Zprávy z Městské policie

Zprávy z Městské policie za období 10.2.2021 – 10.3.2021

Sledované období : 10.02.2021 – 10.03.2021

V tomto období MP řešila celkem 124 událostí. Dopravních přestupků bylo 59, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 4 případech a PČR jsme předávali 1x důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

V měsíci únoru automatický radar provedl kontrolní měření u 54 212 vozidel. Ve 187 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

V souvislosti s přestupky bych rád apeloval, na všechny občany, kteří venčí na veřejných prostranství své pejsky, aby po nich uklízeli exkrementy. V současné době jsem obdržel celou řadu stížností od občanů na tento nešvar. Pokud nezodpovědný chovatel po svém pejskovi exkrement neuklidí, dopustí se přestupku, za který mu strážník může přímo na místě udělit pokutu, až do výše 10 000kč. Jelikož je pro všechny ostatní občany značně obtěžující a nepříjemné, když si do takové nadílky šlápnou, nebudeme s udělením sankce v horní hranici sazby příliš váhat.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.02.2021 v 15:45 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Malecí, kde se má v jednom z domů nacházet agresivní mladík. Strážníci na místě mladíka nalezli, jeho chování vykazovalo známky, že je pod vlivem návykové látky a stoupala jeho agresivita, proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen do Oblastní nemocnice v Náchodě.

11.02.2021 v 10:30 hodin došlo ke srážce dvou nákladních tahačů na tzv. křižovatce U Papežů v Krčíně. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ale došlo k úplnému zablokování křižovatky, což způsobilo v celé lokalitě dopravní chaos. Strážníkům společně s policisty se rychle podařilo uvolnit jeden jízdní pruh a doprava mohla být řízena kyvadlově, což bylo zapotřebí po dobu dalších dvou hodin, než došlo k odtažení nepojízdného kamionu. Úplně bez zajímavosti není, že nehodu zavinil Turecký řidič kamionu, se kterým byla velmi těžká komunikace, neboť nemluvil žádným světovým jazykem. Pro tyto případy jsou strážníci, alespoň pro základní komunikaci vybaveni tabulkami se základními frázemi, mimo jiné i v Turečtině.

14.02.2021 v 19:32 hodin hlídka MP vykonávala pravidelné měření rychlosti, tentokrát ve střední části ulice Náchodské. V radarové síti uvázl řidič, jemuž byla v úseku, kde je povolena max. rychlost 50 km/h, naměřena rychlost 104 km/h. Hlídka MP jej ihned zastavila a jeho přestupek byl předán do správního řízení, neboť mu reálně hrozí ztráta řidičského průkazu. V letošním roce, se zatím jedná o smutného rekordmana.

20.02.2021 v 17:32 hodin MP přijala oznámení o opilci, který obtěžuje okolí na Husově náměstí a dle oznamovatele, dokonce v sedě na lavičce močí. Hlídka na místě muži naměřila 2,90 promile alkoholu v dechu a okamžitě jej převezla do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

02.03.2021 ve 12:09 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě nákladního vozidla u Městce, které havarovalo na nepřehledném místě a doslova mu hrozí převrácení. Strážníci na místě místo zabezpečili a spolupracovali s odbornou firmou na jeho vyproštění. V místě byla po dobu 2h usměrňována doprava.

04.03.2021 ve 14:30 hodin byl MP i PČR oznámen sedící muž uprostřed silnice na ul. Kasárenská. Na místě byl zjištěn namol opilý mladík, ve kterém byl rozpoznám velmi problémový občan, který v první polovině loňského roku soustavně porušoval veřejný pořádek. Tentokrát ovšem nebyl schopen pohybu, a proto mu byla přivolána záchranná služba, která jej pod dohledem policie převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Abych předešel opětovnému porušování veřejného pořádku, jako v loňském roce, ihned jsem vstoupil do jednání s jeho rodinou a podařilo se, po jeho propuštění z nemocnice v Náchodě, ihned vyjednat místo ve specializovaném zařízení v Havlíčkově Brodě, kam bylo ovšem nutné zajistit jeho převoz. Proto byl kontaktován pan starosta s žádostí o povolení cesty. Pan starosta žádosti MP vyhověl a tento občan byl do Havlíčkova Brodu transportován MP.

09.03.2021 byla MP kontaktována s žádostí o pomoc, která spočívala v oznámení, kdy starší paní půjčila nemalou částku peněz a dotyčný se nemá k vrácení. Celý případ byl ihned předán PČR, která v této souvislosti prošetřuje několik podobných oznámení. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování, nemohu být příliš konkrétní, ale apeluji na všechny občany, aby peníze nikomu nepůjčovali a nenechávali si v bytech vyšší částky peněz. Nedoporučuji to, ale pokud již peníze někomu půjčit chcete, tak buďte maximálně obezřetní.

V průběhu uplynulého období se stále potýkáme s nekonečným bojem s pandemií. Naše MP se snaží pomáhat všude tam, kde je zapotřebí. Na fotografii můžete vidět strážníka v plné zbroji, který asistoval Armádě ČR při dobrovolném testování občanů. Pouze upozorňuji, že pod černým šátkem, který obsahuje speciální roušku má ještě respirátor.

Na další fotografii můžete vidět spolupráci s místní jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, která je vždy velmi profesionální a touto cestou, bych chtěl všem našim hasičům poděkovat za výbornou dlouholetou spolupráci.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.03.2021 – 10.04.2021

Sledované období : 10.03.2021 – 10.04.2021

V tomto období MP řešila celkem 182 událostí. Dopravních přestupků bylo 95, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech a PČR jsme předávali 1x důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

V měsíci březnu automatický radar provedl kontrolní měření u 42 363 vozidel. V 614 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.03.2021 v 11:54 hodin vyjela MP na žádost ZZS do lokality Studýnka, kde došlo při řízení vozidla k srdečnímu kolapsu. Strážníci na místě poskytli postiženému první pomoc a ten byl následně převezen ZZS do nemocnice.

12.03.2021 ve 21:26 hodin byl MP nahlášen ležící muž na lavičce v ulici Klosova. Strážníci na místě zjistila namol opilého člověka, který nadýchal 2,77 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl schopen pohybu, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

15.03.2021 ve 20:50 hodin MP přijala na tísňové lince informaci, že v ulici Malecí, leží ve vchodě jednoho z domů muž. Oznamovatel dále uvedl, že se bude pravděpodobně jednat o opilého bezdomovce. Na místě strážníci zjistili, že se nejedná o opilce, nýbrž zahraničního dělníka, který je ubytován v jednom z bytů. Na místě leží z důvodu urputné bolesti z oblasti zad. Strážníci mu v rámci možností poskytli první pomoc a setrvali u něho do příjezdu ZZS, která jej následně převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Tento případ dokládá, že ne každý ležící člověk je opilcem a proto, naše MP ke všem nejprve přistupuje, jako k osobám zdravotně postiženým.

16.03.2021 v 09:39 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě v ulici Johnova. MP byla na místě jako první záchranná složka. Na místě strážníci zjistili, že řidič vozidla je v bezvědomí a ihned započali s jeho vyprošťováním z vozidla v čemž záhy pokračovali hasiči. Dále MP ve spolupráci s PČR zajistila místo pro přistání vrtulníku ZZS, který následně postiženého přepravil do nemocnice. Samotná dopravní nehoda byla způsobena zdravotní indispozicí řidiče.

23.03.2021 v 15:30 hodin MP přijala žádost o spolupráci ze strany PČR, které byl oznámen zapomenutý notebook na Autobusovém nádraží Rychta. Notebook byl zapůjčen školou do sociálně slabé rodiny, aby byla zajištěna distanční výuka. Strážník ihned provedl kontrolu výše uvedeného místa, ale notebook již na místě nebyl. Ihned jsme provedli analýzu záznamu z kamerového systému a k našemu překvapení, přístroj vzala a vložila do batohu starší žena, která poté odjela autobusem směr Náchod. Následně byl kontaktován dopravce, který MP zprostředkoval kontakt na řidiče autobusu. Ten uvedl, že dotyčná vystoupila na autobusovém nádraží v Náchodě. Z tohoto důvodu byla o spolupráci požádána MP Náchod, která dotyčnou na svém kamerovém systému poznala a druhý den, se jí dokonce u této paní podařilo notebook zajistit. Nyní jí čeká obvinění z přestupku spočívající v zatajení nálezu věci.

29.03.2021 ve 22:00 hodin byla MP nahlášena hádka v jednom z bytových domů na ulici T.G. Masaryka. Strážníci na místě zjednali pořádek a agresora, který nadýchal 2,80 promile alkoholu v dechu, převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

03.04.2021 vyjela MP na žádost PČR do ulice T. G. Masaryka, kde má u jednoho z vchodů do bytového domu, ležet muž. Na místě byl zjištěn mladík, který nadýchal 3,40 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl schopen ovládat své chování, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

04.04.2021 byl MP v 07:20 hodin oznámen zmatený starý muž s peřinou, který se pohybuje v ulici Českých Bratří. Na místě strážníci muže nalezli, jelikož již začínal být podchlazený, tak mu byl zajištěn tepelný komfort a předán pečovatelské službě.

04.04.2021 v 19:36 hodin, byla MP požádána PČR o spolupráci při řešení konfliktu na Autobusovém nádraží Rychta, kde mělo dojít k potyčce tří mužů, z nichž jeden má být zraněn. Na místě se událost potvrdila, nacházel se zde jeden muž krvácející z hlavy a dva ostatní, kteří se mu snažili pomoci. Strážníci a policisté postiženému poskytli první pomoc a předali jej do péče ZZS, která jej odvezla do nemocnice. Celý případ je dále v šetření PČR.

