Zprávy z Městské policie

Zprávy z Městské policie za období 10.07.2021 – 10.08.2021

Sledované období : 10.07.2021 – 10.08.2021

V tomto období MP řešila celkem 172 událostí. Dopravních přestupků bylo 60, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech.

V měsíci červenci automatický radar provedl kontrolní měření u 34 645 vozidel. V 248 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.07.2021 ve 13:26 hodin MP přijala prosbu o odchyt neznámého hada, který byl v jednom z domů v Šerči. Na místě vyšlo najevo, že se jednalo o neškodnou užovku, tu strážník šetrně odchytil a následně vypustil do přírody.

16.07.2021 ve 20:10 hodin došlo na křižovatce poblíž obce Nahořany (odbočka na Českou Skalici) k další vážné dopravní nehodě. Při této nehodě se srazilo osobní vozidlo s nákladním, což mělo za následek zranění spolujezdkyně z osobního vozidla a téměř tří hodinovou úplnou uzavírku. I přesto, že křižovatka byla doplněna o vodící kužely, má reflexní dopravní značení, stále se zde nedaří zabránit vážným dopravním nehodám a jedná se o nejnebezpečnější dopravní místo v rámci Nového Města nad Metují a jeho okolí. Toto místo co do vážnosti následků, dokonce předčí i křižovatku tzv. u Papežů.

17.07.2021 ve 12:15 hodin byl na stanici MP přiveden senior, který byl nalezen v lese poblíž Nového Města nad Metují. Byl nezraněn, ale dezorientovaný a vůbec nevěděl, jak se do lesa dostal a kde bydlí, zároveň u něho nebyly nalezeny žádné doklady. MP se podařilo místo jeho bydliště zjistit, ihned tam byl odvezen a předán rodině, která jej již začínala zoufale hledat.

18.07.2021 v 00:53 hodin přijala MP oznámení o potyčce dvou mužů se zraněním, poblíž Osmy. Na místě MP společně zasahovala s PČR. Zraněnému byla zavolána Záchranná zdravotní služba, která jej převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě. Událost je dále v šetření PČR.

19.07.2021 v 09:30 hodin vyjížděla MP na žádost PČR k dopravní nehodě se zraněním, která se udála na silnici mezi Bohuslavicemi a Pulicemi. Na místě strážníci zhruba 2 hodiny usměrňovali dopravu.

31.07.2021 v 00:53 hodin MP společně s PČR přijala oznámení o rvačce dvou mužů na ul. Komenského. Hlídky na místě zjednaly pořádek. Oba rváči byli zpacifikováni za použití donucovacích prostředků a převezeni na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové. Oba muži jsou dále v šetření jak PČR, tak MP.

05.08.2021 v 19:00 hodin došlo k opětovné poruše semaforů řídících vjezd na Husovo náměstí. Strážníci ihned přešli k ručnímu řízení a zavolali odborný servis, který závadu odstranil.

07.08.2021 ve 04:28 hodin byla MP požádána PČR o společný zásah v obci Libchyně, kde má údajně docházet ke rvačce tzv. feťáků. Na místě byla zjištěna partnerská hádka. Hlídky uklidnily situaci a přestupkové jednání bude oznámeno správnímu orgánu.

09.08.2021 ve 13:26 hodin vyjížděla MP na žádost HZS k asistenci při otevření bytu do ul. Husova, kde se má nacházet zraněná seniorka. Na místě se hasičům z důvodu speciálního uzamčení dveří nepodařilo byt odemknout, a proto MP dveře od bytu vyrazila. Zraněná seniorka byla předána do péče Záchranné zdravotní službě.

09.08.2021 v 17:18 hodin byla MP přivolána k tragické dopravní nehodě do obce Mezilesí, kde se střetl cyklista se zemědělským strojem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že cyklista utrpěl zranění neslučitelná se životem a bohužel jakákoli první pomoc byla marná. Tato událost je o to tragičtější, že zde vyhasl mladý lidský život.

09.08.2021 ve 22:05 hodin bylo MP nahlášeno pravděpodobné zatajení nálezu, na Autobusovém nádraží Rychta. Konkrétně zde jeden hoch zapomněl batoh a když se po chvíli pro něho vrátil, tak zde již nebyl. Strážníkům se podařilo díky MKDS identifikovat muže, který batoh odnesl. Následně byl u něho obsah batohu zajištěn a předán původnímu majiteli. Pachateli se zde podařilo prokázat, že si nález chtěl ponechat a to i s ohledem na fakt, že samotný batoh vyhodil do odpadkového koše. Za tento svůj čin byl odměněn pokutou v řádu tisíců korun.

Na tomto posledním případě je opět vidět přínos MKDS (Městský kamerový a dohlížecí systém). Často dostávám otázky, zda jej rozšiřovat či nikoli. Pokud se nic nestane, tak občané spíše rozšiřovat nechtějí, pokud se ovšem něco stane, tak slýchávám slova „Škoda že zde nemáte kamery“. Osobně i profesně zastávám názor, že kamery nepatří do tzv. rezidenčních oblastí, jakou je např. František, ale rozhodně mají své opodstatnění v centrech měst s celou řadou restaurací, na uzlech hromadné dopravy a u důležitých křižovatek.

V Novém Městě nad Metují máme MKDS již osm let a jeho bezpečnostní význam je nesporný, zároveň musím uvést, že jsme nikdy nemuseli řešit incident s jeho zneužitím, nebo únikem záběrů. V současné době máme v rámci města 11 kamer, což pokládám za dostatečné pokrytí a v budoucnu se chci soustředit spíše než na jeho rozšíření, tak na jeho zkvalitnění, abychom mohli číst např. SPZ i za snížené viditelnosti apod.

Na přiložené fotografii můžete vidět ovládací stanoviště umístěné na stanici Městské policie.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.08.2021 – 10.09.2021

Sledované období : 10.08.2021 – 10.09.2021

V tomto období MP řešila celkem 197 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 77, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 6 případech. PČR jsme předávali jeden trestný čin.

V měsíci červenci automatický radar provedl kontrolní měření u 58 644 vozidel. V 371 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.08.2021 v 11:00 hodin MP kontaktovala mladá dívka, která v jednom z obchodů v ul. T.G. Masaryka nelezla peněženku s 15 000kč. MP nález převzala a téměř okamžitě zjistila původní majitelku, která již peněženku zoufale hledala, neboť v ní měla právě vybraný celý důchod. Rád bych poctivé nálezkyni touto cestou ještě jednou poděkoval a její příkladné jednání vyzdvihl.

11.08.2021 v 18:54 hodin došlo k poruše na semaforech u vjezdu do Husova náměstí. Bohužel i přesto, že pokaždé na místo voláme odborný servis, tak se porucha opakovala 15.08., 20.08. a 08.09. MP vždy neprodleně převzala řízení a opakovaně apelovala u dodavatele na důkladnou opravu. To i přesto, že v podstatě se semafory nemáme nic společného, neboť se jedná o smluvní vztah s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a soukromou firmou.

17.08.2021 ve 14:11 hodin byl MP oznámen nepřizpůsobivý občan, který vykonává velkou potřebu v leže na Autobusovém nádraží Rychta. Strážníci jej ihned naložili do služebního vozidla a převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové, kde nejprve pomohli s jeho umytím a následným ubytováním. I když jsme si vědomi, že sankce nejsou pro tyto osoby trestem, tak tentokrát jsme ji udělili a doufáme, že bude splacena ze sociálních dávek.

30.08.2021 ve 14:44 hodin byl na MP odevzdán batoh, který nálezce nalezl poblíž Lhoty u Nahořan. Jako každý nález důkladně prohlédneme, abychom nalezli indicie, které nás dovedou k původnímu majiteli. Tento nález ovšem k majiteli neputoval, neboť jsme právě při důkladné kontrole batohu nalezli několik dávek pervitinu a jelikož v batohu byly i osobní doklady majitele, víme přesně komu tyto drogy patří. Vše bylo zdokumentováno a předáno PČR.

02.09.2021 ve 13:49 hodin prováděla MP dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu v ul. Náchodská. Vysokou rychlostí kolem projelo osobní vozidlo Škoda Octavia, bez SPZ. Hlídka MP se ihned za tímto vozidlem rozjela a dávala mu znamení k zastavení. Řidič pokynů nedbal a začal bezhlavě ujíždět. MP započala jeho pronásledování, dále informovala operační středisko PČR že z Nového Města nad Metují ve směru na Rychnov nad Kněžnou ujíždí vozidlo. PČR ihned do uvedeného směru začala posílat hlídkové vozy. Dotyčného řidiče se podařilo zastavit a zpacifikovat v Kvasinách. MP poskytla PČR záznam z palubní kamery, na kterém je vidět doslova hazardérská jízda tohoto silničního piráta. Případ je dále zpracováván PČR.

