tak ostatních záležitostí veřejného pořádku. V rámci samotných vládních opatření budeme občanům spíše vše vysvětlovat a pomáhat jim se ve všech změnách orientovat, ovšem pokud bude někdo soustavně opatření porušovat, jsme připraveni k udělení i tvrdých sankcí.

 

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.09.2020 v 07:45 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila kamion, který směřuje do centra města. V okamžiku, kdy se jej strážníci chystali zastavit, se z návěsu ozvala velká rána a z pod plachty se začal na vozovku sypat granulát. Vozidlo bylo ihned odstaveno na ul. 28. října. Po vystoupení z vozu řidič strážníky doslova šokoval větou, že nic nemůže dělat a když pojede rychle, tak se to bude sypat méně. Po těchto slovech mu musela být důrazně zakázána další jízda a to opravdu důrazně, neboť stále chtěl pokračovat v jízdě. Po cca. 10 minutách se podařilo náklad provizorně zajistit, ovšem dalším překvapením byl fakt, že řidič velké soupravy neměl u sebe ani lopatu, ani koště. To mu bylo zapůjčeno Městskou policií, aby mohl provést úklid vozovky, navíc byl odměněn i pokutou, následně byl pomalou jízdou doveden do Slavoňova, kde náklad skládal.

11.09.2020 ve 14:15 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda čtyř vozidel na tzv. křižovatce U Papežů. Na místě došlo bohužel k jednomu zranění a zraněné byla přivolána Záchranná zdravotní služba. Dále strážník na místě zajistil doklady účastníků. Z důvodu úniku provozních kapalin přivolal na místo hasiče a další policisty z důvodu usměrňování dopravy, neboť se nehoda stala v dopravní špičce.

11.09.2020 v 17:30 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do obce Černčice, kde pes problémových občanů pokousal dítě. MP na místě poskytla PČR asistenci a ta dále celou událost šetří.

11.09.2020 ve 21:11 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda na ulici Malecí. Strážníci na místě zjistili zcela opilého řidiče, kterého okamžitě zadrželi a předali PČR jako osobu podezřelou ze spáchání trestného činu.

14.09.2020 v 11:00 hodin bylo MP nahlášeno napadení seniora v Bohuslavicích. Na místě vyšlo najevo, že se jedná o rodinný spor. Strážníci na místě zklidnili situaci a jelikož se spor týkal i dětí byl vyrozuměn příslušný odbor Městského úřadu Nové Město nad Metují.

17.09.2020 v 09:54 hodin se přímo před stanicí Městské policie udála dopravní nehoda se zraněním, při které se srazil motorkář a osobním vozidlem. Jelikož motorkář dopadl těsně vedle parkovacího místa pro Městskou policii, tak se někteří občané domnívali, zda na této nehodě nemělo vozidlo MP podíl. Mohu všechny čtenáře ujistit, že naše vozidlo na této nehodě podíl nemělo a v době střetu se nacházelo poblíž vinárny U Řeháčků. Naši strážníci na místě zasáhli v podstatě okamžitě. Zraněnému bylo zastaveno krvácení a dále byl ošetřován, až do příjezdu Záchranné zdravotní služby. Následně MP zajistila okamžik střetu na záběru z kamerového systému a asistovala PČR při vyšetřování. Fotografie z této události je součástí článku, kde si můžete všimnout oranžového kruhu, který označuje dopad motocyklisty.

17.09.2020 ve 14.01 hodin strážníci přímo u kina zadrželi osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání z důvodu nenastoupení k výkonu trestu. Dotyčný byl okamžitě omezen na osobní svobodě a předán PČR, která jej eskortovala do vězeňského zařízení.

18.09.2020 v 00:30 hodin vyjížděla MP na žádost PČR na silnici 1/14 ve směru od Vrchovin na Náchod, kde se má nacházet zraněný cyklista. Muž byl zraněn na hlavě, byla mu ihned poskytnuta první pomoc, ovšem zároveň bylo zjištěno, že je pod vlivem alkoholu. Na místě byl předán Záchranné zdravotní službě, celá událost je dále v šetření PČR.

18.09.2020 v 07:40 hodin byla MP oznámena další nehoda na tzv. křižovatce U Papežů. Tentokrát se nehoda obešla bez zranění. Strážníci na místě pomohli se zadokumentováním nehody a zajistili řízení dopravy. V souvislosti s touto další nehodou upozorňuji, že toto místo je z pohledu dopravy nejnebezpečnějším místem v Novém Městě nad Metují a prosím všechny účastníky silničního provozu, aby zde byli obzvlášť opatrní.

18.09.2020 v 16:09 hodin byl MP oznámen silně krvácející muž, který se nachází na náměstí Republiky. Strážník mu okamžitě poskytl první pomoc a staral se o zraněného, až do předání Záchranné zdravotní službě.

21.09.2020 v 19:00 hodin byla MP kontaktována PČR, aby byl zjištěn majitel dle známky psa, který byl účastníkem dopravní nehody v Klenech a bohužel při této nehodě uhynul. Touto událostí, zde upozorňuji všechny majitele psů, kterým zvíře uteče a způsobí dopravní nehodu, že krom ztráty zvířete jim navíc může hrozit i náhrada škod způsobených dopravní nehodou.

22.09.2020 v 15:53 hodin byl MP oznámen muž, který obtěžuje a pokřikuje na ostatní občany v Jiráskově parku. Na místo dorazil strážník společně s policisty. Muž na ně svoji agresivitu ihned obrátil, následně byl zpacifikován a při kontrole jeho věcí u něho byly nalezeny zakázané návykové látky. Následně byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové a případ je dále v šetření jak MP, tak PČR.

25.09.2020 v 11:11 hodin MP i PČR vyjížděla do zdravotnického zařízení na ul. T. G. Masaryka, kde pacientka napadla ošetřující personál. Ta byla zpacifikována a ve spolupráci se zdravotníky připravena k převozu do specializovaného oddělení. Událost je dále v šetření MP.

27.09.2020 ve 22:08 hodin požádala PČR, Městskou policii o pomoc při pátrání po osobě, která poškodila jeden z domu na Husově náměstí. Pátrání bylo úspěšné a výtržník po zadokumentování činu, byl PČR převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

29.09.2020 v 15:18 hodin byla MP vyrozuměna o hořícím vozidle ve Vrchovinách. Jelikož se MP v době oznámení nacházela poblíž Vrchovin, tak byla na místě ještě před hasiči a sama započala práškovým přístrojem hasící zásah, tímto zásahem se podařilo požár tlumit do příjezdu hasičů tak, že se nerozšířil do kabiny vozidla, ani na přilehlý dům. Následně byla v místě po dobu dvou hodin řízena doprava.

03.10.2020 v 09:52 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda dvou osobních vozidel v ul. Havlíčkova. Událost se obešla bez zranění, strážníci na místě zajistili místo dopravní nehody.

03.10.2020 ve 20:40 hodin byl MP nahlášen konflikt problémových občanů v ulici Nádražní. Agresivní muž byl na místě zpacifikován a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

04.10.2020 v 18:08 hodin byla MP požádána PČR o asistenci při vykázání agresora ze společného obydlí v lokalitě Krčín. Pro zpacifikování tohoto agresora byl dokonce použit zřídka používaný donucovací prostředek spočívající v hrozbě namířené služební zbraně. Celá událost se obešla bez zranění a je dále v šetření PČR.

04.10.2020 ve 20:36 hodin si strážníci všimli podezřele odstaveného vozidla ve Vrchovinách. Následným šetřením bylo zjištěno, že vozidlu nejen, že došel benzín, ale že bylo přímo odcizeno. Zároveň si strážníci uvědomili, že u Vrchovin potkávali i podezřelého muže, okamžitě vyjeli zpět do města a podezřelého zadrželi na ul. T.G. Masaryka.

08.10.2020 v 17:00 hodin MP přijala oznámení, které spočívalo v konfliktu muže a dětí v ul. Malecí. MP se podařilo všechny aktéry konfliktu dopátrat a ten je dále v šetření MP.

Jsem rád, že stále více občanů si najde čas a přečte si tento článek, kde mohu alespoň trochu přiblížit činnost naší Městské policie, ale ještě více mě těší zpětná vazba od čtenářů.

V měsíci září mě právě jeden čtenář kontaktoval a poprosil mě, abych v této rubrice popsal jednu událost, která se mu osobně stala. Konkrétně si všiml, že řidička při parkování zabrala dvě parkovací místa, když jí na tuto skutečnost upozornil, tak odpověděla, že vozidlem za dva miliony, musí zabrat dvě místa. V této souvislosti upozorňuji, že pokud někdo vlastní vozidlo, které se nevejde do vyznačeného parkovacího místa, tak musí použít jiné a to i za cenu delší pochůzkové vzdálenosti. Zároveň musí každý řidič počítat, že čím větší vozidlo, tím je parkování v centrech měst složitější.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.10.2020 – 10.11.2020

Sledované období : 10.10.2020 – 10.11.2020

V tomto období MP řešila celkem 207 událostí. Dopravních přestupků bylo 105, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech.

Po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, dojde v Novém Městě nad Metují a nejbližším okolí k instalací radarových stanovišť, která budou měřit rychlost projíždějících vozidel a zároveň pořizovat důkazní materiál, který bude sloužit k postihu řidičů, kteří překročí nejvyšší dovolenou rychlost. Do příštího zpravodaje připravuji podrobné informace k této problematice, kde zároveň popíši, jak dlouhá a složitá cesta vedla k samotné realizaci.

Na přiložené fotografii si můžete všimnout, jakou spoušť na silnici způsobilo zahoření tzv. popelářského vozidla, které se událo 27.10.2020 ve 14:34 hodin na Mezilesí.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

15.10.2020 v 19:30 hodin došlo k rozsáhlému výpadku elektrického proudu v Náchodě, tento stav si vyžádal okamžitou opravu transformátoru, kvůli které musela být omezena doprava na hlavním tahu z Nového Města nad Metují na Náchod. MP na žádost PČR provedla dvou hodinovou uzavírku této komunikace od křižovatky na Bražec.