06.04.2021 v 15:38 hodin, byl MP oznámen sedící krvácející muž v ulici 1. Máje. Na místě MP zjistila zraněného podnapilého muže, který byl navíc silně znečištěn vlastními výkaly. Po prvotním ošetření, byl naložen do vozidla MP a převezen k dalšímu ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě, kde lékař po důkladnějším ošetření rozhodl o převozu dotyčného na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kam jej strážníci následně převezli. Při převozu došlo samozřejmě i k znečištění služebního vozidla, které muselo být následně strážníky umyto a dezinfikováno.

Pozornému čtenáři jistě neunikl nárůst řešení případů s opilci. Notně podotknout, že se téměř vždy jedná o osoby bez domova. Současná situace v rámci města je sice zatím lepší, než tomu bylo v loňském roce, ale samotný nárůst není překvapující a tento jev se vždy s nastupujícím jarem opakuje každoročně. Možná si někteří z Vás pokládají otázku, kde tyto osoby, berou peníze na alkohol. Pokud se osobně převozu účastním, tak jim tuto otázku vždy pokládám a odpověď zní, že peníze nemají ze sociálních dávek, ani z krádeží, nýbrž ze žebroty. Pokud přihlédneme k faktu, že nejlevnější lahev dvoulitrového vína se dá v okolí Autobusového nádraží Rychta koupit již za 45 korun, tak jim stačí, když od pár občanů dostanou trochu drobných. V této souvislosti bych chtěl na všechny občany apelovat, aby těmto osobám nedávali, ani minimální částky peněz, neboť je nepoužijí na potraviny, jak slibují, ale výhradně na nákup alkoholu. Pokud se s takovým jednáním setkáte, tak nás prosím ihned kontaktujte.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


 Zprávy z Městské policie za období 10.04.2021 – 10.05.2021

Sledované období : 10.04.2021 – 10.05.2021

V tomto období MP řešila celkem 167 událostí. Dopravních přestupků bylo 54, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 6 případech a PČR jsme předávali 6x důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

V měsíci dubnu automatický radar provedl kontrolní měření u 52 694 vozidel. V 374 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

V současné době, jsme snad již definitivně přemohli zákeřného nepřítele, kterým byl Covid- 19 a naše životy, se začnou opět vracet do normálního režimu. Záměrně zde mluvím o nepříteli, neboť nejbližší přirovnání se dá nalézt ve válečném stavu, pouze s tím rozdílem, že nepřítel nebyl při útoku viditelný, ale o to více byl zákeřnější a mnoho našich spoluobčanů, po napadení tímto nepřítelem zemřelo. I samotná bezpečnostní opatření byla obrovská a pro většinu z nás i šokující, neboť jsme nebyli zvyklí na takové omezení práv a pohybu.

Rád bych poděkoval všem občanům Nového Města nad Metují a nebojím se říci, za příkladné dodržování bezpečnostních opatření, neboť jsme v rámci města nezaznamenali vážnější incidenty. Sice jsme udělili několik pokut z důvodu nedodržování protiepidemických opatření, ale bylo to vždy za méně vážné prohřešky. Zároveň jsme nebyli svědky, zcela zbytečného provokování bezpečnostních složek, jak jsme to například viděli v Uherském Hradišti. Taková provokace nikomu nepomohla a dnes již z vyšetřování víme, že tamější strážníci postupovali správně a společnost je odsuzovala zcela zbytečně, dle neúplných záběrů zveřejňovaných na sociálních sítích.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.04.2021 v 17:25 hodin MP přijala oznámení, že v ulici V Zahradách je značně cítit plyn. Na místě se oznámení potvrdilo, strážníci identifikovali místo úniku a jeho okolí uzavřeli. Na místo byl přivolán plynařský technik a preventivně hasičské jednotky. Technikovi se podařilo  přívod plynu uzavřít, následně byl vyrozuměn majitel přilehlé nemovitosti, aby zajistil opravu přívodního zařízení. Událost se obešla bez zranění a škod.

16.04.2021 v 18:00 hodin byl MP nahlášen ležící muž na kupě písku v ulici Komenského. Strážníci na místě zjistila namol opilého člověka, který nadýchal 3,02 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl schopen pohybu, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

16.04.2021 v 19:40 hodin MP přijala oznámení, že osádka zelené Felicie v ulici Nad Stadionem krade železo, které je určeno pro hasiče. Hlídka MP se v době oznámení nacházela na cestě z Protialkoholní záchytné stanice, urgentně se vrátila do Nového Města nad Metují a v 19:50 hodin byla zelená Felicie, plná tzv. lupu ( přiložená fotografie ) i s řidičem zadržena na ulici Komenského. Řidič musel vše vyložit a navíc mu byla udělena pokuta.

17.04.2021 ve 22:00 hodin MP přijala oznámení o rodinné potyčce v jednom z bytů na ul. T.G. Masaryka. Hlídka MP na místě zjednala pořádek a zadržela agresora, který nadýchal 3,38 promile alkoholu v dechu. Jelikož Protialkoholní záchytné stanice již byly naplněny, musel být do odeznění akutní intoxikace umístěn na speciální oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě. Rodina na něho žádné oznámení podat nechce, proto je případ dále neřešen.

20.04.2021 v 06:50 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do obce Bohuslavice. Policii si na sebe sám zavolal mladík, který se pohyboval uprostřed silnice. Na místě bylo zjištěno, že je pod vlivem Pervitinu. Obě hlídky jej na místě zpacifikovali a MP jej převezla na detoxikační oddělení v Hradci Králové.

22.04.2021 v 15:08 hodin MP nahlásil řidič autobusu počínající dopravní kolaps na Husově náměstí z důvodu nefunkčních semaforů. Strážníci ihned přešli na ruční řízení provozu a kontaktovali odborný servis, který cca. za jednu hodinu závadu odstranil.

30.04.2021 ve 21.04 hodin, přijala MP informaci o rvačce několika osob u jedné z provozoven na ul. T.G. Masaryka. MP si na místo vyžádala společný zásah PČR. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek. Událost je dále v šetření PČR.

02.05.2021 ve 20:15 hodin byl MP oznámen muž, který se plazí k lavičce na ul. 1. Máje. Na místě byl zjištěn muž, který nadýchal 2,93 promile alkoholu v dechu. Z důvodu intoxikace alkoholem mu doslova ochrnuly nohy. Jelikož záchytné stanice v Hradci Králové i Pardubicích již byly naplněny, byl převezen a následně přijat k hospitalizaci na Interním oddělení Oblastní nemocnice v Náchodě,

03.05.2021 ve 12:50 hodin, byl MP nahlášen muž, který leží na lavičce v ulici Nádražní hlavou dolů. Na místě byl zjištěn silně podnapilý muž, který nebyl schopen ani provedení dechové zkoušky. Následně byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

04.05.2021 ve 12:15 hodin, byl MP oznámen částečně spadlý strom na silnici 1/14 z Nového Města nad Metují do Vrchovin. MP jej rozřezala a z vozovky odklidila vlastními silami.

04.05.2021 ve 12:40 hodin PČR informovala MP o vážné dopravní nehodě v Rohenicích, na kterou letí vrtulník záchranné služby. Z tohoto důvodu je po MP požadováno, aby urgentně uzavřela komunikaci ve Slavětíně. Samotnou uzávěru můžete vidět na přiložené fotografii.

05.05.2021 v 09:09 hodin PČR požádala MP o spolupráci při řešení agresivního mladíka, který má ohrožovat svoji rodinu v jednom z domů v Bohuslavicích. Na místě byl zjištěn mladík pod vlivem drog, ten byl následně zpacifikován a naložen do sanitního vozidla, které jej za přítomnosti MP i PČR převezlo na detoxikační oddělení v Hradci Králové. Případ je dále v šetření PČR.

06.05.2021 v odpoledních hodinách bylo zaznamenáno v rámci ČR nepochopitelné vyhrožování bombovým útokem Mateřským školkám. I když nebyla zjištěna, žádná spojitost s Novým Městem nad Metují, následující den byla posílena služba a před tři největší školky byla umístěna stálá hlídková služba tvořená jedním strážníkem. Menší školky v rámci Nového Města nad Metují a ORP Nové Město nad Metují, kontrolovala autohlídka PČR. Naštěstí v rámci ČR k žádnému útoku nedošlo a případem se zabývá speciální útvar PČR.

08.05.2021 ve 20:41 hodin došlo k dopravní nehodě na kruhovém objezdu ve Vrchovinách. Na místě zasahovali všechny záchranné složky. MP byla na místě jako první a krom zjištění rozsahu zranění a provedení dechových zkoušek u řidičů v místě po dobu dvou hodin řídila dopravu. Hned po příjezdu na místo, jsem vůbec dle postavení havarovaných vozidel nemohl pochopit, jak k této nehodě došlo, aniž by jedno z vozidel nejelo v protisměru. Bohužel tato skutečnost se potvrdila a mladý řidič vozidla přijíždějícího od Nového Města nad Metují nepochopitelně hazardoval a projel kruhovou křižovatku v protisměru, kde se bočně střetl s přijíždějícím vozidlem od spodní části Vrchovin. Takovým manévrem ohrozil životy sedmi lidí a jen díky velkému štěstí na místě nedošlo k velmi vážnému zranění. Pro jeho čin nemám pochopení a jeho jednání naprosto odsuzuji. Situaci na místě z tohoto zásahu můžete rovněž vidět na přiložené fotografii. Nehoda je samozřejmě dále v šetření PČR.