07.09.2021 ve 13:23 hodin byl MP oznámen ležící muž na ul. T.G. Masaryka. Strážníci na místě nalezli staršího muže v zanedbaném stavu, který nebyl schopen pohybu. Na místo byla přivolána Záchranná služba, která jej odvezla do Oblastní nemocnice v Náchodě.

08.09.2021 v 08:40 hodin byl oznámen muž, který leží na chodníku u prodejny potravin v ul. T.G. Masaryka. Bohužel se jedná o častý jev. Muž zde neleží proto, že v místě upadl, ale zcela záměrně, neboť zde fouká teplý vzduch. Tentokrát ovšem vůbec nekomunikoval a proto mu byla zavolána Záchranná služba, která jej na místě ošetřila.

08.09.2021 ve 13:22 hodin došlo k dopravní nehodě na ul. Českých Bratří, kde starší motocyklista, srazil na přechodu pro chodce žákyni blízké školy. MP byla na místě jako první ze záchranných složek a ihned započala s první pomocí, neboť oba dva účastníci této nehody utrpěli zranění. Zároveň zde patří i poděkování ostatním svědkům této nehody, neboť i ti se zapojili do první pomoci a to ještě před příjezdem MP. Právě z důvodu závažnosti zranění byl na místo vyslán i vrtulník Záchranné zdravotní služby, který převezl do nemocnice zraněného motocyklistu. V místě byla na cca. 1 hodinu úplně uzavřena doprava. Místo přistání vrtulníku, si můžete prohlédnout na fotografii.

08.09.2021 v 15:03 hodin byl MP oznámen požár ve sběrných surovinách v ul. Drážní. Strážník o situaci ihned vyrozuměl operační středisko hasičů a samozřejmě na místo neprodleně vyjel hlídkový vůz MP. Možná si říkáte, proč byl požár oznámen na MP a ne hasičům přímo. Občas se nám stane, že občané hlásí požáry na MP, je to dáno faktem, že služebna MP je uvedena jako oficiální ohlašovna požáru pro Nové Město nad Metují. Tento stav je dán zákonem o požární ochraně, kdy každá obec i město musí mít svoji ohlašovnu požáru, kde je možné i bez telefonu požár ohlásit. U vstupu do naší stanice je tedy tlačítko s označením ohlašovna požáru a po jejím zmáčknutí se spojíte se službu konajícím strážníkem. Tato povinnost v zákoně stále zůstává a to i přes fakt, že v době rozšíření mobilních telefonů postrádá smysl a využívala se v dobách minulých, kdy svědek požáru doběhl do takto označených míst, kde byl umístěn telefon a mohla být přivolána pomoc. Odtud právě pramení pocit některých občanů, že požár se i telefonem ohlašuje ohlašovně. Všechny oznamovatele bych chtěl poprosit, aby požáry ohlašovaly přímo hasičům, neboť můžete bez prostředníka přímo z místa operačnímu středisku hasičů vše popsat. Samozřejmě, že pokud se spletete a vše oznámíte na MP, tak hasiče vyrozumíme, podobně jako u tohoto případu.

Na fotografii můžete vidět, odtah vozidla, jejž řidič zaparkoval tak, že zablokoval vjezd do dvou garáží. Navíc na místě přestoupil do jiného vozu a odjel do Hradce Králové. Toto je typický příklad, kdy MP přistupuje a i v budoucnu bude přistupovat k odtahům vozidel. Řidiče samozřejmě krom pokuty, čeká i plná úhrada odtahu.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

    


Zprávy z Městské policie za období 10.10.2021 – 10.11.2021

Sledované období : 10.10.2021 – 10.11.2021

V tomto období MP řešila celkem 143 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 42, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 15 případech a PČR jsme předávali důvodné podezření ze spáchání 2 trestných činů.

V měsíci říjnu automatický radar provedl kontrolní měření u 37 804 vozidel. Ve 250 případech bylo zjištěno překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tyto přestupky byly předány k řešení správnímu orgánu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.10.2021 v 07:10 hodin MP přijala oznámení o ležícím muži v parku u ulice Pekelská. Strážníci na místě nalezli zraněného, podchlazeného a navíc opilého muže. Ihned mu byla poskytnuta první pomoc a přivolána záchranná služba, do jejíž péče byl následně předán.

13.10.2021 ve 13:45 hodin byl MP oznámen opilý muž, který na autobusovém nádraží Rychta obtěžuje ostatní občany. Po příjezdu na místo jej již strážníci nalezli ležícího na chodníku. Byl natolik opilý, že nezvládl provést ani dechovou zkoušku. Následně byl naložen do služebního vozidla a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

15.10.2021 v 08:20 hodin MP přijala několik oznámení o volném pohybu vepře domácího po silnici 1/14 v ulici Na Táboře. Na místě se již nacházel majitel, který uvedl, že mu vepř spadl z vleku. Následně se jej podařilo odchytit a umístit zpět do přepravní klece. Při tomto odchytu bohužel jeden ze strážníků utrpěl zranění ruky a musel být téměř tři týdny v pracovní neschopnosti.

16.10.2021 došlo v 09:10 hodin k dopravní nehodě nákladního vozidla na silnici 1/14 z Nového Města nad Metují do Spů. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, ale MP ve spolupráci s PČR musela po dobu vyprošťování vozidla na tři hodiny úplně tuto hlavní silnici uzavřít, což v době uzavřeného náměstí způsobilo mnoho dopravních komplikací, neboť z Husova náměstí, pokud řidiči chtěli jet např na Rychtu, tak museli jet až do Dobrušky a odtud pokračovat na Nové Město nad Metují.

17.10.2021 se na zimním stadionu konalo utkání v ledním hokeji. Pořadatel upozornil MP, že obdržel varování, že se na tento zápas chystají vysoce rizikoví fanoušci z Trutnova. Celou situaci jsme nepodcenili, posílili jsme službu na čtyři strážníky, to samé učinila i PČR. Navíc jsme pořadateli doporučili i najmutí bezpečnostní agentury, což učinil. Celé utkání navštívilo mnoho občanů a jsem velmi rád, že se vše nakonec obešlo bez incidentů.

23.10.2021 v 11:11 hodin byl MP oznámen agresivní muž, kterého zaměstnanci jednoho z obchodů v ul. T.G. Masaryka přistihli při krádeži. MP z důvodu jednočlenné hlídky požádala o asistenci PČR. Obě hlídky zloděje na místě zajistili a strážník jej na místě odměnil pokutou ve výši 10 000kč.

26.10.2021 došlo v 08:00 hodin k poruše nákladního vozidla v nepřehledném úseku ul. Dobrušská. MP na místě cca. 2,5 hodiny usměrňovala dopravu.

26.10.2021 vyjížděla MP na žádost PČR, která se v tu dobu nacházela u jiného případu mimo město k dopravní nehodě, při níž řidička nabourala 8 vozidel v ul. T.G. Masaryka. MP neprodleně vyjela na místo, kde byla zjištěna řidička, která sice nebyla zraněna, ale vykazovala známky opilosti. Jelikož chtěla z místa utéct, strážníci jí omezili na osobní svobodě. Následně byla předána PČR, která celou událost dále šetří. Incident rovněž zaznamenal Městský kamerový a dohlížecí systém, jehož záznam byl PČR rovněž poskytnut. Tento záznam se souhlasem MP byl následující den prostřednictvím PČR zveřejněn v médiích.

27.10.2021 byla MP požádána PČR o asistenci při ohlášené domácí hádce v jednom z domů v ul. T.G. Masaryka. Na místě obě hlídky uklidnili situaci a převzali si do péče zraněnou ženu, která byla dále předána zdravotní záchranné službě. Incident je dále v šetření PČR.

29.10.2021 byla v 11:47 hodin MP nahlášena krádež v jednom z obchodů v ulici T.G. Masaryka, pachatel se sice v obchodě již nenacházel, ale strážníci jej poznali na záběrech z kamer. Jelikož je tento zloděj v tzv. podmínce, byl případ z důvodu podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, předán PČR.

07.11.2021 došlo ve 20:16 hodin k vážné dopravní nehodě na silnici 1/14 u Vrchovin. MP na místě byla jako první ze zasahujících složek. Na místě krom nabouraného vozidla a nezraněného řidiče, nalezla v příkopě sedícího spolujezdce, který vypadl zadním okénkem z vozidla. Bylo velkým štěstím, že nehodu přežil a krom šoku byl pouze povrchově zraněn na hlavě. Strážníci mu ihned poskytli první pomoc a předali do péče záchranné zdravotní službě. Nehoda je dále v šetření PČR. Není bez zajímavosti, že řidič neměl řidičský průkaz ani měsíc.