17.10.2020 ve 20:00 hodin byl MP nahlášen sousedský spor v ulici Havlíčkova, který měl vyvrcholit napadením a výhrůžkami. MP si na místo vyžádala jako zálohu PČR. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek a všem aktérům byl vysvětlen další postup.

22.10.2020 v 17:54 hodin bylo MP oznámeno nákladní vozidlo se zahraniční SPZ, které v ulici Českých Bratří poškodilo zeď a z místa ujelo. MP se podařilo uvedené vozidlo dostihnout a zastavit ve Spech. Jeho řidič se k incidentu přiznal a s vlastníkem zdi se dohodl na způsobu uhrazení škody.

23.10.2020 ve 14:48 hodin byl MP nahlášen agresivní opilec, který se pohybuje v ulici Klosova. Strážníci jej na místě za použití donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

28.10.2020 ve 22:31 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do Lhoty u Nahořan, kde se má nacházet podnapilý muž, který zabil psa. Strážníci na místě poskytli PČR plnou součinnost a událost je dále v šetření.

30.10.2020 v 19:05 hodin MP zaznamenala na tísňovou linku 156 několik telefonátů od občanů, kteří slyší v Novém Městě nad Metují houkající poplachové sirény a obávají se o svoji bezpečnost. MP neměla v současné době hlášen žádný bezpečnostní problém v rámci města, pro jistotu byla kontaktována operační střediska HZS i PČR, ale ani ta neměla žádný problém hlášený. Dalším šetřením bylo zjištěno, že houkají všechny sirény v soukromé společnosti na ulici Náchodská. Na místě již vše řešila ostraha objektu a servisní technici. Ti MP potvrdili, že se jedná o plané poplachy, záhy se podařilo sirény vypnout. Ihned byla o situaci vyrozuměna příslušná operační střediska a jelikož se celá řada občanů obávala o svoji bezpečnost a na sociálních sítích, se již začaly šířit nejrůznější fámy. Byl ihned vyrozuměn pan starosta a pracovnice Městského úřadu Nové Město nad Metují, která má okamžitý přístup na oficiální FB města, aby občanům podala co nejrychleji uklidňující informace.

01.11.2020 ve 13.48 hodin se na MP obrátil zoufalý senior z ulice Rašínova s tím, že jej rodina nechala v bytě samotného a bez prostředků. Strážník na místě se seniorem navázal kontakt a zároveň si vyžádal asistenci sociální pracovnice. Bližším šetřením vyšlo najevo, že rodina nic nezanedbala a senior měl vše zajištěné, včetně častých návštěv dalších osob. Celá událost byla s rodinou úzce konzultována.

02.11.2020 v 16:55 hodin byl MP předán zvláštní nález, který byl nalezen na ulici Náchodská. Jednalo se o bezpečnostní schránku s logem České pošty, na které blikalo několik diod, což svědčilo o funkčnosti celého systému. MP ihned kontaktovala Českou poštu, která potvrdila, že se jedná o aktivní přepravní box pro finanční hotovost, který pravděpodobně vypadl z projíždějícího vozidla. Na místo byl ihned vyslán odpovědný pracovník pošty, kterému byl protokolárně nález předán.

02.11.2020 ve 21:30 hodin MP při hlídkové činnosti v areálu nádraží ČD zjistila opilce, který hrubě porušuje aktuální vládní nařízení. Opilec nedokázal korigovat své chování a byl agresivní, proto byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

04.11.2020 ve 21:20 hodin MP při hlídkové činnosti na ulici 1. máje zjistila opilce, který hrubě porušuje aktuální vládní nařízen. Opilec nedokázal korigovat své chování a byl agresivní, proto byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

05.11.2020 v 16:50 hodin byla Městské policii oznámena dopravní nehoda tří vozidel na tzv. křižovatce U Papežů. Strážníci na místě provedli úkony k zajištění dopravní nehody a veškeré poznatky předali k došetření PČR. Dále v místě řídili dopravu. Právě u řízení dopravy se zastavím. V posledním sledovaném období jsme zasahovali u šesti dopravních nehod, kdy jsme museli řídit dopravu. Pro nás je to jedna z nejnebezpečnějších činností, neboť velká část řidičů pozoruje havarovaná vozidla a vůbec se nesoustředí na pokyny k řízení dopravy. Mnohdy musí strážník dávat řidiči hlasité slovní pokyny, či na poslední chvíli uskočit, před nepozorným řidičem. V této souvislosti bych chtěl apelovat na všechny řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu úsekem, ve kterém je řízena doprava strážníkem, nebo policistou a pokud si nejsou jistí jaký pokyn jim je právě dáván, tak aby zastavili. Vždy to bude lepší než pokračovat dále a způsobit, tak další dopravní nehodu.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


 Zprávy z Městské policie za období 10.11.2020 – 10.12.2020

Sledované období : 10.11.2020 – 10.12.2020

V tomto období MP řešila celkem 252 událostí. Dopravních přestupků bylo 171, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 10 případech a PČR jsme předávali 1 pachatele trestného činu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.11.2020 v 11:59 hodin bylo vyhlášeno pátrání po nebezpečném pachateli, který utíkal od obce Borová k Peklu. MP poskytla PČR maximální součinnost.

11.11.2020 v 17:06 hodin byl ohlášen agresivní muž na Autobusovém nádraží Rychta. Strážníci jej na místě zpacifikovali a převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

18.11.2020 v 16:03 hodin vyjížděla MP do ulice Dukelská, kde došlo k akutnímu ohrožení života z důvodu zdravotní indispozice. Strážníci na místě zabezpečili bezpečné přistání záchranářského vrtulníku.

18.11.2020 v 17:30 hodin MP přijala znepokojivé oznámení, které spočívalo v pokusu o nalákání dítěte na sladkosti do cizího vozu v lokalitě Malecí. MP ihned ve spolupráci s PČR celé oznámení důkladně prošetřila a zvýšila hlídkovou činnost v dané lokalitě. Rovněž došlo k informování všech Základních škol v Novém Městě nad Metují.  V rámci tohoto případu, který je stále v šetření prosíme všechny rodiče, pokud se jim jejich dítě svěří s podobnou zkušeností, aby se ihned obrátili na MP, nebo PČR.

19.11.2020 ve 13:07 hodin došlo na ulici Náchodská k dopravní nehodě osobního vozidla. Strážníci na místě zajistili bezpečnost všech účastníků a po dobu 1h řídili dopravu.

20.11.2020 v 10:29 hodin došlo na ulici T.G. Masaryka ke zkolabování osoby v zaparkovaném vozidle. Strážníci celou ulici uzavřeli a asistovali při přistání záchranářského vrtulníku. V rámci tohoto případu jsem pouze kroutil hlavou, když jsem četl na sociálních sítích, zaručené zprávy z místa, které tvrdily, že v místě byl sražen chodec. Prosím všechny pisatele podobných zpráv, aby nevyhledávali senzace a byli zdrženliví, zvlášť když se jedná o lidské neštěstí.

25.11.2020 v 11:48 hodin bylo MP nahlášeno vozidlo, které se pohybuje po ulici T.G. Masaryka, jehož řidičem má být muž, který má zadržený řidičský průkaz. Strážníkům se řidiče tohoto vozidla podařilo zadržet a krom toho, že se informace o zadrženém řidičském průkazu potvrdila, bylo zjištěno, že je pod vlivem návykových látek.

30.11.2020 ve 14:15 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda na tzv. křižovatce U Papežů. Nehoda se sice obešla bez zranění, ale došlo k ní v dopravní špičce a téměř okamžitě byla zablokována celá ulice Náchodská. Strážníci ve spolupráci s policisty na místě ihned převzali řízení dopravy a zajistili bezpečnost všech účastníků.

01.12.2020 v 10:08 hodin se na MP obrátila organizace pracující s osobami, které se léčí ze závislostí, že v ulici Klosova, měli telefonický rozhovor s ženou, která hovor náhle ukončila a je zde vážná obava, že tato žena může být v ohrožení života. Strážníci ihned vyjeli do uvedené lokality a ženu našli ve velmi špatném psychickém stavu. Následně byla převezena do specializačního zdravotnického zařízení do Hradce Králové.

03.12.2020 v 13:40 hodin došlo k závadě semaforů na Husově náměstí. Strážníci ihned započali s ručním řízením dopravy a přivolali servis, který do 1h závadu odstranil.

06.12.2020 ve 20:58 hodin mělo Městské muzeum velké štěstí. Poplachová čidla hlásila nestandartní stav v muzeu. Strážníci ihned na místo vyjeli vše zkontrolovat a u vstupních dveří ucítili mírný zápach pálených plastů. Ihned byl na místo přivolán ředitel muzea, se kterým byla provedena kontrola celého objektu, kde se podařilo najít vadný spotřebič. Naštěstí bylo vše odhaleno včas a nedošlo k žádné škodě.

07.12.2020 ve 22:50 hodin byla MP nahlášena ležící osoba na ulici Generála Klapálka. Strážníci na místě zjistili nezraněného, ale podnapilého muže, jelikož ten nebyl agresivní byl odvezen do místa bydliště, kde byl předán rodině.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v Novém Městě nad Metují a okolí.

 Se stále rostoucím provozem na silnicích, začínala být i zvýšená poptávka občanů napříč celou ČR po zajištění větší bezpečnosti silniční dopravy. Jinak tomu nebylo, ani v Novém Městě nad Metují. Velký bezpečnostní důraz je kladen především na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, neboť při jízdě v obci vzrůstá při překročení maximálně povoleného rychlostního limitu o pouhý 1km/hod. riziko vzniku nehody s usmrcením osoby o 8,2 procenta. Nepřiměřená rychlost zůstává jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod s těžkým zraněním, nebo s usmrcením osob. Již v roce 2007 začala Městská policie Nové Město nad Metují s ručním měřením rychlosti, ovšem i přes fakt, že každoročně byla udělena sankce za rychlou jízdu více jak čtyřem stům řidičů, bylo patrné, že je tento stav nedostačující a zvlášť v některých úsecích je nutný nepřetržitý dohled.