09.05.2021 v 16:30 hodin MP obdržela informaci, že v areálu letiště v Novém Městě nad Metují došlo k pokousání malého děvčátka psem. Děvčátko utrpělo zranění a bylo ošetřeno ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Pes byl na místě zajištěn a MP zprostředkovala jeho vyšetření u veterinárního lékaře. Celý případ jsme z důvodu závažnosti předali k dořešení PČR.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

 


Zprávy z Městské policie za období 10.05.2021 – 10.06.2021

Sledované období : 10.05.2021 – 10.06.2021

V tomto období MP řešila celkem 165 událostí. Dopravních přestupků bylo 61, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech a PČR jsme předávali 1x důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Právě v souvislosti s trestnou činností bych chtěl vyzdvihnout vynikající práci místního Obvodního oddělení PČR, které v loňském roce dosáhlo objasnění trestných činů ve výši 68,7% což je jeden z nejlepších výsledků v Královehradeckém kraji. Dle informací zástupců PČR by tohoto výsledku nebylo dosaženo bez kvalitního Městského kamerového systému a spolupráce s Městskou policií, kterou obě strany hodnotí jako bezproblémovou a pro bezpečnost občanů nepostradatelnou.

V měsíci květnu automatický radar provedl kontrolní měření u 25 465 vozidel. V 221 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Uplynulé období bylo bohužel ve znamení velmi vážných nehod motorkářů, kteří se na naše silnice vrátili s pěkným počasím. To s faktem opět houstnoucího provozu znamená mnoho nebezpečných situací a já chci apelovat na všechny účastníky silničního provozu, aby byli obezřetní a vždy se maximálně věnovali řízení, neboť viníkem není vždy motorkář, ale mnohdy i nepozorný řidič.

K první nehodě motocyklu došlo 10.05.2021 v 16:22 hodin na hlavním tahu z Nového Města nad Metují na Náchod poblíž odbočky na Václavice. Ke druhé nehodě došlo na stejné silnici pouze u odbočky na Přibyslav a to dne 19.05.2021 v 17:26 hodin. Obě nehody si vyžádali po jednom zraněném člověku. Poslední a bohužel tragická nehoda se stala dne 21.05.2021 v 10:12 hodin na hlavním tahu z Nového Města nad Metují na Jaroměř u odbočky na Českou Skalici a Nahořany. Tato nehoda si bohužel vyžádala lidský život.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

17.05.2021 v 07:23 hodin byla MP požádána personálem zdravotnického zařízení, které se nachází na ul. T.G. Masaryka o pomoc s agresivním pacientem. Strážníci na místě pomohli pacienta zklidnit a asistovali při jeho převozu do specializovaného zařízení v Havlíčkově Brodě.

17.05.2021 v 17:19 hodin byl MP nahlášen ležící muž na kapotě vozidla v ulici Nádražní. Strážníci na místě zjistili namol opilého muže, který slavil návrat z výkonu trestu. Hlídka MP jej zajistila a převezla do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

30.05.2021 ve 21:20 hodin MP přijala oznámení o spící ženě na chodbě v jednom z bytových domů v ulici Malecí. Na místě bylo zjištěno, že žena není pod vlivem návykových látek, potmě se bála jít do místa bydliště a zde čeká na svého známého, který jí pustí do bytu. Hlídka MP ženě nabídla odvoz do místa bydliště, čehož dotyčná využila.

09.06.2021 v 09:15 hodin přijala MP oznámení o pohřešovaném seniorovi. Ihned se v rámci města rozjelo pátrání, které dobře dopadlo a senior byl v pořádku nalezen.

Městská policie Nové Město nad Metují, je sice v oblasti dopravy represivní složkou, ale snažíme se, aby naše činnost nebyla jen o pokutách, ale abychom zajišťovali bezpečnost řidičů i u nejrůznějších situacích souvisejících s dopravou. Na prvním snímku můžete vidět naší asistenci při rizikovém kácení a na druhém zase majáčkovou souhru s odtahovou službou, které asistujeme při naložení nepojízdného vozidla.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.6.2021 – 10.7.2021

Sledované období : 10.06.2021 – 10.07.2021

V tomto období MP řešila celkem 152 událostí. Dopravních přestupků bylo 41, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech.

V měsíci červnu automatický radar provedl kontrolní měření u 55 065 vozidel. Ve 450 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

MP v poslední době přijala, poněkud neobvyklou stížnost, na osobní vozidla, jejichž řidiči nastartují motor, zapnou klimatizaci a z vozidla odejdou zpět do bytu. Tato činnost je zvlášť v letním počasí celkem pochopitelná, ale musím upozornit všechny řidiče, že je i zákonem zakázána, neboť motor v chodu, nemůže být bezdůvodně spuštěný. Zároveň chápu i oznamovatele, kterému takto nastartované auto kouří do oken. Prosím všechny řidiče, aby obzvlášť pokud parkují v husté zástavbě takto nastartovaná vozidla nenechávali.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.06.2021 ve 14:13 hodin MP vyjela na žádost PČR do jednoho z obchodu v ul. Komenského, kde se má nacházet agresivní mladík, který ukradl zboží. Strážníci jej na místě zadrželi. Ke krádeži došlo tak, že mladík si nové oblečení na sebe oblékl v kabince a bez zaplacení, chtěl obchod opustit. Jelikož se krádeže dopustil v podmínce, tak jeho jednání bylo kvalifikováno, jako trestný čin, navíc vyhrožoval, že bude páchat další trestnou činnost a proto byl umístěn do Náchoda, do cely předběžného zadržení. Případ je dále v šetření PČR.

12.06.2021 v 10:25 hodin byl MP oznámen zvednutý kanál v ulici Zborovská. Oznamovatel jej vrátil zpět na místo. Celou událost oznamuje, zejména z důvodu, že celá situace byla velmi nebezpečná a pokud by do víka najel např. cyklista mohl by utrpět vážné zranění. MP se podařilo zjistit, že kanál byl zvednutý úmyslně předešlou noc. Následně byl vypátrán a usvědčen mladík, který byl odměněn pokutou.

12.06.2021 v 10:56 hodin MP vyjíždí na žádost PČR ke sraženému cyklistovi do ulice Dobrušská. K místu letěl i vrtulník Záchranné zdravotní služby. Na místě vyšlo najevo, že cyklistu nikdo nesrazil, jeho zranění není vážné, ale je pod vlivem alkoholu. Vrtulník se naštěstí podařilo vyrozumět ještě ve vzduchu a zbytečně neztrácel čas přistávacím manévrem a mohl odletět k jinému případu. Na této události bych chtěl upozornit, že jízda na kole pod vlivem alkoholu je zákonem zakázána. Bohužel je tento nešvar společností stále více tolerován, ale upozorňuji všechny podnapilé cyklisty, že pokud způsobí dopravní nehodu, nebo zraní třeba jen sami sebe a událost bude vyšetřována, hrozí jim a je také často udělována, sankce v řádu desítek tisíc korun.

12.06.2021 v 17:25 hodin přijala MP oznámení o domácí hádce v jednom z bytů na ul. T.G. Masaryka. Z důvodu vytíženosti jsme požádali o spolupráci PČR, ta na místo vyjela okamžitě. Naše hlídka do místa dorazila cca. za 20 minut. Na místě byl zjednán pořádek a případ byl předán k dořešení správnímu orgánu.

14.06.2021 ve 03:42 hodin byl MP oznámen poník, který se pohybuje na silnici poblíž Nahořan. Strážníkům se podařilo vyrozumět majitele, který si následně poníka odchytil.

14.06.2021 v 17:59 hodin MP vyjela k dopravní nehodě do ulice Náchodské. Na místě byl zjištěn zraněný řidič, který nadýchal 2,26 promile alkoholu v dechu. Jelikož se svým jednáním dopustil trestného činu, byl na místě zadržen a předán k dalším úkonům PČR.

16.06.2021 v 11:55 hodin došlo na ulici Komenského k situaci při níž musel autobus prudce zabrzdit a tím došlo ke zraněním cestujícího. Bohužel se v krátké době jedná v Novém Městě nad Metují již o druhý případ. K dalšímu obdobnému případu došlo na ulici T.G. Masaryka. Apeluji zde zejména na starší občany, aby v autobusech nestávali, dokud vůz na zastávce zcela nezastaví.

17.06.2021 v 09:00 hodin byl MP nahlášen pád seniora v ulici Na Strážnici. Oznamovatel uvedl, že zraněnému již poskytl první pomoc a zavolal Záchrannou zdravotní službu. MP prosí o zajištění úklidu krvavých skvrn z chodníku. Tento úklid MP samozřejmě zajistila. Rád bych ovšem touto cestou oznamovateli poděkoval, jelikož když viděl ze svého vozidla pád seniora na chodníku, tak se zachoval přesně tak, jak se má každý občan zachovat. Vystoupil z vozu, poskytl první pomoc a zavolal záchranáře.

17.06.2021 v 11:30 hodin nahlásil MP dopravce, že u jednoho z jeho nákladních vozidel došlo k defektu a vůz stojí v nepřehledném úseku hlavního tahu na Náchod za odbočkou na Bražec. MP na místo neprodleně vyjela a společně s PČR na místě řídila dopravu, až do 16:00 hodin. Jednalo se o dvojitý defekt u plně naloženého nákladního vozidla, jehož oprava si dokonce vyžádala i zásah HZS.

