Zprávy z Městské policie

Zprávy z Městské policie za období 10.12.2022 – 10.01.2023

Sledované období : 10.12.2022 – 10.01.2023

V tomto období MP řešila celkem 104 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 23, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech a PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

15.12.2022 v 07:48 hodin MP na žádost HZS vyjela na silnici 1/14, kde se před odbočkou na Václavice ve směru na Náchod udála těžká dopravní nehoda, při které došlo ke střetu nákladního a osobního vozidla s následujícím nárazem do stromu. Na místě by zjištěn řidič osobního vozidla bez známek života, kterého se již bohužel nepodařilo oživit. Řidič nákladního vozidla byl zraněn lehce. Silnice byla v místě téměř pět hodin zcela uzavřena. MP dále zajistila vyrozumění pozůstalých.

15.12.2022 v 18:00 hodin byl MP oznámen muž, který v mrazu sedí na chodníku v ul. Boženy Němcové. Hlídka na místě zjistila muže, který byl v podnapilém stavu a na kluzkém chodníku se bál dalšího pohybu. Strážník jej naložil do služebního vozidla a jelikož nebyl agresivní, tak byl převezen do místa bydliště, kde si jej převzala jeho matka.

17.12.2022 v 15:04 hodin došlo při mysliveckém honě ve Spech ke zranění jednoho z účastníků, který utrpěl zranění střelnou zbraní. Následně došlo i k útěku loveckých psů. Psi byli zajištěni strážníky MP a předáni zpět majiteli. Samotné zranění na honu je dále v šetření PČR.

17.12.2022 v 16:30 hodin byla MP kontaktována zástupci rodiny z Polska, kteří uvedli, že se již dlouhodobě nemohou zkontaktovat se svoji příbuznou žijící v Novém Městě nad Metují. MP i se zástupci rodiny vstoupila do bytu, kde má dotyčná bydlet. V místě byl nalezen krom dalších osobních věcí i mobilní telefon. Než bylo zpuštěno rozsáhlejší pátrání, tak MP začala prověřovat veškeré možné informace k dané osobě a bylo zjištěno, že se nachází ve specializovaném zdravotnickém zařízení ve Středočeském kraji.

17.12.2022 ve 21:00 hodin byla MP požádána o spolupráci z tísňového centra seniorů, neboť bylo aktivováno tlačítko, které nosí někteří senioři u sebe pro případ nouze. Strážníci tedy vyjeli do ulice Husova, kde se má konkrétní byt nacházet. Jelikož nebylo možné se do bytu dostat jiným než násilným způsobem, byla na místo přivolána hasičská jednotka, která provedla otevření. V bytě byla na zemi nalezena seniorka, která upadla a nebyla schopná se sama zvednout. Tento případ dopadl dobře a seniorce se dostalo okamžité pomoci, ale bohužel jsme v Novém Městě zaznamenali i případy, kdy takto senior ležel na podlaze několik dní. Proto apeluji na všechny seniory, aby zvážili pořízení takového tlačítka.

20.12.2022 ve 21:30 hodin byla MP nahlášena ležící žena mezi zaparkovanými auty na Husově náměstí. Strážníci na místě zjistili silně podnapilou ženu, která nemohla chodit, ani mluvit. Byla naložena do služebního vozidla a převezena na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové, kde byla předána odbornému lékařskému personálu. Tento případ pro ni ještě dopadl relativně dobře, ovšem o dva týdny později zkolabovala v jednom z bytů na Malecí a i přesto, že se jí podařilo hasičům, zdravotníkům a strážníkům úspěšně resuscitovat, tak v nemocnici zemřela. Bohužel se jednalo o další mladý život, který zmařily návykové látky.

23.12.2022 ve 12:51 hodin vyjela MP na žádost HZS do ul. Českých Bratří, kde došlo k dopravní nehodě. MP se na místo dostavila jako první ze záchranných složek. Ihned strážníci započali zjišťovat zdravotní stav dvou žen, které se nacházely v jednom z havarovaných vozidel. Naštěstí obě byly při vědomí a bez viditelných zranění. Řidička si ovšem stěžovala na bolest a byla předána nejprve k další péči hasičům a poté zdravotníkům, kteří ji převezli do nemocnice. Jakmile strážníci předali tuto zraněnou do péče hasičům, začali se na plno věnovat řidiči druhého vozidla, který nehodu zavinil. Byla u něho provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, která bohužel dopadla pozitivně. Řidič byl tedy na místě strážníky zadržen a předán PČR jako pachatel trestného činu. Následně byla v místě cca. 1 hodinu řízena doprava. Fotografii ze zásahu přikládám k tomuto článku.

27.12.2022 ve 14:05 hodin byl MP oznámen opilec, který skáče před vozidla, pokřikuje na řidiče a pohybuje se ve vozovce. Strážník jej na místě zpacifikoval a ve spolupráci s PČR byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic. Tento muž bydlí v jedné z horských obcí a občas naše město navštíví. Jeho pobyt zde téměř vždy končí odvozem na Protialkoholní záchytnou stanici, neboť po požití alkoholu si krátí svůj čas velmi nebezpečnou zábavou, která spočívá ve skákání před projíždějící vozidla. Zatím může mluvit o velkém štěstí, že ještě vůbec žije. Jeho chování je vždy z hlediska zákona ze strany MP i PČR postiženo, bohužel zatím můžeme jeho chování vždy kvalifikovat pouze jako přestupek. Jediným vysvětlením proč tuto činnost dělá je snad skutečnost, že si vše nahrává a následně zveřejňuje na internetu a tím se snaží ke své osobě přilákat pozornost….

29.12.2022 v 16:05 hodin MP vyjela na žádost Záchranné zdravotní služby do ul. Havlíčkova, kde zkolabovala žena. Na místě se jí podařilo stabilizovat a převést do nemocnice.

01.01.2023 byla MP požádána PČR o spolupráci při tragické dopravní nehodě, ke které došlo v Lipovce u Rychnova nad Kněžnou, při níž byl sražen a usmrcen muž, který šel po silnici 1/14. Naše spolupráce spočívala především v analýze záběrů z Městského kamerového systému, neboť byla zjištěna informace, že vozidlo vyjelo z Náchoda. Na našich kamerách se informace potvrdila a strážníkům se podařilo zajistit zásadní důkazní materiál, který byl ihned kriminalistům z Rychnova nad Kněžnou postoupen.

07.01.2023 byla v 15:12 hodin MP požádána PČR o výjezd do ul. Nad Stadionem, kde se má nacházet zmatená řidička, která nabourala čtyři osobní vozidla. Následně bylo zjištěno, že poškodila i dopravní značení na kruhovém objezdu. Strážník na místě řidičku zajistil a provedl u ní dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla negativní. Celá událost je dále v šetření PČR.

09.01.2023 v 07:15 hodin asistentka MP požádala o příjezd hlídky MP do ulice Rašínova, kde se u Mateřské školky nachází zmatený starý muž. Strážníci u něho vyloučili alkohol a jelikož nebyl schopen říci odkud je, byl převezen na Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují k dalším úkonům. Zde bylo zjištěno o koho se jedná a byl předán rodině.

09.01.2023 ve 13:39 hodin byl MP oznámen nahý muž v ul. Školní u kotelny. Strážníci na místě zjistili muže, který měl již intimní partie zakryté svojí bundou. Strážníkům vše vysvětlil tak, že se muckoval s přítelkyní, ale ta se na něho přitom rozzlobila a než mu utekla, tak jeho kalhoty hodila na střechu výše zmíněné kotelny. Strážníci na střechu vylezli, kde opravdu kalhoty byly, ty jsme následně nešťastníkovy vrátili😊

Na druhé přiložené fotografii můžete vidět zajištěný prostor při ohňostroji na Husově náměstí ze samého konce roku. Tuto akci tentokrát navštívilo velké množství návštěvníků ( asi nejvíce co se tato akce pořádá ), tak bylo poměrně náročné všechny lidi vytěsnit do bezpečné vzdálenosti, ale vše se ve spolupráci s hasiči podařilo a tak mohl ohňostroj proběhnout, ale co je pro nás nejdůležitější, že se vše obešlo bez zranění. Na závěr akce jsme ještě úplně kvůli značnému množství pěších opouštějících Husovo náměstí na cca. 10 minut úplně uzavřely vjezd a výjezd z náměstí na náměstí Republiky.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.01.2023 – 10.02.2023

Sledované období : 10.01.2023 – 10.02.2023

V tomto období MP řešila celkem 145 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 42, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 14 případech a PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

13.01.2023 v 18:05 hodin MP přijala oznámení o muži, který kráčí prostředkem silnice v ul. T. G. Masaryka. Muž byl na místě zajištěn a dechovou zkouškou u něho bylo zjištěno 2,06 promile alkoholu. Následně byla požádána PČR z důvodu jednočlenné hlídky MP, aby zrealizovala převoz dotyčného na Protialkoholní záchytnou stanici. PČR žádosti vyhověla a transport zajistila.

15.01.2023 v 19:00 hodin byl na linku 156 oznámen spadlý strom na silnici z Nového Města nad Metují směr Přibyslav. Strážníci na místě zjistili, že strom je v jejich silách rozřezat a silnici zprůjezdnit, proto na místo nepřivolali hasiče a událost vyřešili sami.

18.01.2023 ve 14:22 hodin došlo k poruše nákladního vozidla těsně před železničním mostem v ulici Náchodská. Strážník na místě urychleně vše označil a cca. 1 h usměrňoval dopravu.

18.01.2023 ve 21:43 hodin byla MP povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, ke kterému došlo v ul. Vlastimila Moravce ve Spech. Strážníci na místě zajistili místo nehody a následně provedli úplnou uzavírku komunikace.

22.01.2023 ve 23:32 hodin byla MP upozorněna na ležícího muže na Autobusovém nádraží Rychta. Hlídka na místě muže našla, ten nadýchal téměř 3 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl komu předat a na promrzlé ulici jej nebylo možné v takovém stavu zanechat, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

28.01.2023 byla MP požádána PČR o úzkou spolupráci při řešení případu, kdy měl opakovaně neznámý muž lákat děti do vozidla v lokalitě Krčín. Strážníci i policisté na tomto případu odpracovali desítky hodin, ale nic podezřelého, ani v terénu, ani při důkladné analýze záznamů z kamerového systému zjištěno nebylo. Po několika dnech se děti přiznaly, že si vše vymyslely. Bohužel, nebo spíše bohu díky se takováto oznámení od dětí velmi často nezakládají na pravdě, ale policie je nikdy nepodcení a vždy důkladně prošetří.

31.01.2023 v 17:00 hodin byl MP oznámen muž, který kradl v jedné z provozoven na ul. T. G. Masaryka. Muž byl strážníky vypátrán a jelikož se svým jednáním dopustil trestného činu, tak byl celý případ předán PČR.

02.02.2023 v 10:50 hodin MP přijala oznámení o poraženém sloupu veřejného osvětlení na křižovatce tzv. U Papežů. Řidič z místa nehody ujel, ale i tak neunikl pozornosti kamerového systému. Řidič byl díky záznamům vypátrán a ještě téhož dne se k činu doznal.

03.02.2023 v 09:14 hodin MP obdržela informaci od PČR, že na chodníku a částečně v komunikaci na Žižkově náměstí je rozsypáno větší množství dlažby ( celkem se jednalo o 250ks ) vše pohotově odklidily technické služby Nového Města nad Metují, v jejichž areálu byl materiál i uskladněn. Strážníci na základě záznamů z kamerového systému vytipovali, že dlažba spadla z nákladního vozidla, veškeré údaje byly ihned PČR předány. Bohužel řidič i příjemce nákladu tvrdili, že vše je řádně předáno a nic nechybí. Následně MP provedla ještě hlubší kontrolu záznamů a na další kameře bylo zjištěno, že z žádného jiného vozidla dlažba spadnout nemohla a navíc bylo patrné, že na korbě nákladního vozidla je celkem šest komínově vyskládaných palet s dlažbou. Pět z nich má sněhovou pokrývku, ale na jedné bylo patrné nezasněžené místo. Po tomto zjištění PČR nechala příjemce nákladu vše před zraky policistů přepočítat a bylo prokázáno, že jedna paleta chybí. Následně se již řidič přiznal. Na tomto případu, nešlo úplně tak o sankci pro řidiče, i když jí obdržel, ale především šlo o vypátrání osoby, která náklad nakládala, aby příště vše řádně zajistila, protože pokud by po chodníku někdo šel, tak by jeho šance na přežití byla mizivá.

07.02.2023 v 07:26 h došlo v ul. Nahořanská k požáru sazí v komíně u rodinného domu. Tento požár si z důvodu nasazení výškové techniky hasičů vyžádal zábor celé silnice a MP tedy musela provést úplnou uzavírku této rušné komunikace.

07.02.2023 v 11:18 hodin byla MP požádána o zásah v budově Městského úřadu, kde se v jedné z kanceláří nachází mírně agresivní a neslušný mladík. MP ihned zasáhla a z budovy úřadu jej vyvedla.