V Novém Městě nad Metují bylo prvně uvažováno o automatickém měření rychlosti již v roce 2013, kdy se na toto téma uskutečnilo několik schůzek. Ovšem v této době nebyla zcela jednoznačná legislativa, která by Městským policiím a potažmo obcím umožnila i v budoucnu provádět měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel. Tento legislativní problém byl vyřešen v roce 2017 a od tohoto roku započal přípravný proces, který vyvrcholil v dnešních dnech.

Ale vraťme se zpět na začátek do roku 2017. Nejprve bylo nutné zvolit samotnou technologii a následně vybrat místa, kde bude instalována. V rámci měřící technologie jsme chtěli jít cestou takového měření, které bude poskytovat kvalitní důkazní materiál, ale zároveň nebude příliš represivní a bude působit preventivně. Snahou bylo, aby bylo měřící stanoviště i nápadné, aby si jej každý všiml a zanesl do nejrůznějších aplikací, aby se co nejdříve rozkřiklo, že v Novém Městě nad Metují je měřena rychlost, neboť nebudeme chtít řidiče u nás nachytat, ale budeme chtít, aby naším městem projeli předepsanou rychlostí. V ČR se nám podařilo najít výrobce, který měl a má všechny potřebné certifikáty pro výrobu a instalaci zařízení, které umožňuje přesun měřidla mezi jednotlivými stanovišti a to tak, že řidič nepozná, ve kterém stanovišti je měřidlo právě umístěno. Tato technologie byla vedením města odsouhlasena a mohli jsme tedy přistoupit k výběru samotných stanovišť. Ta byla vytypovávána dle níže uvedených kritérii:

50% stížnosti občanů na rychlou jízdu řidičů

30% vážné dopravní nehody v minulosti

10% zkušenosti strážníků s danou lokalitou

10% počty změřených řidičů ručním radarem

Z těchto kritérií bylo vybráno šest nejvýše postavených a jednalo se o oblast ulic: Českých Bratří, Halínská, Dobrušská, Nahořanská, Náchodská a T.G.Masaryka. Oblast Vrchovin řešena nebyla, neboť zde provádí měření sama PČR.

Nyní nás čekal další velmi důležitý krok, který spočíval v získání kladného stanoviska Dopravního inspektorátu PČR Náchod. Tento souhlas je nutný z důvodu, že Městské policie mohou měřit rychlost vozidel pouze v místech, kde k tomu obdrží souhlas od výše uvedeného orgánu. Ten celou záležitost důkladně posoudil a na sklonku roku 2017 udělil předběžný ústní souhlas. Ihned poté jsme do Nového Města nad Metují pozvali dopravní experty, kteří posuzovali jednotlivé úseky, zda je možné v nich rychlost měřit a zároveň zda může být v těchto místech vyloučena z 99.9% měřící chyba. Právě zde byla vyřazena lokalita Českých Bratří, kde se takový bod nalézt nepodařilo.

Nyní se nacházíme v polovině roku 2018 a máme vše připravené k realizaci, bohužel je to doba před komunálními volbami a starou radou města již nebylo o takto závazné problematice rozhodnuto. Nová rada města k celé záležitosti přistoupila znovu velmi pečlivě a nechala si vypracovat několik možností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zásadním rozhodnutím bylo, že bezpečnost na silnicích v okolí Nového Města nad Metují je třeba zvýšit a to zejména s ohledem na neukázněné řidiče pravidelně mířící do průmyslové zóny v Kvasinách. V poslední fázi Rada města pracovala s rozhodnutím, zda personálně posílit Městskou policii a vytvořit, tak ryze dopravní hlídku, nebo zda jít cestou technologickou spočívající v automatickém dohledu. Obě varianty si následně vyžádají jedno nové místo úředníka se zvláštní odbornou způsobilostí v rámci Městského úřadu Nové Město nad Metují pro zpracování přestupků. Rada města nakonec rozhodla o druhé variantě spočívající v automatickém dohledu. Následně byla celá záležitost schválena Zastupitelstvem města Nové Město nad Metují a celá investice zařazena do rozpočtu města na rok 2020.

Ihned s novým rokem byla zahájena intenzivní příprava, která byla rozdělena na několik okruhů. První okruh spočíval v jednání s dodavatelem a fyzické přípravě míst. Zde bylo nutné vyřešit krom závažných věcí, jako jsou ochranné pásma při výkopových pracích i drobnosti, aby samotné zařízení nestínilo reklamu soukromého subjektu apod. Právě ochranná pásma společně s vhodností úseku k měření, byla nejproblematičtější pro samotné vyhledání místa a nemohlo být místo mnohdy umístěno úplně přesně tam, kde byl původní záměr.

Druhý okruh se zabýval samotným personálním zabezpečením a zpracováním přestupků na Městském úřadě, kde např. musela být připravena kancelář a vyřešeno složité digitální napojení na celý systém.

Třetí okruh spočíval v získání písemného kladného stanoviska Dopravního inspektorátu PČR Náchod. Ten byl na město doručen v letních měsících a poté již nestálo nic v cestě samotné fyzické realizaci.

Nyní se posuňme do současných dní, kdy jsou stanoviště fyzicky postavena, propojena, meteorologicky ověřena, odzkoušena a připravena ke zpuštění do ostrého provozu, který bude zahájen dne 04.01.2021 v 06:00 hodin. Samotné stanoviště najdete na níže uvedených místech:

  1. a) stanoviště Nové Město nad Metují ul. T.G. Masaryka, naproti čp. 542.
  2. b) stanoviště Nové Město nad Metují ul. Dobrušská, u čp. 421.
  3. c) stanoviště Nové Město nad Metují ul. Nahořanská, u čp. 414.
  4. d) stanoviště Nové Město nad Metují ul. Náchodská, u čp. 206.
  5. e) stanoviště Nové Město nad Metují, Spy ul. Halínská, naproti čp. 63

Další stanoviště najdete v obcích Provodov-Šonov a Nahořany, které jsou rovněž pod zprávou naší Městské policie, ale majetkem jsou výše uvedených obcí. V roce 2021 bude vybudováno i stanoviště v Bohuslavicích.

Samotná stanoviště jsou dálkově ovládána ze stanice Městské policie Nové Město nad Metují a všechny jsou elektronicky chráněna, kdy při narušení automaticky odejde hláška, strážníkům. Stanoviště jsou konstruována tak, aby umožnila měřit oba jízdní pruhy zároveň. V současné době se bude mezi stanovišti střídat jedno měřidlo, ovšem systém umožní i případné měření na více stanovištích zároveň.

Na fotografiích můžete vidět kompletní stanoviště a to v uzavřeném i otevřeném stavu po osazení měřidlem.

Závěrem bych rád poděkoval mnoha kolegům a technikům, kteří se v extrémně náročném roce podíleli na celé realizaci a nesmírně si cením tohoto, že s pandemií v zádech jsme nabrali pouze minimální zpoždění. Zároveň si plně uvědomuji, že se jedná o velmi nepopulární zařízení, ale jsem přesvědčen, že se zvýší bezpečnost nás všech.