17.06.2021 v 16:40 hodin byla MP požádaná PČR o spolupráci na případu, při němž byla mladá dívka v autobuse, který projížděl Novým Městem nad Metují sexuálně obtěžována. MP se podařilo prostřednictvím Městského kamerového systému zjistit pachatele. Celý případ je dále v šetření PČR.

19.06.2021 ve 04:55 hodin bylo MP nahlášeno ležící jízdní kolo uprostřed ulice Komenského. Po příjezdu MP na místo, již ovšem kolo nebylo nalezeno. Následující den MP přijala oznámení od občana, který si pamatuje, že jel v ranních hodinách na kole centrem města, spadl z něho a zraněný odešel domů. Až tam si uvědomil, že kolo zapomněl na místě pádu. Jízdní kolo bylo v hodnotě téměř 100 000kč. MP se díky Městskému kamerovému systému podařilo vypátrat dodávku, do které bylo kolo naloženo a to včetně SPZ. Celý případ byl předán PČR jakožto podezření z trestného činu zatajení nálezu věci.

21.06.2021 v 16:28 hodin MP přijala oznámení o ležícím muži na ul. Sokolská. MP na místo vyjela společně s PČR. Obě hlídky na místě zjistili mladého muže, který byl pod značným vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou u něho bylo zjištěno 3,87 promile alkoholu v dechu. Jelikož se mu velmi špatně dýchalo, byla na místo přivolána Záchranná zdravotní služba, která dotyčného přepravila do Oblastní nemocnice v Náchodě, neboť jeho stav vylučoval pobyt na Protialkoholní záchytné stanici.

29.06.2021 v 16:30 hodin byl MP nahlášen nefunkční semafor na Husově náměstí. Bohužel se jednalo v krátké době již o druhou poruchu. Jelikož byl strážník ve službě sám, tak ihned požádal o spolupráci PČR a společně v místě řídili dopravu, až do odstranění závady.

08.07.2021 ve 21:31 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila, že kanalizace v ul. Havlíčkova nestíhá pojmout množství vody a v jízdním pruhu doslova tryská fontána. Strážníci místo ihned označili a jakmile to bylo možné, tak vystřelený kanál vrátili zpět na místo. Podobné zásahy našich strážníků, nejsou náhodné, neboť vždy po bouřce či silném větru vyrážíme na kontrolu města, vyhledávat právě takové nebezpečné situace.

O letních prázdninách mě pravidelně kontaktují pořadatelé letních táborů v Novém Městě nad Metují a nejbližším okolí s prosbou o ukázku naší techniky a povídání o činnosti Městské policie. Jelikož jsou tyto ukázky u dětí velmi oblíbené, snažím se takovým žádostem, pokud to jen trochu jde vyhovět. Přiložené fotografie jsou právě z návštěvy sportovního tábora v Černčicích.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

  


Zprávy z Městské policie za období 10.07.2021 – 10.08.2021

Sledované období : 10.07.2021 – 10.08.2021

V tomto období MP řešila celkem 172 událostí. Dopravních přestupků bylo 60, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech.

V měsíci červenci automatický radar provedl kontrolní měření u 34 645 vozidel. V 248 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.07.2021 ve 13:26 hodin MP přijala prosbu o odchyt neznámého hada, který byl v jednom z domů v Šerči. Na místě vyšlo najevo, že se jednalo o neškodnou užovku, tu strážník šetrně odchytil a následně vypustil do přírody.

16.07.2021 ve 20:10 hodin došlo na křižovatce poblíž obce Nahořany (odbočka na Českou Skalici) k další vážné dopravní nehodě. Při této nehodě se srazilo osobní vozidlo s nákladním, což mělo za následek zranění spolujezdkyně z osobního vozidla a téměř tří hodinovou úplnou uzavírku. I přesto, že křižovatka byla doplněna o vodící kužely, má reflexní dopravní značení, stále se zde nedaří zabránit vážným dopravním nehodám a jedná se o nejnebezpečnější dopravní místo v rámci Nového Města nad Metují a jeho okolí. Toto místo co do vážnosti následků, dokonce předčí i křižovatku tzv. u Papežů.

17.07.2021 ve 12:15 hodin byl na stanici MP přiveden senior, který byl nalezen v lese poblíž Nového Města nad Metují. Byl nezraněn, ale dezorientovaný a vůbec nevěděl, jak se do lesa dostal a kde bydlí, zároveň u něho nebyly nalezeny žádné doklady. MP se podařilo místo jeho bydliště zjistit, ihned tam byl odvezen a předán rodině, která jej již začínala zoufale hledat.

18.07.2021 v 00:53 hodin přijala MP oznámení o potyčce dvou mužů se zraněním, poblíž Osmy. Na místě MP společně zasahovala s PČR. Zraněnému byla zavolána Záchranná zdravotní služba, která jej převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Událost je dále v šetření PČR.

19.07.2021 v 09:30 hodin vyjížděla MP na žádost PČR k dopravní nehodě se zraněním, která se udála na silnici mezi Bohuslavicemi a Pulicemi. Na místě strážníci zhruba 2 hodiny usměrňovali dopravu.

31.07.2021 v 00:53 hodin MP společně s PČR přijala oznámení o rvačce dvou mužů na ul. Komenského. Hlídky na místě zjednaly pořádek. Oba rváči byli zpacifikováni za použití donucovacích prostředků a převezeni na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové. Oba muži jsou dále v šetření jak PČR, tak MP.

05.08.2021 v 19:00 hodin došlo k opětovné poruše semaforů řídících vjezd na Husovo náměstí. Strážníci ihned přešli k ručnímu řízení a zavolali odborný servis, který závadu odstranil.

07.08.2021 ve 04:28 hodin byla MP požádána PČR o společný zásah v obci Libchyně, kde má údajně docházet ke rvačce tzv. feťáků. Na místě byla zjištěna partnerská hádka. Hlídky uklidnily situaci a přestupkové jednání bude oznámeno správnímu orgánu.

09.08.2021 ve 13:26 hodin vyjížděla MP na žádost HZS k asistenci při otevření bytu do ul. Husova, kde se má nacházet zraněná seniorka. Na místě se hasičům z důvodu speciálního uzamčení dveří nepodařilo byt odemknout, a proto MP dveře od bytu vyrazila. Zraněná seniorka byla předána do péče Záchranné zdravotní službě.

09.08.2021 v 17:18 hodin byla MP přivolána k tragické dopravní nehodě do obce Mezilesí, kde se střetl cyklista se zemědělským strojem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že cyklista utrpěl zranění neslučitelná se životem a bohužel jakákoli první pomoc byla marná. Tato událost je o to tragičtější, že zde vyhasl mladý lidský život.

09.08.2021 ve 22:05 hodin bylo MP nahlášeno pravděpodobné zatajení nálezu, na Autobusovém nádraží Rychta. Konkrétně zde jeden hoch zapomněl batoh a když se po chvíli pro něho vrátil, tak zde již nebyl. Strážníkům se podařilo díky MKDS identifikovat muže, který batoh odnesl. Následně byl u něho obsah batohu zajištěn a předán původnímu majiteli. Pachateli se zde podařilo prokázat, že si nález chtěl ponechat a to i s ohledem na fakt, že samotný batoh vyhodil do odpadkového koše. Za tento svůj čin byl odměněn pokutou v řádu tisíců korun.

Na tomto posledním případě je opět vidět přínos MKDS (Městský kamerový a dohlížecí systém). Často dostávám otázky, zda jej rozšiřovat či nikoli. Pokud se nic nestane, tak občané spíše rozšiřovat nechtějí, pokud se ovšem něco stane, tak slýchávám slova „Škoda že zde nemáte kamery“. Osobně i profesně zastávám názor, že kamery nepatří do tzv. rezidenčních oblastí, jakou je např. František, ale rozhodně mají své opodstatnění v centrech měst s celou řadou restaurací, na uzlech hromadné dopravy a u důležitých křižovatek.

V Novém Městě nad Metují máme MKDS již osm let a jeho bezpečnostní význam je nesporný, zároveň musím uvést, že jsme nikdy nemuseli řešit incident s jeho zneužitím, nebo únikem záběrů. V současné době máme v rámci města 11 kamer, což pokládám za dostatečné pokrytí a v budoucnu se chci soustředit spíše než na jeho rozšíření, tak na jeho zkvalitnění, abychom mohli číst např. SPZ i za snížené viditelnosti apod.

Na přiložené fotografii můžete vidět ovládací stanoviště umístěné na stanici Městské policie.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.08.2021 – 10.09.2021

Sledované období : 10.08.2021 – 10.09.2021

V tomto období MP řešila celkem 197 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 77, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 6 případech. PČR jsme předávali jeden trestný čin.

V měsíci červenci automatický radar provedl kontrolní měření u 58 644 vozidel. V 371 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.08.2021 v 11:00 hodin MP kontaktovala mladá dívka, která v jednom z obchodů v ul. T.G. Masaryka nelezla peněženku s 15 000kč. MP nález převzala a téměř okamžitě zjistila původní majitelku, která již peněženku zoufale hledala, neboť v ní měla právě vybraný celý důchod. Rád bych poctivé nálezkyni touto cestou ještě jednou poděkoval a její příkladné jednání vyzdvihl.