Boj s nepřizpůsobivými občany a bezdomovectvím, je pro všechny strážníky nejen v celé ČR v podstatě nikdy nekončící. Já jsme nyní velmi rád, že se v současné době v Novém Městě nad Metují blížíme téměř nule ve výskytu takových osob. Není to ovšem zásluhou jen strážníků a policistů, ale také pracovnic v sociálních službách, které s těmito lidmi rovněž pracují a snaží se je umisťovat do nejrůznějších zařízení, což v konečném důsledku znamená, že se dostanou z ulice pryč a nebudou ostatní občany obtěžovat. Naše Městská policie se snaží spolupracovat s různými organizacemi, které těmto osobám pomáhají a nechceme pouze bezhlavě tyto osoby odvážet do Protialkoholní záchytné stanice, neboť to vyřeší problém pouze aktuálně, ale nikoliv z dlouhodobého hlediska. Rovněž se zapojujeme i do likvidace doupat osob bez domova. Na snímku můžete vidět realizaci likvidace jednoho příbytku bezdomovců, které realizovala naše MP v úzké spolupráci s kolegyněmi z Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.11.2021 – 10.12.2021

Sledované období : 10.11.2021 – 10.12.2021

V tomto období MP řešila celkem 191 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 81, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 2 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

22.11.2021 ve 14:15 hodin MP přijala oznámení o dopravní nehodě na ul. Komenského. Tato nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ale zablokovala celou vozovku, což vzhledem k odpolední dopravní špičce způsobilo dopravní chaos. Než se podařilo nehodu zadokumentovat a odstranit vozidla, tak si řidiči ve velkém nalezli alternativní trasu ulicí Českých Legií, ale právě zde je nově instalován jednosměrný provoz, což si většina řidičů neuvědomila a bylo jen velké štěstí, že nedošlo k další dopravní nehodě. Právě na jednosměrný provoz v ulici Českých Legií se v současné době MP zaměřuje. I když počet zjištěných řidičů, kteří v této ulici porušují dopravní předpisy klesá, tak se bohužel stále najdou ti, kteří jezdí tzv. po paměti a nekoukají na dopravní značení, což může být velmi nebezpečné. Proto zde znovu apeluji na všechny řidiče, aby se plně věnovali řízení!!!

24.11.2021 v 15:00 hodin MP vyjížděla společně s PČR do ulice Českých Legií, kde má v jednom z bytů být agresivní muž, který demoluje vybavení. Po příjezdu na místo hlídky uklidnily situaci. Muž nebyl pod vlivem alkoholu ani drog a zklidnil se natolik, že mohl být ponechán na místě.

25.11.2021 ve 13:08 hodin došlo k závadě semaforů na náměstí Republiky. Strážníci ve spolupráci s policisty ihned převzali řízení provozu a to, až do odstranění závady.

01.12.2021 v 11:20 hodin PČR informovala MP, že došlo ke krádeži v jednom ze zlatnictví v Novém Městě nad Metují. Okamžitě se rozjela velká opatření v celém Královehradeckém kraji, samozřejmostí byla i úzká spolupráce naší Městské policie a PČR. Strážnici i policisté na záběrech z kamer umístěných ve zlatnictví pachatele poznaly a ten byl po několika dnech PČR dopaden.

07.12.2021 v 11:42 hodin MP přijala oznámení, že nějaký agresivní mladík rozbil vchodové dveře u jednoho z bytových domu na ul. T.G. Masaryka. Strážníci se zde vydali po stopách krve a to doslova. Jelikož se pachatel pořezal, tak ve sněhu zanechával kapičky krve a strážníkům se ho podařilo rychle vystopovat. K činu se doznal a uvedl, že jej k tomu vedly osobní spory. Pokud nyní uhradí škodu, bude jeho přestupek vyřešen MP blokovou pokutou. V opačném případě, bude jeho čin postoupen k projednání správnímu orgánu.

08.12.2021 v 01:35 hodin požádala PČR o urgentní spolupráci, neboť při běžné kontrole bylo zastaveno vozidlo, jehož osádka byla agresivní. Řidič byl navíc bez řidičského oprávnění a pod vlivem drog. MP na místě ihned podporu PČR poskytla, následně převezla jednoho agresivního člena osádky k výslechu na PČR, kde zůstala po celou dobu vyšetřování.

Na přiložených fotografiích můžete vidět zajištění bezpečnosti v rámci ohňostroje, který se tentokrát konal netradičně v rámci oslav založení Československa na náměstí Republiky. Dále zásah MP u dopravní nehody, která se udála v tzv. trojúhelníku u obce Nahořany. Jak již jsem několikrát zmiňoval, jedná se z pohledu dopravy o velmi nebezpečné místo, kde každý rok dochází k několika nehodám, které bohužel mnohdy končí i zraněním.

Vážení čtenáři, v novém roce bych Vám chtěl popřát hlavně pevné zdraví. Zároveň doufám, že služeb naší Městské policie budete potřebovat co nejméně, ale pokud bude zapotřebí, tak se na nás nebojte v kteroukoli denní i noční dobu obrátit.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10. 12. 2021 – 10. 01. 2022

Sledované období : 10.12.2021 – 10.01.2022

V tomto období MP řešila celkem 137 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 61, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 7 případech.

V uplynulém období jsme rovněž obdrželi od občanů 13 žádostí o odchyt volně se pohybujících psů. Jedná se o poměrně značný nárůst v této problematice. Musím zde upozornit všechny majitelé psů, že jsou za své zvíře odpovědni a mezi jejich základní povinnost patří takové zvíře zabezpečit proti útěku. Pokud bude pejskaři jeho zvíře utíkat opakovaně, můžeme mu na místě udělit pokutu až do výše 10 000kč a bohužel jedna taková pokuta již byla začátkem letošního roku udělena.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

16.12.2021 v 10:30 hodin se na MP obrátila ředitelka jedné z institucí v centru města, že v jejich budově se předešlého dne pohyboval muž, který zkoušel různě brát za kliku apod. Na upozornění zaměstnanců, aby odešel se choval hrubě. MP se jej podařilo následující den v centru města dopadnout. Podrobnějším šetřením bylo zjištěno, že v budově odcizil tablet, který se následně pokusil v Novém Městě nad Metují prodat. Kuriózní na celé věci je skutečnost, že když se mu jej prodat nepodařilo, tak jej vrátil na původní místo. Sice se zde jedná o polehčující okolnost, ale i tak se již dopustil protiprávního jednání. Výtečník byl předán PČR k dalším úkonům.

16.12.2021 ve 12:47 hodin si MP všimla skupinky dětí pohybujících se v kolejišti na vysokém železničním mostě v Krčíně. Strážníci ihned na most doběhli a skupinku zajistili. Všechny děti byly v pořádku odvedeny do bezpečí a to doslova na poslední chvíli, neboť pár vteřin po sejití ze železničního náspu místem projel vlak. Nechci zde ani domýšlet jaká tragédie se před vánocemi mohla stát, neboť konstrukce mostu byla velmi kluzká a jakékoliv uklouznutí při uskakování před projíždějícím vlakem mohlo mít fatální následky. Děti takto netradičně trávily polední přestávku. Následně byly s patřičným poučením předány pedagogickým pracovníkům. Zároveň jsme požádali školu, aby své žáky upozornila na nesmírné nebezpečí, které dětem při pohybu v kolejišti hrozí.

21.12.2021 ve 13:05 hodin MP přijala současná oznámení od zaměstnanců ze dvou obchodů na ul. T.G. Masaryka, že zadrželi zloděje a žádají o urgentní příjezd. Hlídka MP požádala o spolupráci PČR a oběma hlídkám se oba zloděje, respektive jednu zlodějku a jednoho zloděje podařilo zadržet. Milým překvapením bylo pro nás zjištění, že po obou již několik dní v Novém Městě nad Metují pátráme z důvodu předešlých krádeží. U jednoho bylo jeho protiprávní jednání vyřešeno hned na místě a druhý bude putovat před správní orgán.

23.12.2021 v 11:24 hodin byla MP požádána správcem jednoho z domů v ul. Zborovská o příjezd na místo, neboť se domnívá, že jeden z bytů je vyloupen. Na místě vše vloupání nasvědčovalo, byly zjištěny poškozené vstupní dveře a uvnitř byl vidět značný nepořádek. MP se podařilo zkontaktovat nájemce bytu, kterého následně přivezla na místo. Ten nejprve lhal, že byt byl asi opravdu vyloupen, ovšem strážníkovi se celá událost nezdála a postupným rozhovorem s nájemníkem, se dotyčný přiznal, že vše si způsobil sám v rozrušení. Správci nemovitosti slíbil, že vše opraví. Jelikož se zde nestalo žádné protiprávní jednání MP případ takto ukončila.

23.12.2021 v 18:00 hodin byla MP požádána PČR o prošetření pohybu člověka, který je podezřelý z trestného činu šíření nakažlivé choroby. MP jeho pohyb v rámci města zdokumentovala pomocí MKDS a veškeré poznatky PČR postoupila.