V rubrice dotazy a odpovědi, jsem byl upozorněn jedním z občanů, že ulicí Českých Legií, která je v určitém úseku jednosměrná, projede tímto zákazem denně na dvacet vozidel. Úplně se mi tato informace nezdála a ve své odpovědi jsem zmínil, že ulici nechám monitorovat kamerovým systémem a výsledek napíši ve zpravodaji. Po vyhodnocení záznamů jsem zjistil, že zákazem za 24 h projelo 6 vozidel, což sice také není dobré, ale nejedná se o nijak vybočující údaj, který je srovnatelný i s jiným podobným zákazem v jiné lokalitě našeho krásného města. Přesto jsem vytypoval dva časové úseky, ve kterých jelo zákazem nejvíce vozidel a na tyto úseky zaměřím přímou hlídkovou činnost.

Na přiložené fotografii můžete vidět snímek z nedělního rána 12.02.2023, kdy Husovo náměstí postihla velmi zrádná ledovka. Půlka náměstí byla bez ledu a na druhé se skoro dalo bruslit. Naštěstí v místě došlo pouze k jedné lehké dopravní nehodě, která byla naší MP oznámena. Strážník na místě ihned zasáhl, povolal na místo sypače a až do povolení ledovky místo označil a upozorňoval projíždějící řidiče.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.02.2023 – 10.03.2023

Sledované období : 10.02.2023 – 10.03.2023

V tomto období MP řešila celkem 90 událostí. Dopravních přestupků bylo 26, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 13 případech.

V uplynulém období se na nás rovněž obracelo několik tělesně postižených občanů, ale i několik seniorů s žádostí o pomoc, která spočívala buď v doprovodu, nebo přímo vynesení do místa bydliště např. po návratu z nemocnice do domácí péče. Takovou žádost nikdy neodmítneme a pokud budete potřebovat, tak Vám vždy rádi v podobné situaci pomůžeme a nebojte se na nás obrátit.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

15.02.2023 ve 13:46 hodin MP přijala oznámení o pádu starší ženy v ul. Přibyslavská. Strážník na místě zjistil mírně podchlazenou a zmatenou starší ženu. Té pomohl do služebního vozidla a převezl do místa bydliště, kde byla předána do péče pečovatelské služby.

17.02.2023 v 11:17 hodin vyjela MP na žádost PČR do obce Jestřebí, kde opilec z vedlejší vesnice obtěžuje seniory a personál prodejny. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek. Opilec byl předán rodině, případ je dále v šetření PČR.

18.02.2023 v 17:20 hodin vyjela MP na žádost PČR do ul. Komenského, kde bylo nutné zajistit agresivního opilce. Ten byl na místě zajištěn a PČR jej převezla na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

24.02.2023 MP dořešila případ krádeže, ke kterému došlo v jedné z provozoven na ul. T.G. Masaryka dne 03.02.2023. Zlodějka byla usvědčena, kradené zboží uhradila a navíc byla odměněna pokutou spojenou se záznamem do registru přestupků.

26.02.2023 od 17:00 hodin bylo MP oznamováno nevhodné chování mladšího muže v ul. Družební, následné oznámení již bylo z ul. T. G. Masaryka a když volající uvedl, že se muž pokouší řídit dopravu, bylo jasné, že strážníci zase jedou na problémovou osobu o které jsem již psal v minulých číslech. Muž byl opět zpacifikován a pro svoji opilost převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové. Tentokrát to ovšem bylo na několik let naposledy, neboť za všechny své skutky byl odměněn několika lety odnětím svobody a pár dní po této poslední události musel nastoupit výkon trestu.

27.02.2023 byla MP požádána PČR o úzkou spolupráci při řešení vloupání do jednoho z domů na ulici 1. Máje. Strážníci zjistili mnoho důležitých poznatků a všechny byly předány kriminalistům. Více konkrétní z důvodu stále probíhajícího vyšetřování být nemohu.

28.02.2023 ve 23:10 hodin byla MP nahlášena matka s malým dítětem, která se pohybuje po ul. T. G. Masaryka. Oznamovatelka má obavu, že dotyčná nemá kam jít. Obava se bohužel na místě potvrdila. Ženě, která je z Děčína nevyšel v Novém Městě nad Metují domluvený kontakt, všechny spoje již odjeli a na ubytování neměla peníze. První nabídku o pomoc od strážníků odmítla, s tím že si poradí sama. Vzhledem k velmi malému dítěti a mrazivému počasí strážníci její pohyb po městě monitorovali a zanedlouho jí nabídli znovu pomoc, kterou již přijala. Podařilo se zkontaktovat její známé v Pardubickém kraji, kam byla hlídkou MP převezena. K celé události ještě uvádím, že žena nebyla opilá, ani nebyla pod vlivem dalších drog. Událost byla zároveň úzce konzultována s oddělením Sociální prevence Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Bohužel občas se podobná situace stane a v našem městě v noci uvíznou lidé z nejrůznějších koutů naší země. Vždy se jim snažíme podat pomocnou ruku a nejčastěji je převezeme na jiný větší dopravní uzel, odkud ještě jedou další spoje. Někdy se ovšem stane, že ani tato pomoc nepomůže a lidé musejí přečkat noc venku, neboť buď nemají na zaplacení hotelu, případně je již nikdo není schopen v Novém Městě v pozdních nočních hodinách ubytovat. Z tohoto důvodu podá MP žádost, aby na sociální ubytovně, byl vyčleněn jeden pokoj pro nouzové jednorázové přenocování, kdy by odemčení pokoje zajišťovali strážníci.

05.03.2023 ve 13:11 hodin MP přijala oznámení o krádeži dvou jízdních kol, ke které došlo v jednom z domů v ul. Havlíčkova. MP se již druhý den podařilo pachatele, který byl z Dobrušky vypátrat a jedno kolo vrátit majiteli. Celý případ je dále v řešení MP.

Na přiložené fotografii můžete vidět v akci strážníka s odchytovou puškou při nuceném uspání muflona v městské obůrce.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.03.2023 – 10.04.2023

Sledované období : 10.03.2023 – 10.04.2023

V tomto období MP řešila celkem 121 událostí. Dopravních přestupků bylo 30, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 11 případech.

V uplynulém období se na nás obrátily pracovníci Technických služeb Nové Město nad Metují s problémem, který představují psí exkrementy zejména u záhonů podél chodníků. Prosím všechny pejskaře, aby si uvědomili, jak je nepříjemné v takové nadílce klečet a upravovat záhon. Rovněž upozorňuji všechny, kdo po svých pejscích zapomenou uklidit, že jim může strážník udělit na místě sankci, až do výše 10 000 kč!

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

14.03.2023 ve 13:30 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Smetanova, kde má ležet muž. Strážník na místě nelezl muže ve středním věku, který nebyl schopen pohybu. Tento stav si ovšem nepřivodil zdravotní indispozicí, ale požitím alkoholu, neboť mu bylo naměřeno 2,95 promile alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána Záchranná zdravotní služba, která jej vyšetřila a lékař rozhodl, že muž nebude hospitalizován, ale bude převezen buď na Protialkoholní záchytnou stanici, nebo do domácí péče. Tentokrát měl opilec štěstí a byl předán rodinným příslušníkům, kteří byli ochotni se o něho postarat.

17.03.2023 v 15:17 hodin byla MP povolána k dopravní nehodě na silnici II/285 u křižovatky na Lhotu u Nahořan. Na místě došlo ke střetu osobního vozidla a cyklisty. Hlídka MP se na místo dostavila jako druhá záchranná složka, ale bohužel cyklistovi jsme již pomoc nedokázali, neboť utrpěl zranění neslučitelná se životem. Strážníci místo zabezpečili, zajistili důkazní materiály, které byly předány PČR. Následně místo ve spolupráci s PČR na více jak 3 hodiny zcela uzavřeli.

17.03.2023 v 19:00 hodin vyjela MP do ul. Komenského, kde v jednom z bytových domů má pobíhat nahatá nájemnice a zvonit na sousedy. Strážníci na místě zjistili starší ženu, která byla opravdu svlečená a navíc pokálená, do toho si ještě zabouchla byt. Na místě jsme ji očistili a částečně oblékli, dále jí byla zavolána Zdravotní záchranná služba, aby jí vyšetřila a hasiči, aby byt otevřeli. Po vyšetření se žena již natolik uklidnila, že mohla zůstat v bytě, neboť její opilost nebyla velká. Celá událost byla dořešena v následujících dnech, kdy byla dotyčná předvolána na Městskou policii a byla jí udělena finanční sankce, neboť vzbudila veřejné pohoršení.

24.03.2023 ve 04:39 hodin se na MP obrátila starší paní z ulice Rašínova, která uvedla, že z bytu nad ní se ozvala rána a výkřik. Strážníci společně s PČR ihned do onoho bytu vyjeli. Obyvatelka jim naštěstí zvládla sama otevřít, ale měla zakrvácenou hlavu. Ihned jí byla poskytnuta první pomoc a zavolána Záchranná zdravotní služba, která jí převezla do nemocnice. Opět se jednalo o starší paní, která v bytě byla sama a uvedla, že upadla. Tento případ dokazuje jak důležité je nebýt lhostejný ke svému okolí a oznamovatelce bych rád velmi poděkoval za příkladný postup.

27.03.2023 v 17:00 hodin byla MP nahlášena starší žena, která sedí na chodbě v jednom z bytových domů na ul. Komenského. Na místě strážníci zjistili silně opilou ženu, která nadýchala více jak 3 promile alkoholu v dechu. Navíc byla zraněná na hlavě a u sebe měla ještě svého psa. Strážníci jí ošetřili a přivolali Záchrannou zdravotní službu, která jí převezla do nemocnice. O pejska jsme se rovněž postarali a ubytovali jej v našem zařízení určeném pro takovéto případy.

29.03.2023 v 19:50 hodin byla MP požádána PČR o urgentní zajištění prostoru pro přistání záchranářského vrtulníku, který přiletí pro dítě, které má zdravotní indispozici. Vrtulník v pořádku přistál v ulici Havlíčkova, která byla při přistání i odletu, vždy na několik minut uzavřena.

06.04.2023 ve 21:15 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila u Vrchovin odstavený autobus a osobní vozidlo. Na místě řidič uvedl, že před chvilkou musel manévrovat z důvodu neosvětleného osobního vozidla, které mělo poruchu a zůstalo stát v jízdním pruhu. Při tomto manévru došlo ke zranění u dvou cestujících. Strážníci jim na místě poskytli první pomoc a předali jej do péče Záchranné zdravotní službě. Následně v místě po dobu vyšetřování řídili dopravu.

Na dvou přiložených fotografiích můžete vidět jakou paseku může na našich silnicích způsob i malá vrstva sněhu. Oba snímky jsou z rána 28.03.2023, kdy nejprve došlo k dopravní nehodě nad Vrchovinami a poté uvízl nákladní vůz pod Městcem. Vše se naštěstí obešlo bez zranění a věřím, že to bylo alespoň do listopadu naposledy, co nás na silnicích zima trápila.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.04.2023 – 10.05.2023

Sledované období : 10.04.2023 – 10.05.2023

V tomto období MP řešila celkem 166 událostí. Dopravních přestupků bylo 66, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 10 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

13.04.2023 ve 14:51 hodin vyjela MP na žádost záchranné zdravotní služby do ulice Družstevní, kde postihla starší paní náhlá zdravotní indispozice. Strážníci ji na místě poskytli první pomoc a předali do péče záchranářů.

13.04.2023 v 17:10 hodin přijala MP oznámení o poškozených dveří v ulici Havlíčkova. MP zjistila, že k poškození došlo v noci z 11. na 12.4. Pachatel byl díky městskému kamerovému systému vypátrán. Celý  případ je předán k dořešení správnímu orgánu.

18.04.2023 v 17:30 hodin zasahovala MP na žádost PČR v ulici 1. Máje, kde se má nacházet zraněný mladík po potyčce. Strážníci mu na místě poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu, která jej převezla do nemocnice. Událost je dále v šetření PČR.

19.04.2023 v 19:01 hodin obdržela MP oznámení, že v ulici Ve Vilách má bydlet v zahradním domku starší muž, kterého sousedé již delší dobu neviděli. Všechny indicie na místě vedli k faktu, že se muž nachází v domku. Strážník si na místo vyžádal asistenci hasičů, aby provedli násilné otevření domku. V domku byl bohužel pohřešovaný muž nalezen bez známek života. Ihned byla vyrozuměna PČR, které byla na místě událost předána. Dalším šetřením bylo zjištěno, že muž zemřel přirozenou smrtí.

20.04.2023 ve 12:03 hodin došlo k poruše nákladního vozidla přímo na kruhovém objezdu ve Vrchovinách. Strážníci v místě ihned zahájili řízení dopravy a to až do uvolnění kruhového objezdu.

21.04.2023 ve 12:34 hodin oznámila studentka prvního ročníku střední školy, že se jí ztratila ve škole peněženka. MP postupně vyslechla většinu jejích spolužáků a po 14 dnech se podařilo usvědčit dva pachatele, kteří byli z její třídy. Oběma byla udělena sankce, ale daleko větší trest pro ně bude ztráta důvěry jejich spolužáků. Celý případ zabral strážníkům mnoho hodin mravenčí práce, ale MP chtěla tento případ vyřešit, aby zejména mladí lidé věděli, že spravedlnost existuje.