11.08.2021 v 18:54 hodin došlo k poruše na semaforech u vjezdu do Husova náměstí. Bohužel i přesto, že pokaždé na místo voláme odborný servis, tak se porucha opakovala 15.08., 20.08. a 08.09. MP vždy neprodleně převzala řízení a opakovaně apelovala u dodavatele na důkladnou opravu. To i přesto, že v podstatě se semafory nemáme nic společného, neboť se jedná o smluvní vztah s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a soukromou firmou.

17.08.2021 ve 14:11 hodin byl MP oznámen nepřizpůsobivý občan, který vykonává velkou potřebu v leže na Autobusovém nádraží Rychta. Strážníci jej ihned naložili do služebního vozidla a převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kde nejprve pomohli s jeho umytím a následným ubytováním. I když jsme si vědomi, že sankce nejsou pro tyto osoby trestem, tak tentokrát jsme ji udělili a doufáme, že bude splacena ze sociálních dávek.

30.08.2021 ve 14:44 hodin byl na MP odevzdán batoh, který nálezce nalezl poblíž Lhoty u Nahořan. Jako každý nález důkladně prohlédneme, abychom nalezli indicie, které nás dovedou k původnímu majiteli. Tento nález ovšem k majiteli neputoval, neboť jsme právě při důkladné kontrole batohu nalezli několik dávek pervitinu a jelikož v batohu byly i osobní doklady majitele, víme přesně komu tyto drogy patří. Vše bylo zdokumentováno a předáno PČR.

02.09.2021 ve 13:49 hodin prováděla MP dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu v ul. Náchodská. Vysokou rychlostí kolem projelo osobní vozidlo Škoda Octavia, bez SPZ. Hlídka MP se ihned za tímto vozidlem rozjela a dávala mu znamení k zastavení. Řidič pokynů nedbal a začal bezhlavě ujíždět. MP započala jeho pronásledování, dále informovala operační středisko PČR že z Nového Města nad Metují ve směru na Rychnov nad Kněžnou ujíždí vozidlo. PČR ihned do uvedeného směru začala posílat hlídkové vozy. Dotyčného řidiče se podařilo zastavit a zpacifikovat v Kvasinách. MP poskytla PČR záznam z palubní kamery, na kterém je vidět doslova hazardérská jízda tohoto silničního piráta. Případ je dále zpracováván PČR.

07.09.2021 ve 13:23 hodin byl MP oznámen ležící muž na ul. T.G. Masaryka. Strážníci na místě nalezli staršího muže v zanedbaném stavu, který nebyl schopen pohybu. Na místo byla přivolána Záchranná služba, která jej odvezla do Oblastní nemocnice v Náchodě.

08.09.2021 v 08:40 hodin byl oznámen muž, který leží na chodníku u prodejny potravin v ul. T.G. Masaryka. Bohužel se jedná o častý jev. Muž zde neleží proto, že v místě upadl, ale zcela záměrně, neboť zde fouká teplý vzduch. Tentokrát ovšem vůbec nekomunikoval a proto mu byla zavolána Záchranná služba, která jej na místě ošetřila.

08.09.2021 ve 13:22 hodin došlo k dopravní nehodě na ul. Českých Bratří, kde starší motocyklista, srazil na přechodu pro chodce žákyni blízké školy. MP byla na místě jako první ze záchranných složek a ihned započala s první pomocí, neboť oba dva účastníci této nehody utrpěli zranění. Zároveň zde patří i poděkování ostatním svědkům této nehody, neboť i ti se zapojili do první pomoci a to ještě před příjezdem MP. Právě z důvodu závažnosti zranění byl na místo vyslán i vrtulník Záchranné zdravotní služby, který převezl do nemocnice zraněného motocyklistu. V místě byla na cca. 1 hodinu úplně uzavřena doprava. Místo přistání vrtulníku, si můžete prohlédnout na fotografii.

08.09.2021 v 15:03 hodin byl MP oznámen požár ve sběrných surovinách v ul. Drážní. Strážník o situaci ihned vyrozuměl operační středisko hasičů a samozřejmě na místo neprodleně vyjel hlídkový vůz MP. Možná si říkáte, proč byl požár oznámen na MP a ne hasičům přímo. Občas se nám stane, že občané hlásí požáry na MP, je to dáno faktem, že služebna MP je uvedena jako oficiální ohlašovna požáru pro Nové Město nad Metují. Tento stav je dán zákonem o požární ochraně, kdy každá obec i město musí mít svoji ohlašovnu požáru, kde je možné i bez telefonu požár ohlásit. U vstupu do naší stanice je tedy tlačítko s označením ohlašovna požáru a po jejím zmáčknutí se spojíte se službu konajícím strážníkem. Tato povinnost v zákoně stále zůstává a to i přes fakt, že v době rozšíření mobilních telefonů postrádá smysl a využívala se v dobách minulých, kdy svědek požáru doběhl do takto označených míst, kde byl umístěn telefon a mohla být přivolána pomoc. Odtud právě pramení pocit některých občanů, že požár se i telefonem ohlašuje ohlašovně. Všechny oznamovatele bych chtěl poprosit, aby požáry ohlašovaly přímo hasičům, neboť můžete bez prostředníka přímo z místa operačnímu středisku hasičů vše popsat. Samozřejmě, že pokud se spletete a vše oznámíte na MP, tak hasiče vyrozumíme, podobně jako u tohoto případu.

Na fotografii můžete vidět, odtah vozidla, jejž řidič zaparkoval tak, že zablokoval vjezd do dvou garáží. Navíc na místě přestoupil do jiného vozu a odjel do Hradce Králové. Toto je typický příklad, kdy MP přistupuje a i v budoucnu bude přistupovat k odtahům vozidel. Řidiče samozřejmě krom pokuty, čeká i plná úhrada odtahu.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

    


Zprávy z Městské policie za období 10.10.2021 – 10.11.2021

Sledované období : 10.10.2021 – 10.11.2021

V tomto období MP řešila celkem 143 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 42, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 15 případech a PČR jsme předávali důvodné podezření ze spáchání 2 trestných činů.

V měsíci říjnu automatický radar provedl kontrolní měření u 37 804 vozidel. Ve 250 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.10.2021 v 07:10 hodin MP přijala oznámení o ležícím muži v parku u ulice Pekelská. Strážníci na místě nalezli zraněného, podchlazeného a navíc opilého muže. Ihned mu byla poskytnuta první pomoc a přivolána záchranná služba, do jejíž péče byl následně předán.

13.10.2021 ve 13:45 hodin byl MP oznámen opilý muž, který na autobusovém nádraží Rychta obtěžuje ostatní občany. Po příjezdu na místo jej již strážníci nalezli ležícího na chodníku. Byl natolik opilý, že nezvládl provést ani dechovou zkoušku. Následně byl naložen do služebního vozidla a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

15.10.2021 v 08:20 hodin MP přijala několik oznámení o volném pohybu vepře domácího po silnici 1/14 v ulici Na Táboře. Na místě se již nacházel majitel, který uvedl, že mu vepř spadl z vleku. Následně se jej podařilo odchytit a umístit zpět do přepravní klece. Při tomto odchytu bohužel jeden ze strážníků utrpěl zranění ruky a musel být téměř tři týdny v pracovní neschopnosti.

16.10.2021 došlo v 09:10 hodin k dopravní nehodě nákladního vozidla na silnici 1/14 z Nového Města nad Metují do Spů. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, ale MP ve spolupráci s PČR musela po dobu vyprošťování vozidla na tři hodiny úplně tuto hlavní silnici uzavřít, což v době uzavřeného náměstí způsobilo mnoho dopravních komplikací, neboť z Husova náměstí, pokud řidiči chtěli jet např na Rychtu, tak museli jet až do Dobrušky a odtud pokračovat na Nové Město nad Metují.

17.10.2021 se na zimním stadionu konalo utkání v ledním hokeji. Pořadatel upozornil MP, že obdržel varování, že se na tento zápas chystají vysoce rizikoví fanoušci z Trutnova. Celou situaci jsme nepodcenili, posílili jsme službu na čtyři strážníky, to samé učinila i PČR. Navíc jsme pořadateli doporučili i najmutí bezpečnostní agentury, což učinil. Celé utkání navštívilo mnoho občanů a jsem velmi rád, že se vše nakonec obešlo bez incidentů.

23.10.2021 v 11:11 hodin byl MP oznámen agresivní muž, kterého zaměstnanci jednoho z obchodů v ul. T.G. Masaryka přistihli při krádeži. MP z důvodu jednočlenné hlídky požádala o asistenci PČR. Obě hlídky zloděje na místě zajistili a strážník jej na místě odměnil pokutou ve výši 10 000kč.

26.10.2021 došlo v 08:00 hodin k poruše nákladního vozidla v nepřehledném úseku ul. Dobrušská. MP na místě cca. 2,5 hodiny usměrňovala dopravu.

26.10.2021 vyjížděla MP na žádost PČR, která se v tu dobu nacházela u jiného případu mimo město k dopravní nehodě, při níž řidička nabourala 8 vozidel v ul. T.G. Masaryka. MP neprodleně vyjela na místo, kde byla zjištěna řidička, která sice nebyla zraněna, ale vykazovala známky opilosti. Jelikož chtěla z místa utéct, strážníci jí omezili na osobní svobodě. Následně byla předána PČR, která celou událost dále šetří. Incident rovněž zaznamenal Městský kamerový a dohlížecí systém, jehož záznam byl PČR rovněž poskytnut. Tento záznam se souhlasem MP byl následující den prostřednictvím PČR zveřejněn v médiích.