28.12.2021 ve 12:30 hodin byla MP požádána Záchranou stanicí živočichů z Jaroměře o asistenci při odchytu labutě poblíž vesničky Dolsko. MP žádosti vyhověla a labuť se podařilo v pořádku odchytit a odvést do zařízení pro zraněná zvířata.

31.12.2021 ve 22:30 hodin nás čekala poslední cesta na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové v roce 2021. Jednalo se o odvoz mladého muže, který ležel na chodbě u jednoho z bytových domu v ul. T.G. Masaryka. Po probuzení nadýchal 2,5 promile alkoholu v dechu a jelikož nebyl schopen sám koordinovat své chování, jeho rodina jej odmítla převzít, tak musel být odvezen do výše uvedené stanice.

01.01.2022 ve 14:30 hodin byl MP nahlášen ležící muž na AS Rychta. Z důvodu jednočlenné hlídky MP byla o spolupráci požádána PČR. Obě hlídky na místě zjistily silně opilého muže, který byl následně odvezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

03.01.2022 v 15:10 hodin byla MP požádána Zdravotní záchrannou službou o výjezd ke zraněné ženě, která se měla nacházet na ul. T.G. Masaryka. Hlídka ženu na místě nalezla a následně předala do péče záchranářů, kteří jí odvezli do nemocnice.

06.01.2022 ve 20:00 hodin MP přijala oznámení o nepojízdném Polském kamiónu, který stojí v nepřehledném úseku u Vrchovin. MP místo označila a dále v místě setrvala, až do odtažení kamionu, které se povedlo, až po pěti hodinách.

07.01.2022 v 18:08 hodin MP přijala oznámení, že Polský kamión vjel ve Vrchovinách do úzkého místa a zde poškodil zeď. Na místě strážníci poskytli asistenci při vymanévrování vozidla, dále událost urychleně předali k dořešení PČR DI Náchod a spěchali zpět do centra města kde došlo k výtržnosti.

07.01.2022 v 18:32 hodin žádá PČR výjezd MP na Husovo náměstí, kde mladý muž v afektu poškodil několik aut. Muž byl na místě zpacifikován a převezen do odborných zdravotních zařízení. Bližším pátráním v místě, bylo zjištěno, že rozbil i jedno z oken na budově Městského úřadu. Celá událost je dále v šetření PČR.

Na přiložené fotografii, tentokrát netradičně neuvidíte snímek z naší činnosti, ale historickou první nášivku naší Městské policie, která byla použita na uniformě v roce 1992. A právě na tento rok bych chtěl upozornit, neboť v letošním roce 2022 je tomu 30 let, kdy došlo k obnovení činnosti Městské policie Nové Město nad Metují. V průběhu roku bych rád toto výročí připomněl jak speciálním článkem ve zpravodaji, tak dnem otevřených dveří na stanici Městské policie, kde bych občanům rád ukázal zajímavé vybavení a prostory kam normálně veřejnost nemá přístup.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.01.2022 – 10. 02. 2022

Sledované období : 10.01.2022 – 10.02.2022

V tomto období MP řešila celkem 164 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 89, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 5 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.01.2022 ve 14:53 hodin bylo vyhlášeno pátrání po pohřešované ženě, která vyhrožovala sebevraždou. Pátrání mělo tentokrát šťastný konec a hlídka MP společně s hlídkou PČR pohřešovanou nalezly, sice promrzlou, ale jinak v pořádku v lese u obce Přibyslav.

17.01.2022 v 07:50 hodin se na MP obrátili zaměstnanci z jedné provozovny v Novém Městě nad Metují, že jejich kolega nepřišel do práce. Hlídka MP provedla šetření v provizorním příbytku ve Lhotě, kde dotyčný bydlel. Strážníci ho zde bohužel nalezli již bez známek života. Místo bylo zajištěno a předáno PČR. Následně se potvrdilo přirozené úmrtí.

20.01.2022 ve 14:29 hodin zasahovala hlídka MP na žádost PČR u dopravní nehody na náměstí Republiky, kde došlo ke sražení chodce autem. Chodec byl zraněn na hlavě, strážník mu poskytl první pomoc a předal do péče záchranné zdravotní službě.

20.01.2022 ve 14:33 hodin MP přijala další žádost o spolupráci ze strany PČR, neboť v bytě v ulici Českých Legií se má nacházet agresivní mladík. Ten byl následně za použití donucovacích prostředků zpacifikován a předán do péče Záchranné zdravotní službě, která jej za asistence MP převezla do specializačního zdravotnického zařízení.

23.01.2022 ve 21:12 hodin byla MP požádána PČR o asistenci při zásahu proti muži, který byl agresivní vůči své rodině. Muž byl na místě za použití donucovacích prostředků zpacifikován a hlídkou PČR převezen do Protialkoholní záchytné stanice.

31.01.2022 ve 14:49 hodin došlo k poruše nákladního vozidla před křižovatkou na Žižkově náměstí. Strážníci ihned na místě přistoupili k řízení dopravy a to až do odtažení porouchaného vozidla, ke kterému došlu zhruba po dvou hodinách.

01.02.2022 ve 14:00 hodin nalezli strážníci při pravidelné kontrole v jednom z opuštěných objektů v ul. Elektrárenské mrtvého muže, ve kterém poznali jednoho z místních bezdomovců. Místo ihned zajistili a o nálezu těla vyrozuměli PČR, které celou událost přijali. Šetření jeho úmrtí, ještě není ukončeno, ale vše nasvědčuje přirozenému úmrtí.

04.02.2022 ve 20:48 hodin MP přijala oznámení, že v ulici Československé armády, se pohybuje agresivní mladík, který ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Mladík byl agresivní i po příjezdu strážníků a proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

05.02.2022 v 13:18 hodin byl MP oznámen potácející se mladík v ul. T.G. Masaryka. Na místě MP zasahovala společně s PČR, která mladíka odvezla na Protialkoholní záchytnou stanici. Mladík je zatím letošním rekordmanem, neboť nadýchal 3,20 promile alkoholu v dechu.

07.02.2022 v 17:55 hodin MP přijala oznámení, že z jednoho obchodu v ul. T. G. Masaryka utekl zloděj a zlodějka. MP ihned požádala o spolupráci PČR a za přispění zaměstnanců obchodu se tuto povedenou dvojici podařilo zajistit v jiném obchodě, kde se opět pokoušeli krást. V současné době probíhá vyšetřování jejich konání a dle výše škody bude klasifikováno buď jako trestný čin, nebo přestupek.

08.02.2022 ve 21:42 hodin MP vyjela na žádost PČR do ul. Nahořanská, kde došlo k partnerské hádce se vzájemným fyzickým napadením. Strážníci na místě zklidnili situaci a jednu osobu převezli na přenocování do jiného bytu.

Na první přiložené fotografii, můžete vidět dopravní nehodu, která se udála 30.01.2022 v 08:45 hodin u vesničky Městec. Na místě zasahoval kompletní IZS včetně dvou vozidel odtahové služby. Nehoda vypadala hrozivě, ale naštěstí se obešla bez vážných zranění.

Na druhé fotografii je zaznamenáno řešení zahraničního kamiónu, který nerespektoval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu. I když se to může zdát, jako letitý a nekonečný příběh, tak každoročně evidujeme méně nákladních vozidel, které se nelegálně pokoušejí projet historickým centrem Nového Města nad Metují.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 2. 2022 – 10. 3. 2022

Sledované období : 10.02.2022 – 10.03.2022

V tomto období MP řešila celkem 173 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 69, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 1 případě.

Ve výše uvedeném období v Novém Městě nad Metují opět zaznamenáváme pohyb osob, které obcházejí zejména starší spoluobčany a pokoušejí se jim vnutit uzavření různých smluv. Upozorňujeme, že podomní prodej a nabízení služeb bez předchozího objednání je v Novém Městě nad Metují zakázán. Pokud se s podobným chováním setkáte, prosíme bezodkladně upozorněte Městskou policii na tel. 605 201 093, nebo lince 156. Nejdůležitější je právě takové nekalé prodejce chytit a zastavit ještě před podpisem smluv. Již podepsané smlouvy MP anulovat nemůže, ale i tak se Vám budeme snažit poradit, co s takovou smlouvou dělat, pokud máte pocit, že je pro Vás nevýhodná. Děkujeme a buďte obezřetní, koho si do bytu pouštíte.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.02.2022 v 02:43 hodin vyjížděla MP na žádost PČR ke rvačce několika osob, ke které došlo v jednom z barů v ul. T. G. Masaryka. Na místě obě hlídky zklidnily situaci. Dvě zraněné osoby byly předány do péče Záchranné zdravotní službě. Celý případ je dále v šetření PČR.

11.02.2022 v 09:55 hodin byla MP požádána PČR o spolupráci při vyšetřování vloupání do jednoho z obchodů na ul. Komenského. Strážníci provedli důkladnou analýzu městských kamer a povedlo se jim vytipovat pachatele, kterého následně PČR usvědčila. Nyní je obviněn z trestného činu a čeká jej soud.