26.04.2023 v 08:14 hodin nastala porucha na semaforech na náměstí Republiky. Strážníci ihned převzali řízení dopravy a to až do odstranění závady na semaforech.

Na první přiložené fotografii můžete vidět konec lampionového průvodu, který byl v letošním roce hojně navštíven a jehož bezpečnost měla MP opět na starost.

Na druhé fotografii je zachycena pravidelná kontrola bezdomovců ve zříceninách u Vrchovin. Při této kontrole mě překvapila čistota okolí, která nebývá u takovýchto objektů zvykem. Samotné bezdomovectví ovšem pokládám za výrazný bezpečnostní problém. V Novém Městě nad Metují zatím mnoho bezdomovců nemáme, ale každý opuštěný objekt může v budoucnu situaci zhoršit. S obavou sleduji budovu kasáren, kde již máme čtyři bezdomovce. Za MP jsem proto požádal vedení města o větší zabezpečení této budovy. Jsem rád, že vedení města moji žádost vyslyšelo a přízemní otvory až do výše prvního patra budou zazděny.

S bezdomovectvím se nedá bojovat sankcemi, ale pouze opatřeními, kterých se bezdomovci bojí. Jedním z nejúčinnějších je právě znemožnění využívání opuštěných budov. Mezi další opatření patří zabavení alkoholu a tabáku ke kterým rovněž přistupujeme, pokud nám to zákon umožní.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


 

 

 

Zprávy z Městské policie za období od 10.05.2023 – 10.06.2023

Sledované období : 10.05.2023 – 10.06.2023

V tomto období MP řešila celkem 180 událostí. Dopravních přestupků bylo 64, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 20 případech. PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.05.2023 okolo 16h došlo na ul. Nádražní k pádu ženy z elektro koloběžky, kdy dotyčná bohužel utrpěla zranění. PČR se obrátila na MP, zda událost zaznamenal kamerový systém. Naši strážníci vše vyhodnotili a zjistili, že dle záznamů k pádu ženy notně přispěl nepozorný řidič, který jí nedal přednost a ona, aby do něho nevrazila, tak koloběžku tzv. položila. Bohužel toto ovšem nebylo na celém případu nejhorší, onen řidič sice na moment zastavil, ale vůbec z vozidla nevystoupil a okamžitě ujel, aniž by zraněné poskytl první pomoc. Strážníkům se ovšem podařilo zjistit na dalších kamerách jeho SPZ, která byla ihned předána PČR, která již řidiče vypátrala.

15.05.2023 ve 12:46 hodin jsme se poprvé dozvěděli o útěku velké kravičky z Ohnišova. Ihned jsme provedli pátrání ve směru k Ohnišovu, ale bez výsledně. Druhý den na tísňovou linku PČR volalo mnoho řidičů, že se toto velké zvíře nebezpečně pohybuje na hlavní silnici z Dobrušky do Nového Města nad Metují. Naštěstí se jí policistům a strážníkům z Dobrušky podařilo zahnat do areálu jedné z firem v Běstvinách. Ovšem zde hrozilo, že splašené zvíře poškodí zaparkované vozidla, přiblížit se k ní vůbec nebylo z bezpečnostních důvodů možné. Na místo byla proto přivolána naše Městská policie, která disponuje potřebným vybavením pro uspání i takto velkých zvířat. ( na fotografii můžete vidět přípravu uspávacích střel ) Tento velmi těžký zásah naši strážníci zvládli na výbornou, kravičku se podařilo uspat a nezraněnou přepravit zpět do Ohnišova, kde se v pořádku probudila již ve svém výběhu.

15.05.2023 v 16:00 hodin se na služebnu MP dostavil starší manželský pár, který uvedl, že jejich příbuzný na autobusovém nádraží zapomněl krabici s úplně novými botami. Když jim volal, aby boty vyzvedli, tak na místě již nic nebylo. Strážníci vyhodnotili záznamy z kamerového systému a zjistili, že boty odnesl zatím neznámý mladík. Druhý den se nám podařilo zjistit jeho totožnost a jeho samého i zadržet v jednom z obchodů. K sebrání krabice s botami se doznal a vše nepoškozené strážníkům odevzdal. Od sankce jej zde uchránil pouze nízký věk, ale upozorňuji na stále častější přestupek, který se týká zatajení nálezu věci. Každý občan je povinen nález odevzdat příslušné obci v jejímž katastrálním území věc nalezl, ideálně místní Městské policii.

17.05.2023 v 15:12 hodin byl MP oznámen zahraniční kamión s proraženou pneumatikou u návěsu, který blokuje dopravu nad Vrchovinami. Jeden strážník na místě řídil dopravu a jelikož samotná oprava byla nad sílu jednoho člověka, tak druhý se fyzicky zapojil do oprav ( viz. přiložená fotografie ) takto se vše podařilo opravit a silnici opět plně zprůjezdnit. Milým překvapením byl za pár dní děkovný dopis, který z Polska na město dorazil.

18.05.2023 byla MP oznámena odcizená tabulka s popisem odjezdových stání z autobusového nádraží a několik reklamních cedulek z centra města. Bohužel samotné oznámení bylo učiněno s odstupem několika dní. Strážníky tak čekalo mnoho hodin práce s analýzou záznamů z kamerového systému. Tato usilovná práce se ovšem vyplatila a bylo zjištěno, že město navštívila partička chuligánů z vedlejší vesnice. Všechny se podařilo ztotožnit a u jednoho výše uvedenou tabulku přímo zajistit. Samozřejmě neunikli, ani pokutám v řádech tisíců korun.

19.05.2023 v 16:37 hodin MP prováděla měření rychlosti radarem zabudovaným ve služebním vozidle. Ke kontrole byla zvolena ulice Na Drahách ve Spech. Tentokrát v naší radarové síti uvázl mladík z Nového Města nad Metují, který se touto ulicí řítil rychlostí 97 km/h. Strážníci jej ihned zastavili a celý velmi nebezpečný přestupek byl oznámen správnímu orgánu, který mu po zásluze krom vysoké pokuty i odebere řidičské oprávnění.

20.05.2023 v 00:38 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Sokolské, kde došlo v jednom z barů ke rvačce několika osob. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek, událost je dále v šetření PČR.

29.05.2023 v 07:33 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda v ul. Nádražní, při které mladá řidička nezvládla objet zaparkovaná vozidla a o jedno si vylomila poloosu. Strážníci na místě vše zadokumentovali a zajistili uvedení místa do původního stavu.

29.05.2023 v 09:25 hodin bylo MP oznámeno, že z jednoho z bytů nacházejícího se v ul. Malecí se ozývá volání o pomoc. Strážníci na místě byt zjistili a s volajícím navázali kontakt. Ten ovšem nebyl schopen dveře otevřít a proto jsme požádali hasiče, aby provedli násilný vstup do bytu. Tam byl zjištěn ležící starší muž, který byl ihned předán do péče Záchranné zdravotní službě.

29.05.2023 v 15.30 hodin byla MP oznámena zlodějka, která sice utekla, ale je na vnitřních kamerách v obchodě, kde kradla. Strážníkům byla ze záznamů povědomá a podařilo se jim jí dohledat v dřívějších záznamech. Následně vyšlo najevo, že dotyčná objíždí celou ČR a krade především drogistické zboží. Celý případ byl předán Skupině kriminální policie a vyšetřování PČR.

30.05.2023 v 10:20 hodin se na služebnu MP dostavil muž, který uvedl, že má obavu o svého bratra, který se mu několik dní neozývá. Strážník sním vyjel do místa bydliště pohřešovaného, které se nacházelo v ul. Malecí. Následně byli požádáni hasiči, aby provedli násilný vstup do bytu. Bohužel onen pohřešovaný byl v bytě nalezen bez známek života. Celá událost byla ihned předáno PČR, ale vše nasvědčuje, že muž zemřel přirozenou smrtí.

05.06.2023 v 05:43 hodin došlo k poruše semaforů na náměstí Republiky. Strážníci ihned převzali řízení a zajistili přivolání odborného servisu.

Na závěr bych se s Vámi rád podělil i o jedno úsměvné oznámení. 13.05.2023 jsme přijali oznámení, od vyděšeného občana, že na jednom pozemku se nachází pes, který je v posledním tažení. Naše MP žádné oznámení nepodcení a tak se strážníci vydali informaci prověřit. Na místě nalezli úplně zdravého psa, který si dle slov majitele v trávě loví myšky.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.06.2023 – 10.07.2023

Sledované období : 10.06.2023 – 10.07.2023

V tomto období MP řešila celkem 128 událostí. Dopravních přestupků bylo 28, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 16 případech. PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Od 01.08.2023 dojde k zapnutí druhého silničního radaru pro měření rychlosti vozidel, který bude stejně jako stávající radar kolovat mezi devíti stanovišti. Tímto stavem bude systém zefektivněn a bude zvýšena pravděpodobnost záchytu rychlé jízdy. Prosím jezděte dle předpisů, čímž zvyšujete bezpečnost nás všech a šetříte své peníze.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.06.2023 v 15:30 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Českých legií, kde v jednom z bytů došlo k náhlému úmrtí ženy ve středním věku. Strážníci v bytě museli odchytit psa, který byl následně odvezen do útulku v Lukavicích. Jelikož se jednalo o byt ve vlastnictví města, bylo vyrozuměno oddělení Správy nemovitostí, aby došlo k zajištění bytu.

16.06.2023 v 10:40 hodin vyjela MP na žádost Záchranné zdravotní služby do lokality Krčína, kde došlo k srdeční zástavě u staršího muže. Strážník společně s ostatními záchranáři ihned zahájil první pomoc. Bohužel muž přes veškerou snahu na místě zemřel.

25.06.2023 v 01:01 hodin se na MP obrátil manželský pár s netradiční žádostí. V našem městě se ubytovali v jednom z hotelů, ale přestala jim fungovat vstupní karta a nikomu se již nemohou dovolat. Hlídka jim poskytla maximální pomoc a zhruba po hodině se podařilo zkontaktovat odpovědného pracovníka, který vše uvedl do pořádku.

25.06.2023 ve 22:16 hodin byla MP požádána o společný zásah s PČR v Bohuslavicích, kde dochází k rodinné hádce. Asistenci PČR jsme okamžitě poskytli a na místě naši strážníci společně s policisty zjednali pořádek.

26.06.2023 v 08:57 hodin byl MP oznámen útěk jednoho z žáků základní školy. MP se podařilo malého studenta obratem najít. Ten ovšem nechtěl se strážníky z místa odjet, neboť se obával, že jej vrátí zpět do školy. Použití donucovacích prostředků zde nepřicházelo k úvahu a tak musela nastoupit psychologie. Ta byla nakonec úspěšná a chlapec dobrovolně nastoupil do služebního vozidla a odjel se strážníky na stanici MP. Zde byl přivolán specializovaný pracovník oddělení Sociální prevence, který se ujal řešení celého incidentu. Následně byla o nalezení chlapce informována i škola.

28.06.2023 v 15:00 hodin došlo k poruše nákladního vozidla přímo uprostřed křižovatky na Žižkově náměstí. Strážníci v místě ihned započali s řízením provozu a intenzivně řešili s řidičem zajištění odtahu. Specializovaná firma byla na místo pojišťovnou vyslána, až po čtyřech hodinách. Tím ovšem celá událost neskončila. Vozidlo se sice podařilo odtáhnou za křižovatku, ale mělo tak těžký náklad umístěný v přední části nákladového prostoru, že jej nebylo možné na vyprošťovací vůz natáhnout. Náklad bylo nutné nejprve rozložit a až poté se podařilo vůz naložit a odtáhnout. Celá akce, tak byla ukončena, až ve 22 hodin. Odstavené vozidlo můžete vidět na přiložené fotografii. Rád bych zde poděkoval i jednomu z občanů, který zapůjčil část potřebného vybavení a zajistil nápoj pro řidiče.

29.06.2023 v 19:32 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, ke které došlo u hlavní hráze přehradní nádrže Rozkoš. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění. Strážník na místě zajistil místo nehody a po předání PČR v místě hodinu řídil dopravu.

30.06.2023 v 10:12 hodin se na oddělení MP dostavil muž, který uvedl, že bydlí v lokalitě František a již dlouho neviděl svého souseda, navíc z jeho bytu je cítit zápach. MP celou událost konzultovala s PČR a bylo dohodnuto, že strážník vstoupí do bytu a to tak, aby nezničil případné stopy. Strážník v bytě bohužel našel tělo staršího muže již ve stádiu rozkladu. Celá událost byla na místě předána PČR. Následně bylo potvrzeno, že muž zemřel přirozenou smrtí.

30.06.2023 v 10:55 hodin vyjela MP na žádost PČR do lokality Osma, kde se má nacházet ležící mladý muž. Na místě strážníci zjistili opilého mladíka, který byl lítostivý se sebevražednými sklony. Byl odvezen k ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě a následně z rozhodnutí lékařů předán rodině.