27.10.2021 byla MP požádána PČR o asistenci při ohlášené domácí hádce v jednom z domů v ul. T.G. Masaryka. Na místě obě hlídky uklidnili situaci a převzali si do péče zraněnou ženu, která byla dále předána zdravotní záchranné službě. Incident je dále v šetření PČR.

29.10.2021 byla v 11:47 hodin MP nahlášena krádež v jednom z obchodů v ulici T.G. Masaryka, pachatel se sice v obchodě již nenacházel, ale strážníci jej poznali na záběrech z kamer. Jelikož je tento zloděj v tzv. podmínce, byl případ z důvodu podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, předán PČR.

07.11.2021 došlo ve 20:16 hodin k vážné dopravní nehodě na silnici 1/14 u Vrchovin. MP na místě byla jako první ze zasahujících složek. Na místě krom nabouraného vozidla a nezraněného řidiče, nalezla v příkopě sedícího spolujezdce, který vypadl zadním okénkem z vozidla. Bylo velkým štěstím, že nehodu přežil a krom šoku byl pouze povrchově zraněn na hlavě. Strážníci mu ihned poskytli první pomoc a předali do péče záchranné zdravotní službě. Nehoda je dále v šetření PČR. Není bez zajímavosti, že řidič neměl řidičský průkaz ani měsíc.

Boj s nepřizpůsobivými občany a bezdomovectvím, je pro všechny strážníky nejen v celé ČR v podstatě nikdy nekončící. Já jsme nyní velmi rád, že se v současné době v Novém Městě nad Metují blížíme téměř nule ve výskytu takových osob. Není to ovšem zásluhou jen strážníků a policistů, ale také pracovnic v sociálních službách, které s těmito lidmi rovněž pracují a snaží se je umisťovat do nejrůznějších zařízení, což v konečném důsledku znamená, že se dostanou z ulice pryč a nebudou ostatní občany obtěžovat. Naše Městská policie se snaží spolupracovat s různými organizacemi, které těmto osobám pomáhají a nechceme pouze bezhlavě tyto osoby odvážet do Protialkoholní záchytné stanice, neboť to vyřeší problém pouze aktuálně, ale nikoliv z dlouhodobého hlediska. Rovněž se zapojujeme i do likvidace doupat osob bez domova. Na snímku můžete vidět realizaci likvidace jednoho příbytku bezdomovců, které realizovala naše MP v úzké spolupráci s kolegyněmi z Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.11.2021 – 10.12.2021

Sledované období : 10.11.2021 – 10.12.2021

V tomto období MP řešila celkem 191 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 81, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 2 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

22.11.2021 ve 14:15 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě na ul. Komenského. Tato nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ale zablokovala celou vozovku, což vzhledem k odpolední dopravní špičce způsobilo dopravní chaos. Než se podařilo nehodu zadokumentovat a odstranit vozidla, tak si řidiči ve velkém nalezli alternativní trasu ulicí Českých Legií, ale právě zde je nově instalován jednosměrný provoz, což si většina řidičů neuvědomila a bylo jen velké štěstí, že nedošlo k další dopravní nehodě. Právě na jednosměrný provoz v ulici Českých Legií se v současné době MP zaměřuje. I když počet zjištěných řidičů, kteří v této ulici porušují dopravní předpisy klesá, tak se bohužel stále najdou ti, kteří jezdí tzv. po paměti a nekoukají na dopravní značení, což může být velmi nebezpečné. Proto zde znovu apeluji na všechny řidiče, aby se plně věnovali řízení!!!

24.11.2021 v 15:00 hodin MP vyjížděla společně s PČR do ulice Českých Legií, kde má v jednom z bytů být agresivní muž, který demoluje vybavení. Po příjezdu na místo hlídky uklidnily situaci. Muž nebyl pod vlivem alkoholu ani drog a zklidnil se natolik, že mohl být ponechán na místě.

25.11.2021 ve 13:08 hodin došlo k závadě semaforů na náměstí Republiky. Strážníci ve spolupráci s policisty ihned převzali řízení provozu a to, až do odstranění závady.

01.12.2021 v 11:20 hodin PČR informovala MP, že došlo ke krádeži v jednom ze zlatnictví v Novém Městě nad Metují. Okamžitě se rozjela velká opatření v celém Královehradeckém kraji, samozřejmostí byla i úzká spolupráce naší Městské policie a PČR. Strážnici i policisté na záběrech z kamer umístěných ve zlatnictví pachatele poznaly a ten byl po několika dnech PČR dopaden.

07.12.2021 v 11:42 hodin MP přijala oznámení, že nějaký agresivní mladík rozbil vchodové dveře u jednoho z bytových domu na ul. T.G. Masaryka. Strážníci se zde vydali po stopách krve a to doslova. Jelikož se pachatel pořezal, tak ve sněhu zanechával kapičky krve a strážníkům se ho podařilo rychle vystopovat. K činu se doznal a uvedl, že jej k tomu vedly osobní spory. Pokud nyní uhradí škodu, bude jeho přestupek vyřešen MP blokovou pokutou. V opačném případě, bude jeho čin postoupen k projednání správnímu orgánu.

08.12.2021 v 01:35 hodin požádala PČR o urgentní spolupráci, neboť při běžné kontrole bylo zastaveno vozidlo, jehož osádka byla agresivní. Řidič byl navíc bez řidičského oprávnění a pod vlivem drog. MP na místě ihned podporu PČR poskytla, následně převezla jednoho agresivního člena osádky k výslechu na PČR, kde zůstala po celou dobu vyšetřování.

Na přiložených fotografiích můžete vidět zajištění bezpečnosti v rámci ohňostroje, který se tentokrát konal netradičně v rámci oslav založení Československa na náměstí Republiky. Dále zásah MP u dopravní nehody, která se udála v tzv. trojúhelníku u obce Nahořany. Jak již jsem několikrát zmiňoval, jedná se z pohledu dopravy o velmi nebezpečné místo, kde každý rok dochází k několika nehodám, které bohužel mnohdy končí i zraněním.

Vážení čtenáři, v novém roce bych Vám chtěl popřát hlavně pevné zdraví. Zároveň doufám, že služeb naší Městské policie budete potřebovat co nejméně, ale pokud bude zapotřebí, tak se na nás nebojte v kteroukoli denní i noční dobu obrátit.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10. 12. 2021 – 10. 01. 2022

Sledované období : 10.12.2021 – 10.01.2022

V tomto období MP řešila celkem 137 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 61, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 7 případech.

V uplynulém období jsme rovněž obdrželi od občanů 13 žádostí o odchyt volně se pohybujících psů. Jedná se o poměrně značný nárůst v této problematice. Musím zde upozornit všechny majitelé psů, že jsou za své zvíře odpovědni a mezi jejich základní povinnost patří takové zvíře zabezpečit proti útěku. Pokud bude pejskaři jeho zvíře utíkat opakovaně, můžeme mu na místě udělit pokutu až do výše 10 000kč a bohužel jedna taková pokuta již byla začátkem letošního roku udělena.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

16.12.2021 v 10:30 hodin se na MP obrátila ředitelka jedné z institucí v centru města, že v jejich budově se předešlého dne pohyboval muž, který zkoušel různě brát za kliku apod. Na upozornění zaměstnanců, aby odešel se choval hrubě. MP se jej podařilo následující den v centru města dopadnout. Podrobnějším šetřením bylo zjištěno, že v budově odcizil tablet, který se následně pokusil v Novém Městě nad Metují prodat. Kuriózní na celé věci je skutečnost, že když se mu jej prodat nepodařilo, tak jej vrátil na původní místo. Sice se zde jedná o polehčující okolnost, ale i tak se již dopustil protiprávního jednání. Výtečník byl předán PČR k dalším úkonům.

16.12.2021 ve 12:47 hodin si MP všimla skupinky dětí pohybujících se v kolejišti na vysokém železničním mostě v Krčíně. Strážníci ihned na most doběhli a skupinku zajistili. Všechny děti byly v pořádku odvedeny do bezpečí a to doslova na poslední chvíli, neboť pár vteřin po sejití ze železničního náspu místem projel vlak. Nechci zde ani domýšlet jaká tragédie se před vánocemi mohla stát, neboť konstrukce mostu byla velmi kluzká a jakékoliv uklouznutí při uskakování před projíždějícím vlakem mohlo mít fatální následky. Děti takto netradičně trávily polední přestávku. Následně byly s patřičným poučením předány pedagogickým pracovníkům. Zároveň jsme požádali školu, aby své žáky upozornila na nesmírné nebezpečí, které dětem při pohybu v kolejišti hrozí.

21.12.2021 ve 13:05 hodin MP přijala současná oznámení od zaměstnanců ze dvou obchodů na ul. T.G. Masaryka, že zadrželi zloděje a žádají o urgentní příjezd. Hlídka MP požádala o spolupráci PČR a oběma hlídkám se oba zloděje, respektive jednu zlodějku a jednoho zloděje podařilo zadržet. Milým překvapením bylo pro nás zjištění, že po obou již několik dní v Novém Městě nad Metují pátráme z důvodu předešlých krádeží. U jednoho bylo jeho protiprávní jednání vyřešeno hned na místě a druhý bude putovat před správní orgán.

23.12.2021 v 11:24 hodin byla MP požádána správcem jednoho z domů v ul. Zborovská o příjezd na místo, neboť se domnívá, že jeden z bytů je vyloupen. Na místě vše vloupání nasvědčovalo, byly zjištěny poškozené vstupní dveře a uvnitř byl vidět značný nepořádek. MP se podařilo zkontaktovat nájemce bytu, kterého následně přivezla na místo. Ten nejprve lhal, že byt byl asi opravdu vyloupen, ovšem strážníkovi se celá událost nezdála a postupným rozhovorem s nájemníkem, se dotyčný přiznal, že vše si způsobil sám v rozrušení. Správci nemovitosti slíbil, že vše opraví. Jelikož se zde nestalo žádné protiprávní jednání MP případ takto ukončila.