17.02.2022  celé Nové Město nad Metují zasáhla vichřice, která důkladně prověřila jak policii tak hasiče. MP přijala v souvislosti se silným větrem celkem jedenáct různých oznámení. Ta byla odbavována podle závažnosti. Na Husově náměstí musela být dočasně uzavřená jedna boční ulička, stromy dále padaly na silnici 1/14 ve směru na Náchod, samozřejmě neprůjezdná byla i cesta do Pekla a místní komunikace v okolí Rezku. Právě na Rezku došlo i k drobnému poškození služebního vozidla MP, neboť jedna z větví doslova vypíchla mlhové světlo a poškodila jeho uložení. V dopoledních hodinách se podařilo všechny komunikace opět zprůjezdnit. Dvakrát vítr převrátil semafory na náměstí Republiky, což mělo za následek jejich odpolední výpadek. Strážník ihned převzal řízení dopravy a vyrozuměl servis, který přivezl nové semafory a lépe je zajistil. Večer nám všem přidělávala starosti stoupající řeka Metuje, která byla celou noc monitorována a to jak přímo na monitoru, neboť na stanici MP je instalován program, který hlídá průtok vody, tak i přímo v terénu, kde MP byla v kontaktu s obyvatelkou nejohroženější nemovitosti. Naštěstí čidla v Hronově ukazovala klesající hladinu, což naznačovalo, že nakonec k nejhoršímu v Novém Městě nad Metují nedojde. Vše se potvrdilo a řeka u nás nedosáhla na nejvyšší třetí stupeň povodňové aktivity. Následující den již začala pozvolna klesat.

17.02.2022 v 09:35 hodin, právě v době, kdy veškeré síly a prostředky byly zaměřeny na odstraňování následků vichřice, byla MP oznámena dopravní nehoda na Osmě, při které nákladní vozidlo narazilo do mostu. Hlídka MP se na místo dostavila jako první ze zasahujících složek. Na místě byla zjištěna úplně neprůjezdná vozovka, důležité bylo, že řidič byl nezraněn, ale co nebylo dobré byl fakt, že ochranná mostní traverza spadla na vozovku a nákladní kontejner byl zakousnutý v mostní konstrukci. MP ihned přes tísňovou linku požádala o zastavení drážní dopravy. Následně po dojezdu dalších zasahujících jednotek, odjela MP do Černčic, kde provedla úplnou uzavírku vozovky. Drážní doprava byla zastavena po dobu tří hodin a silniční dokonce po dobu čtyř hodin, než se podařilo vše uvést, alespoň do provizorního provozu schopného stavu. Na místě zasahovali specializovaní drážní hasiči, až z České Třebové.

18.05.2022 v 09:05 hodin byla MP požádána o uspání jelena v Novoměstské obůrce, neboť při včerejší vichřici jeho výběh poškodily popadané stromy. Následně z poškozeného oplocení si nebohý jelen namotal do paroží popruhy, které musely být vyřezány. Vše se podařilo a jelen se po hodině nuceného spánku probudil.

21.02.2022 v 19:25 hodin byla MP přivolána k pádu seniora v jednom z bytů v ulici Českých Bratří. Oznamovatelka uvedla, že pán leží na zemi a krvácí z hlavy. Jelikož byla rozrušena nedokázala uvést správnou adresu. Strážníci naštěstí správně byt vytipovali, seniora na místě ošetřili a předali do péče Záchranné zdravotní službě.

25.02.2022 ve 21:00 hodin byla MP přivolána ke rvačce několika osob, ke které došlo na autobusovém nádraží Rychta. Strážníci na místě zklidnili situaci a dvě zraněné osoby předali do péče Záchranné zdravotní službě. Celá událost je dále v šetření MP.

08.03.2022 v 07:01 hodin MP přijala urgentní žádost o spolupráci od Záchranné zdravotní služby. Ta přijala oznámení od malé holčičky, že její tatínek má nějaký zdravotní problém, bohužel se jí nepodařilo udat úplně přesnou adresu. Proto jí dispečink ZZS poradil, ať vyběhne před dům a mává na projíždějící vozidlo MP, vše se podařilo, strážník si dívky všiml, doběhl do bytu a započal s poskytováním první pomoci. Samozřejmě také nahlásil přesnou adresu dispečinku ZZS. Muž byl následně předán do péče Záchranné zdravotní služby a převezen do nemocnice.

MP se v současné době rovněž dotýká situace ohledně uprchlíků z Ukrajiny. Úzce spolupracujeme s příslušnými odbory Městského úřadu a snažíme se vyjít maximálně vstříc. Již několikrát jsme realizovali převoz žen a dětí k registraci do Hradce Králové, zároveň spolupracujeme v rámci koordinace humanitárních sbírek apod.

V uplynulém těžkém období bohužel MP přišla o pracovnici, která pravidelně mnoho posledních let zajišťovala bezpečný přechod dětí na přechodu u ZŠ Krčín. Zpráva o jejím úmrtí po krátké nemoci, nás velmi zarmoutila. Touto cestou bych jí alespoň takto symbolicky chtěl za veškerou práci pro Nové Město nad Metují poděkovat.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

30 let Městské policie v Novém Městě nad Metují

Dne 30. března uplynulo 30 let od znovu založení Městské policie Nové Město nad Metují. Naše MP byla znovu založena jako jedna z prvních v tehdejším Československu. Úmyslně zde uvádím slovo znovu založena, neboť Městská policie v dřívějších dobách na našem území historicky již byla a to dokonce ještě v rozšířenější podobě. Dnes již téměř nenajdeme město nad 5000 obyvatel, které by nemělo svoji vlastní policii.

V průběhu let se zvyšoval i rozsah pravomocí, zejména dle návrhů a připomínek měst a obcí. S větší  pravomocí stoupal i počet strážníků. V době založení měla MP Nové Město nad Metují strážníky 3, kteří sloužili, pouze v jedné osmi hodinové směně. O víkendech se nesloužilo vůbec. Již v roce 1994 byl počet rozšířen na 4 strážníky, což umožnilo službu rozšířit na dvě osmi hodinové služby v pracovní dny. O víkendech a v noci byla služba vykonávána pouze nahodile. K dalšímu rozšíření došlo v roce 2002, kdy počet strážníků stoupl na 6, což umožnilo službu vykonávat ve 3 osmi hodinových směnách, čímž byl již zajištěn nepřetržitý režim, ovšem některé noční služby převážně začátkem týdne se vypouštěly. Od roku 2007 bylo strážníků 7 a ti již zajišťovali nepřetržitý režim neustále, kdy některé noční služby byly řešeny formou pohotovostí. V roce 2009 se naposledy rozšiřoval stav na 10 strážníků, kteří již zajišťovali nepřetržitý výkon služby. Roku 2011 se ustálil počet strážníků na 9 a tento stav trvá, až do současných dní. Současný počet devíti strážníků je nejnižší možný pro zajištění nepřetržitého výkonu služby a obsluhu tísňové linky 156 pro ORP Nové Město nad Metují.

Současná MP již dávno není složka, která by zajišťovala pouze přímý výkon služby. Máme ve správě parkovací automaty, rozsáhlou sít kamer a radarů. Umíme bezpečně uspávat zvířata, zajišťujeme záchytný útulek i přepravu. Ve vozidle krom základní výbavy vozíme i životy zachraňující Defibrilátor, jsme schopni provést zásah s řetězovou pilou, či zajistit kontaminovaný materiál, jakým jsou například injekční stříkačky apod.

Za 30 let své existence MP musela učinit spoustu represivních kroků, zde mám na mysli zejména blokové pokuty, či zákazy určité činnosti, všechny tyto kroky mají za cíl zabezpečit veřejný pořádek a  zvyšovat bezpečnost občanů. Tato činnost činí z MP silně nepopulární složku, zejména s přihlédnutím k faktu, že těžko se v našem městě bude hledat rodina, ve které by její příslušník nedostal od MP pokutu.

Nové Město nad Metují vždy patřilo k bezpečným místům pro život. Základním úkolem MP pro příští léta je tento standart nejen udržet, ale pokud možno i vylepšit.

V řadách Městské Policie Nové Město nad Metují se vystřídalo mnoho strážníků, za všechny bych zde alespoň rád zmínil ty strážníky, kteří byli ve vedení a zastávali post Vrchního strážníka :

1992 – 1994    Radomír Tříska

1994 – 2007    Bc. Igor Fucyman (dosud aktivně sloužící, což z něj dělá jednoho ze služebně nejstarších strážníků v ČR)

2007 – 2011    Petr Čermák

2011 – 2015     Ing. Petr Kubala

2016 – dosud  Miloš Kratěna

Jedním z nejviditelnějších prvků MP je služební vozidlo, všechna ( krom prvního můžete vidět na přiložených fotografiích )

Uvedená vozidla sloužila v letech:

Lada : 1992 – 1994

Favorit : 1994 – 2002

Fábia : 2002 – 2008

Dodge : 2008 – 2011

První Octavia : 2011 – 2019

Druhá Octavia : 2019 – dosud

Zároveň bych Vás rád pozval dne 10.09.2022 od 11:00h do 16:00h kdy bude zcela mimořádně v rámci akce Dny Evropského dědictví, otevřena služebna Městské policie pro veřejnost. Rád Vás v našich prostorech provedu a ukážu kamery, radary a další specializované vybavení tzv. z druhé strany.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Zprávy z Městské policie za období 10.03.2022 – 10.04.2022

Sledované období : 10.03.2022 – 10.04.2022

V tomto období MP řešila celkem 168 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 77, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 7 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

19.03.2022 v 16:54 hodin přijala MP oznámení o rodinné hádce v jednom z bytových domů na ul. T. G. Masaryka. Hlídka MP na místě zklidnila situaci a agresora, který nadýchal 2,99 promile alkoholu v dechu, převezla na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

21.03.2022 ve 14:15 hodin došlo k dopravní nehodě cyklisty, který narazil hlavou do mostního zábradlí v ul. 1. Máje. Zraněnému cyklistovi již poskytoval první pomoc, řidič převozového sanitního vozidla. Následně byl cyklista předán do péče záchranné zdravotní službě. Hlídka MP v místě hodinu ve spolupráci s PČR řídila dopravu a následně z chodníku omyla krvavou skvrnu. Nehoda je dále v šetření PČR.

22.03.2022 v 06:12 hodin, došlo k další těžké dopravní nehodě na nebezpečné křižovatce u obce Nahořany. Při této nehodě došlo ke zranění tří osob. MP ve spolupráci s PČR musela na více jak dvě hodiny provést úplnou uzavírku celé křižovatky.

24.03.2022 v 08:49 hodin byla MP nahlášena utržená vozovka před osadou Peklo. Hlídka místo označila a vyrozuměla správce komunikace.

28.03.2022 ve 21:18 hodin byla MP požádána PČR o pátrání po pohřešované seniorce, která předešlého dne odešla z domova v ul. Malecí. Hlídka MP zmapovala její trasu dle záznamů z kamer a byl předpoklad, že pohřešovaná odešla směr Peklo. Bohužel intenzivní hledání v Pekelském údolí žádný výsledek nepřineslo. Pohřešovaná byla nalezena hlídkou PČR až 30.03.2022 v katastru obce Nový Hrádek, bez známek života.

29.03.2022 v 07:32 hodin došlo v ul. Československé armády k dopravní nehodě cyklistky a osobního auta. MP se namísto dostavila jako první ze záchranných složek a ihned započala s poskytováním první pomoci velmi vážně zraněné cyklistky. Ta byla následně letecky transportována do fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde bohužel svým zraněním podlehla.

02.04.2022 ve 13:30 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do obce Nahořany, kde byla vykopána stará munice. Hlídky na místě lokalitu zajistily a munici si převzal specializovaný útvar PČR.

04.04.2022 ve 21:54 hodin MP vyjížděla na žádost Záchranné služby do vesničky Dolsko, kde došlo u seniora k náhlé srdeční zástavě. MP se k postiženému dostavila jako první ze záchranných složek a ihned započala se srdeční masáží. Bohužel seniora se již zachránit nepodařilo a lékař konstatoval exitus.

09.04.2022 v 15:21 hodin MP přijala oznámení o domácím násilí, ke kterému dochází v jednom z domu v ul. Černčická. MP požádala o spolupráci PČR, obě hlídky na místě zklidnili situaci. MP následně zraněnou ženu převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě k vyšetření. Událost je zatím kvalifikována jako přestupek a MP násilníka oznámila správnímu orgánu.

 

Uplynulé období je bohužel plné lidských tragédií, které měli většinou špatný konec. Tentokrát zde nechci publikovat žádné fotografie z těchto těžkých událostí, ale zaujala mě fotografie ( pravděpodobně sýkorky, ornitologové mě když tak opraví), která až strašidelně navštívila naši fotopast, která měla původně políčeno na neznámého muže, který bez dovolení používá vybavení lesní školky.

Na druhé fotografii můžete spatřit strážníky při intenzivní výuce v poskytování první pomoci, která je u naší MP pravidelná. V době pořízení fotografie, naši strážníci ještě netušili jaké těžké a tragické události je v příštích dnech budou čekat.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 04. 2022 do 10. 05. 2022

Sledované období : 10.04.2022 – 10.05.2022

V tomto období MP řešila celkem 133 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 56, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech. PČR jsme oznámili 1 důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.04.2022 v 19:20 hodin byla MP požádána PČR o pomoc při převozu agresivního mladíka na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové. Mladík nadýchal více jak 3 promile alkoholu v dechu. Asistence byla poskytnuta a mladík byl předán odbornému personálu.

10.04.2022 v 21:30 hodin byl MP oznámen agresivní cizí státní příslušník, který vyhrožoval ženám a dětem ubytovaným v uprchlické ubytovně Metuje. MP na místě spolupracovala s místí PČR i s oddělením Cizinecké policie. Na místě byl zjednán pořádek, muž následující den odjel k registraci do Krajského centra, jehož pracovníci byli upozorněni, že tento muž nemůže být ubytován v zařízení určeném pro ženy a děti. Pracovníci tohoto centra naše upozornění vyslyšeli a dotyčného ubytovali v jiném zařízení mimo Nové Město nad Metují.

16.04.2022 ve 22:08 hodin byl MP oznámen konflikt mezi dvěma ženami na uprchlické ubytovně Metuj. MP na místě zjednala pořádek a konflikt řešila dle platných zákonů ČR. V této souvislosti musím upozornit, že tyto dva výše uvedené konflikty byly jediné, které jsme museli na uprchlické ubytovně řešit. Což s přihlédnutí k faktu, že je zde ubytováno více jak sto osob, které jsou z různých sociálních vrstev a nyní mají používat společnou jídelnu i sociální zařízení je velmi dobrý výsledek.

16.04.2022 byla v Sokolovně pořádána velká diskotéka. Pořadatelé vše MP předem oznámili i s uvedením kontaktů. Bohužel i přes fakt, že bezpečnost zajišťovali pořadatelskou službou, se tato akce neobešla bez incidentů. Prvně jsme do ul. Sokolské vyjížděli ve 23:12 hodin ke rvačce, na místě byl ve spolupráci s PČR zjednán pořádek a zraněná osoba byla odvezena posádkou Záchranné zdravotní služby. Ke druhému incidentu jsme vyjížděli v 01:40 hodin a situace se naprosto opakovala, pouze s obměněnými aktéry. Poslední incident byl MP oznámen v 05.00 hodin, kdy se má po městě pohybovat mladík, který kope do zaparkovaných vozidel. Tento mladík byl následně PČR zadržen a při vyšetřování vyšlo najevo, že je z jiného města a zde byl navštívit diskotéku. Doufám, že všechny výše uvedené incidenty jsou pro pořadatele varováním a pokud se rozhodnou v budoucnu v našem městě pořádat obdobnou akci, tak že ještě zvýší pořadatelskou službu.

20.04.2022 ve 14:00 hodin zadržela MP na žádost PČR na náměstí Republiky muže, který je podezřelý, že v Novém Městě nad Metují se pokusil vstoupit do několika rodinných domů. Muž byl ihned PČR předán k dalším úkonům.

20.04.2022 v 17:08 hodin byla MP požádána místním oddělením psychiatrie o zajištění bezpečnosti při převozu agresivního pacienta. Bezpečnost byla zajištěna a pacient byl předán v pořádku v léčebném zařízení v Kosmonosích.

25.04.2022 v 08:58 hodin došlo k převrácení zahraničního kamiónu nad obcí Vrchoviny. Hlídka MP se v řízení dopravy na místě střídala s PČR, až do 18h.

03.05.2022 v 09:51 hodin se na MP obrátil řidič nákladního vozidla, které z důvodu poruchy zůstalo stát v nepřehledném úseku ve Vrchovinách. Hlídka MP místo zabezpečila a po dobu 2 hodin v místě řídila dopravu, poté se vozidlo podařilo opravit.

07.05.2022 v 02:05 hodin MP přijala oznámení o rvačce v jedné z provozoven na ulici Nádražní. O společný zásah byla požádána PČR, která žádosti ihned vyhověla. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek. Zraněná osoba byla předána do péče Záchranné zdravotní službě. Případ je dále v šetření Městské policie.

K práci strážníka patří i fyzická příprava. Já jsem velmi rád, že v našich řadách máme kolegyni, která po fyzické stránce je na výborné úrovni, což dokázala vítězstvím v závodě bezpečnostních složek v běhu na 10 km, který se konal 27.04.2022 v Pardubicích. Tímto bych jí chtěl poděkovat za skvělou reprezentaci naší MP a poblahopřát k výbornému výkonu. Na přiložené fotografii můžete vidět slavnostní vyhodnocení závodu, které proběhlo na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10. 05. 2022 – 10. 06. 2022

Sledované období : 10.05.2022 – 10.06.2022

V tomto období MP řešila celkem 167 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 37, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 4 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.05.2022 v 08:04 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do obce Šonov, kde bylo nutné rychle poskytnout asistenci Záchranné zdravotní službě, která zasahovala u psychicky nemocného muže. Strážníci jej následně museli zpacifikovat za použití donucovacích prostředků. Poté byl naložen do sanitního vozidla a převezen na vyšetření do specializovaného zdravotnického zařízení v Novém Městě nad Metují. Zde bylo rozhodnuto o převozu do zdravotnického zařízení v Hradci Králové, MP byla zároveň požádána o asistenci při přepravě. Žádosti jsme vyhověli a asistenci poskytli. Bohužel tímto tento náročný zásah neskončil, neboť sanitní vozidlo mělo v Bohuslavicích dopravní nehodu, ta se naštěstí obešla bez zranění, ale pacienta bylo nutné přeložit do náhradní sanitky, která byla do místa z Hradce Králové urgentně vyslána. MP na místě krom hlídání pacienta i řídila dopravu a následně jej přeložila do náhradního vozidla, které jej již v pořádku dopravilo do Hradce Králové.

18.05.2022 v 17:57 hodin byl MP oznámen agresivní muž, který u domu svých rodičů ve Vrchovinách rozbil vstupní dveře a vyhrožoval násilím. Po příjezdu MP se na místě již nenacházel. MP událost zadokumentovala a jeho jednání bylo oznámeno správnímu orgánu.

19.05.2022 v 03:37 hodin došlo k nárazu zahraničního kamiónu do železničního mostu na Osmě. Most tentokrát poškozen nebyl, zato byl kompletně skalpován návěs kamionu. Událost si vyžádala kompletní uzavírku této vytížené komunikace a to až do 07:30 hodin. Následně se podařilo zprůjezdnit jeden jízdních pruh. Policisté se v místě střídali se strážníky a to až do 10:30 hodin, kdy došlo k úplnému zprůjezdnění úseku. Situaci těsně před odtažením nákladního vozidla, můžete vidět na přiložené fotografii. Všimněte si, že návěsu kompletně chybí střecha.

V noci 20.05.2022 bylo Nové Město nad Metují a jeho nejbližší okolí kompletně zasaženo krátkou, ale intenzivní vichřicí s deštěm. Opět popadalo mnoho stromů, situace byla tradičně nejhorší na silnici do Pekla. Tu jsme si nechali v rámci odklízení nakonec, protože jsme tušili, co nás zde bude čekat. Do Pekla nejprve vyjelo na průzkum vozidlo Městské policie. Cesta skutečně připomínala cestu do Pekla a to doslova. Naše vozidlo se dostalo zhruba do poloviny cesty, dále již bylo nutné se pracně prořezávat. Na silnici bylo napadané kamení, mnoho větví, několik vzrostlých stromů a bohužel i zraněná zvěř. Na místo jsme samozřejmě požádali o zásah hasiče, kteří svoji skvělou prací cestu do Pekla před třetí hodinou ranní zcela zprůjezdnili. Na fotografii můžete vidět majáčkovou záři, která byla pořízena při tomto zásahu u osady Peklo.

21.05.2022 ve 22:30 hodin byl MP oznámen starší muž, který leze po čtyřech v ulici Českých Bratří. Strážníci jej na místě nalezli již spícího, hlavou dolů z kopce a se svlečenými kalhoty i spodky. Muž byl probuzen, byl drobně ošetřen, neboť byl lehce odřený v obličeji. Jelikož dalších zranění na něm strážníci nenašli, zároveň si na žádnou bolest nestěžoval a navíc začal se strážníky slušně komunikovat, dále byl orientován v místě a čase, nebyl odvezen na Protialkoholní záchytnou stanici, ale do místa bydliště.

23.05.2022 v 19:10 hodin byl MP nahlášen mladík, který v ul. T. G. Masaryka obtěžuje ostatní občany. Mladík byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

30.05.2022 ve 13:02 hodin MP vyjela na žádost PČR do jednoho z domů v ul. T. G. Masaryka, kde se za přítomnosti dítěte odehrávala partnerská hádka, kdy navíc jedna osoba vyhrožovala sebevraždou. Na místo vyjela krom místních strážníků a policistů i prvosledová posilová hlídka PČR z Náchoda. Na místě došlo po příjezdu hlídek ke zklidnění situace. Celá událost se obešla bez zranění a nyní je v šetření PČR.

03.06.2022 v 08:25 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do jednoho z hotelů v Novém Městě nad Metují. Zde se v pokoji zamkl nezvaný host a přestal komunikovat. Muž byl následně strážníky a policisty zajištěn a převezen k dalším opatřením na policejní stanici. Událost je dále v šetření PČR.

07.06.2022 v 08:54 hodin, došlo k poruše semaforů na náměstí Republiky. Strážníci ihned převzali řízení provozu a zajistili odborný servis.

09.06.2022 ve 14:10 hodin byla MP nahlášena krádež zboží v jednom z obchodů na ul. T. G. Masaryka. MP ihned zahájila pátrání a již ve 14:15 hodin se zlodějku podařilo chytit i s kradeným zbožím v ulici Malecí. Následně byla převezena na policejní stanici, kde jí strážníci udělili sankci.

09.06.2022 ve 21:13 hodin MP přijala oznámení o mladících popíjejících u hřbitova v ulici Sokolské. Jeden z mladíků nechtěl se strážníky spolupracovat, začal stupňovat svoji agresivitu a jelikož nadýchal neuvěřitelných 3,64 promile alkoholu v dechu byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.06.2022 – 10.07.2022

Sledované období : 10.06.2022 – 10.07.2022

V tomto období MP řešila celkem 175 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 53, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech. PČR byl předáván jeden zadržený pachatel trestného činu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

16.06.2022 v 09:00 hodin bylo MP oznámeno, že někdo ukradl vlajku Ukrajiny a EU ze stožárů před Rychtou. Pachatel byl díky městským kamerám vypátrán. K činu se doznal a vlajky vrátil. Navíc mu byla udělena finanční sankce.

17.06.2022 v 09:18 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě dvou zahraničních nákladních vozidel, ke které došlo v ulici Dobrušská. Nehoda se sice obešla bez zásahu hasičů, ale blokovala celou vozovku. Po příjezdu strážníci zajistili částečné uvolnění silnice a v místě až do úplného vyšetření, které provedla PČR cca 1,5h řídili dopravu.

19.06.2022 ve 12:50 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda na Žižkově náměstí jejíž dvě účastnice se na místě perou. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že k žádné dopravní nehodě nedošlo, nýbrž se potkaly dvě sokyně v lásce a jedna druhou vytáhla za vlasy z vozidla. Strážníci na místě uklidnili situaci a obnovili bezpečný provoz.

20.06.2022 v 19:15 hodin byl MP oznámen opilec, který na ulici T. G. Masaryka skáče před projíždějící vozidla. Hlídka na místě zjistila muže středního věku, který bydlí v jedné z horských vesnic a vždy když se posilní alkoholem tak, má nutkání skákat před vozidla. Svoje jednání poté není schopen za střízliva vysvětlit. Strážníci jej ihned zpacifikovali a jelikož muž nadýchal 2,37 promile alkoholu vdechu, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

21.06.2022 ve 14:37 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do zdravotnického zařízení na ul. T. G. Masaryka, kde se nachází agresivní obézní pacientka. Hlídky na místě zklidnily situaci a pacientka byla převezena za asistence PČR do specializovaného zdravotnického zařízení v Kosmonosích.

21.06.2022 v 16:46 hodin byl MP oznámen starší muž, který upadl v ulici Klosova a krvácí z hlavy. Strážnici muže na místě ošetřili a předali do péče Záchranné zdravotní službě.

22.06.2022 v 09:00 hodin MP při hlídkové činnosti nalezla v ulici Sokolské velkou cestovní tašku. Uvnitř bylo velmi úhledně naskládáno oblečení a osobní věci. Majitele se zde po dvou dnech podařilo dohledat. Ten si nastoupil do vozidla a úplně zapomněl, že na chodníku měl i tašku. Na tomto případu bych chtěl upozornit, že MP řeší celou řadu nálezů. Tam kde je to možné se snažíme majitele dohledat sami, ale např. u klíčů se není čeho chytit. Pokud tedy něco v Novém Městě nad Metují ztratíte, tak se neostýchejte naší MP dotázat, zda náhodou Vaší věc nemáme.

23.06.2022 v 16:31 hodin MP vyjížděla na žádost HZS do ulice Sokolské, kde dělníci překopli plynové vedení a dochází k úniku plynu. MP z tohoto důvodu musela část této frekventované ulice uzavřít a to i pro pěší. Otevřít ulici jsme mohli, až v pozdních večerních hodinách po zásahové opravě od odborné firmy.

26.06.2022 v 02:01 hodin bylo MP oznámeno, že pravděpodobně došlo k dopravní nehodě v ul. Československé armády. Strážníci na místě zajistili řidiče, který byl pod vlivem alkoholu. Následně byl předán, jako osoba podezřelá z trestného činu k dalším úkonům PČR.

01.07.2022 ve 21:30 hodin MP vyjela řešit poměrně kuriózní situaci, neboť přijala oznámení, že několik mladíků hraje fotbal přes silnici na Husově náměstí. Na místě byli  zjištěni příslušníci fotbalového klubu ze Slovenska, kterým bylo vysvětleno, že takováto hra na silnici první třídy opravdu nepatří. Dále byla věc dořešena s činovníky klubu, kteří se omluvili.

03.07.2022 v 01:30 hodin MP vyjížděla na žádost PČR k řešení rvačky do osady Peklo. Na místě obě hlídky zklidnili situaci a zdokumentovali škodu. Jeden z účastníků byl předán do péče Záchranné zdravotní službě. Incident je dále v šetření PČR.

04.07.2022 v 05:55 hodin došlo k poruše semaforů na náměstí Republiky. Strážníci ihned započali s ručním řízením provozu a zajistili opravu.

04.07.2022 ve 12:17 hodin byla MP přivolána k údajnému opilci, který leží na chodbě Městského úřadu. V osobě byl opravdu strážníky rozpoznán muž, který je jím znám pro nadměrnou konzumaci alkoholu, ale tentokrát za jeho kolapsem stál jeho špatný zdravotní stav. Strážníci mu ihned poskytli první pomoc a předali jej do péče Záchranné zdravotní službě.

Prázdniny jsou pro MP obdobím, kdy vyrážíme předvádět naši techniku na různé dětské tábory v okolí Nového Města nad Metují. Tentokrát jsme s přednáškou započali již 30.06. a pozvali jsme si hned po vysvědčení všechny Ukrajinské děti, abychom jim těsně před prázdninami, které budou u nás trávit připomněli pravidla silničního provozu v ČR se zaměřením na cyklistiku. Reagovali jsme tak na četné připomínky občanů, kteří poukazovali na nebezpečné chování těchto dětí na silnici. Účast byla hojná a věříme, že přednáška přispěla ke zvýšení bezpečnosti.

Na přiložené fotografii můžete vidět zásah při dopravní nehodě motocyklisty, která se udála v ulici Náchodské. Naštěstí vše tentokrát skončilo jen drobným zraněním.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.07.2022 – 10.08.2022

Sledované období : 10.07.2022 – 10.08.2022

V tomto období MP řešila celkem 131 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 36, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.07.2022 ve 14:26 hodin byla MP oznámena krádež jízdního kola v ulici U Zázvorky. MP se podařilo ještě týž den pachatele vypátrat a kolo vrátit šťastné majitelce. Pachatel byl samozřejmě řešen dle zákona.

16.07.2022 ve 13:05 hodin byla MP přivolána k pádu starší ženy na Husovo náměstí. Zde strážníci nalezli zraněnou ženu, které poskytli první pomoc a předali do péče zdravotní službě.

17.07.2022 v 17:30 hodin byl MP oznámen muž, který chodí s doutníkem v jednom obchodě v ul. T. G. Masaryka. Z důvodu jednočlenné hlídky byla požádána o spolupráci PČR. Obě hlídky na místě zjistili opilého muže, ten byl následně zpacifikován a PČR jej převezla na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

17.07.2022 v 17:45 hodin vyjela MP na žádost PČR ( neboť ta právě realizovala převoz opilce ) k dopravní nehodě cyklisty, který havaroval v ulici U Zázvorky. Na místě byl zjištěn zraněný muž, kterému strážník ihned poskytl první pomoc a předal jej do péče zdravotní službě.

20.07.2022 v 17:20 hodin bylo MP oznámeno porouchané nákladní vozidlo v nepřehledném úseku nad Vrchovinami. I přesto, že MP do místa spěchala se zapnutým majákem, tak ještě před naším příjezdem zde došlo k dopravní nehodě. Ta se naštěstí obešla bez zranění, ale strážníci museli následně ve velmi nebezpečném úseku více jak hodinu řídit dopravu. Fotografii z úseku si můžete prohlédnout v tomto článku, jedná se o jedno z nejnebezpečnějších míst pro řízení dopravy.

20.07.2022 v 19:00 hodin došlo k rozbití dvou vývěsných tabulí v ul. T. G. Masaryka. MP pachatele vypátrala nedaleko od incidentu, neboť jej prozradila zakrvácená ruka. Nejprve mu byla rána ošetřena a poté byl převezen k ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě. Po cestě se mladík strážníkům přiznal, že skla rozbil z důvodu rodinných událostí. Po návratu do Nového Města strážníci střepy uklidili a vše oznámili provozovatelům vývěsek. Pachatel bude muset uhradit škodu a zároveň jej ze strany MP nemine sankce.

25.07.2022 v 04:45 hodin MP vyjela na žádost PČR do ulice Komenského, kde má docházet k partnerské hádce. Obě hlídky na místě uklidnily situaci a muže převezly k dalším šetřením na obvodní oddělení PČR. Případ je dále v šetření.

25.07.2022 ve 12:01 hodin byl MP oznámen starší muž, který upadl na autobusovém nádraží. Na místě strážník zjistil staršího muže, kterému již poskytovali první pomoc kolemjdoucí občané. Bohužel muž místo, aby jim poděkoval tak byl drzý, jak na své zachránce, tak i na strážníka. Jelikož z muže byl cítit alkohol, byl vyzván k provedení dechové zkoušky, což odmítl, ale přiznal že pil. Strážník dále pokračoval v jeho ošetření a následně jej předal do péče zdravotní službě.

28.07.2022 ve 14:26 hodin došlo k dopravní nehodě na křižovatce u Papežů, při které osobní vozidlo srazilo motorkáře. Ten utrpěl zranění a musel být převezen do nemocnice. Tato nehoda na nezbytně nutnou dobu zcela zablokovala nejfrekventovanější křižovatku ve městě. Ihned jakmile to okolnosti dovolili byl zprůjezdněn alespoň jeden jízdní pruh. K úplnému uvolnění křižovatky došlo až po dvou hodinách od nehody.

28.07.2022 v 17:13 hodin byla MP oznámena krádež zboží v jednom z obchodů na ul. T. G. Masaryka. Strážníkům se zlodějku podařilo dopadnout o dvě ulice dále. Ukradené zboží musela uhradit a rovněž jí neminula ze strany MP sankce.

01.08.2022 ve 12:05 hodin došlo poblíž letiště v Novém Městě nad Metují k pádu kluzáku. MP se na místo dostavila jako jedna z prvních záchranných složek. Bohužel i přes veškerou snahu všech přítomných, se život mladé pilotky nepodařilo zachránit.

03.08.2022 v 00:10 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila v ulici Klosova muže, který skáče před projíždějící auta a ruší noční klid. Na výzvy strážníků ke zklidnění nereagoval, proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic, kde nadýchal 2,71 promile alkoholu v dechu.

08.08.2022 v 10:48 hodin došlo opět k poruše nákladního vozidla v nepřehledném úseku nad Vrchovinami. MP tentokrát na místo stihla dorazit včas a k žádné další nehodě zde již nedošlo. Strážníci na místě zůstali s řidičem po celou dobu opravy vozidla, která se nakonec podařila a náklaďák po více jak dvou hodinách z tohoto nebezpečného prostoru odjel.

I na druhé přiložené fotografii můžete vidět dopravní nehodu. Tato noční nehoda se obešla bez zranění, ale náraz to musel být značný, neboť část lampy pouličního osvětlení skončila uprostřed řeky, ze které jí musel vylovit obětavý dobrovolný hasič, kterému patří velké poděkování.

Jak již jsem avizoval v předešlých číslech zpravodaje v letošním roce Městská policie Nové Město nad Metují slaví 30 výročí svého znovuzaložení. Zcela mimořádně se pro veřejnost otevře služebna MP a občané budou moci nahlédnout do služebních prostor, kde uvidí ovládání Městského kamerového systému, radarů, rozhlasové výstrahy apod. K otevření dojde v rámci akce Dny Evropského dědictví, které se bude konat 10.09.2022 a služební prostory budou otevřeny od 11h do 16h, kdy Vás rád osobně stanicí provedu a případně zodpovím nejrůznější dotazy.

Miloš Kratěna, vrchní strážník