03.07.2023 v 19:08 hodin byl MP oznámen mladý muž, který obtěžuje svým chováním ostatní občany na ul. Komenského. Ve stejném okamžiku strážník na Městských kamerách viděl onoho mladíka, jak močí uprostřed ulice. Na místo byla ihned vyslána hlídka, která mladíka za použití donucovacích prostředku zpacifikovala a naložila do služebního vozidla. Následně ještě vyšlo najevo, že se dotyčný dopustil krádeže v prodejně potravin, kde odcizil alkohol. Následně byla u něho provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 3,22 promile alkoholu v dechu. Mladík byl poté odvezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic.

05.07.2023 v 15:00 hodin byla MP požádána PČR o uzavření hlavního silničního tahu na Náchod z důvodu dopravní nehody. MP tuto důležitou komunikaci uzavřela ve Vrchovinách a to na dobu dvou hodin.

05.07.2023 v 18:50 hodin vyjela hlídka MP na společný zásah s PČR do Bohuslavic, kde se má nacházet mladý muž vyhrožující sebevraždou. U muže byl zjištěn pozitivní test na alkohol i THC. Následně byl do odeznění akutní intoxikace převezen PČR na Protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic, odkud byl následně převezen do specializovaného zdravotnického zařízení.

08.07.2023 v 17:36 hodin vyjela hlídka MP na společný zásah s PČR do Pekla, kde došlo k rvačce několika osob. Na místě obě složky zjednaly pořádek. Případ je dále v řešení PČR.

08.07.2023 v 18:30 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě, ke které došlo na ul. Komenského, naštěstí se nehoda obešla bez zranění. Strážník zajistil místo, odtahovou službu i dokumentaci nehody. Dále v místě cca. jednu hodinu řídil dopravu.

Naše MP musí převážet celou řadu různých zvířat, ale tentokrát byl náš společník opravdu veliký a tak vznikla tato úsměvná momentka pořízená z palubní kamery.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.07.2023 – 10.08.2023

Sledované období : 10.07.2023 – 10.08.2023

V tomto období MP řešila celkem 151 událostí. Dopravních přestupků bylo 51, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 4 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

15.07.2023 v 10:19 hodin vyjela MP na žádost PČR do Slavětína nad Metují, kde má na cestě ležet muž. Na místě strážník nalezl muže, který měl hmatatelný pulz, ale vůbec nereagoval na oslovení. Vizuálně zraněn nebyl, ale v kapse měl vypitou láhev vodky. Na místo byla přivolána Záchranná služba, která jej s podezřením na otravu alkoholem transportovala do Oblastní nemocnice Náchod.

16.07.2023 v 17:00 hodin byl MP oznámen pád staršího muže na ul. Komenského. Strážník na místě zjistil, že muž má poraněnou ruku, poskytl mu základní ošetření, přivolal Záchrannou službu a předal jej do její péče.

17.07.2023 v 17:00 hodin se na MP obrátila žena, která v ul. Nová nalezla želvu a požádala strážníky, aby si pro ni přijeli. Strážníci od ženy želvu převzali a umístili do přepravního boxu k transportu drobných zvířat. Ihned byla událost zveřejněna na sociálních sítích a do jedné hodiny se ozvala šťastná chovatelka, které byla želva předána.

19.07.2023 v 06:19 hodin bylo MP oznámeno, že ve Václavicích smečka psů trhá ovce. Hlídka ihned vyrazila na místo, nejprve bylo dokonce uvažováno, zda se nejedná o vlky, kteří by se k Václavicím zatoulali z Broumovska. Tato skutečnost se ovšem nepotvrdila, neboť se celou smečku podařilo vyfotografovat a vyšlo najevo, že se jedná o tři psy. Na místě byla zjištěna poškozená ohrada a jedna usmrcená ovce. MP se za přispění svědků podařilo vypátrat majitele psů, kterému byla udělena sankce i povinnost uhradit vzniklou škodu.

22.07.2023 v 19:47 hodin vyjela MP na žádost PČR do ul. Kasárenská, kde se má nacházet ležící muž. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o opilce, ten byl následně zpacifikován a předán PČR k dalším úkonům.

26.07.2023 ve 14:25 hodin byl MP oznámen muž, který se potácí po ulici Komenského. Strážník na místě zjistil zmateného blábolícího muže v seniorském věku. Dechovou zkouškou bylo u něho zjištěno 2,56 promile alkoholu v dechu. Z důvodu jednočlenné hlídky MP byla na místo vyžádána přítomnost jednoho příslušníka PČR. Vzhledem k věku muže byl nejprve převezen na vyšetření do zdravotnického zařízení, kde lékař rozhodl o jeho převozu na Protialkoholní záchytnou stanici. Následně jej společná hlídka MP a PČR převezla do Protialkoholní záchytné stanice Pardubice.

29.07.2023 ve 12:05 hodin byl MP oznámen Rorýs, který uvíznul v okapu bytového domu na Žižkově náměstí. Nebohého chráněného ptáčka nebylo možné nijak z okapu vyprostit, než z plošiny. MP si na místo proto vyžádala asistenci hasičů, kterým se podařilo ptáčka opatrně vyjmout a předat strážníkům. Následně jsme jej odvezli do Záchranné stanice živočichů Jaroměř.

29.07.2023 ve 21:38 hodin byla MP požádána PČR, zda by bylo v silách MP rozřezat menší strom, který blokuje komunikaci z Vrchovin na Přibyslav. MP žádosti vyhověla a strom odstranila.

05.08.2023 v 11:47 hodin se na MP obrátila obsluha veřejného WC, že na jednom ze záchodků je již dlouhou dobu uzamčen muž. Na místo vyjela společně MP i PČR. Obě hlídky nejprve na uzamčený záchod klepaly a když nikdo nereagoval, byla toaleta násilně otevřena. Na místě byl zjištěn ležící muž a značně znečištěn prostor toalety. Muž byl zbuzen, nebyl zdravotně nijak indisponován, tak musel vše co způsobil řádně uklidit a poté byl z prostoru toalet vyveden.

07.08.2023 ve 22:00 hodin se na služebnu MP dostavili rodiče, kteří oznámili, že se domů nevrátila jejich sedmnáctiletá dcera. V průběhu řešení události bylo zjištěno, že dívka na sociální sítě napsala rozlučkový vzkaz. Okamžitě byla informována PČR a bylo započato intenzivní pátrání. Dívka byla nalezena v brzkých ranních hodinách a naštěstí měla jen povrchové zranění na zápěstích. Následně byla převezena do zdravotnického zařízení.

08.08.2023 v 15:11 hodin byla MP požádána PČR o asistenci při zklidnění agresivního pacienta nacházejícího se v jednom ze zdravotnických zařízení na ul. T. G. Masaryka. Pacient byl zklidněn a převezen do specializovaného zdravotnického zařízení.

09.08.2023 v 19:36 hodin byla MP nahlášena dopravní nehoda dvou osobních vozidel v ul. Komenského. Hlídka na místě nehodu označila a jelikož byla bez zranění, tak řidičkám pouze pomohla se sepsáním záznamu o nehodě.

První přiloženou fotografii jsem pracovně nazval zelené peklo, neboť cesta do Pekla mnohdy opravdu připomíná cestu do Pekel. V uplynulém sledovaném období tomu nebylo jinak a po vydatných deštích MP společně s hasiči na místě zasahovala hned v pěti případech pádů stromů na silnici. Pokud tuto silnici používáte právě po vydatných deštích, nebo při větrném počasí buďte prosím maximálně opatrní.

Na druhé fotografii je událost z pátečního odpoledne 11.08.2023 a je to přesně to co nechcete, aby se stalo při dopravních špičkách. Řidičce se ulomila část přední nápravy v tom nejhorším možném místě v našem městě. Ihned vznikl absolutní dopravní chaos, který ještě umocnil fakt, že v ten okamžik nebyla volná v Novém Městě nad Metují žádná policejní hlídka. PČR byla s pachatelem trestného činu v Náchodě a hlídka MP řešila událost v Krčíně, od které nebylo možné okamžitě odjet.  Nejbližší volná hlídka PČR na místo vyjela, až z Jaroměře. Shodou okolností jsem se právě v době této události nacházel v centru města. Doběhl jsem na stanici MP, rychle si vzal reflexní prvky a pokusil jsem se situaci alespoň zmírnit. Hodně pomohlo dočasné odstranění pískových zábran. Jakmile mi na pomoc dorazila hlídka MP i PČR převzali jsme ruční řízení celého prostoru a dopravní chaos byl vyřešen. Znovu se nám ovšem centrum zablokovalo při odstranění samotného vozidla, kdy na plných 20 minut musel být tento úzký prostor zcela uzavřen. Po odstranění vozidla jsme opět ručním řízením celý prostor uvolnili. Na závěr ještě musím uvést, že se nejednalo o následek dopravní nehody, ale dle slov řidičky  to najednou v autě luplo a už stála. Může tedy mluvit o štěstí, že se vše událo v malé rychlosti.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.08.2023 – 10.09.2023

Sledované období : 10.08.2023 – 10.09.2023

V tomto období MP řešila celkem 150 událostí. Dopravních přestupků bylo 45, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.08.2023 v 11:18 hodin bylo MP oznámeno, že v ulici Českých Bratří je poskytována první pomoc nějaké ženě. Na místě strážník zjistil starší ženu, která zkolabovala, ihned se zapojil do jejího ošetřování a následně byla dotyčná předána Záchranné zdravotní službě.

11.08.2023 ve 21:56 hodin vyjela MP do ul. Generála Klapálka, kde by se měl nalézat muž ležící v silnici. Na parkovišti pod jedním z kamionů nalezli strážníci namol opilého muže. Ten nebyl schopen chůze a jelikož nadýchal téměř 3 promile alkoholu v dechu, byl převezen k dočasnému ubytování na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

13.08.2023 v 05:00 hodin přijala MP telefonáty, že z jednoho z bytů na ul. T. G. Masaryka se ozývá volání o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že v bytě se nachází ležící seniorka, která není schopna vstát. Ihned byli na místo přivolání hasiči, aby byt otevřeli. Seniorka byla poté předána do péče Záchranné zdravotní službě. Strážníci následně vyrozuměli její rodinu.

16.08.2023 v 11:12 hodin MP obdržela informaci, že ve stráni v ul. Na Táboře něco příšerně smrdí. Na místě strážníci nalezli tělo srnce ve stádiu rozkladu. Další podobné oznámení jsme obdrželi 25.08. Obě torza těl odklidili místní myslivci a právě myslivci mě požádali, abych ve zpravodaji zmínil problém se kterým se poslední dobou potýkají. Oba dva výše uvedené kusy nebyly obětmi dopravních nehod, ale jejich skon zapříčinili psi. Myslivci tedy prosí všechny majitele větších psů, aby dávaly na svá zvířata pozor. Pes který se volně pohybuje v honitbě ( les, pole apod. ) může být v krajním případě i odstřelen.

18.08.2023 ve 21:00 hodin vyjela MP na žádost Záchranné zdravotní služby do ul. Příčná, kde má posádka sanitky problém s agresivním pacientem. Toho na místě společně zpacifikovali strážníci a policisté, následně sním sanitka za doprovodu strážníků odjela do specializovaného zdravotnického zařízení.

22.08.2023 ve 21:00 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě motorkáře, který utrpěl zranění. Na místě zasahoval kompletní IZS. Strážníci v místě cca. 1 h usměrňovali dopravu.

26.08.2023 ve 13:08 hodin se porouchal autobus přímo uprostřed křižovatky v ulici Sokolská. Strážníci v místě ihned započali usměrňovat dopravu a to až do odstranění závady na vozidle.

29.08.2023 v 18:30 hodin byl MP oznámen muž, který má ležet v kontejneru na papír v ulici Družební. Na místě strážníci v jednom z kontejnerů skutečně nalezli zcela zahrabaného muže v papíru. Probudili jej a ihned mu bylo nařízeno kontejner opustit. Muž strážníky uposlechl a  dobrovolně vylezl, na svoji obranu uvedl, že do kontejneru se schoval před deštěm. Bylo mu důrazně vysvětleno, že pokud přijede svozový vůz a bude např. snížená viditelnost, tak obsluha jej u dna kontejneru nebude čekat a pokud jej vyklopí, tak v lisu nalezne smrt. Bohužel takových případů se již v rámci ČR stalo několik.

30.08.2023 v 00:26 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní nehodě ke které došlo na silnici 1/14 poblíž odbočky na Václavice. Na místě byl bohužel nalezen mladý muž, bez známek života. I přes veškerou snahu všech zasahujících se jej již nepodařilo zachránit. MP následně ve spolupráci s PČR celou silnici uzavřela.

30.08.2023 v 15:37 hodin službu konající strážník zjistil na Městském kamerovém systému dopravní nehodu na křižovatce tzv. U Papežů. Na místo ihned vyrazila hlídka MP, která na místě zjistila lehce zraněného motorkáře, který uvedl, že mu nic není a jen si lehce přiskřípl pánské citlivé místo. V letošním roce již došlo na tomto místě ke třetí velmi podobné nehodě. Osobní vozidlo jede od Jaroměře a přehlédne motorku, která přijíždí v mrtvém úhlu od Dobrušky. Prosím dbejte všichni vysoké opatrnosti na tomto dopravně nejnebezpečnějším místě z celého města. Obrázek z nehody si můžete prohlédnout na první přiložené fotografii.

02.09.2023 v 01:49 hodin byl MP předán senior, který v silném dešti bloudil v centru města. Muž nebyl schopen říci odkud je a navíc byl podchlazený. Byl mu poskytnut tepelný komfort a vzhledem k věku byla přivolána i Záchranná zdravotní služba, která jej převezla do nemocnice. Následně se MP podařilo vyrozumět jeho rodinu.

05.09.2023 v 16:45 hodin bylo MP nahlášeno rozrušenou ženou, že její kamarád odešel do jednoho z bytů na ul. Havlíčkova a krom nesrozumitelného blábolení mluvil i o provazu který má doma. Strážníkům se jej podařilo nalézt a přesvědčit jej, aby s nimi odjel do specializovaného zdravotnického zařízení, kde byl předán odbornému personálu.

06.09.2023 v 08:32 hodin bylo MP nahlášeno vozidlo, které stojí již delší dobu na parkovišti a má zcela otevřené dveře, navíc ve dveřích je tlustá peněženka. Strážníci na místě nejprve zajistili onu tlustou peněženku, která obsahovala značný počet dvoutisícových bankovek a poté začali pátrat po majiteli vozidla. To se jim záhy podařilo a muž byl doslova v šoku, že zapomněl dveře zavřít. Tlustá peněženka mu byla samozřejmě řádně a kompletní předána.

08.09.2023 došlo v 10:14 hodin ve Studýnkách k vážné dopravní nehodě motorkáře. Strážník byl na místě jako první a ihned započal s první pomocí. Zraněný byl následně předán do péče letecké Záchrané zdravotní službě. K nehodě přispěl volně pobíhající pes, který měl údajně pronásledovat srnu. Pes při nehodě bohužel utrpěl devastující zranění a na místě uhynul.

08.09.2023 došlo ve večerních hodinách k opětovné krádeži Ukrajinské vlajky ze stožárů na ul. T. G. Masaryka. MP se podařilo pachatele záhy vypátrat a řešit dle zákona.

Na druhé přiložené fotografii je krásná momentka se zakladatelem města. Ta vznikla během dlouhých služeb na Husově náměstí při Lukostřeleckých závodech a byla pořízena strážníkem při pauze na jídlo. MP při této akci po tři dny na náměstí usměrňovala dopravu. Prioritou bylo udržet průjezdnost náměstí, což se podařilo a maximálně pomoci občanům, kteří potřebovali krátkodobé parkování z důvodu vyzvednutí objednaných služeb apod. I toto se snad podařilo. Rád bych poděkoval všem slušným řidičům ( byla jich drtivá většina ) kteří měli pochopení a dbali pokynů strážníků.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.09.2023 – 10.10.202

Sledované období : 10.09.2023 – 10.10.2023

V tomto období MP řešila celkem 152 událostí. Dopravních přestupků bylo 42, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech. A PČR jsme předávali jeden trestný čin.

Uplynulé období bylo opět bohaté na nejrůznější události. Jeden typ události se nám ovšem zopakoval hned 6x a tím byl záchyt zlodějů v místních obchodech. Asi teď budete předpokládat, že zde budu psát o alkoholicích a jinak nepřizpůsobivých občanech, kteří se krádeží dopustili, ale opak je pravdou. Všech těch šest záchytů byli osoby v pokročilém seniorském věku a všechny jsme doposud vedli jako naprosto bezproblémové občany. Musím říct, že celá situace je velmi nepříjemná, jak pro zadržené seniory, tak pro naše strážníky, kteří se s těmito lidmi denně potkávají a mnohdy i diskutují. Samozřejmě zde žádné jména uvést nesmím a každý z těchto drobných zlodějíčků dostal svoji pokutu, ale daleko účinnějším by zde byl trest spočívající ve zveřejnění, třeba u vchodu konkrétního obchodu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.09.2023 v 17:44 hodin byla MP požádána operačním střediskem PČR o urgentní zajištění prostoru pro přistání vrtulníku Letecké záchranné služby ve Vrchovinách. Strážník na místě zastavil dopravu na 1/14 a bezpečně navedl vrtulník na přistání. Vše se událo kvůli muži, který upadl ze schodů a velmi vážně se poranil.

13.09.2023 v 18:36 hodin vyjela MP k železničnímu mostu na Osmě, do kterého narazilo nákladní vozidlo. Strážníci na místě nalezli zahraniční tahač, kterého se jeho řidič pokoušel zoufale snížit tak, že upustil tlak v pneumatikách. Tato snaha účinná nebyla a vůz zůstal zaseklý o ochrannou traverzu. Vyproštěn byl za pomoci drážních hasičů a událost následně dořešila dopravní policie.

14.09.2023 ve 22:05 hodin došlo k další dopravní nehodě na křižovatce tzv. U Papežů. Tentokrát se zde srazila dvě osobní vozidla, přičemž řidička jednoho z nich utrpěla lehčí zranění. Jsem velmi rád, že naše město investovalo do zabezpečení této nebezpečné křižovatky a již brzy bude osazena technologicky inteligentními semafory.

17.09.2023 v 08:12 hodin požádala PČR naši MP o spolupráci při krádeži kola, ke které mělo dojít poblíž AS Rychta. Strážník ihned provedl analýzu záznamů z kamerového systému města a podařilo se mu identifikovat pachatele, u něhož bylo kolo následně zajištěno.

18.09.2023 v 15:26 hodin došlo k pádu stromu na silnici v ul. Pod Hradbami. Tento strom poškodil i jeden ze starších sloupů. Hasičům se vše podařilo odklidit, ale celé řešení si vyžádalo téměř dvouhodinové uzavření této komunikace.

19.09.2023 ve 13:21 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě, která se udála na kruhovém objezdu ve Vrchovinách. K nehodě došlo v době dopravní špičky a tedy notně komplikovala celou průjezdnost. Strážníci na místě nehodu rychle zdokumentovali, následně byla vozidla odstraněna a s oběma řidiči byl sepsán formulář o nehodě pro pojišťovnu.

24.09.2023 v 00:13 hodin vyjela MP na žádost Záchranné zdravotní služby do ul. Boženy Němcové, kde došlo ke kolapsu staršího muže. Ten bohužel i přes okamžitou resuscitaci zamřel.

27.09.2023 v 15:54 hodin byl MP oznámen další náraz nákladního vozidla do mostu na Osmě. Tentokrát ovšem řidič most podjel ve větší rychlosti a úplně zničil svoji nástavbu. K celé události uvedl, že místem jezdil pravidelně a poté co začal jezdit s větším autem si tento fakt vůbec neuvědomil. Událost byla k dořešení předána dopravní policii.

30.09.2023 ve 21:44 hodin začalo v našem regionu velké pronásledování kradeného vozidla, to bylo ukradeno v odpoledních hodinách ve Středočeském kraji, poté se sním řidič vydal do Prahy, kde po něm rovněž pátralo mnoho hlídek, následně zamířil k nám do Královehradeckého kraje, zde jeho pohyb zaznamenalo zařízení mýtné brány u Dolan, což aktivovalo policisty v České Skalici, kteří vozidlo pronásledovali, až do Vrchovin, kde jeho řidič v bezvýchodné situaci z místa utekl. Spolujezdkyně byla zadržena ve vozidle a spolujezdec byl nalezen, jak se schovává cca. 15 metrů od vozidla. Ihned se v okolí našeho města rozjelo pátrání po řidiči. To bylo ze začátku neúspěšné a to až do oznámení, které obdržela MP. Jedna žena našim strážníkům oznámila, že u bývalých kasáren potkala nějakého muže, který jí říkal, že měl problém s kradeným autem a že by si potřeboval zavolat odvoz do Lázní Bělohrad, nebo aby mu alespoň ukázala cestu. Dotyčná mu zavolat neumožnila a poslala jej směrem na Šonov. Do tohoto směru okamžitě vyrazilo hlídkové vozidlo MP, po cestě k Šonovu na nikoho nenarazilo, ale strážníci správně uvažovali, že si pachatel asi lehl do příkopu. Proto se na začátku obce Šonov schovali. Tato taktika se vyplatila a pochvíli se na silnici objevila postava muže odpovídající popisu pachatele. Strážníci ji okamžitě pod hrozbou namířené služební zbraně zpacifikovali a předali PČR k dalším úkonům.

03.10.2023 v 16:21 hodin byl MP oznámen ležící muž na ul. Komenského. Na místě bylo zjištěno, že muž je tak opilý, že se nemůže ani hýbat, ani mluvit. Na místo byla přivolána Záchranná zdravotní služba, která jej s podezřením na otravu alkoholem převezla na urgentní příjem nemocnice v Náchodě.

04.10.2023 ve 13:00 hodin byl MP oznámen kolaps seniora v jednom z bytů v ul. Českých Legií. Strážníci na místě dotyčnému poskytli první pomoc a při vědomí byl předán do péče ZZS.

04.10.2023 ve 14:35 hodin bylo MP nahlášeno, že nějaká žena upadla ze schodů u lékárny v ul. T. G. Masaryka a měla být v krátkém bezvědomí. Tato žena ovšem z místa ještě před příjezdem strážníků odešla, ti ji následně vypátrali a předali do péče ZZS.

04.10.2023 v 17:04 hodin byla MP požádána PČR o výjezd do ul. Vrchovinská, kde se má na jedné ze zahrádek nacházet zemřelý starší muž. Strážníci na místě vše zajistili a následně místo předali PČR. Pro úplnost uvádím, že muž zemřel přirozenou smrtí.

07.10.2023 v 15:15 hodin vyjela MP na žádost PČR k agresivnímu opilci, který se nacházel na ul. Komenského. Policisté a strážníci jej na místě zpacifikovali a převezli na Protiakloholní záchytnou stanici do Hradce Králové. Kde mu bylo naměřeno 2,90 promile alkoholu v dechu.

09.10.2023 v 00:14 hodin MP přijala oznámení, že v jednom z bytových domů v ul. Na Bořetíně běhá polonahá žena. Strážníci na místě zjistili, že je značně opilá a že v bytě slavila se dvěma kamarády propuštění z výkonu trestu u jednoho z nich. Následně byla předána rodičům, kteří jí odvezli do místa bydliště.

Na přiložené fotografii můžete vidět zásah u linkového autobusu, jehož řidička se pro nás nepochopitelně chtěla otáčet na úzké silnici ve Studýnkách. Manévr se jí nepovedl a zůstala vyset za zadní část autobusu, ten následně musel vyprostit specializovaný jeřáb. Trochu úsměvná byla i lidová slovní tvořivost, která tuto událost prezentovala, jako zřícení autobusu ze stráně.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.10.2023 – 10.11.2023

Sledované období : 10.10.2023 – 10.11.2023

V tomto období MP řešila celkem 161 událostí. Dopravních přestupků bylo 45, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech.

Naše MP přijímá oznámení i přes linku 156, tu má zřízenou v okrese Náchod každá MP s nepřetržitým provozem. Po vytočení výše uvedeného čísla, se Vám ozve hlasový automat, který Vám nabídne pět Městských policií, občas se stane, že volající ve stresu zmáčkne jiné číslo na telefonu a poté přijmeme událost z jiného města. To se stalo i 10.10.2023 v 16:15 hodin, kdy nám bylo oznámeno, že na autobusovém nádraží agresivní bezdomovec fyzicky napadá úklidovou službu, po upřesnění bylo zjištěno, že se jedná o nádraží v Náchodě. Oznámení jsme samozřejmě okamžitě kolegům do Náchoda předali. Na tomto příkladu bych rád demonstroval, že k takovým vážným incidentům zatím ještě v našem městě nedochází a budeme dělat vše proto, aby ani nedocházelo, přesto bezdomovectví je problém i v našem městě. Máme zde cca. pět neagresivních osob bez domova, na které ovšem registruji celou řadu stížností. Nejčastěji mi občané hlásí, že tyto osoby vysedávají celý den na lavičkách v centru, popíjejí alkohol a různě pokřikují. Většinou nelze takové jednání postihnout, ale prosím všechny občany, kteří jsou přímo bezdomovci obtěžováni, nebo jsou svědky, že je obtěžován někdo jiný, aby se nám takové jednání nebáli oznámit. Hlídka na místo vždy vyjede a i když chování oné problémové osoby nebude takového rázu, abychom mohli proti ní rázně zakročit, tak jej minimálně zkontrolujeme. Bezdomovec bude alespoň vědět, že je pod dohledem a své chování bude krotit. Zároveň prosím, oznámení druhý den, nebo psaní stížností na nejrůznějších webech moc nepomohou a opravdu potřebujeme informaci hned.  Plně si uvědomuji, že finanční sankce v této oblasti příliš účinné nejsou a nejúčinnější je likvidace prostor, kde bezdomovci mohou přebývat. V našem městě se snažíme jít právě touto cestou. Zazdili jsme některé vstupy do budovy bývalých kasáren, dále jsme jednali se střední školou, aby zazdila i menší budovu v bývalém kasárenském autoparku a i toto proběhlo. Bohužel se nám třikrát bezdomovec do budovy proboural. Za všechny tyto skutky je stíhán, ale finanční kompenzace se jistě nikdo nedočká. Nyní se jedná o demolici obou budov a pokud se to opravu podaří, tak jsem přesvědčen, že tyto demolice přispějí ke zlepšení veřejného pořádku v Novém Městě nad Metují.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.10.2023 ve 22:17 hodin MP přijala oznámení, že v jednom z bytů z ul. Na Bořetíně, je slyšet volání o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že v bytě se nachází starší muž, který upadl a nemůže vstát. Jelikož přes dveře uváděl, že je nezraněn, tak strážníci neničili dveře a o otevření požádali HZS. Než ovšem na místo hasiči přijeli, tak se k bytu dostavil syn volajícího muže a byt otevřel. Pán byl nalezen na zemi, strážníci jej ošetřili a předali do péče Záchranné službě.

11.10.2023 ve 12:51 hodin bylo MP oznámeno, že v ul. Chlístovská nákladní vůz se dřevem shodil síťové kabely. MP na místě situaci zabezpečila, pád kabelů oznámila správci sítě a událost byla předána k dořešení PČR.

12.10.2023 v 17:29 hodin MP při hlídkové činnosti nelezla v ul. Dukelská ležící starší ženu. Ta byla podchlazená a mírně zmatená. Strážníci jí poskytli tepelný komfort a předali do péče Záchranné službě.

13.10.2023 v 19:42 hodin požádala PČR naši MP o spolupráci při zásahu na osobu, která se dobývá do svého bývalého bydliště v lokalitě Krčín. Na místě obě hlídky dotyčného zpacifikovaly. Událost je dále v šetření PČR.

20.10.2023 v 09:11 hodin požádala PČR o vysoce urgentní asistenci naší MP, neboť přijali oznámení, že v jednom z bytů v ulici Havlíčkova je slyšet strašný křik a na skle je krev. Na místě hlídkám ani přes zákonné výzvy nikdo neotvíral a naopak odpovědí bylo házení předmětů přes zavřené okno ven na ulici. Jak předměty létaly přes skleněné výplně, tak i mezi zasahující dopadaly střepy ( na místě již byla i posádka ZZS ) naštěstí se nikomu nic nestalo. Po upřesnění sousedů, kdy se hlídky dozvěděly, že by se v bytě měly nacházet, až čtyři zahraniční dělníci, byly přivolány policejní posily z České Skalice a Hasiči pro zajištění násilného vstupu do bytu. Rovněž došlo k uzavření Havlíčkovy ulice. Po příjezdu dostatku dalších sil a prostředků byl proveden násilný vstup do bytu. Uvnitř byl zjištěn úplně zdemolovaný byt a rozrušený mladý muž s igelitovým pytlíkem na hlavě. Dotyčný byl ihned zpacifikován, zkontrolován a bylo zjištěno, že je pouze povrchově zraněný od střepů. Alkohol i další drogy byly vyloučeny. Muž byl převezen za asistence PČR i MP do specializovaného zdravotnického zařízení v Havlíčkově Brodě. Byt byl předán majiteli. Při kontrole dokladů bylo zjištěno, že se opravdu jedná o zahraničního dělníka, který je zaměstnán v jednom z podniků v Novém Městě nad Metují. Dále bylo zjištěno, že na území ČR je nelegálně a celý případ byl postoupen cizinecké policii. Rád bych apeloval na všechny zaměstnavatele, aby na území města, ani kdekoli jinde nezaměstnávali nelegální osoby. Zhoršujete tím bezpečnost nás všech!!

21.10.2023 ve 20:40 hodin byl MP oznámen spící muž na chodníku v ul. Havlíčkova. Ten byl následně probuzen a jelikož nebyl zraněn, ani nebyl agresivní, byl i dostatečně orientován v místě a čase, tak byl propuštěn.

21.10.2023 ve 23:15 hodin vyjela na silnici 1/14, kde se za odbočkou na Bražec stala vážná dopravní nehoda, při které došlo ke srážce dvou osobních vozidel a zranění dvou osob. Jedna žena byla zaklíněná v osobním vozdle. Strážník k ní do vraku vlezl, provedl první zevrubnou kontrolu zdravotního stavu a jelikož žena byla při vědomí, tak sní udržoval komunikaci až do jejího vyproštění z vozidla. Následně byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nehoda je v šetření PČR.

23.10.2023 ve 12:21 hodin byla MP požádána o asistenci při přistání vrtulníku u kruhového objezdu. Neboť ve zdravotním středisku došlo k srdeční zástavě u starší ženy. Vrtulník přistál v malém parčíku mezi ulicí Boženy Němcové a Rašínova a tím nebylo nutné omezovat dopravu. Starší žena si lepší místo na srdeční zástavu vybrat nemohla, okamžitě dostala precizní první pomoc a byla letecky přepravena do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

28.10.2023 ve 02:54 hodin MP přijala oznámení, že se nějací dva muži snaží dostat na uprchlickou ubytovnu Metuje. Když se jim to nepodařilo, tak alespoň do kanálu u budovy hodily velký plechový sud. MP již totožnost obou mužů zná a jsou předvolání k podání vysvětlení.

30.10.2023 ve 23:32 hodin MP zadržela hledaného muže. Ten byl předán PČR a rovnou převezen do věznice v Hradci Králové. Jednalo se o mladého muže, který se pohyboval mezi bezdomovci. MP věděla, že má nástup do výkonu trestu, ale ještě na něho nebyl vydán tzv. zatykač. Muž přes den již nevycházel a do ulic se vydával již pouze v noci. Jakmile MP obdržela pokyn k zadržení, tak jej ihned na jeho noční procházce zadržela. Muž k situaci uvedl, že se bál nastoupit do vězení, ale věci už má prý sbalené týden.

01.11.2023 v 05:40 hodin byla MP oznámena vážná nehoda cisterny a tří osobních vozidel na silnici 1/14 cca. 200 metrů pod obcí Spy. Na místě byla zcela neprůjezdná silnice a tři zraněné osoby z čehož jedna velmi vážně. Strážníci provedli u zúčastněných řidičů dechové zkoušky a bohužel u zahraničního řidiče cisterny byla zkouška pozitivní, kdy řidič nadýchal více jak 1 promile alkoholu v dechu. Celé šetření nehody je dále v šetření PČR. Celá událost si vyžádala okamžité uzavření důležité silnice, nikdo z nás si v tu dobu ani nedokázal představit, že úplné uzavření silnice potrvá, až do 15.11.2023 a i po tomto datumu nebude silnice zcela průjezdná. Velkou komplikací bylo, že cisterna převážela látky ohrožující životní prostředí a bohužel část cisterny se roztrhla a zhruba 4000 litrů převážené kapaliny uniklo. Bohužel samotné místo se nacházelo přímo nad Halínským potokem. Celá likvidace této události si vyžádala odtěžení více jak 500 tun zeminy. Ta se musela následně odvážet k dekontaminaci, až do Ústí nad Labem. Rovněž muselo být odčerpáno několik set tun vody a rovněž dekontaminováno. Účet za tuto nehodu bude ve vyšších desítkách milionů. MP po dobu uzavírky odklonila několik set nákladních vozidel, ty nám komplikovali dopravu na Husově náměstí, ve Spech, ale i pod mostem na Osmě. Po cca. deseti dnech již jsme začali řidičům rozdávat i pokuty jejíž celková výše byla více jak 30 000 kč. Rovněž jsme na nákladní vozidla přijímali mnoho stížností ze všech okolních vesnic i částí města. Celá tato událost se sice již stala na území ORP Dobruška, ale ukazuje se, jak důležitou zejména pro nákladní dopravu silnice 1/14 v současné době je. Fotografie z místa jsou součástí tohoto článku.

04.11.2023 ve 13:18 hodin došlo k úsměvné dopravní nehodě v lese mezi Přibyslaví a Peklem. Řidička nerespektovala dopravní značení a v prudkém kopci nezvládla průjezd zatáčkou. Vozidlo se jí částečně sesunulo ze stráně a ona při vystupování upadla a skutálela se z kopce dolů. Naštěstí se tato událost obešla bez zranění. Vozidlo vyprostili hasiči.

07.11.2023 ve 14:39 hodin MP přijala na tísňové lince velmi závažné oznámení. Muž uvedl, že za ním přiběhl jeho soused, že doma ( lokalita Krčín ) nalezl oběšenou manželku. MP na místo ihned vyjela, kde v jednom z domů bohužel nalezla oběšenou starší ženu bez známek života. Dům byl ihned uzavřen a událost předána PČR. Následně bylo zjištěno, že se jednalo o sebevraždu.

09.11.2023 ve 13:15 hodin se na MP obrátil starší muž, že je v jednom z bytů v ul. Českých Legií a že si chtěl omýt pozadí. Při tomto manévru spadl do vany a nemůže vylézt. Dále uvedl, že byt je otevřen. Na místě strážníci muže ve vaně nalezli a vytáhli.

Na závěr přikládám jednu fotografii ze střeleckého výcviku MP, který je nedílnou součástí naší práce.

Vážení čtenáři uplynulé období bylo velmi náročné, nyní máme před sebou adventní čas a já Vám všem přeji, aby to byl čas klidný a bezpečný.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.11.2023 – 10.12.2023

Sledované období : 10.11.2023 – 10.12.2023

V tomto období MP řešila celkem 153 událostí. Dopravních přestupků bylo 65, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech. PČR jsme předávali 2 trestné činy.

Hned na úvod svého článku Vám popíši starý trik bankovních podvodníků, kteří udeřili i v našem městě. Občany, kteří tentokrát napálili jsou slušní a známí lidé, ale jejich jména samozřejmě uvádět nebudu, jen prosím, aby níže popsaný případ byl varováním pro všechny ostatní. Zároveň jej popisuji tak, jak jej máme ve svodce:

Na služebnu MP se dostavil starší muž, který hlídce sdělil, že manželka právě doma komunikuje pravděpodobně s kybernetickým podvodníkem, který tvrdí, že její účet je napaden a musí co nejdříve převézt své úspory na zabezpečený účet. Hlídka MP okamžitě kontaktovala infolinku banky, kde operátorce bylo v rychlosti sděleno manželem poškozené o co se jedná, ta sdělila, že se s jistotou jedná o podvod a hovor musí být okamžitě ukončen, nesmí se přihlašovat do bankovnictví, neklikat na žádné odkazy, nesdělovat žádné osobní údaje. Oznamovatel i s MP okamžitě odjel do místa bydliště za manželkou, aby ji zadržel v dalším konání. Hlídce ještě operátorka sdělila, že se musí kontaktovat specialista, který účet zablokuje. Na místě pán i s manželkou komunikovali každý svým telefonem s údajnými kybernetickými specialisty, kteří je doslova masírovali, aby převedli peníze. Hlídka MP zkontaktovala pracovníka z banky na čísle, které dostala od operátorky, který opět sděloval, že je to podvod, až hlídka musela trochu důrazněji zakročit, aby pán i manželka ukončily hovory a přesvědčit je, že Hlídka MP má na drátě opravdu oficiálního pracovníka banky. Nakonec se manželé podařilo přesvědčit, kdo je ten pravý operátor a  účet zablokovali. Bohužel než se toto událo paní po menších částech cca po 20 000,- Kč, převedla sedmkrát tuto částku na cizí účty. Přišla téměř o 140 000,- Kč. Následně byla událost předána PČR. Podvodníci neskutečně výmluvní, přesvědčiví, napíchnou se i na známá čísla, následně telefonovali a představovali se i jako policie ČR.

Kriminalita v prostředí internetu a bankovnictví nám neustále stoupá. Bohužel policie má pouze omezené možnosti, jak ty podvody řešit. Vše se většinou odehrává ze zahraničí a nejúčinnější je zde používat tzv. zdravý selský rozum. Banka Vás nikdy nebude kontaktovat, aby jste peníze někam přeposlali a tím je zachránili, ale sama banka účet zablokuje a není nutné peníze nikam převádět!!!

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

18.11.2023 v 11:17 hodin vyjela MP na žádost PČR do ul. Pod Lipami, kde se má nacházet osoba v pátrání. Na místě byla osoba ve spolupráci s PČR zadržena a putovala rovnou do výkonu trestu.

18.11.2023 v 15:21 hodin opět MP vyjížděla na žádost PČR, tentokrát do ulice Nádražní, kde se má před jednou restaurací nacházet ležící muž. Ten hlídkám na místě sdělil, že je diabetik a že se mu udělalo slabo. Zároveň ovšem nadýchal 2,64 promile alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána Záchranná služba, kdy lékař dotyčného vyšetřil a správně rozhodl, že dotyčný nebude zabírat místo v nemocnici, ale je schopen pobytu v Protialkoholní záchytné stanici, tam byl také záhy PČR převezen.

19.11.2023 byla MP přivolána v 03:37 hodin k rvačce několika osob před jednou z provozoven na ul. Malecí. Na místě byli aktéři rvačky jedné známe rodiny, která se rozpomněla na svoji slávu/neslávu z devadesátých let. Na místě krom státní i městské policie z Nového Města nad Metují zasahovali i policejní posily z Náchoda, Dobrušky, Jaroměře a České Skalice. Takto mohutná policejní síla již na místě zjednala pořádek a incident je v řešení PČR. Hned na druhý den nás kontaktoval provozovatel onoho podniku, omluvil se a uvedl, že přijme ještě přísnější bezpečnostní opatření, aby se podobný incident neopakoval.

27.11.2023 v 12:13 hodin vyjela MP na žádost Záchranné služby do jednoho školského zařízení, ve kterém došlo ke kolapsu dítěte. Na místě zasahovaly všechny složky IZS, dítě se podařilo stabilizovat a v pořádku převést do nemocnice.

28.11.2023 v 13:18 hodin byl MP oznámen agresivní muž v jedné z prodejen na ul. T. G. Masaryka. Jelikož hlídkový vůz MP se v době oznámení nacházel nedaleko, tak jsme na místě zasáhly zhruba do 30 vteřin. Muž byl povalený na zemi a zakleknutý dvěma jinými muži, kteří napadeným přispěchali na pomoc. Strážník tak již měl poměrně jednoduchou práci a dotyčnému nasadil pouta. Ten na svoji obranu uváděl, že se nepohodl s přítelkyní a ostatní se do nich vměšovali. Muž byl předán PČR a je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví. Obě mužům za pomoc s pacifikací děkujeme.

29.11.2023 v 18:10 hodin MP nahlásil starší muž, že se mu domů nevrátila manželka. Okamžitě ve spolupráci s PČR započalo pátrání na místech kam ráda chodila, vše negativní. Následně se podařil zaměřit její mobilní telefon v České Skalici, kde byla také v pořádku nalezena.

02.12.2023 v 17:33 hodin se dočkal prvního ostrého nasazení nový startovací pomocník, kterým je naše MP nově vybavena. Zoufalí řidiči se na nás často obracejí se žádostmi o pomoc, kdy zůstanou stát na různých místech. Startování přes kabely bylo často neúčinné a proto jsme se vybavili takovouto novinkou viz. přiložená fotografie a zatím má zařízení 100% úspěšnost.

03.12.2023 v 09:10 hodin byl naší MP oznámen muž ležící v areálu bývalých kasárnách. Na místě jej strážníci nalezli, muž nebyl pod vlivem alkoholu, dále uvedl, že má dva spacáky a že od nikoho žádnou pomoc nepotřebuje.

04.12.2023 v 15:45 hodin majitel jednoho obchodu na ul. T. G. Masaryka oznámil MP, že u něho v obchodě kradla nějaká žena, sleduje jí a prosí MP o zásah. Oznamovatel naváděl hlídku, až do ulice Nádražní, kde se zlodějku i s kradeným zbožím podařilo zadržet. Ta uhradila nejen kradené zboží, ale navíc i pokutu 5000 kč v hotovosti, tak pak opravdu nechápu, proč musí krást.

05.12.2023 v odpoledních hodinách navštívil některé společnosti v našem městě president republiky. S takovou návštěvou je samozřejmě spojeno mnoho zejména dopravních komplikací. Naše MP postupovala dle pokynů speciálního útvaru PČR na ochranu ústavních činitelů. Krom dvou parkovišť jsme museli opakovaně uzavírat i průjezd mezi náměstím Republiky a Husovým náměstím. Návštěva dopadla bez incidentů a všem řidičům děkuji za trpělivost. Za celý den se našel pouze jediný, který nepochopil proč se z důvodu presidentské návštěvy uzavírají některá parkoviště. Pokud tento článek čte, tak mu vzkazuji, že všude na světě kam zavítá nějaký vrcholný představitel, jsou dopravní omezení.

Skoro celé uplynulé období nás zaměstnávala uzavřená silnice 1/14 v úseku Spy – Běstviny. Naši strážníci na kontrolách této uzavírky strávily více jak sto hodin, otočily několik set kamionů a uložily pokuty v řádech desítek tisíc korun a nespočet domluv. V době kdy píši tento článek tak by měla uzávěrka končit a i naše činnost se snad vrátí k normálu.

Na závěr přikládám jednu fotografii ze střeleckého výcviku MP, který je nedílnou a povinnou součástí naší práce.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.01.2024 – 10.02.2024

Sledované období : 10.01.2024 – 10.02.2024

V tomto období MP řešila celkem 130 událostí. Dopravních přestupků bylo 42, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 15 případech. PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Dne 24.01.2024 došlo po mnoha jednáních a přípravách ke spuštění semaforů na křižovatce tzv. U Papežů. Již dnes po dvou týdnech provozu mohu konstatovat, že se řízení křižovatky tzv. chytrými semafory jeví jako životaschopné řešení, které zde bude moci zůstat i v budoucnu. Jsem moc rád, že se nenaplnily černé scénáře mnoha pisatelů na sociálních sítí, kteří věštili dlouhé kolony a další problémy. Rád bych zde poděkoval vedení města za odvahu do celého systému jít a prosadit jej.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

18.01.2024 v 16:16 hodin vyjela MP na žádost PČR řešit dopravní kalamitu, kterou způsobil těžký mokrý sníh. Na místě bylo mnoho klouzajících kamionů, kvůli nimž jsme museli silnici z Vrchovin do Krčína na zhruba dvě hodiny zcela uzavřít.

19.01.2024 v 11:26 hodin byla MP oznámena, dopravní nehoda linkového autobusu s nákladním vozidlem v obci Nahořany ( na přiložené fotografii ). Při této nehodě utrpěl řidič autobusu drobné zranění, nikdo další naštěstí zraněn nebyl, ale silnice musela být v místě na více jak tři hodiny zcela uzavřena. Daleko horší ovšem byl fakt, že viník nehody, kterým byl řidič autobusu nadýchal téměř 3 promile alkoholu v dechu!!! Zástupci obce Nahořany si okamžitě stěžovali jak dopravci, tak Královehradeckému kraji, aby byly prováděny ze strany dopravce důsledné kontroly řidičů autobusů, aby se podobný exces již neopakoval. Samozřejmě si řidiče převzala PČR a bude obviněn z trestného činu.

21.01.2024 v 16:10 hodin vyjela MP na žádost PČR do Vrchovin, kde zkolaboval cestující v linkovém autobuse. Cestujícího se podařilo hasičům a záchranné službě úspěšně resuscitovat a letecky byl přepraven do Fakultní nemocnice Hradec Králové. MP navedla vrtulník ZZS na přistání do připraveného prostoru na kruhové křižovatce ( viz. foto ) a dále ve spolupráci s PČR kolem vrtulníku řídila dopravu.

26.01.2024 v 08:29 hodin přijala MP oznámení od ředitelky jedné školy v Novém Městě nad Metují, že obdržela anonym s videem upozorňujícím na sexuální obtěžování jedné žákyně. Dotyčný pisatel anonymu si zároveň přeje být informován, jak s oznámením naložila. MP se podařilo oba žáky na videu dohledat a dotyčná slečna potvrdila, že se v žádném případě nejednalo o sexuální nátlak a dotyčný údajný sexuální predátor je její přítel. Škola byla samozřejmě o celém způsobu šetření informována. Anonymní pisatel může být nakonec rád, že nebyl sám vyšetřován za pořízení videa, neboť to neměl předávat do školy, ale přímo policii, takto by v krajním případě mohl být i trestán za šíření dětské pornografie apod.

28.01.2024 v 16:46 hodin MP obdržela mnoho oznámení o dopravní nehodě v ulici Nádrážní při které osobní vozidlo vylétlo ze silnice na chodník ( viz. foto ). MP ihned vyrazila na místo, kde zjistila nezraněného rozrušeného řidiče, který uvedl, že usnul. Alkohol i jiné návykové látky byly provedenými testy vyloučeny. Všem se nám ulevilo, když jsme prohlídkou pod vozidlem a i v blízkém okolí nezjistili žádné zraněné osoby, což bylo velké štěstí, neboť vozidlo nejprve přerazilo dva nové stromky, následně zbořilo pilíř u plotu a zastavilo se až cca. po 50 metrech jízdy po chodníku. Řidiči na místě PČR udělila sankci  a po vyproštění vozidla byl MP odvezen do místa bydliště.

29.01.2024 ve 12:03 hodin byl MP oznámen zahraniční kamion, který na tzv. křižovatce U Papežů porazil lampu pouličního osvětlení, ale co bylo ještě horší, že na této lampě byly ukotveny kabely pro činnost nových semaforů, které tímto nárazem klesly na samotnou minimální průjezdnost pro další nákladní vozidla. Díky rychlému zásahu MP se podařilo zabránit, aby byly kabely strženy úplně. Na místě jsme ihned započaly s řízením provozu, dále byly vyrozuměny Technické služby našeho města, které svoji technikou zajistily opětovné napnutí kabelů i odpojení zničené lampy. Samotného řidiče jsme na místě zadrželi také a předali jej kolegům z PČR k dalšímu šetření. Řidič řídil kamión s Litevskou registrací, Evropou jel poprvé a jednalo se o státního příslušníka Kyrgyzstánu. Na nehodě neměly podíl semafory, neboť řidič jel od Jaroměře a odbočoval k Dobrušce, do křižovatky si špatně najel a zadní částí návěsu strhl lampu.

01.02.2024 ve 23:17 hodin jsme vyjížděli na urgentní asistenci PČR, která na ul. T. G. Masaryka zadržela řidiče v kradeném vozidle, pod vlivem alkoholu a pervitinu.

02.02.2024 v 18:17 hodin jsme vyjížděli k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla, ke které došlo na ul. T. G. Masaryka. Cyklista utrpěl zranění a byl v péči ZZS. Naši strážníci část ulice na cca. 1 hodinu uzavřeli.

04.02.2024 v 16:01 hodin byla MP přivolána k potyčce ke které došlo v jednom z barů na ul. T. G. Masaryka. Na místě byl zjištěn značně opilý muž se zraněním na hlavě. Strážníci jej ošetřili a následně jej předali do péče ZZS.

08.02.2024 ve 21:01 hodin byl oznámen ležící muž na ulici Malecí. Na místě strážníci zjistili staršího muže, který nadýchal 2,20 promile alkoholu v dechu. Muž nebyl schopen kontrolovat svoje chování a tak musel být převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

08.02.2024 ve 23:53 hodin byl MP oznámen zahraniční kamión, který je částečně sjetý v příkopu za obcí Nahořany.  Na místě bylo zjištěno že se jedná o Litevský kamión, převážející nová osobní vozidla, jehož řidič chtěl zastavit na rozšířeném nájezdu do pole a úplně se netrefil. Pod vlivem alkoholu ani drog nebyl. Než ovšem mohlo dojít k samotnému vyprošťování, musel sjet se všemi novými auty co měl naložené a vyřádkovat je na silnici. ( viz. fotografie ) Následně se jej podařilo odborné firmě vyprostit. Celá událost zabrala 4 hodiny.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.02.2024 – 10.03.2024

Sledované období : 10.02.2024 – 10.03.2024

V tomto období MP řešila celkem 95 událostí. Dopravních přestupků bylo 29, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 1 případu.

Hned na úvod bych Vám rád přiblížil odhalení dvou zlodějek, které ukradly zboží za několik tisíc v jedné z prodejen na ul. T. G. Masaryka. Vedoucí prodejny předal MP záběry z vnitřních kamer, kde je patrné, jak dotyčné věci vysypou z obalu do kabelek a do regálu vrátí prázdný obal. Následně opustí prodejnu bez toho, aby vzbudili nějaké podezření. Obě jsou slušně oblečené a hezky upravené. Dle záznamu jsme sice měli podobu, ale jelikož nebyly místní, tak nás čekala mravenčí práce s maximálním využití našich technologií. Nejprve se nám podařilo zjistit, že na místo přijeli osobním vozidlem. Následně jsme je zachytili na příjezdové kameře v Krčíně, která zvládne přečíst SPZ. Poté jsme provedli lustraci v registru vozidel a dostali konkrétní jméno provozovatelky. Onu provozovatelku jsme vložili do registru obyvatel, kde již jsou k dispozici fotografie a bylo téměř vyhráno. Provozovatelka vozidla je dle podoby totožná se zlodějkou z obchodu. To že jsme na správné stopě nám napověděl i registr přestupků, neboť dotyčná byla již za krádeže řešena v Hradci Králové. Následovalo předvolání k podání vysvětlení, kde se zlodějky po krátkém zapírání a konfrontaci s důkazy ke krádežím doznaly. Kradené zboží bylo uhrazeno dokonce v hotovosti, ale zákonné sankci rovněž neunikly.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.02.2024 v 07:36 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní nehodě která se udála na ulici 28. října. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, ale silnici od kruhového objezdu po odbočku do ul. Malecí jsme v ranní špičce museli na jednu hodinu uzavřít.

16.02.2024 v 04:29 hodin jsme přijali oznámení, že nákladní vůz opět návěsem narazil do železničního mostu na Osmě. Když jsme k místu jeli, tak jsme si říkali, že již opravdu nevíme, jak by se měl most lépe označit. Již nyní jsou příjezdové cesty k mostu osety reflexními návěstidly. Vysvětlení jsme dostaly záhy, neboť  jsme zjistili, že řidičem byl Ind, který jel naší krajinou poprvé. Událost byla na místě předána PČR.

21.02.2024 v 15:00 hodin se na MP obrátil Odbor životního prostředí s podnětem, že někdo opakovaně vyhazuje domovní odpad do malých odpadkových košů rozmístěných v ul. Komenského. Našemu strážníkovi se podařilo původce odpadu odhalit. Následně byl poslán vše vysvětlit na výše uvedený odbor. Domovní odpad v žádném případě nepatří do odpadkových košů na ulici, ty mají sloužit pro odhození drobných odpadů, jako je např. obal od svačiny apod. Výše popsaný případ je porušením vyhlášky!

23.02.2024 v 19:00 hodin bylo započato rozsáhlé pátrání po seniorce, která odešla bez vědomí příbuzných z místa bydliště. O pátrání jsme vyrozuměli rozhlasem i veřejnost, ale bohužel do pozdních večerních hodin nebyla seniorka nalezena. V noci byly vyhodnocovány záznamy z kamerového systému, ale bohužel rovněž bez výsledku. Ráno si na sociálních sítích přečetla jedna paní o pohřešované seniorce a uvědomila si, že podobnou paní viděla předešlého dne v části Františku u silnice vedoucí na Přibyslav. Vše ihned ohlásila PČR a ta zároveň požádala MP o pátrání vy výše uvedené lokalitě. Naše hlídka lokalitu důkladně prohledala. Bohužel pohřešovanou seniorku zde nalezla bez známek života. Během sobotního rána jsem obdržel několik nabídek ze strany veřejnosti s nabídkou pomoci při pátrání, všem jsem již jen mohl poděkovat a říci, že pátrání skončilo, ale se smutným koncem. Ještě jednou za nabídnutou pomoc děkuji.

27.02.2024 v 15:38 hodin MP obdržela žádost Záchranné zdravotní služby o asistenci při úrazu na AS Rychta. Starší paní při vystupování z autobusu upadla a vážně si poranila hlavu. Na místě již byla paní ošetřována svědky a následně byla předána do péče zdravotníků. Navíc bylo nutné zajistit psa a osobní věci. Vše bylo na místě předáno rodině.

02.03.2024 ve 03:09 hodin byly MP nahlášeny dvě ležící osoby v ulici Nádražní. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dva mladší nezraněné muže, kteří to přehnali s alkoholem. Jelikož nebyli agresivní byly ve spolupráci s PČR převezeni do místa bydliště.

05.03.2024 v 09:46 hodin nás informovala PČR, že odváží úplně opilého muže, který nadýchal 3,7 promile do nemocnice. Dotyčný ležel na chodníku před prodejnou v ul. T. G. Masaryka, zároveň má další oznámení na druhého výtečníka, který se rovněž opilý pohybuje na AS Rychta a žádá MP o jeho řešení. Dotyčný byl na tom trochu lépe a jelikož nebyl agresivní, komunikoval, tak byl převezen do místa bydliště. Bohužel s rychle nastupujícím jarem nám opět stoupá počet osob popíjejících alkohol v centru města. Tato činnost zatím není trestná, ale znovu budu iniciovat návrh proti-alkoholové vyhlášky, aby její působnost byla rozšířena z AS Rychta na celé centrum, samozřejmě krom restauračních zahrádek. Zatím prosím občany, aby se nám nebáli zavolat, pokud je budou takováto individua obtěžovat. Pokud ovšem budou pouze sedět a popíjet, tak nás na ně sice můžete upozornit, ale hlídka s nimi nic nebude moci udělat.

05.03.2024 v 10:45 hodin jsme přijali stížnost z obce Vršovka, že jim přes zákaz vjezdu nákladních vozidel projíždí nákladní Tatrovka. Hlídka na místě toto vozidlo zastavila, ale řidič se prokázal platným technickým průkazem, že je vozidlo nově registrováno jako traktor a tudíž může tímto zákazem projíždět. Upozorňuji zde na tento případ proto, že se nám takovýchto traktorů začíná na silnicích pohybovat více. Osobně to považuji za chybu, že lze takto vozidla registrovat a může to mít za následek předělávání celé řady značek, kde krom nákladních vozidel budou mít zákaz i traktory.

07.03.2024 proběhlo kácení rizikových stromů v ul. Na Táboře v Novém Městě nad Metují. Naše MP přijala v minulých týdnech několik podnětů na rizikové stromy nad silnicí a žádali jsme vlastníky o jejich urgentní odstranění. Vlastník silnice v dobré víře čekal, až bude uzavřeno náměstí, aby tím způsobil co nejmenší dopravní komplikace, ale vůbec si neuvědomil, že tím zhorší obyvatelům náměstí již tak problematické objíždění. Silnici bylo nutné zhruba na dvě hodiny zcela uzavřít. Odložit toto kácení, až na dobu po opravě náměstí již opravdu nešlo, neboť riziko pádu stromů na vozidla zde bylo obrovské. Všem se za komplikace omlouváme, ale činnost byla v zájmu bezpečnosti nás všech. Zlobu řidičů ve velké míře odnášeli naši strážníci, kteří prováděli uzavírku, což si opravdu nezasloužili a mě takové chování občanů našeho města velmi mrzelo.

07.03.2024 ve 21:36 hodin byla MP požádána PČR o asistenci v Pekle, kde došlo ke rvačce dvou mužů. Na místě obě hlídky zjednaly pořádek a případ je dále v šetření PČR.

Na první přiložené fotografii můžete vidět výcvik strážníků v poskytování první pomoci, který byl tentokrát zaměřen na střelná poranění. Na druhé je poté zařízení, které možná pozorný chodec postřehl. Tato nenápadná krabička vyhodnocovala ještě před uzavírkou náměstí po dobu 14 dní rychlost vozidel v ul. Českých Bratří, neboť z této lokality máme žádosti občanů o instalaci radaru na stálé měření rychlosti. Data budou vyhodnocena a předána vedení města k finálnímu rozhodnutí, zda zde budeme pokračovat v přípravách stálého měření rychlosti.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.03.2024 – 10.04.2024

Sledované období : 10.03.2024 – 10.04.2024

V tomto období MP řešila celkem 128 událostí. Dopravních přestupků bylo 43, ostatní přestupky jsme zaznamenali ve 12 případech. PČR jsme předávali 1x podezření ze spáchání trestného činu.

Hned na úvod musím zmínit jednoho velmi neslušného oznamovatele, který by chtěl, aby se ostatní chovali slušně. Oznamoval nám skupinku dětí, které mají běhat, či snad lézt na pomník v centru města. Když jej strážník požádal o prokázání totožnosti, tak mu odpověděl to jste magor, takhle se ptát. Vážený oznamovateli, pokud čtete tento článek, tak Vám musím odpovědět, že strážník má ze zákona právo požádat oznamovatele o prokázání totožnosti, což je mnohdy důležité např. pro svědectví apod. Plně chápu, že je někdy nepříjemné říkat své jméno, tak se ovšem i tato záležitost dá řešit slušně např. nezlobte se já to chci hlásit anonymně. V takovém případě nikoho nebude strážník nutit, aby řekl své jméno, pouze oznamovatele upozorní, že může jeho svědectví chybět pro usvědčení pachatele. U tohoto oznámení přesně platí, že by měl volající nejprve se slušným chováním začít u sebe!

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.03.2024 ve 22:00 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní nehodě ke které došlo ve Vrchovinách. Na místě byli dva zranění mladící, které Záchranná služba převezla do nemocnice. Následně vyšlo najevo, že vozidlo ukradli v Šonově, neměli řidičské oprávnění a hned ve Vrchovinách narazili do stromu. Událost je dále v šetření PČR.

13.03.2024 v 11:40 hodin jsme přijali oznámení o ztrátě peněženky s 25 000 kč, ke které mělo dojít předešlého dne v 17:30 hodin v jedné restauraci na ul. Komenského. Na vnitřních kamerách oné restaurace, byl zaznamenán muž, který peněženku nalezl a vložil do své kapsy. Bohužel pro něho jej náš strážník poznal. Jelikož nález neodevzdal, dopustil se trestného činu zatajení nálezu věci a událost jsme postoupili k dořešení PČR.

17.03.2024 ve 22:05 hodin se na MP obrátil personál z jednoho baru na ulici T. G. Masaryka, že zde mají spoře oděného hosta, který je navíc oblečen částečně do ženských šatů a odmítá zaplatit útratu. Na místo vyjela jak hlídka MP tak PČR, v baru byl zjištěn muž středního věku, namalovaný rtěnkou, na sobě měl dámskou podprsenku a pánské trenýrky. Na dotaz hlídky jestli se považuje za muže nebo ženu odpověděl, že neví. V průběhu řešení jeho útraty se dal na útěk. Ihned byl ovšem strážníkem doběhnut a zajištěn, jelikož začal nesrozumitelně mluvit, byla mu na místo přivolána Záchranná služba. Dále bylo zjištěno, že muž není pod vlivem drog a alkohol byl u něho zjištěn pouze do jedné promile. Lékař ZZS jej vyšetřil, ale neshledal u něho důvod k hospitalizaci. Na protialkoholní záchytnou stanici měl málo alkoholu a na okamžité vyšetření na psychiatrii zase alkoholu hodně. Proto mu bylo pouze doporučeno, aby ráno navštívil specializované vyšetření a byl propuštěn. V tento moment jsme si já připadal jako blázen a s propuštěním jsem nesouhlasil, neboť jsem tušil, že na něho pojedeme brzy znovu. Bohužel na moje slova došlo a za pár minut již jsme vyjížděli na žádost PČR do ulice Husova, kde se někdo pokouší zapálit kontejner, dále má pobíhat kolem domu a křičet, že je zde bomba. Znovu jsme ho doběhli a zajistili. Znovu zavolali ZZS, tentokrát již propuštěn nebyl a jelikož mu hladina alkoholu klesla na hodnoty, kdy jej již byli ochotni převzít na specializovaném zdravotnickém zařízení, tak byl do něho odvezen.

18.03.2024 v 07:00 hodin jsme vyjeli na žádost HZS k dopravní nehodě, ke které došlo u odbočky na Václavice. Při nehodě došlo ke zranění řidičky. Hlavní tah na Náchod musel být na cca. 2 hodiny uzavřen.

18.03.2024 ve 20:38 hodin byl MP nahlášen sedící muž uprostřed vozovky na ul. 28. října. Na místě se událost potvrdila. Muže jsme naložili do vozidla, kde nám řekl, že je pod vlivem alkoholu a že mu neslouží nohy. Jelikož nebyl agresivní, ani zraněný, tak byl předán v místě bydliště rodině.

22.03.2024 v 10:12 hodin MP oznámil pán, že na ul. T. G. Masaryka nalezl dvě cca. čtyřleté děti se psem. Na místě jsme si děti převzali a usadili do služebního vozidla, kde nám řekly, že jim utekl pes a tak se ho vydali hledat. Za chvilku přiběhnul uřícený tatínek, dále maminka a následně autem babička. Nakonec se svedlo vše na dědu, který zapomněl zavřít branku😊

27.03.2024 v 17:06 hodin jsme přijali oznámení od řidičky, že se v ul. Českých Legií srazila s cyklistou a ten utrpěl zranění. MP byla na místě do jedné minuty, ihned jsme poskytli cyklistovi první pomoc a přivolali ZZS. Následně jsme místo nehody předali k dalšímu šetření PČR.

28.03.2024 v 07:35 hodin byl MP ohlášen zahraniční kamión před železničním mostem na Osmě. Na místě byl zjištěn Mongolský řidič, který alespoň nenarazil do mostu, ale zase zapadl při otáčení na polní cestě. Na místě dostal pokutu a MP mu dále poskytla asistenci dokud se z cesty nevyhrabal.

30.03.2024 v 00:02 hodin byl na ul. Komenského zjištěn zmatený muž, nesrozumitelně se vyjadřující, v teplákové soupravě a v pantoflích. MP se následně podařilo zjistit, že muž odešel z jednoho z hotelů v centru města a neví jak se má dostat zpět. Muž nebyl pod vlivem alkoholu a drog. Při předání matce se vysvětlila i jeho mluva, neboť muž byl hluchoněmý.

03.04.2024 ve 14:21 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda, při které zahraniční kamión narazil do železničního mostu na Osmě a zničil si návěs. MP zajistila místo nehody a na místo povolala PČR a HZS.

04.04.2024 v 15:30 hodin jsme přijali oznámení o muži, který v ulici Malecí bouchá do aut a křičí. Na míso vyjela i hlídka PČR. Muž byl strážníky na místě zajištěn a následně za asistence PČR převezen ZZS do zdravotnického zařízení. Událost je dále v šetření PČR.

08.04.2024 ve 14:20 hodin si hlídka MP při průjezdu ul. T. G. Masaryka všimla protijedoucího řidiče u kterého měla podezření, že nevlastní řidičský průkaz. Ihned byl zastaven a při kontrole se podezření potvrdilo. Přestupek byl zdokumentován a předán k dořešení správnímu orgánu.

Na přiložené fotografii můžete vidět kuriózní zásah při řešení převrácené kánoe. Oba vodáci se bezpečně z vody dostali vlastní silou, ale kánoi uvěznil proud pod vodou a s jejím vytažením museli pomoci hasiči.

Miloš Kratěna, vrchní strážník