23.12.2021 v 18:00 hodin byla MP požádána PČR o prošetření pohybu člověka, který je podezřelý z trestného činu šíření nakažlivé choroby. MP jeho pohyb v rámci města zdokumentovala pomocí MKDS a veškeré poznatky PČR postoupila.

28.12.2021 ve 12:30 hodin byla MP požádána Záchranou stanicí živočichů z Jaroměře o asistenci při odchytu labutě poblíž vesničky Dolsko. MP žádosti vyhověla a labuť se podařilo v pořádku odchytit a odvést do zařízení pro zraněná zvířata.

31.12.2021 ve 22:30 hodin nás čekala poslední cesta na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové v roce 2021. Jednalo se o odvoz mladého muže, který ležel na chodbě u jednoho z bytových domu v ul. T.G. Masaryka. Po probuzení nadýchal 2,5 promile alkoholu v dechu a jelikož nebyl schopen sám koordinovat své chování, jeho rodina jej odmítla převzít, tak musel být odvezen do výše uvedené stanice.

01.01.2022 ve 14:30 hodin byl MP nahlášen ležící muž na AS Rychta. Z důvodu jednočlenné hlídky MP byla o spolupráci požádána PČR. Obě hlídky na místě zjistily silně opilého muže, který byl následně odvezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

03.01.2022 v 15:10 hodin byla MP požádána Zdravotní záchrannou službou o výjezd ke zraněné ženě, která se měla nacházet na ul. T.G. Masaryka. Hlídka ženu na místě nalezla a následně předala do péče záchranářů, kteří jí odvezli do nemocnice.

06.01.2022 ve 20:00 hodin MP přijala oznámení o nepojízdném Polském kamiónu, který stojí v nepřehledném úseku u Vrchovin. MP místo označila a dále v místě setrvala, až do odtažení kamionu, které se povedlo, až po pěti hodinách.

07.01.2022 v 18:08 hodin MP přijala oznámení, že Polský kamión vjel ve Vrchovinách do úzkého místa a zde poškodil zeď. Na místě strážníci poskytli asistenci při vymanévrování vozidla, dále událost urychleně předali k dořešení PČR DI Náchod a spěchali zpět do centra města kde došlo k výtržnosti.

07.01.2022 v 18:32 hodin žádá PČR výjezd MP na Husovo náměstí, kde mladý muž v afektu poškodil několik aut. Muž byl na místě zpacifikován a převezen do odborných zdravotních zařízení. Bližším pátráním v místě, bylo zjištěno, že rozbil i jedno z oken na budově Městského úřadu. Celá událost je dále v šetření PČR.

Na přiložené fotografii, tentokrát netradičně neuvidíte snímek z naší činnosti, ale historickou první nášivku naší Městské policie, která byla použita na uniformě v roce 1992. A právě na tento rok bych chtěl upozornit, neboť v letošním roce 2022 je tomu 30 let, kdy došlo k obnovení činnosti Městské policie Nové Město nad Metují. V průběhu roku bych rád toto výročí připomněl jak speciálním článkem ve zpravodaji, tak dnem otevřených dveří na stanici Městské policie, kde bych občanům rád ukázal zajímavé vybavení a prostory kam normálně veřejnost nemá přístup.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.01.2022 – 10. 02. 2022

Sledované období : 10.01.2022 – 10.02.2022

V tomto období MP řešila celkem 164 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 89, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 5 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.01.2022 ve 14:53 hodin bylo vyhlášeno pátrání po pohřešované ženě, která vyhrožovala sebevraždou. Pátrání mělo tentokrát šťastný konec a hlídka MP společně s hlídkou PČR pohřešovanou nalezly, sice promrzlou, ale jinak v pořádku v lese u obce Přibyslav.

17.01.2022 v 07:50 hodin se na MP obrátili zaměstnanci z jedné provozovny v Novém Městě nad Metují, že jejich kolega nepřišel do práce. Hlídka MP provedla šetření v provizorním příbytku ve Lhotě, kde dotyčný bydlel. Strážníci ho zde bohužel nalezli již bez známek života. Místo bylo zajištěno a předáno PČR. Následně se potvrdilo přirozené úmrtí.

20.01.2022 ve 14:29 hodin zasahovala hlídka MP na žádost PČR u dopravní nehody na náměstí Republiky, kde došlo ke sražení chodce autem. Chodec byl zraněn na hlavě, strážník mu poskytl první pomoc a předal do péče záchranné zdravotní službě.

20.01.2022 ve 14:33 hodin MP přijala další žádost o spolupráci ze strany PČR, neboť v bytě v ulici Českých Legií se má nacházet agresivní mladík. Ten byl následně za použití donucovacích prostředků zpacifikován a předán do péče Záchranné zdravotní službě, která jej za asistence MP převezla do specializačního zdravotnického zařízení.

23.01.2022 ve 21:12 hodin byla MP požádána PČR o asistenci při zásahu proti muži, který byl agresivní vůči své rodině. Muž byl na místě za použití donucovacích prostředků zpacifikován a hlídkou PČR převezen do Protialkoholní záchytné stanice.

31.01.2022 ve 14:49 hodin došlo k poruše nákladního vozidla před křižovatkou na Žižkově náměstí. Strážníci ihned na místě přistoupili k řízení dopravy a to až do odtažení porouchaného vozidla, ke kterému došlu zhruba po dvou hodinách.

01.02.2022 ve 14:00 hodin nalezli strážníci při pravidelné kontrole v jednom z opuštěných objektů v ul. Elektrárenské mrtvého muže, ve kterém poznali jednoho z místních bezdomovců. Místo ihned zajistili a o nálezu těla vyrozuměli PČR, které celou událost přijali. Šetření jeho úmrtí, ještě není ukončeno, ale vše nasvědčuje přirozenému úmrtí.

04.02.2022 ve 20:48 hodin MP přijala oznámení, že v ulici Československé armády, se pohybuje agresivní mladík, který ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Mladík byl agresivní i po příjezdu strážníků a proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

05.02.2022 v 13:18 hodin byl MP oznámen potácející se mladík v ul. T.G. Masaryka. Na místě MP zasahovala společně s PČR, která mladíka odvezla na Protialkoholní záchytnou stanici. Mladík je zatím letošním rekordmanem, neboť nadýchal 3,20 promile alkoholu v dechu.

07.02.2022 v 17:55 hodin MP přijala oznámení, že z jednoho obchodu v ul. T. G. Masaryka utekl zloděj a zlodějka. MP ihned požádala o spolupráci PČR a za přispění zaměstnanců obchodu se tuto povedenou dvojici podařilo zajistit v jiném obchodě, kde se opět pokoušeli krást. V současné době probíhá vyšetřování jejich konání a dle výše škody bude klasifikováno buď jako trestný čin, nebo přestupek.

08.02.2022 ve 21:42 hodin MP vyjela na žádost PČR do ul. Nahořanská, kde došlo k partnerské hádce se vzájemným fyzickým napadením. Strážníci na místě zklidnili situaci a jednu osobu převezli na přenocování do jiného bytu.

Na první přiložené fotografii, můžete vidět dopravní nehodu, která se udála 30.01.2022 v 08:45 hodin u vesničky Městec. Na místě zasahoval kompletní IZS včetně dvou vozidel odtahové služby. Nehoda vypadala hrozivě, ale naštěstí se obešla bez vážných zranění.

Na druhé fotografii je zaznamenáno řešení zahraničního kamiónu, který nerespektoval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu. I když se to může zdát, jako letitý a nekonečný příběh, tak každoročně evidujeme méně nákladních vozidel, které se nelegálně pokoušejí projet historickým centrem Nového Města nad Metují.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 2. 2022 – 10. 3. 2022

Sledované období : 10.02.2022 – 10.03.2022

V tomto období MP řešila celkem 173 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 69, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 1 případě.

Ve výše uvedeném období v Novém Městě nad Metují opět zaznamenáváme pohyb osob, které obcházejí zejména starší spoluobčany a pokoušejí se jim vnutit uzavření různých smluv. Upozorňujeme, že podomní prodej a nabízení služeb bez předchozího objednání je v Novém Městě nad Metují zakázán. Pokud se s podobným chováním setkáte, prosíme bezodkladně upozorněte Městskou policii na tel. 605 201 093, nebo lince 156. Nejdůležitější je právě takové nekalé prodejce chytit a zastavit ještě před podpisem smluv. Již podepsané smlouvy MP anulovat nemůže, ale i tak se Vám budeme snažit poradit, co s takovou smlouvou dělat, pokud máte pocit, že je pro Vás nevýhodná. Děkujeme a buďte obezřetní, koho si do bytu pouštíte.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.02.2022 v 02:43 hodin vyjížděla MP na žádost PČR ke rvačce několika osob, ke které došlo v jednom z barů v ul. T. G. Masaryka. Na místě obě hlídky zklidnily situaci. Dvě zraněné osoby byly předány do péče Záchranné zdravotní službě. Celý případ je dále v šetření PČR.

11.02.2022 v 09:55 hodin byla MP požádána PČR o spolupráci při vyšetřování vloupání do jednoho z obchodů na ul. Komenského. Strážníci provedli důkladnou analýzu městských kamer a povedlo se jim vytipovat pachatele, kterého následně PČR usvědčila. Nyní je obviněn z trestného činu a čeká jej soud.