Miloš Kratěna

Městská policie Nové Město nad Metují


Zprávy z Městské policie za období 10.12.2020 – 10.1.2021

Sledované období : 10.12.2020 – 10.01.2021
V tomto období MP řešila celkem 167 událostí. Dopravních přestupků bylo 65, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 14 případech.
Hned na úvod bych rád všem občanům Nového Města nad Metují vyřídil poděkování od strážníků, kteří vykonávali službu z 31.12.2020 na 01.01.2021, neboť se celá tato noc nesla v poklidnějším duchu a většina občanů byla zodpovědná a dodržovala protiepidemické opatření. I já se k poděkování připojuji a to nejen za poslední noc v roce, ale za celé nelehké období protiepidemických opatření, neboť v Novém Městě nad Metují registrujeme pouze několik málo přestupků v rámci této problematiky, což jasně dokazuje, že občané Nového Města nad Metují jsou zodpovědní a ohleduplní.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:
13.12.2020 ve 12:34 hodin přijala MP žádost Záchranné zdravotní služby o zajištění přistávací plochy pro záchranářský vrtulník. Plocha byla ihned zajištěna a vrtulník bezpečně přistál na náměstí Republiky.
14.12.2020 v 10:00 hodin byl MP nahlášen vandal, který poškodil dopravní značení a to od Nového Města nad Metují, přes Jestřebí, až na Mezilesí. MP se dotyčného podařilo vypátrat a byl předán k dalším úkonům kolegům z PČR.
22.12.2020 v 19:22 hodin byla MP nahlášena skupinka mladíků, kteří mají v Bohuslavicích na komunikaci rozbíjet lahve a znečišťovat veřejné prostranství. MP se podařilo mladíky vypátrat a odměnit výraznou pokutou v řádu tisíců korun.
22.12.2020 ve 21:23 hodin MP přijala oznámení o skupince lidí, kteří v ulici Bratří Čapků pouštějí pyrotechniku, popíjejí alkohol a nedodržují aktuální protiepidemická opatření. Obdobné oznámení přijala i PČR. Po společném příjezdu obou hlídek, byla na místě situace zklidněna a řešena pokutou. Část osob se v klidu rozešla, ovšem zbývající se vydali do centra města, kde opět docházelo k protiprávnímu jednání. Zde proto opět došlo k zásahu, ale tentokrát již byl nejproblémovější mladík předveden na oddělení MP a následně převezen do místa bydliště, kde si jej převzali rodinní příslušníci, poté již byl v rámci města absolutní klid.
25.12.2020 v 15:50 hodin se na MP obrátil muž z Pardubicka, který parkoval v ulici Klopotovská. Rozhodl se s rodinou navštívit obůrku v ulici Lesní, ovšem po návratu ke svému vozidlu zjistil úplně vybitou autobaterii. Strážníci jeho vozidlo propojili se služebním vozidlem MP a pomohli mu nastartovat. Na tomto případu, bych rád upozornil všechny občany, že pokud se dostanou do takto nepříjemné situace, mohou se na MP obrátit a to zvlášť v případech, kdy budou mít ve studeném vozidle malé děti, či staré osoby.
26.12.2020 v 08:31 hodin byla MP požádána Záchranou zdravotní službou o spolupráci při výjezdu na muže, který ležel na chodníku v ul. Malecí. Záchranáři na místě zjistili, že mu nic není a je pouze značně opilý. Neputoval tedy do sanitního vozidla, nýbrž do našeho policejního a místo do nemocnice byl rovnou převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Jednalo se o poslední odvoz na tzv. záchytku v roce 2020. Zároveň to byl rekordní 27 převoz opilce, takto vysoké číslo je dáno faktem, že MP se snaží maximálně bojovat s opilci povalujícími se po ulicích v Novém Městě nad Metují.
29.12.2020 v 10:34 hodin bylo MP nahlášeno stádo ovcí na silnici v obci Slavětín nad Metují. Službu konajícímu strážníkovi se podařilo dohledat majitele a ovečky v pořádku zahnat do své ohrady.
31.12.2020 ve 22:55 hodin na strážníky čekal poslední zásah v roce 2020. V ulici Nad Stadionem došlo k hádce v rámci rodiny. Na místo jsme vyjížděli na žádost PČR a obě hlídky v bytě zjednaly pořádek.
01.01.2021 v 09:18 hodin byla MP přivolána na silnici mezi Přibyslaví a Novým Městem nad Metují, kde se volně pohybuje několik kraviček. Strážníkům se celkem rychle podařilo sehnat majitele a nezvyklé účastnice silničního provozu zahnat do své ohrady.
01.01.2021 ve 13:40 hodin MP vyjížděla pomoci Záchranné zdravotní službě do ulice Českých Bratří s manipulací pacienta, u kterého bylo navíc podezření na onemocnění Covidem.
04.01.2021 v 19:50 hodin při kontrole v čekárně ČD narazila MP na bezdomovce, který si z tohoto prostoru udělal jídelnu. Krom značného nepořádku, který způsobil zejména tím, že odpadky házel pod sebe a zápachu byl i mírně agresivní. Strážníci mu nařídili vše uklidit a poté jej z budovy vyprovodili. Jelikož se nejednalo o první případ, prosím občany, pokud budou svědky podobné situace, zejména v uzavřených čekárnách, aby MP uvědomili.
09.01.2021 v 10:00 hodin byla MP požádaná o velmi netradiční zásah. V obůrce v ul. Lesní si jelen namotal do paroží pletivo a to tak nešťastně, že si jej nedokázal sundat. Bylo tedy nutné jej uspat a pletivo z paroží sundat. Městská policie disponuje potřebným odchytovým vybavením a naši strážníci mají potřebné školení, pro takto specializovaný zákrok, proto jsme žádosti vyhověli. Na fotografii můžete vidět již spícího jelena po odstranění pletiva z paroží. Následně vše dopadlo dobře a jelen se z narkózy v pořádku probudil.
Jako velitel Městské policie se snažím dbát, abychom disponovali nejrůznějším vybavením, abychom byli schopni samostatného zásahu u nejrůznějších typů událostí. Na další fotografii můžete vidět vybavení pro odstranění menších stromů z komunikací, které využíváme zejména při větrných smrštích, kdy jsou hasiči značně přetížení. Na třetí fotografii je zase spolupráce s odtahovou službou, která musí na žádost strážníka dle smlouvy dorazit na místo do 30 minut a provést odtah.
Závěr tentokrát bude z policejního hlediska velmi netradiční, neboť pouze upozorním ty občany, kteří se zajímají o historii literárních postav, že v těchto dnech je vysílán několika dílný film Božena, který se mimo jiné natáčel v roce 2019 i na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují. Možná si ještě někteří z Vás vzpomenou, že právě kvůli tomu jsme museli vyklidit na celý den skoro celé Husovo náměstí a právě natočený film je za toto jednodenní nepohodlí odměnou. Zároveň po tento celý den naše MP spolupracovala s organizačním filmovým štábem, kdy před každým záběrem musela být úplně uzavřena doprava a na náměstí musel být absolutní klid. Díky tomu jsem byl v úzkém kontaktu s jedním z asistentů paní režisérky a mohl jsem nakouknout do organizačního řízení takového natáčení. Pro mě to byla velká zkušenost a uvědomění si, kolik organizační práce stojí za natočením pár filmových záběrů, aby byl divák maximálně spokojen.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Musí být před stanovištěm radaru dopravní značky, které upozorňují na měření rychlosti?

Vážení občané, otázka z nadpisu je tou nejčastější, na kterou v souvislosti s provozem radarů odpovídáme, proto jsme se rozhodli jí podrobněji rozebrat. Abychom celé otázce lépe porozuměli, musíme se vrátit v čase a to až do konce roku 2008. Do 31.12.2008 mohla Městská policie v rámci ČR měřit rychlost na místech dle svého uvážení. Jelikož tento fakt byl často kritizován a to zejména z důvodu, že některá města posílala strážníky měřit do míst, která nejsou důležitá a mají za cíl pouze vybírat pokuty, došlo ke změně zákona. Ten nejprve úplně odebral pravomoc Městským policiím měřit rychlost, aby po značné kritice byl rychle upraven a tuto pravomoc Městským policím vrátil již v létě roku 2009, ale pouze za podmínky, že měřící úsek bude osazen na začátku přenosnou dopravní značkou „Začátek měření rychlosti“ a konec měřícího úseku dopravní značkou „Konec měření rychlosti“.  Tato povinnost, umístit přenosné dopravní značky upozorňující na úsek s měřením rychlosti vozidel byla zrušena již 1. 8. 2011 novelou silničního zákona č.133/2011 Sb. Ovšem celá řada občanů tuto změnu nezaregistrovala a nyní se mylně domnívá, že by měřící úseky měly být výše uvedenými značkami osazeny. K tomuto faktu přispěla i skutečnost, že některé obce tyto značky dále u silnic ponechaly, aby tím byla více zdůrazněna povinnost dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost. Již od výše uvedeného roku 2011 je dohled, nad měřícími úseky, kde Městské police rychlost měří, zajištěn Dopravním inspektorátem PČR, který musí vydat k úsekům souhlasná stanoviska. Všechny úseky, kde je v rámci Obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují měřena rychlost Městskou policií Nové Město nad Metují a to buď automatickým, nebo obslužným radarem jsou řádně schváleny Dopravním inspektorátem PČR Náchod a není povinnost je nikterak více označovat.

Vrchní strážník Miloš Kratěna


Zprávy z Městské policie za období 10. 01. 2021 – 10. 02. 2021

Sledované období : 10.01.2021 – 10.02.2021

V tomto období MP řešila celkem 144 událostí. Dopravních přestupků bylo 59, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech.

V uplynulém období došlo k ostrému zpuštění měřících stanovišť. Nyní mám již k dispozici statistiku za měsíc leden. Radar provedl kontrolní měření u 43 875 vozidel. V 604 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

S dosavadní situací po instalaci radarových stanovišť jsem velmi spokojen, neboť mám mnoho ohlasů od veřejnosti, že se v místech doprava zklidnila a hlavně zaznamenáváme stále nižší nehodovost.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

13.01.2021 došlo ve 14:37 hodin k dopravní nehodě u odbočky na Bražec. Z tohoto důvodu musela MP uzavřít na téměř dvě hodiny hlavní tah z Nového Města nad Metují na Náchod.

15.01.2021 v 19:50 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do ulice Náchodské na pomoc posádce Záchranné zdravotní služby, kterou v sanitním vozidle napadl přepravovaný pacient. Strážníci a policisté pacienta zklidnili a sanitní vozidlo doprovodili do Oblastní nemocnice v Náchodě, kde asistovali po celou dobu potřebných vyšetření. Další převoz do specializovaného zařízení v Hradci Králové, již zajistili strážníci MP Náchod.

16.01.2021 v 10:00 hodin se podařilo PČR díky vydatnému přispění Městského kamerového a dohlížecího systému vyřešit případ, spočívající v zatajení nálezu, kdy jeden z občanů ztratil na ulici Komenského dražší balíček, který si vyzvedl na poště. Bohužel jej nalezl nepoctivý člověk, který se rozhodl si jej nechat. Následně byl velmi nemile překvapen, když u jeho dveří zazvonili policisté.

16.01.2021 v 18:20 hodin MP přijala oznámení o opilci, který obtěžuje okolí na ul. T.G. Masaryka. Strážník jej na místě zajistil a jelikož vykonával službu sám o převoz na Protialkoholní záchytnou stanici požádal PČR, která žádosti ihned vyhověla. Tento případ ukazuje velmi dobrou spolupráci obou složek v praxi.

19.01.2021 v 00:50 hodin MP přijala oznámení o partnerské hádce v jednom z bytů na ul. T.G. Masaryka. Strážníci si vyžádali podporu PČR a společně na místě zjednali pořádek. Spáchané přestupky byly vyřešeny ihned na místě.

21.01.2021 ve 02:15 hodin byla MP požádána PČR o urgentní asistenci při vyšetřování agresivního pachatele. Strážníci policistům asistenci ihned poskytli a pachatel byl převezen do cely předběžného zadržení.

27.01.2021 v 19:38 hodin se MP podařilo objasnit pachatele krádeže, který kradl v jednom z obchodů na ulici T.G. Masaryka. MP shromáždila proti tomuto muži dostatek důkazů a poté jsme si pro něho tzv. došli do místa bydliště. Ten se pod tíhou důkazů záhy ke krádeži doznal.

30.01.2021 ve 14:00 hodin byl MP oznámen muž, který sedí ve sněhu na Železově Louce. Na místě byl dotyčný nalezen a bylo zjištěno, že je namol opilý. Dechovou zkouškou bylo u něho zjištěno 3,1 promile alkoholu v dechu a jelikož nebyl komu předat, tak musel být odvezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kde musel být z vozidla, až na lůžko doslova odnesen.

06.02.2021 v 19:23 hodin byla MP přivolána na nádraží ČD, kde se má nacházet skupinka, která porušuje veřejný pořádek. Na místě byla krom nahlášené skupinky nalezena šestnáctiletá dívka, která zvracela a jevila známky otravy alkoholem. Vzhledem ke svému věku byla převezena na ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě, kde po ošetření mohla být propuštěna domů. Ovšem zde nastal problém, neboť dívka je z Týniště nad Orlicí a její matka nemá možnost si jí vyzvednout. Proto jsem strážníkům povolil, aby dívku do Týniště odvezli a předali rodičům. Celá událost byla předána k dalšímu šetření Odboru Sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují.

08.02.2021 v 06:00 hodin byla MP nahlášena zablokovaná kruhová křižovatka ve Vrchovinách a to z důvodu intenzivního sněžení. MP nejprve prováděla odklon vozidel přes obec Provodov-Šonov, ovšem záhy obdržela informaci, že je neprůjezdný kopec na mezinárodní silnici u Vysokova. Bohužel v tu chvíli nebyla žádná cesta na Náchod průjezdná a strážníkům nezbylo nic jiného, než řidiče na tuto skutečnost upozornit. Zároveň jsme intenzivně pracovali na zprůjezdnění stoupání ve Vrchovinách, což se po chvíli podařilo a byl zprůjezdněn jeden jízdní pruh, přes který byly osobní vozidla a autobusy kyvadlově pouštěny. Nákladní doprava musela zatím stát. Na místo byla rovněž přivolána PČR, která uzavřela úsek od dolní části Vrchovin po kruhovou křižovatku, který byl zcela nesjízdný. Po osmé hodině již začala fungovat sůl a silnice umožnila průjezd i nákladní dopravě. Zcela bez komplikací byl úsek v 09:00 hodin.

Drtivá většina řidičů byla na místě ukázněná a zato jim patří velké poděkování, bohužel se ovšem našel i jeden řidič, který mi na místě vynadal, proč jsme do úseku pustili nákladní vozidla. Bohužel si příliš neuvědomil, že nákladní vozidla do úseku najela, ještě před příjezdem policejních hlídek. Zároveň bych v této souvislosti požádal všechny řidiče a řidičky, kteří nejsou za volantem příliš zdatní, aby v takovýchto podmínkách vůbec nevyjížděli a raději využili i přes zpoždění hromadnou dopravu.

Na přiložené fotografii můžete vidět řešení, poměrně nebezpečného stání v křižovatce. Vínové vozidlo se dopouští přestupku, neboť zde není v žádném případě zachován povinný odstup pěti metrů od hranice křižovatky, navíc zde takto zaparkované vozidlo velmi brání ve výhledu. Černé vozidlo není rovněž v místě zaparkováno z pohledu bezpečnosti ideálně, nicméně musím podotknout, že to se již žádného přestupku nedopouští.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.2.2021 – 10.3.2021

Sledované období : 10.02.2021 – 10.03.2021

V tomto období MP řešila celkem 124 událostí. Dopravních přestupků bylo 59, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 4 případech a PČR jsme předávali 1x důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

V měsíci únoru automatický radar provedl kontrolní měření u 54 212 vozidel. Ve 187 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

V souvislosti s přestupky bych rád apeloval, na všechny občany, kteří venčí na veřejných prostranství své pejsky, aby po nich uklízeli exkrementy. V současné době jsem obdržel celou řadu stížností od občanů na tento nešvar. Pokud nezodpovědný chovatel po svém pejskovi exkrement neuklidí, dopustí se přestupku, za který mu strážník může přímo na místě udělit pokutu, až do výše 10 000kč. Jelikož je pro všechny ostatní občany značně obtěžující a nepříjemné, když si do takové nadílky šlápnou, nebudeme s udělením sankce v horní hranici sazby příliš váhat.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.02.2021 v 15:45 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Malecí, kde se má v jednom z domů nacházet agresivní mladík. Strážníci na místě mladíka nalezli, jeho chování vykazovalo známky, že je pod vlivem návykové látky a stoupala jeho agresivita, proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen do Oblastní nemocnice v Náchodě.

11.02.2021 v 10:30 hodin došlo ke srážce dvou nákladních tahačů na tzv. křižovatce U Papežů v Krčíně. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ale došlo k úplnému zablokování křižovatky, což způsobilo v celé lokalitě dopravní chaos. Strážníkům společně s policisty se rychle podařilo uvolnit jeden jízdní pruh a doprava mohla být řízena kyvadlově, což bylo zapotřebí po dobu dalších dvou hodin, než došlo k odtažení nepojízdného kamionu. Úplně bez zajímavosti není, že nehodu zavinil Turecký řidič kamionu, se kterým byla velmi těžká komunikace, neboť nemluvil žádným světovým jazykem. Pro tyto případy jsou strážníci, alespoň pro základní komunikaci vybaveni tabulkami se základními frázemi, mimo jiné i v Turečtině.

14.02.2021 v 19:32 hodin hlídka MP vykonávala pravidelné měření rychlosti, tentokrát ve střední části ulice Náchodské. V radarové síti uvázl řidič, jemuž byla v úseku, kde je povolena max. rychlost 50 km/h, naměřena rychlost 104 km/h. Hlídka MP jej ihned zastavila a jeho přestupek byl předán do správního řízení, neboť mu reálně hrozí ztráta řidičského průkazu. V letošním roce, se zatím jedná o smutného rekordmana.

20.02.2021 v 17:32 hodin MP přijala oznámení o opilci, který obtěžuje okolí na Husově náměstí a dle oznamovatele, dokonce v sedě na lavičce močí. Hlídka na místě muži naměřila 2,90 promile alkoholu v dechu a okamžitě jej převezla do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

02.03.2021 ve 12:09 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě nákladního vozidla u Městce, které havarovalo na nepřehledném místě a doslova mu hrozí převrácení. Strážníci na místě místo zabezpečili a spolupracovali s odbornou firmou na jeho vyproštění. V místě byla po dobu 2h usměrňována doprava.

04.03.2021 ve 14:30 hodin byl MP i PČR oznámen sedící muž uprostřed silnice na ul. Kasárenská. Na místě byl zjištěn namol opilý mladík, ve kterém byl rozpoznám velmi problémový občan, který v první polovině loňského roku soustavně porušoval veřejný pořádek. Tentokrát ovšem nebyl schopen pohybu, a proto mu byla přivolána záchranná služba, která jej pod dohledem policie převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Abych předešel opětovnému porušování veřejného pořádku, jako v loňském roce, ihned jsem vstoupil do jednání s jeho rodinou a podařilo se, po jeho propuštění z nemocnice v Náchodě, ihned vyjednat místo ve specializovaném zařízení v Havlíčkově Brodě, kam bylo ovšem nutné zajistit jeho převoz. Proto byl kontaktován pan starosta s žádostí o povolení cesty. Pan starosta žádosti MP vyhověl a tento občan byl do Havlíčkova Brodu transportován MP.

09.03.2021 byla MP kontaktována s žádostí o pomoc, která spočívala v oznámení, kdy starší paní půjčila nemalou částku peněz a dotyčný se nemá k vrácení. Celý případ byl ihned předán PČR, která v této souvislosti prošetřuje několik podobných oznámení. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování, nemohu být příliš konkrétní, ale apeluji na všechny občany, aby peníze nikomu nepůjčovali a nenechávali si v bytech vyšší částky peněz. Nedoporučuji to, ale pokud již peníze někomu půjčit chcete, tak buďte maximálně obezřetní.

V průběhu uplynulého období se stále potýkáme s nekonečným bojem s pandemií. Naše MP se snaží pomáhat všude tam, kde je zapotřebí. Na fotografii můžete vidět strážníka v plné zbroji, který asistoval Armádě ČR při dobrovolném testování občanů. Pouze upozorňuji, že pod černým šátkem, který obsahuje speciální roušku má ještě respirátor.

Na další fotografii můžete vidět spolupráci s místní jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, která je vždy velmi profesionální a touto cestou, bych chtěl všem našim hasičům poděkovat za výbornou dlouholetou spolupráci.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.03.2021 – 10.04.2021

Sledované období : 10.03.2021 – 10.04.2021

V tomto období MP řešila celkem 182 událostí. Dopravních přestupků bylo 95, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech a PČR jsme předávali 1x důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

V měsíci březnu automatický radar provedl kontrolní měření u 42 363 vozidel. V 614 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.03.2021 v 11:54 hodin vyjela MP na žádost ZZS do lokality Studýnka, kde došlo při řízení vozidla k srdečnímu kolapsu. Strážníci na místě poskytli postiženému první pomoc a ten byl následně převezen ZZS do nemocnice.

12.03.2021 ve 21:26 hodin byl MP nahlášen ležící muž na lavičce v ulici Klosova. Strážníci na místě zjistila namol opilého člověka, který nadýchal 2,77 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl schopen pohybu, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

15.03.2021 ve 20:50 hodin MP přijala na tísňové lince informaci, že v ulici Malecí, leží ve vchodě jednoho z domů muž. Oznamovatel dále uvedl, že se bude pravděpodobně jednat o opilého bezdomovce. Na místě strážníci zjistili, že se nejedná o opilce, nýbrž zahraničního dělníka, který je ubytován v jednom z bytů. Na místě leží z důvodu urputné bolesti z oblasti zad. Strážníci mu v rámci možností poskytli první pomoc a setrvali u něho do příjezdu ZZS, která jej následně převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Tento případ dokládá, že ne každý ležící člověk je opilcem a proto, naše MP ke všem nejprve přistupuje, jako k osobám zdravotně postiženým.

16.03.2021 v 09:39 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě v ulici Johnova. MP byla na místě jako první záchranná složka. Na místě strážníci zjistili, že řidič vozidla je v bezvědomí a ihned započali s jeho vyprošťováním z vozidla v čemž záhy pokračovali hasiči. Dále MP ve spolupráci s PČR zajistila místo pro přistání vrtulníku ZZS, který následně postiženého přepravil do nemocnice. Samotná dopravní nehoda byla způsobena zdravotní indispozicí řidiče.

23.03.2021 v 15:30 hodin MP přijala žádost o spolupráci ze strany PČR, které byl oznámen zapomenutý notebook na Autobusovém nádraží Rychta. Notebook byl zapůjčen školou do sociálně slabé rodiny, aby byla zajištěna distanční výuka. Strážník ihned provedl kontrolu výše uvedeného místa, ale notebook již na místě nebyl. Ihned jsme provedli analýzu záznamu z kamerového systému a k našemu překvapení, přístroj vzala a vložila do batohu starší žena, která poté odjela autobusem směr Náchod. Následně byl kontaktován dopravce, který MP zprostředkoval kontakt na řidiče autobusu. Ten uvedl, že dotyčná vystoupila na autobusovém nádraží v Náchodě. Z tohoto důvodu byla o spolupráci požádána MP Náchod, která dotyčnou na svém kamerovém systému poznala a druhý den, se jí dokonce u této paní podařilo notebook zajistit. Nyní jí čeká obvinění z přestupku spočívající v zatajení nálezu věci.

29.03.2021 ve 22:00 hodin byla MP nahlášena hádka v jednom z bytových domů na ulici T.G. Masaryka. Strážníci na místě zjednali pořádek a agresora, který nadýchal 2,80 promile alkoholu v dechu, převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

03.04.2021 vyjela MP na žádost PČR do ulice T. G. Masaryka, kde má u jednoho z vchodů do bytového domu, ležet muž. Na místě byl zjištěn mladík, který nadýchal 3,40 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl schopen ovládat své chování, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

04.04.2021 byl MP v 07:20 hodin oznámen zmatený starý muž s peřinou, který se pohybuje v ulici Českých Bratří. Na místě strážníci muže nalezli, jelikož již začínal být podchlazený, tak mu byl zajištěn tepelný komfort a předán pečovatelské službě.

04.04.2021 v 19:36 hodin, byla MP požádána PČR o spolupráci při řešení konfliktu na Autobusovém nádraží Rychta, kde mělo dojít k potyčce tří mužů, z nichž jeden má být zraněn. Na místě se událost potvrdila, nacházel se zde jeden muž krvácející z hlavy a dva ostatní, kteří se mu snažili pomoci. Strážníci a policisté postiženému poskytli první pomoc a předali jej do péče ZZS, která jej odvezla do nemocnice. Celý případ je dále v šetření PČR.

06.04.2021 v 15:38 hodin, byl MP oznámen sedící krvácející muž v ulici 1. Máje. Na místě MP zjistila zraněného podnapilého muže, který byl navíc silně znečištěn vlastními výkaly. Po prvotním ošetření, byl naložen do vozidla MP a převezen k dalšímu ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě, kde lékař po důkladnějším ošetření rozhodl o převozu dotyčného na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kam jej strážníci následně převezli. Při převozu došlo samozřejmě i k znečištění služebního vozidla, které muselo být následně strážníky umyto a dezinfikováno.

Pozornému čtenáři jistě neunikl nárůst řešení případů s opilci. Notně podotknout, že se téměř vždy jedná o osoby bez domova. Současná situace v rámci města je sice zatím lepší, než tomu bylo v loňském roce, ale samotný nárůst není překvapující a tento jev se vždy s nastupujícím jarem opakuje každoročně. Možná si někteří z Vás pokládají otázku, kde tyto osoby, berou peníze na alkohol. Pokud se osobně převozu účastním, tak jim tuto otázku vždy pokládám a odpověď zní, že peníze nemají ze sociálních dávek, ani z krádeží, nýbrž ze žebroty. Pokud přihlédneme k faktu, že nejlevnější lahev dvoulitrového vína se dá v okolí Autobusového nádraží Rychta koupit již za 45 korun, tak jim stačí, když od pár občanů dostanou trochu drobných. V této souvislosti bych chtěl na všechny občany apelovat, aby těmto osobám nedávali, ani minimální částky peněz, neboť je nepoužijí na potraviny, jak slibují, ale výhradně na nákup alkoholu. Pokud se s takovým jednáním setkáte, tak nás prosím ihned kontaktujte.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


 Zprávy z Městské policie za období 10.04.2021 – 10.05.2021

Sledované období : 10.04.2021 – 10.05.2021

V tomto období MP řešila celkem 167 událostí. Dopravních přestupků bylo 54, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 6 případech a PČR jsme předávali 6x důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

V měsíci dubnu automatický radar provedl kontrolní měření u 52 694 vozidel. V 374 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

V současné době, jsme snad již definitivně přemohli zákeřného nepřítele, kterým byl Covid- 19 a naše životy, se začnou opět vracet do normálního režimu. Záměrně zde mluvím o nepříteli, neboť nejbližší přirovnání se dá nalézt ve válečném stavu, pouze s tím rozdílem, že nepřítel nebyl při útoku viditelný, ale o to více byl zákeřnější a mnoho našich spoluobčanů, po napadení tímto nepřítelem zemřelo. I samotná bezpečnostní opatření byla obrovská a pro většinu z nás i šokující, neboť jsme nebyli zvyklí na takové omezení práv a pohybu.

Rád bych poděkoval všem občanům Nového Města nad Metují a nebojím se říci, za příkladné dodržování bezpečnostních opatření, neboť jsme v rámci města nezaznamenali vážnější incidenty. Sice jsme udělili několik pokut z důvodu nedodržování protiepidemických opatření, ale bylo to vždy za méně vážné prohřešky. Zároveň jsme nebyli svědky, zcela zbytečného provokování bezpečnostních složek, jak jsme to například viděli v Uherském Hradišti. Taková provokace nikomu nepomohla a dnes již z vyšetřování víme, že tamější strážníci postupovali správně a společnost je odsuzovala zcela zbytečně, dle neúplných záběrů zveřejňovaných na sociálních sítích.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.04.2021 v 17:25 hodin MP přijala oznámení, že v ulici V Zahradách je značně cítit plyn. Na místě se oznámení potvrdilo, strážníci identifikovali místo úniku a jeho okolí uzavřeli. Na místo byl přivolán plynařský technik a preventivně hasičské jednotky. Technikovi se podařilo  přívod plynu uzavřít, následně byl vyrozuměn majitel přilehlé nemovitosti, aby zajistil opravu přívodního zařízení. Událost se obešla bez zranění a škod.

16.04.2021 v 18:00 hodin byl MP nahlášen ležící muž na kupě písku v ulici Komenského. Strážníci na místě zjistila namol opilého člověka, který nadýchal 3,02 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl schopen pohybu, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

16.04.2021 v 19:40 hodin MP přijala oznámení, že osádka zelené Felicie v ulici Nad Stadionem krade železo, které je určeno pro hasiče. Hlídka MP se v době oznámení nacházela na cestě z Protialkoholní záchytné stanice, urgentně se vrátila do Nového Města nad Metují a v 19:50 hodin byla zelená Felicie, plná tzv. lupu ( přiložená fotografie ) i s řidičem zadržena na ulici Komenského. Řidič musel vše vyložit a navíc mu byla udělena pokuta.

17.04.2021 ve 22:00 hodin MP přijala oznámení o rodinné potyčce v jednom z bytů na ul. T.G. Masaryka. Hlídka MP na místě zjednala pořádek a zadržela agresora, který nadýchal 3,38 promile alkoholu v dechu. Jelikož Protialkoholní záchytné stanice již byly naplněny, musel být do odeznění akutní intoxikace umístěn na speciální oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě. Rodina na něho žádné oznámení podat nechce, proto je případ dále neřešen.

20.04.2021 v 06:50 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do obce Bohuslavice. Policii si na sebe sám zavolal mladík, který se pohyboval uprostřed silnice. Na místě bylo zjištěno, že je pod vlivem Pervitinu. Obě hlídky jej na místě zpacifikovali a MP jej převezla na detoxikační oddělení v Hradci Králové.

22.04.2021 v 15:08 hodin MP nahlásil řidič autobusu počínající dopravní kolaps na Husově náměstí z důvodu nefunkčních semaforů. Strážníci ihned přešli na ruční řízení provozu a kontaktovali odborný servis, který cca. za jednu hodinu závadu odstranil.

30.04.2021 ve 21.04 hodin, přijala MP informaci o rvačce několika osob u jedné z provozoven na ul. T.G. Masaryka. MP si na místo vyžádala společný zásah PČR. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek. Událost je dále v šetření PČR.

02.05.2021 ve 20:15 hodin byl MP oznámen muž, který se plazí k lavičce na ul. 1. Máje. Na místě byl zjištěn muž, který nadýchal 2,93 promile alkoholu v dechu. Z důvodu intoxikace alkoholem mu doslova ochrnuly nohy. Jelikož záchytné stanice v Hradci Králové i Pardubicích již byly naplněny, byl převezen a následně přijat k hospitalizaci na Interním oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě,

03.05.2021 ve 12:50 hodin, byl MP nahlášen muž, který leží na lavičce v ulici Nádražní hlavou dolů. Na místě byl zjištěn silně podnapilý muž, který nebyl schopen ani provedení dechové zkoušky. Následně byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

04.05.2021 ve 12:15 hodin, byl MP oznámen částečně spadlý strom na silnici 1/14 z Nového Města nad Metují do Vrchovin. MP jej rozřezala a z vozovky odklidila vlastními silami.

04.05.2021 ve 12:40 hodin PČR informovala MP o vážné dopravní nehodě v Rohenicích, na kterou letí vrtulník záchranné služby. Z tohoto důvodu je po MP požadováno, aby urgentně uzavřela komunikaci ve Slavětíně. Samotnou uzávěru můžete vidět na přiložené fotografii.

05.05.2021 v 09:09 hodin PČR požádala MP o spolupráci při řešení agresivního mladíka, který má ohrožovat svoji rodinu v jednom z domů v Bohuslavicích. Na místě byl zjištěn mladík pod vlivem drog, ten byl následně zpacifikován a naložen do sanitního vozidla, které jej za přítomnosti MP i PČR převezlo na detoxikační oddělení v Hradci Králové. Případ je dále v šetření PČR.

06.05.2021 v odpoledních hodinách bylo zaznamenáno v rámci ČR nepochopitelné vyhrožování bombovým útokem Mateřským školkám. I když nebyla zjištěna, žádná spojitost s Novým Městem nad Metují, následující den byla posílena služba a před tři největší školky byla umístěna stálá hlídková služba tvořená jedním strážníkem. Menší školky v rámci Nového Města nad Metují a ORP Nové Město nad Metují, kontrolovala autohlídka PČR. Naštěstí v rámci ČR k žádnému útoku nedošlo a případem se zabývá speciální útvar PČR.

08.05.2021 ve 20:41 hodin došlo k dopravní nehodě na kruhovém objezdu ve Vrchovinách. Na místě zasahovali všechny záchranné složky. MP byla na místě jako první a krom zjištění rozsahu zranění a provedení dechových zkoušek u řidičů v místě po dobu dvou hodin řídila dopravu. Hned po příjezdu na místo, jsem vůbec dle postavení havarovaných vozidel nemohl pochopit, jak k této nehodě došlo, aniž by jedno z vozidel nejelo v protisměru. Bohužel tato skutečnost se potvrdila a mladý řidič vozidla přijíždějícího od Nového Města nad Metují nepochopitelně hazardoval a projel kruhovou křižovatku v protisměru, kde se bočně střetl s přijíždějícím vozidlem od spodní části Vrchovin. Takovým manévrem ohrozil životy sedmi lidí a jen díky velkému štěstí na místě nedošlo k velmi vážnému zranění. Pro jeho čin nemám pochopení a jeho jednání naprosto odsuzuji. Situaci na místě z tohoto zásahu můžete rovněž vidět na přiložené fotografii. Nehoda je samozřejmě dále v šetření PČR.

09.05.2021 v 16:30 hodin MP obdržela informaci, že v areálu letiště v Novém Městě nad Metují došlo k pokousání malého děvčátka psem. Děvčátko utrpělo zranění a bylo ošetřeno ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Pes byl na místě zajištěn a MP zprostředkovala jeho vyšetření u veterinárního lékaře. Celý případ jsme z důvodu závažnosti předali k dořešení PČR.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

 


Zprávy z Městské policie za období 10.05.2021 – 10.06.2021

Sledované období : 10.05.2021 – 10.06.2021

V tomto období MP řešila celkem 165 událostí. Dopravních přestupků bylo 61, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech a PČR jsme předávali 1x důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Právě v souvislosti s trestnou činností bych chtěl vyzdvihnout vynikající práci místního Obvodního oddělení PČR, které v loňském roce dosáhlo objasnění trestných činů ve výši 68,7% což je jeden z nejlepších výsledků v Královehradeckém kraji. Dle informací zástupců PČR by tohoto výsledku nebylo dosaženo bez kvalitního Městského kamerového systému a spolupráce s Městskou policií, kterou obě strany hodnotí jako bezproblémovou a pro bezpečnost občanů nepostradatelnou.

V měsíci květnu automatický radar provedl kontrolní měření u 25 465 vozidel. V 221 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Uplynulé období bylo bohužel ve znamení velmi vážných nehod motorkářů, kteří se na naše silnice vrátili s pěkným počasím. To s faktem opět houstnoucího provozu znamená mnoho nebezpečných situací a já chci apelovat na všechny účastníky silničního provozu, aby byli obezřetní a vždy se maximálně věnovali řízení, neboť viníkem není vždy motorkář, ale mnohdy i nepozorný řidič.

K první nehodě motocyklu došlo 10.05.2021 v 16:22 hodin na hlavním tahu z Nového Města nad Metují na Náchod poblíž odbočky na Václavice. Ke druhé nehodě došlo na stejné silnici pouze u odbočky na Přibyslav a to dne 19.05.2021 v 17:26 hodin. Obě nehody si vyžádali po jednom zraněném člověku. Poslední a bohužel tragická nehoda se stala dne 21.05.2021 v 10:12 hodin na hlavním tahu z Nového Města nad Metují na Jaroměř u odbočky na Českou Skalici a Nahořany. Tato nehoda si bohužel vyžádala lidský život.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

17.05.2021 v 07:23 hodin byla MP požádána personálem zdravotnického zařízení, které se nachází na ul. T.G. Masaryka o pomoc s agresivním pacientem. Strážníci na místě pomohli pacienta zklidnit a asistovali při jeho převozu do specializovaného zařízení v Havlíčkově Brodě.

17.05.2021 v 17:19 hodin byl MP nahlášen ležící muž na kapotě vozidla v ulici Nádražní. Strážníci na místě zjistili namol opilého muže, který slavil návrat z výkonu trestu. Hlídka MP jej zajistila a převezla do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

30.05.2021 ve 21:20 hodin MP přijala oznámení o spící ženě na chodbě v jednom z bytových domů v ulici Malecí. Na místě bylo zjištěno, že žena není pod vlivem návykových látek, potmě se bála jít do místa bydliště a zde čeká na svého známého, který jí pustí do bytu. Hlídka MP ženě nabídla odvoz do místa bydliště, čehož dotyčná využila.

09.06.2021 v 09:15 hodin přijala MP oznámení o pohřešovaném seniorovi. Ihned se v rámci města rozjelo pátrání, které dobře dopadlo a senior byl v pořádku nalezen.

Městská policie Nové Město nad Metují, je sice v oblasti dopravy represivní složkou, ale snažíme se, aby naše činnost nebyla jen o pokutách, ale abychom zajišťovali bezpečnost řidičů i u nejrůznějších situacích souvisejících s dopravou. Na prvním snímku můžete vidět naší asistenci při rizikovém kácení a na druhém zase majáčkovou souhru s odtahovou službou, které asistujeme při naložení nepojízdného vozidla.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.6.2021 – 10.7.2021

Sledované období : 10.06.2021 – 10.07.2021

V tomto období MP řešila celkem 152 událostí. Dopravních přestupků bylo 41, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech.

V měsíci červnu automatický radar provedl kontrolní měření u 55 065 vozidel. Ve 450 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

MP v poslední době přijala, poněkud neobvyklou stížnost, na osobní vozidla, jejichž řidiči nastartují motor, zapnou klimatizaci a z vozidla odejdou zpět do bytu. Tato činnost je zvlášť v letním počasí celkem pochopitelná, ale musím upozornit všechny řidiče, že je i zákonem zakázána, neboť motor v chodu, nemůže být bezdůvodně spuštěný. Zároveň chápu i oznamovatele, kterému takto nastartované auto kouří do oken. Prosím všechny řidiče, aby obzvlášť pokud parkují v husté zástavbě takto nastartovaná vozidla nenechávali.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.06.2021 ve 14:13 hodin MP vyjela na žádost PČR do jednoho z obchodu v ul. Komenského, kde se má nacházet agresivní mladík, který ukradl zboží. Strážníci jej na místě zadrželi. Ke krádeži došlo tak, že mladík si nové oblečení na sebe oblékl v kabince a bez zaplacení, chtěl obchod opustit. Jelikož se krádeže dopustil v podmínce, tak jeho jednání bylo kvalifikováno, jako trestný čin, navíc vyhrožoval, že bude páchat další trestnou činnost a proto byl umístěn do Náchoda, do cely předběžného zadržení. Případ je dále v šetření PČR.

12.06.2021 v 10:25 hodin byl MP oznámen zvednutý kanál v ulici Zborovská. Oznamovatel jej vrátil zpět na místo. Celou událost oznamuje, zejména z důvodu, že celá situace byla velmi nebezpečná a pokud by do víka najel např. cyklista mohl by utrpět vážné zranění. MP se podařilo zjistit, že kanál byl zvednutý úmyslně předešlou noc. Následně byl vypátrán a usvědčen mladík, který byl odměněn pokutou.

12.06.2021 v 10:56 hodin MP vyjíždí na žádost PČR ke sraženému cyklistovi do ulice Dobrušská. K místu letěl i vrtulník Záchranné zdravotní služby. Na místě vyšlo najevo, že cyklistu nikdo nesrazil, jeho zranění není vážné, ale je pod vlivem alkoholu. Vrtulník se naštěstí podařilo vyrozumět ještě ve vzduchu a zbytečně neztrácel čas přistávacím manévrem a mohl odletět k jinému případu. Na této události bych chtěl upozornit, že jízda na kole pod vlivem alkoholu je zákonem zakázána. Bohužel je tento nešvar společností stále více tolerován, ale upozorňuji všechny podnapilé cyklisty, že pokud způsobí dopravní nehodu, nebo zraní třeba jen sami sebe a událost bude vyšetřována, hrozí jim a je také často udělována, sankce v řádu desítek tisíc korun.

12.06.2021 v 17:25 hodin přijala MP oznámení o domácí hádce v jednom z bytů na ul. T.G. Masaryka. Z důvodu vytíženosti jsme požádali o spolupráci PČR, ta na místo vyjela okamžitě. Naše hlídka do místa dorazila cca. za 20 minut. Na místě byl zjednán pořádek a případ byl předán k dořešení správnímu orgánu.

14.06.2021 ve 03:42 hodin byl MP oznámen poník, který se pohybuje na silnici poblíž Nahořan. Strážníkům se podařilo vyrozumět majitele, který si následně poníka odchytil.

14.06.2021 v 17:59 hodin MP vyjela k dopravní nehodě do ulice Náchodské. Na místě byl zjištěn zraněný řidič, který nadýchal 2,26 promile alkoholu v dechu. Jelikož se svým jednáním dopustil trestného činu, byl na místě zadržen a předán k dalším úkonům PČR.

16.06.2021 v 11:55 hodin došlo na ulici Komenského k situaci při níž musel autobus prudce zabrzdit a tím došlo ke zraněním cestujícího. Bohužel se v krátké době jedná v Novém Městě nad Metují již o druhý případ. K dalšímu obdobnému případu došlo na ulici T.G. Masaryka. Apeluji zde zejména na starší občany, aby v autobusech nestávali, dokud vůz na zastávce zcela nezastaví.

17.06.2021 v 09:00 hodin byl MP nahlášen pád seniora v ulici Na Strážnici. Oznamovatel uvedl, že zraněnému již poskytl první pomoc a zavolal Záchrannou zdravotní službu. MP prosí o zajištění úklidu krvavých skvrn z chodníku. Tento úklid MP samozřejmě zajistila. Rád bych ovšem touto cestou oznamovateli poděkoval, jelikož když viděl ze svého vozidla pád seniora na chodníku, tak se zachoval přesně tak, jak se má každý občan zachovat. Vystoupil z vozu, poskytl první pomoc a zavolal záchranáře.

17.06.2021 v 11:30 hodin nahlásil MP dopravce, že u jednoho z jeho nákladních vozidel došlo k defektu a vůz stojí v nepřehledném úseku hlavního tahu na Náchod za odbočkou na Bražec. MP na místo neprodleně vyjela a společně s PČR na místě řídila dopravu, až do 16:00 hodin. Jednalo se o dvojitý defekt u plně naloženého nákladního vozidla, jehož oprava si dokonce vyžádala i zásah HZS.

17.06.2021 v 16:40 hodin byla MP požádaná PČR o spolupráci na případu, při němž byla mladá dívka v autobuse, který projížděl Novým Městem nad Metují sexuálně obtěžována. MP se podařilo prostřednictvím Městského kamerového systému zjistit pachatele. Celý případ je dále v šetření PČR.

19.06.2021 ve 04:55 hodin bylo MP nahlášeno ležící jízdní kolo uprostřed ulice Komenského. Po příjezdu MP na místo, již ovšem kolo nebylo nalezeno. Následující den MP přijala oznámení od občana, který si pamatuje, že jel v ranních hodinách na kole centrem města, spadl z něho a zraněný odešel domů. Až tam si uvědomil, že kolo zapomněl na místě pádu. Jízdní kolo bylo v hodnotě téměř 100 000kč. MP se díky Městskému kamerovému systému podařilo vypátrat dodávku, do které bylo kolo naloženo a to včetně SPZ. Celý případ byl předán PČR jakožto podezření z trestného činu zatajení nálezu věci.

21.06.2021 v 16:28 hodin MP přijala oznámení o ležícím muži na ul. Sokolská. MP na místo vyjela společně s PČR. Obě hlídky na místě zjistili mladého muže, který byl pod značným vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou u něho bylo zjištěno 3,87 promile alkoholu v dechu. Jelikož se mu velmi špatně dýchalo, byla na místo přivolána Záchranná zdravotní služba, která dotyčného přepravila do Oblastní nemocnice v Náchodě, neboť jeho stav vylučoval pobyt na Protialkoholní záchytné stanici.

29.06.2021 v 16:30 hodin byl MP nahlášen nefunkční semafor na Husově náměstí. Bohužel se jednalo v krátké době již o druhou poruchu. Jelikož byl strážník ve službě sám, tak ihned požádal o spolupráci PČR a společně v místě řídili dopravu, až do odstranění závady.

08.07.2021 ve 21:31 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila, že kanalizace v ul. Havlíčkova nestíhá pojmout množství vody a v jízdním pruhu doslova tryská fontána. Strážníci místo ihned označili a jakmile to bylo možné, tak vystřelený kanál vrátili zpět na místo. Podobné zásahy našich strážníků, nejsou náhodné, neboť vždy po bouřce či silném větru vyrážíme na kontrolu města, vyhledávat právě takové nebezpečné situace.

O letních prázdninách mě pravidelně kontaktují pořadatelé letních táborů v Novém Městě nad Metují a nejbližším okolí s prosbou o ukázku naší techniky a povídání o činnosti Městské policie. Jelikož jsou tyto ukázky u dětí velmi oblíbené, snažím se takovým žádostem, pokud to jen trochu jde vyhovět. Přiložené fotografie jsou právě z návštěvy sportovního tábora v Černčicích.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

  


Zprávy z Městské policie za období 10.07.2021 – 10.08.2021

Sledované období : 10.07.2021 – 10.08.2021

V tomto období MP řešila celkem 172 událostí. Dopravních přestupků bylo 60, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech.

V měsíci červenci automatický radar provedl kontrolní měření u 34 645 vozidel. V 248 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.07.2021 ve 13:26 hodin MP přijala prosbu o odchyt neznámého hada, který byl v jednom z domů v Šerči. Na místě vyšlo najevo, že se jednalo o neškodnou užovku, tu strážník šetrně odchytil a následně vypustil do přírody.

16.07.2021 ve 20:10 hodin došlo na křižovatce poblíž obce Nahořany (odbočka na Českou Skalici) k další vážné dopravní nehodě. Při této nehodě se srazilo osobní vozidlo s nákladním, což mělo za následek zranění spolujezdkyně z osobního vozidla a téměř tří hodinovou úplnou uzavírku. I přesto, že křižovatka byla doplněna o vodící kužely, má reflexní dopravní značení, stále se zde nedaří zabránit vážným dopravním nehodám a jedná se o nejnebezpečnější dopravní místo v rámci Nového Města nad Metují a jeho okolí. Toto místo co do vážnosti následků, dokonce předčí i křižovatku tzv. u Papežů.

17.07.2021 ve 12:15 hodin byl na stanici MP přiveden senior, který byl nalezen v lese poblíž Nového Města nad Metují. Byl nezraněn, ale dezorientovaný a vůbec nevěděl, jak se do lesa dostal a kde bydlí, zároveň u něho nebyly nalezeny žádné doklady. MP se podařilo místo jeho bydliště zjistit, ihned tam byl odvezen a předán rodině, která jej již začínala zoufale hledat.

18.07.2021 v 00:53 hodin přijala MP oznámení o potyčce dvou mužů se zraněním, poblíž Osmy. Na místě MP společně zasahovala s PČR. Zraněnému byla zavolána Záchranná zdravotní služba, která jej převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Událost je dále v šetření PČR.

19.07.2021 v 09:30 hodin vyjížděla MP na žádost PČR k dopravní nehodě se zraněním, která se udála na silnici mezi Bohuslavicemi a Pulicemi. Na místě strážníci zhruba 2 hodiny usměrňovali dopravu.

31.07.2021 v 00:53 hodin MP společně s PČR přijala oznámení o rvačce dvou mužů na ul. Komenského. Hlídky na místě zjednaly pořádek. Oba rváči byli zpacifikováni za použití donucovacích prostředků a převezeni na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové. Oba muži jsou dále v šetření jak PČR, tak MP.

05.08.2021 v 19:00 hodin došlo k opětovné poruše semaforů řídících vjezd na Husovo náměstí. Strážníci ihned přešli k ručnímu řízení a zavolali odborný servis, který závadu odstranil.

07.08.2021 ve 04:28 hodin byla MP požádána PČR o společný zásah v obci Libchyně, kde má údajně docházet ke rvačce tzv. feťáků. Na místě byla zjištěna partnerská hádka. Hlídky uklidnily situaci a přestupkové jednání bude oznámeno správnímu orgánu.

09.08.2021 ve 13:26 hodin vyjížděla MP na žádost HZS k asistenci při otevření bytu do ul. Husova, kde se má nacházet zraněná seniorka. Na místě se hasičům z důvodu speciálního uzamčení dveří nepodařilo byt odemknout, a proto MP dveře od bytu vyrazila. Zraněná seniorka byla předána do péče Záchranné zdravotní službě.

09.08.2021 v 17:18 hodin byla MP přivolána k tragické dopravní nehodě do obce Mezilesí, kde se střetl cyklista se zemědělským strojem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že cyklista utrpěl zranění neslučitelná se životem a bohužel jakákoli první pomoc byla marná. Tato událost je o to tragičtější, že zde vyhasl mladý lidský život.

09.08.2021 ve 22:05 hodin bylo MP nahlášeno pravděpodobné zatajení nálezu, na Autobusovém nádraží Rychta. Konkrétně zde jeden hoch zapomněl batoh a když se po chvíli pro něho vrátil, tak zde již nebyl. Strážníkům se podařilo díky MKDS identifikovat muže, který batoh odnesl. Následně byl u něho obsah batohu zajištěn a předán původnímu majiteli. Pachateli se zde podařilo prokázat, že si nález chtěl ponechat a to i s ohledem na fakt, že samotný batoh vyhodil do odpadkového koše. Za tento svůj čin byl odměněn pokutou v řádu tisíců korun.

Na tomto posledním případě je opět vidět přínos MKDS (Městský kamerový a dohlížecí systém). Často dostávám otázky, zda jej rozšiřovat či nikoli. Pokud se nic nestane, tak občané spíše rozšiřovat nechtějí, pokud se ovšem něco stane, tak slýchávám slova „Škoda že zde nemáte kamery“. Osobně i profesně zastávám názor, že kamery nepatří do tzv. rezidenčních oblastí, jakou je např. František, ale rozhodně mají své opodstatnění v centrech měst s celou řadou restaurací, na uzlech hromadné dopravy a u důležitých křižovatek.

V Novém Městě nad Metují máme MKDS již osm let a jeho bezpečnostní význam je nesporný, zároveň musím uvést, že jsme nikdy nemuseli řešit incident s jeho zneužitím, nebo únikem záběrů. V současné době máme v rámci města 11 kamer, což pokládám za dostatečné pokrytí a v budoucnu se chci soustředit spíše než na jeho rozšíření, tak na jeho zkvalitnění, abychom mohli číst např. SPZ i za snížené viditelnosti apod.

Na přiložené fotografii můžete vidět ovládací stanoviště umístěné na stanici Městské policie.

Miloš Kratěna, vrchní strážník