17.02.2022  celé Nové Město nad Metují zasáhla vichřice, která důkladně prověřila jak policii tak hasiče. MP přijala v souvislosti se silným větrem celkem jedenáct různých oznámení. Ta byla odbavována podle závažnosti. Na Husově náměstí musela být dočasně uzavřená jedna boční ulička, stromy dále padaly na silnici 1/14 ve směru na Náchod, samozřejmě neprůjezdná byla i cesta do Pekla a místní komunikace v okolí Rezku. Právě na Rezku došlo i k drobnému poškození služebního vozidla MP, neboť jedna z větví doslova vypíchla mlhové světlo a poškodila jeho uložení. V dopoledních hodinách se podařilo všechny komunikace opět zprůjezdnit. Dvakrát vítr převrátil semafory na náměstí Republiky, což mělo za následek jejich odpolední výpadek. Strážník ihned převzal řízení dopravy a vyrozuměl servis, který přivezl nové semafory a lépe je zajistil. Večer nám všem přidělávala starosti stoupající řeka Metuje, která byla celou noc monitorována a to jak přímo na monitoru, neboť na stanici MP je instalován program, který hlídá průtok vody, tak i přímo v terénu, kde MP byla v kontaktu s obyvatelkou nejohroženější nemovitosti. Naštěstí čidla v Hronově ukazovala klesající hladinu, což naznačovalo, že nakonec k nejhoršímu v Novém Městě nad Metují nedojde. Vše se potvrdilo a řeka u nás nedosáhla na nejvyšší třetí stupeň povodňové aktivity. Následující den již začala pozvolna klesat.

17.02.2022 v 09:35 hodin, právě v době, kdy veškeré síly a prostředky byly zaměřeny na odstraňování následků vichřice, byla MP oznámena dopravní nehoda na Osmě, při které nákladní vozidlo narazilo do mostu. Hlídka MP se na místo dostavila jako první ze zasahujících složek. Na místě byla zjištěna úplně neprůjezdná vozovka, důležité bylo, že řidič byl nezraněn, ale co nebylo dobré byl fakt, že ochranná mostní traverza spadla na vozovku a nákladní kontejner byl zakousnutý v mostní konstrukci. MP ihned přes tísňovou linku požádala o zastavení drážní dopravy. Následně po dojezdu dalších zasahujících jednotek, odjela MP do Černčic, kde provedla úplnou uzavírku vozovky. Drážní doprava byla zastavena po dobu tří hodin a silniční dokonce po dobu čtyř hodin, než se podařilo vše uvést, alespoň do provizorního provozu schopného stavu. Na místě zasahovali specializovaní drážní hasiči, až z České Třebové.

18.05.2022 v 09:05 hodin byla MP požádána o uspání jelena v Novoměstské obůrce, neboť při včerejší vichřici jeho výběh poškodily popadané stromy. Následně z poškozeného oplocení si nebohý jelen namotal do paroží popruhy, které musely být vyřezány. Vše se podařilo a jelen se po hodině nuceného spánku probudil.

21.02.2022 v 19:25 hodin byla MP přivolána k pádu seniora v jednom z bytů v ulici Českých Bratří. Oznamovatelka uvedla, že pán leží na zemi a krvácí z hlavy. Jelikož byla rozrušena nedokázala uvést správnou adresu. Strážníci naštěstí správně byt vytipovali, seniora na místě ošetřili a předali do péče Záchranné zdravotní službě.

25.02.2022 ve 21:00 hodin byla MP přivolána ke rvačce několika osob, ke které došlo na autobusovém nádraží Rychta. Strážníci na místě zklidnili situaci a dvě zraněné osoby předali do péče Záchranné zdravotní službě. Celá událost je dále v šetření MP.

08.03.2022 v 07:01 hodin MP přijala urgentní žádost o spolupráci od Záchranné zdravotní služby. Ta přijala oznámení od malé holčičky, že její tatínek má nějaký zdravotní problém, bohužel se jí nepodařilo udat úplně přesnou adresu. Proto jí dispečink ZZS poradil, ať vyběhne před dům a mává na projíždějící vozidlo MP, vše se podařilo, strážník si dívky všiml, doběhl do bytu a započal s poskytováním první pomoci. Samozřejmě také nahlásil přesnou adresu dispečinku ZZS. Muž byl následně předán do péče Záchranné zdravotní služby a převezen do nemocnice.

MP se v současné době rovněž dotýká situace ohledně uprchlíků z Ukrajiny. Úzce spolupracujeme s příslušnými odbory Městského úřadu a snažíme se vyjít maximálně vstříc. Již několikrát jsme realizovali převoz žen a dětí k registraci do Hradce Králové, zároveň spolupracujeme v rámci koordinace humanitárních sbírek apod.

V uplynulém těžkém období bohužel MP přišla o pracovnici, která pravidelně mnoho posledních let zajišťovala bezpečný přechod dětí na přechodu u ZŠ Krčín. Zpráva o jejím úmrtí po krátké nemoci, nás velmi zarmoutila. Touto cestou bych jí alespoň takto symbolicky chtěl za veškerou práci pro Nové Město nad Metují poděkovat.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

30 let Městské policie v Novém Městě nad Metují

Dne 30. března uplynulo 30 let od znovu založení Městské policie Nové Město nad Metují. Naše MP byla znovu založena jako jedna z prvních v tehdejším Československu. Úmyslně zde uvádím slovo znovu založena, neboť Městská policie v dřívějších dobách na našem území historicky již byla a to dokonce ještě v rozšířenější podobě. Dnes již téměř nenajdeme město nad 5000 obyvatel, které by nemělo svoji vlastní policii.

V průběhu let se zvyšoval i rozsah pravomocí, zejména dle návrhů a připomínek měst a obcí. S větší  pravomocí stoupal i počet strážníků. V době založení měla MP Nové Město nad Metují strážníky 3, kteří sloužili, pouze v jedné osmi hodinové směně. O víkendech se nesloužilo vůbec. Již v roce 1994 byl počet rozšířen na 4 strážníky, což umožnilo službu rozšířit na dvě osmi hodinové služby v pracovní dny. O víkendech a v noci byla služba vykonávána pouze nahodile. K dalšímu rozšíření došlo v roce 2002, kdy počet strážníků stoupl na 6, což umožnilo službu vykonávat ve 3 osmi hodinových směnách, čímž byl již zajištěn nepřetržitý režim, ovšem některé noční služby převážně začátkem týdne se vypouštěly. Od roku 2007 bylo strážníků 7 a ti již zajišťovali nepřetržitý režim neustále, kdy některé noční služby byly řešeny formou pohotovostí. V roce 2009 se naposledy rozšiřoval stav na 10 strážníků, kteří již zajišťovali nepřetržitý výkon služby. Roku 2011 se ustálil počet strážníků na 9 a tento stav trvá, až do současných dní. Současný počet devíti strážníků je nejnižší možný pro zajištění nepřetržitého výkonu služby a obsluhu tísňové linky 156 pro ORP Nové Město nad Metují.

Současná MP již dávno není složka, která by zajišťovala pouze přímý výkon služby. Máme ve správě parkovací automaty, rozsáhlou sít kamer a radarů. Umíme bezpečně uspávat zvířata, zajišťujeme záchytný útulek i přepravu. Ve vozidle krom základní výbavy vozíme i životy zachraňující Defibrilátor, jsme schopni provést zásah s řetězovou pilou, či zajistit kontaminovaný materiál, jakým jsou například injekční stříkačky apod.

Za 30 let své existence MP musela učinit spoustu represivních kroků, zde mám na mysli zejména blokové pokuty, či zákazy určité činnosti, všechny tyto kroky mají za cíl zabezpečit veřejný pořádek a  zvyšovat bezpečnost občanů. Tato činnost činí z MP silně nepopulární složku, zejména s přihlédnutím k faktu, že těžko se v našem městě bude hledat rodina, ve které by její příslušník nedostal od MP pokutu.

Nové Město nad Metují vždy patřilo k bezpečným místům pro život. Základním úkolem MP pro příští léta je tento standart nejen udržet, ale pokud možno i vylepšit.

V řadách Městské Policie Nové Město nad Metují se vystřídalo mnoho strážníků, za všechny bych zde alespoň rád zmínil ty strážníky, kteří byli ve vedení a zastávali post Vrchního strážníka :

1992 – 1994    Radomír Tříska

1994 – 2007    Bc. Igor Fucyman (dosud aktivně sloužící, což z něj dělá jednoho ze služebně nejstarších strážníků v ČR)

2007 – 2011    Petr Čermák

2011 – 2015     Ing. Petr Kubala

2016 – dosud  Miloš Kratěna

Jedním z nejviditelnějších prvků MP je služební vozidlo, všechna ( krom prvního můžete vidět na přiložených fotografiích )

Uvedená vozidla sloužila v letech:

Lada : 1992 – 1994

Favorit : 1994 – 2002

Fábia : 2002 – 2008

Dodge : 2008 – 2011

První Octavia : 2011 – 2019

Druhá Octavia : 2019 – dosud

Zároveň bych Vás rád pozval dne 10.09.2022 od 11:00h do 16:00h kdy bude zcela mimořádně v rámci akce Dny Evropského dědictví, otevřena služebna Městské policie pro veřejnost. Rád Vás v našich prostorech provedu a ukážu kamery, radary a další specializované vybavení tzv. z druhé strany.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA