Zprávy z Městské policie

Zprávy z Městské policie za období 10.01.2022 – 10. 02. 2022

Sledované období : 10.01.2022 – 10.02.2022

V tomto období MP řešila celkem 164 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 89, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 5 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.01.2022 ve 14:53 hodin bylo vyhlášeno pátrání po pohřešované ženě, která vyhrožovala sebevraždou. Pátrání mělo tentokrát šťastný konec a hlídka MP společně s hlídkou PČR pohřešovanou nalezly, sice promrzlou, ale jinak v pořádku v lese u obce Přibyslav.

17.01.2022 v 07:50 hodin se na MP obrátili zaměstnanci z jedné provozovny v Novém Městě nad Metují, že jejich kolega nepřišel do práce. Hlídka MP provedla šetření v provizorním příbytku ve Lhotě, kde dotyčný bydlel. Strážníci ho zde bohužel nalezli již bez známek života. Místo bylo zajištěno a předáno PČR. Následně se potvrdilo přirozené úmrtí.

20.01.2022 ve 14:29 hodin zasahovala hlídka MP na žádost PČR u dopravní nehody na náměstí Republiky, kde došlo ke sražení chodce autem. Chodec byl zraněn na hlavě, strážník mu poskytl první pomoc a předal do péče záchranné zdravotní službě.

20.01.2022 ve 14:33 hodin MP přijala další žádost o spolupráci ze strany PČR, neboť v bytě v ulici Českých Legií se má nacházet agresivní mladík. Ten byl následně za použití donucovacích prostředků zpacifikován a předán do péče Záchranné zdravotní službě, která jej za asistence MP převezla do specializačního zdravotnického zařízení.

23.01.2022 ve 21:12 hodin byla MP požádána PČR o asistenci při zásahu proti muži, který byl agresivní vůči své rodině. Muž byl na místě za použití donucovacích prostředků zpacifikován a hlídkou PČR převezen do Protialkoholní záchytné stanice.

31.01.2022 ve 14:49 hodin došlo k poruše nákladního vozidla před křižovatkou na Žižkově náměstí. Strážníci ihned na místě přistoupili k řízení dopravy a to až do odtažení porouchaného vozidla, ke kterému došlu zhruba po dvou hodinách.

01.02.2022 ve 14:00 hodin nalezli strážníci při pravidelné kontrole v jednom z opuštěných objektů v ul. Elektrárenské mrtvého muže, ve kterém poznali jednoho z místních bezdomovců. Místo ihned zajistili a o nálezu těla vyrozuměli PČR, které celou událost přijali. Šetření jeho úmrtí, ještě není ukončeno, ale vše nasvědčuje přirozenému úmrtí.

04.02.2022 ve 20:48 hodin MP přijala oznámení, že v ulici Československé armády, se pohybuje agresivní mladík, který ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Mladík byl agresivní i po příjezdu strážníků a proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

05.02.2022 v 13:18 hodin byl MP oznámen potácející se mladík v ul. T.G. Masaryka. Na místě MP zasahovala společně s PČR, která mladíka odvezla na Protialkoholní záchytnou stanici. Mladík je zatím letošním rekordmanem, neboť nadýchal 3,20 promile alkoholu v dechu.

07.02.2022 v 17:55 hodin MP přijala oznámení, že z jednoho obchodu v ul. T. G. Masaryka utekl zloděj a zlodějka. MP ihned požádala o spolupráci PČR a za přispění zaměstnanců obchodu se tuto povedenou dvojici podařilo zajistit v jiném obchodě, kde se opět pokoušeli krást. V současné době probíhá vyšetřování jejich konání a dle výše škody bude klasifikováno buď jako trestný čin, nebo přestupek.

08.02.2022 ve 21:42 hodin MP vyjela na žádost PČR do ul. Nahořanská, kde došlo k partnerské hádce se vzájemným fyzickým napadením. Strážníci na místě zklidnili situaci a jednu osobu převezli na přenocování do jiného bytu.

Na první přiložené fotografii, můžete vidět dopravní nehodu, která se udála 30.01.2022 v 08:45 hodin u vesničky Městec. Na místě zasahoval kompletní IZS včetně dvou vozidel odtahové služby. Nehoda vypadala hrozivě, ale naštěstí se obešla bez vážných zranění.

Na druhé fotografii je zaznamenáno řešení zahraničního kamiónu, který nerespektoval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu. I když se to může zdát, jako letitý a nekonečný příběh, tak každoročně evidujeme méně nákladních vozidel, které se nelegálně pokoušejí projet historickým centrem Nového Města nad Metují.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 2. 2022 – 10. 3. 2022

Sledované období : 10.02.2022 – 10.03.2022

V tomto období MP řešila celkem 173 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 69, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 1 případě.

Ve výše uvedeném období v Novém Městě nad Metují opět zaznamenáváme pohyb osob, které obcházejí zejména starší spoluobčany a pokoušejí se jim vnutit uzavření různých smluv. Upozorňujeme, že podomní prodej a nabízení služeb bez předchozího objednání je v Novém Městě nad Metují zakázán. Pokud se s podobným chováním setkáte, prosíme bezodkladně upozorněte Městskou policii na tel. 605 201 093, nebo lince 156. Nejdůležitější je právě takové nekalé prodejce chytit a zastavit ještě před podpisem smluv. Již podepsané smlouvy MP anulovat nemůže, ale i tak se Vám budeme snažit poradit, co s takovou smlouvou dělat, pokud máte pocit, že je pro Vás nevýhodná. Děkujeme a buďte obezřetní, koho si do bytu pouštíte.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.02.2022 v 02:43 hodin vyjížděla MP na žádost PČR ke rvačce několika osob, ke které došlo v jednom z barů v ul. T. G. Masaryka. Na místě obě hlídky zklidnily situaci. Dvě zraněné osoby byly předány do péče Záchranné zdravotní službě. Celý případ je dále v šetření PČR.

11.02.2022 v 09:55 hodin byla MP požádána PČR o spolupráci při vyšetřování vloupání do jednoho z obchodů na ul. Komenského. Strážníci provedli důkladnou analýzu městských kamer a povedlo se jim vytipovat pachatele, kterého následně PČR usvědčila. Nyní je obviněn z trestného činu a čeká jej soud.

17.02.2022  celé Nové Město nad Metují zasáhla vichřice, která důkladně prověřila jak policii tak hasiče. MP přijala v souvislosti se silným větrem celkem jedenáct různých oznámení. Ta byla odbavována podle závažnosti. Na Husově náměstí musela být dočasně uzavřená jedna boční ulička, stromy dále padaly na silnici 1/14 ve směru na Náchod, samozřejmě neprůjezdná byla i cesta do Pekla a místní komunikace v okolí Rezku. Právě na Rezku došlo i k drobnému poškození služebního vozidla MP, neboť jedna z větví doslova vypíchla mlhové světlo a poškodila jeho uložení. V dopoledních hodinách se podařilo všechny komunikace opět zprůjezdnit. Dvakrát vítr převrátil semafory na náměstí Republiky, což mělo za následek jejich odpolední výpadek. Strážník ihned převzal řízení dopravy a vyrozuměl servis, který přivezl nové semafory a lépe je zajistil. Večer nám všem přidělávala starosti stoupající řeka Metuje, která byla celou noc monitorována a to jak přímo na monitoru, neboť na stanici MP je instalován program, který hlídá průtok vody, tak i přímo v terénu, kde MP byla v kontaktu s obyvatelkou nejohroženější nemovitosti. Naštěstí čidla v Hronově ukazovala klesající hladinu, což naznačovalo, že nakonec k nejhoršímu v Novém Městě nad Metují nedojde. Vše se potvrdilo a řeka u nás nedosáhla na nejvyšší třetí stupeň povodňové aktivity. Následující den již začala pozvolna klesat.

17.02.2022 v 09:35 hodin, právě v době, kdy veškeré síly a prostředky byly zaměřeny na odstraňování následků vichřice, byla MP oznámena dopravní nehoda na Osmě, při které nákladní vozidlo narazilo do mostu. Hlídka MP se na místo dostavila jako první ze zasahujících složek. Na místě byla zjištěna úplně neprůjezdná vozovka, důležité bylo, že řidič byl nezraněn, ale co nebylo dobré byl fakt, že ochranná mostní traverza spadla na vozovku a nákladní kontejner byl zakousnutý v mostní konstrukci. MP ihned přes tísňovou linku požádala o zastavení drážní dopravy. Následně po dojezdu dalších zasahujících jednotek, odjela MP do Černčic, kde provedla úplnou uzavírku vozovky. Drážní doprava byla zastavena po dobu tří hodin a silniční dokonce po dobu čtyř hodin, než se podařilo vše uvést, alespoň do provizorního provozu schopného stavu. Na místě zasahovali specializovaní drážní hasiči, až z České Třebové.

18.05.2022 v 09:05 hodin byla MP požádána o uspání jelena v Novoměstské obůrce, neboť při včerejší vichřici jeho výběh poškodily popadané stromy. Následně z poškozeného oplocení si nebohý jelen namotal do paroží popruhy, které musely být vyřezány. Vše se podařilo a jelen se po hodině nuceného spánku probudil.

21.02.2022 v 19:25 hodin byla MP přivolána k pádu seniora v jednom z bytů v ulici Českých Bratří. Oznamovatelka uvedla, že pán leží na zemi a krvácí z hlavy. Jelikož byla rozrušena nedokázala uvést správnou adresu. Strážníci naštěstí správně byt vytipovali, seniora na místě ošetřili a předali do péče Záchranné zdravotní službě.

25.02.2022 ve 21:00 hodin byla MP přivolána ke rvačce několika osob, ke které došlo na autobusovém nádraží Rychta. Strážníci na místě zklidnili situaci a dvě zraněné osoby předali do péče Záchranné zdravotní službě. Celá událost je dále v šetření MP.

08.03.2022 v 07:01 hodin MP přijala urgentní žádost o spolupráci od Záchranné zdravotní služby. Ta přijala oznámení od malé holčičky, že její tatínek má nějaký zdravotní problém, bohužel se jí nepodařilo udat úplně přesnou adresu. Proto jí dispečink ZZS poradil, ať vyběhne před dům a mává na projíždějící vozidlo MP, vše se podařilo, strážník si dívky všiml, doběhl do bytu a započal s poskytováním první pomoci. Samozřejmě také nahlásil přesnou adresu dispečinku ZZS. Muž byl následně předán do péče Záchranné zdravotní služby a převezen do nemocnice.

MP se v současné době rovněž dotýká situace ohledně uprchlíků z Ukrajiny. Úzce spolupracujeme s příslušnými odbory Městského úřadu a snažíme se vyjít maximálně vstříc. Již několikrát jsme realizovali převoz žen a dětí k registraci do Hradce Králové, zároveň spolupracujeme v rámci koordinace humanitárních sbírek apod.

V uplynulém těžkém období bohužel MP přišla o pracovnici, která pravidelně mnoho posledních let zajišťovala bezpečný přechod dětí na přechodu u ZŠ Krčín. Zpráva o jejím úmrtí po krátké nemoci, nás velmi zarmoutila. Touto cestou bych jí alespoň takto symbolicky chtěl za veškerou práci pro Nové Město nad Metují poděkovat.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

30 let Městské policie v Novém Městě nad Metují

Dne 30. března uplynulo 30 let od znovu založení Městské policie Nové Město nad Metují. Naše MP byla znovu založena jako jedna z prvních v tehdejším Československu. Úmyslně zde uvádím slovo znovu založena, neboť Městská policie v dřívějších dobách na našem území historicky již byla a to dokonce ještě v rozšířenější podobě. Dnes již téměř nenajdeme město nad 5000 obyvatel, které by nemělo svoji vlastní policii.

V průběhu let se zvyšoval i rozsah pravomocí, zejména dle návrhů a připomínek měst a obcí. S větší  pravomocí stoupal i počet strážníků. V době založení měla MP Nové Město nad Metují strážníky 3, kteří sloužili, pouze v jedné osmi hodinové směně. O víkendech se nesloužilo vůbec. Již v roce 1994 byl počet rozšířen na 4 strážníky, což umožnilo službu rozšířit na dvě osmi hodinové služby v pracovní dny. O víkendech a v noci byla služba vykonávána pouze nahodile. K dalšímu rozšíření došlo v roce 2002, kdy počet strážníků stoupl na 6, což umožnilo službu vykonávat ve 3 osmi hodinových směnách, čímž byl již zajištěn nepřetržitý režim, ovšem některé noční služby převážně začátkem týdne se vypouštěly. Od roku 2007 bylo strážníků 7 a ti již zajišťovali nepřetržitý režim neustále, kdy některé noční služby byly řešeny formou pohotovostí. V roce 2009 se naposledy rozšiřoval stav na 10 strážníků, kteří již zajišťovali nepřetržitý výkon služby. Roku 2011 se ustálil počet strážníků na 9 a tento stav trvá, až do současných dní. Současný počet devíti strážníků je nejnižší možný pro zajištění nepřetržitého výkonu služby a obsluhu tísňové linky 156 pro ORP Nové Město nad Metují.

Současná MP již dávno není složka, která by zajišťovala pouze přímý výkon služby. Máme ve správě parkovací automaty, rozsáhlou sít kamer a radarů. Umíme bezpečně uspávat zvířata, zajišťujeme záchytný útulek i přepravu. Ve vozidle krom základní výbavy vozíme i životy zachraňující Defibrilátor, jsme schopni provést zásah s řetězovou pilou, či zajistit kontaminovaný materiál, jakým jsou například injekční stříkačky apod.

Za 30 let své existence MP musela učinit spoustu represivních kroků, zde mám na mysli zejména blokové pokuty, či zákazy určité činnosti, všechny tyto kroky mají za cíl zabezpečit veřejný pořádek a  zvyšovat bezpečnost občanů. Tato činnost činí z MP silně nepopulární složku, zejména s přihlédnutím k faktu, že těžko se v našem městě bude hledat rodina, ve které by její příslušník nedostal od MP pokutu.

Nové Město nad Metují vždy patřilo k bezpečným místům pro život. Základním úkolem MP pro příští léta je tento standart nejen udržet, ale pokud možno i vylepšit.

V řadách Městské Policie Nové Město nad Metují se vystřídalo mnoho strážníků, za všechny bych zde alespoň rád zmínil ty strážníky, kteří byli ve vedení a zastávali post Vrchního strážníka :

1992 – 1994    Radomír Tříska

1994 – 2007    Bc. Igor Fucyman (dosud aktivně sloužící, což z něj dělá jednoho ze služebně nejstarších strážníků v ČR)

2007 – 2011    Petr Čermák

2011 – 2015     Ing. Petr Kubala

2016 – dosud  Miloš Kratěna

Jedním z nejviditelnějších prvků MP je služební vozidlo, všechna ( krom prvního můžete vidět na přiložených fotografiích )

Uvedená vozidla sloužila v letech:

Lada : 1992 – 1994

Favorit : 1994 – 2002

Fábia : 2002 – 2008

Dodge : 2008 – 2011

První Octavia : 2011 – 2019

Druhá Octavia : 2019 – dosud

Zároveň bych Vás rád pozval dne 10.09.2022 od 11:00h do 16:00h kdy bude zcela mimořádně v rámci akce Dny Evropského dědictví, otevřena služebna Městské policie pro veřejnost. Rád Vás v našich prostorech provedu a ukážu kamery, radary a další specializované vybavení tzv. z druhé strany.

Miloš Kratěna, vrchní strážník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Zprávy z Městské policie za období 10.03.2022 – 10.04.2022

Sledované období : 10.03.2022 – 10.04.2022

V tomto období MP řešila celkem 168 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 77, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 7 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

19.03.2022 v 16:54 hodin přijala MP oznámení o rodinné hádce v jednom z bytových domů na ul. T. G. Masaryka. Hlídka MP na místě zklidnila situaci a agresora, který nadýchal 2,99 promile alkoholu v dechu, převezla na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

21.03.2022 ve 14:15 hodin došlo k dopravní nehodě cyklisty, který narazil hlavou do mostního zábradlí v ul. 1. Máje. Zraněnému cyklistovi již poskytoval první pomoc, řidič převozového sanitního vozidla. Následně byl cyklista předán do péče záchranné zdravotní službě. Hlídka MP v místě hodinu ve spolupráci s PČR řídila dopravu a následně z chodníku omyla krvavou skvrnu. Nehoda je dále v šetření PČR.

22.03.2022 v 06:12 hodin, došlo k další těžké dopravní nehodě na nebezpečné křižovatce u obce Nahořany. Při této nehodě došlo ke zranění tří osob. MP ve spolupráci s PČR musela na více jak dvě hodiny provést úplnou uzavírku celé křižovatky.

24.03.2022 v 08:49 hodin byla MP nahlášena utržená vozovka před osadou Peklo. Hlídka místo označila a vyrozuměla správce komunikace.

28.03.2022 ve 21:18 hodin byla MP požádána PČR o pátrání po pohřešované seniorce, která předešlého dne odešla z domova v ul. Malecí. Hlídka MP zmapovala její trasu dle záznamů z kamer a byl předpoklad, že pohřešovaná odešla směr Peklo. Bohužel intenzivní hledání v Pekelském údolí žádný výsledek nepřineslo. Pohřešovaná byla nalezena hlídkou PČR až 30.03.2022 v katastru obce Nový Hrádek, bez známek života.

29.03.2022 v 07:32 hodin došlo v ul. Československé armády k dopravní nehodě cyklistky a osobního auta. MP se namísto dostavila jako první ze záchranných složek a ihned započala s poskytováním první pomoci velmi vážně zraněné cyklistky. Ta byla následně letecky transportována do fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde bohužel svým zraněním podlehla.

02.04.2022 ve 13:30 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do obce Nahořany, kde byla vykopána stará munice. Hlídky na místě lokalitu zajistily a munici si převzal specializovaný útvar PČR.

04.04.2022 ve 21:54 hodin MP vyjížděla na žádost Záchranné služby do vesničky Dolsko, kde došlo u seniora k náhlé srdeční zástavě. MP se k postiženému dostavila jako první ze záchranných složek a ihned započala se srdeční masáží. Bohužel seniora se již zachránit nepodařilo a lékař konstatoval exitus.

09.04.2022 v 15:21 hodin MP přijala oznámení o domácím násilí, ke kterému dochází v jednom z domu v ul. Černčická. MP požádala o spolupráci PČR, obě hlídky na místě zklidnili situaci. MP následně zraněnou ženu převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě k vyšetření. Událost je zatím kvalifikována jako přestupek a MP násilníka oznámila správnímu orgánu.

 

Uplynulé období je bohužel plné lidských tragédií, které měli většinou špatný konec. Tentokrát zde nechci publikovat žádné fotografie z těchto těžkých událostí, ale zaujala mě fotografie ( pravděpodobně sýkorky, ornitologové mě když tak opraví), která až strašidelně navštívila naši fotopast, která měla původně políčeno na neznámého muže, který bez dovolení používá vybavení lesní školky.

Na druhé fotografii můžete spatřit strážníky při intenzivní výuce v poskytování první pomoci, která je u naší MP pravidelná. V době pořízení fotografie, naši strážníci ještě netušili jaké těžké a tragické události je v příštích dnech budou čekat.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 04. 2022 do 10. 05. 2022

Sledované období : 10.04.2022 – 10.05.2022

V tomto období MP řešila celkem 133 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 56, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech. PČR jsme oznámili 1 důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.04.2022 v 19:20 hodin byla MP požádána PČR o pomoc při převozu agresivního mladíka na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové. Mladík nadýchal více jak 3 promile alkoholu v dechu. Asistence byla poskytnuta a mladík byl předán odbornému personálu.

10.04.2022 v 21:30 hodin byl MP oznámen agresivní cizí státní příslušník, který vyhrožoval ženám a dětem ubytovaným v uprchlické ubytovně Metuje. MP na místě spolupracovala s místí PČR i s oddělením Cizinecké policie. Na místě byl zjednán pořádek, muž následující den odjel k registraci do Krajského centra, jehož pracovníci byli upozorněni, že tento muž nemůže být ubytován v zařízení určeném pro ženy a děti. Pracovníci tohoto centra naše upozornění vyslyšeli a dotyčného ubytovali v jiném zařízení mimo Nové Město nad Metují.

16.04.2022 ve 22:08 hodin byl MP oznámen konflikt mezi dvěma ženami na uprchlické ubytovně Metuj. MP na místě zjednala pořádek a konflikt řešila dle platných zákonů ČR. V této souvislosti musím upozornit, že tyto dva výše uvedené konflikty byly jediné, které jsme museli na uprchlické ubytovně řešit. Což s přihlédnutí k faktu, že je zde ubytováno více jak sto osob, které jsou z různých sociálních vrstev a nyní mají používat společnou jídelnu i sociální zařízení je velmi dobrý výsledek.

16.04.2022 byla v Sokolovně pořádána velká diskotéka. Pořadatelé vše MP předem oznámili i s uvedením kontaktů. Bohužel i přes fakt, že bezpečnost zajišťovali pořadatelskou službou, se tato akce neobešla bez incidentů. Prvně jsme do ul. Sokolské vyjížděli ve 23:12 hodin ke rvačce, na místě byl ve spolupráci s PČR zjednán pořádek a zraněná osoba byla odvezena posádkou Záchranné zdravotní služby. Ke druhému incidentu jsme vyjížděli v 01:40 hodin a situace se naprosto opakovala, pouze s obměněnými aktéry. Poslední incident byl MP oznámen v 05.00 hodin, kdy se má po městě pohybovat mladík, který kope do zaparkovaných vozidel. Tento mladík byl následně PČR zadržen a při vyšetřování vyšlo najevo, že je z jiného města a zde byl navštívit diskotéku. Doufám, že všechny výše uvedené incidenty jsou pro pořadatele varováním a pokud se rozhodnou v budoucnu v našem městě pořádat obdobnou akci, tak že ještě zvýší pořadatelskou službu.

20.04.2022 ve 14:00 hodin zadržela MP na žádost PČR na náměstí Republiky muže, který je podezřelý, že v Novém Městě nad Metují se pokusil vstoupit do několika rodinných domů. Muž byl ihned PČR předán k dalším úkonům.

20.04.2022 v 17:08 hodin byla MP požádána místním oddělením psychiatrie o zajištění bezpečnosti při převozu agresivního pacienta. Bezpečnost byla zajištěna a pacient byl předán v pořádku v léčebném zařízení v Kosmonosích.

25.04.2022 v 08:58 hodin došlo k převrácení zahraničního kamiónu nad obcí Vrchoviny. Hlídka MP se v řízení dopravy na místě střídala s PČR, až do 18h.

03.05.2022 v 09:51 hodin se na MP obrátil řidič nákladního vozidla, které z důvodu poruchy zůstalo stát v nepřehledném úseku ve Vrchovinách. Hlídka MP místo zabezpečila a po dobu 2 hodin v místě řídila dopravu, poté se vozidlo podařilo opravit.

07.05.2022 v 02:05 hodin MP přijala oznámení o rvačce v jedné z provozoven na ulici Nádražní. O společný zásah byla požádána PČR, která žádosti ihned vyhověla. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek. Zraněná osoba byla předána do péče Záchranné zdravotní službě. Případ je dále v šetření Městské policie.

K práci strážníka patří i fyzická příprava. Já jsem velmi rád, že v našich řadách máme kolegyni, která po fyzické stránce je na výborné úrovni, což dokázala vítězstvím v závodě bezpečnostních složek v běhu na 10 km, který se konal 27.04.2022 v Pardubicích. Tímto bych jí chtěl poděkovat za skvělou reprezentaci naší MP a poblahopřát k výbornému výkonu. Na přiložené fotografii můžete vidět slavnostní vyhodnocení závodu, které proběhlo na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10. 05. 2022 – 10. 06. 2022

Sledované období : 10.05.2022 – 10.06.2022

V tomto období MP řešila celkem 167 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 37, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 4 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.05.2022 v 08:04 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do obce Šonov, kde bylo nutné rychle poskytnout asistenci Záchranné zdravotní službě, která zasahovala u psychicky nemocného muže. Strážníci jej následně museli zpacifikovat za použití donucovacích prostředků. Poté byl naložen do sanitního vozidla a převezen na vyšetření do specializovaného zdravotnického zařízení v Novém Městě nad Metují. Zde bylo rozhodnuto o převozu do zdravotnického zařízení v Hradci Králové, MP byla zároveň požádána o asistenci při přepravě. Žádosti jsme vyhověli a asistenci poskytli. Bohužel tímto tento náročný zásah neskončil, neboť sanitní vozidlo mělo v Bohuslavicích dopravní nehodu, ta se naštěstí obešla bez zranění, ale pacienta bylo nutné přeložit do náhradní sanitky, která byla do místa z Hradce Králové urgentně vyslána. MP na místě krom hlídání pacienta i řídila dopravu a následně jej přeložila do náhradního vozidla, které jej již v pořádku dopravilo do Hradce Králové.

18.05.2022 v 17:57 hodin byl MP oznámen agresivní muž, který u domu svých rodičů ve Vrchovinách rozbil vstupní dveře a vyhrožoval násilím. Po příjezdu MP se na místě již nenacházel. MP událost zadokumentovala a jeho jednání bylo oznámeno správnímu orgánu.

19.05.2022 v 03:37 hodin došlo k nárazu zahraničního kamiónu do železničního mostu na Osmě. Most tentokrát poškozen nebyl, zato byl kompletně skalpován návěs kamionu. Událost si vyžádala kompletní uzavírku této vytížené komunikace a to až do 07:30 hodin. Následně se podařilo zprůjezdnit jeden jízdních pruh. Policisté se v místě střídali se strážníky a to až do 10:30 hodin, kdy došlo k úplnému zprůjezdnění úseku. Situaci těsně před odtažením nákladního vozidla, můžete vidět na přiložené fotografii. Všimněte si, že návěsu kompletně chybí střecha.

V noci 20.05.2022 bylo Nové Město nad Metují a jeho nejbližší okolí kompletně zasaženo krátkou, ale intenzivní vichřicí s deštěm. Opět popadalo mnoho stromů, situace byla tradičně nejhorší na silnici do Pekla. Tu jsme si nechali v rámci odklízení nakonec, protože jsme tušili, co nás zde bude čekat. Do Pekla nejprve vyjelo na průzkum vozidlo Městské policie. Cesta skutečně připomínala cestu do Pekla a to doslova. Naše vozidlo se dostalo zhruba do poloviny cesty, dále již bylo nutné se pracně prořezávat. Na silnici bylo napadané kamení, mnoho větví, několik vzrostlých stromů a bohužel i zraněná zvěř. Na místo jsme samozřejmě požádali o zásah hasiče, kteří svoji skvělou prací cestu do Pekla před třetí hodinou ranní zcela zprůjezdnili. Na fotografii můžete vidět majáčkovou záři, která byla pořízena při tomto zásahu u osady Peklo.

21.05.2022 ve 22:30 hodin byl MP oznámen starší muž, který leze po čtyřech v ulici Českých Bratří. Strážníci jej na místě nalezli již spícího, hlavou dolů z kopce a se svlečenými kalhoty i spodky. Muž byl probuzen, byl drobně ošetřen, neboť byl lehce odřený v obličeji. Jelikož dalších zranění na něm strážníci nenašli, zároveň si na žádnou bolest nestěžoval a navíc začal se strážníky slušně komunikovat, dále byl orientován v místě a čase, nebyl odvezen na Protialkoholní záchytnou stanici, ale do místa bydliště.

23.05.2022 v 19:10 hodin byl MP nahlášen mladík, který v ul. T. G. Masaryka obtěžuje ostatní občany. Mladík byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

30.05.2022 ve 13:02 hodin MP vyjela na žádost PČR do jednoho z domů v ul. T. G. Masaryka, kde se za přítomnosti dítěte odehrávala partnerská hádka, kdy navíc jedna osoba vyhrožovala sebevraždou. Na místo vyjela krom místních strážníků a policistů i prvosledová posilová hlídka PČR z Náchoda. Na místě došlo po příjezdu hlídek ke zklidnění situace. Celá událost se obešla bez zranění a nyní je v šetření PČR.

03.06.2022 v 08:25 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do jednoho z hotelů v Novém Městě nad Metují. Zde se v pokoji zamkl nezvaný host a přestal komunikovat. Muž byl následně strážníky a policisty zajištěn a převezen k dalším opatřením na policejní stanici. Událost je dále v šetření PČR.

07.06.2022 v 08:54 hodin, došlo k poruše semaforů na náměstí Republiky. Strážníci ihned převzali řízení provozu a zajistili odborný servis.

09.06.2022 ve 14:10 hodin byla MP nahlášena krádež zboží v jednom z obchodů na ul. T. G. Masaryka. MP ihned zahájila pátrání a již ve 14:15 hodin se zlodějku podařilo chytit i s kradeným zbožím v ulici Malecí. Následně byla převezena na policejní stanici, kde jí strážníci udělili sankci.

09.06.2022 ve 21:13 hodin MP přijala oznámení o mladících popíjejících u hřbitova v ulici Sokolské. Jeden z mladíků nechtěl se strážníky spolupracovat, začal stupňovat svoji agresivitu a jelikož nadýchal neuvěřitelných 3,64 promile alkoholu v dechu byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.06.2022 – 10.07.2022

Sledované období : 10.06.2022 – 10.07.2022

V tomto období MP řešila celkem 175 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 53, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech. PČR byl předáván jeden zadržený pachatel trestného činu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

16.06.2022 v 09:00 hodin bylo MP oznámeno, že někdo ukradl vlajku Ukrajiny a EU ze stožárů před Rychtou. Pachatel byl díky městským kamerám vypátrán. K činu se doznal a vlajky vrátil. Navíc mu byla udělena finanční sankce.

17.06.2022 v 09:18 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě dvou zahraničních nákladních vozidel, ke které došlo v ulici Dobrušská. Nehoda se sice obešla bez zásahu hasičů, ale blokovala celou vozovku. Po příjezdu strážníci zajistili částečné uvolnění silnice a v místě až do úplného vyšetření, které provedla PČR cca 1,5h řídili dopravu.

19.06.2022 ve 12:50 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda na Žižkově náměstí jejíž dvě účastnice se na místě perou. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že k žádné dopravní nehodě nedošlo, nýbrž se potkaly dvě sokyně v lásce a jedna druhou vytáhla za vlasy z vozidla. Strážníci na místě uklidnili situaci a obnovili bezpečný provoz.

20.06.2022 v 19:15 hodin byl MP oznámen opilec, který na ulici T. G. Masaryka skáče před projíždějící vozidla. Hlídka na místě zjistila muže středního věku, který bydlí v jedné z horských vesnic a vždy když se posilní alkoholem tak, má nutkání skákat před vozidla. Svoje jednání poté není schopen za střízliva vysvětlit. Strážníci jej ihned zpacifikovali a jelikož muž nadýchal 2,37 promile alkoholu vdechu, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

21.06.2022 ve 14:37 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do zdravotnického zařízení na ul. T. G. Masaryka, kde se nachází agresivní obézní pacientka. Hlídky na místě zklidnily situaci a pacientka byla převezena za asistence PČR do specializovaného zdravotnického zařízení v Kosmonosích.

21.06.2022 v 16:46 hodin byl MP oznámen starší muž, který upadl v ulici Klosova a krvácí z hlavy. Strážnici muže na místě ošetřili a předali do péče Záchranné zdravotní službě.

22.06.2022 v 09:00 hodin MP při hlídkové činnosti nalezla v ulici Sokolské velkou cestovní tašku. Uvnitř bylo velmi úhledně naskládáno oblečení a osobní věci. Majitele se zde po dvou dnech podařilo dohledat. Ten si nastoupil do vozidla a úplně zapomněl, že na chodníku měl i tašku. Na tomto případu bych chtěl upozornit, že MP řeší celou řadu nálezů. Tam kde je to možné se snažíme majitele dohledat sami, ale např. u klíčů se není čeho chytit. Pokud tedy něco v Novém Městě nad Metují ztratíte, tak se neostýchejte naší MP dotázat, zda náhodou Vaší věc nemáme.

23.06.2022 v 16:31 hodin MP vyjížděla na žádost HZS do ulice Sokolské, kde dělníci překopli plynové vedení a dochází k úniku plynu. MP z tohoto důvodu musela část této frekventované ulice uzavřít a to i pro pěší. Otevřít ulici jsme mohli, až v pozdních večerních hodinách po zásahové opravě od odborné firmy.

26.06.2022 v 02:01 hodin bylo MP oznámeno, že pravděpodobně došlo k dopravní nehodě v ul. Československé armády. Strážníci na místě zajistili řidiče, který byl pod vlivem alkoholu. Následně byl předán, jako osoba podezřelá z trestného činu k dalším úkonům PČR.

01.07.2022 ve 21:30 hodin MP vyjela řešit poměrně kuriózní situaci, neboť přijala oznámení, že několik mladíků hraje fotbal přes silnici na Husově náměstí. Na místě byli  zjištěni příslušníci fotbalového klubu ze Slovenska, kterým bylo vysvětleno, že takováto hra na silnici první třídy opravdu nepatří. Dále byla věc dořešena s činovníky klubu, kteří se omluvili.

03.07.2022 v 01:30 hodin MP vyjížděla na žádost PČR k řešení rvačky do osady Peklo. Na místě obě hlídky zklidnili situaci a zdokumentovali škodu. Jeden z účastníků byl předán do péče Záchranné zdravotní službě. Incident je dále v šetření PČR.

04.07.2022 v 05:55 hodin došlo k poruše semaforů na náměstí Republiky. Strážníci ihned započali s ručním řízením provozu a zajistili opravu.

04.07.2022 ve 12:17 hodin byla MP přivolána k údajnému opilci, který leží na chodbě Městského úřadu. V osobě byl opravdu strážníky rozpoznán muž, který je jím znám pro nadměrnou konzumaci alkoholu, ale tentokrát za jeho kolapsem stál jeho špatný zdravotní stav. Strážníci mu ihned poskytli první pomoc a předali jej do péče Záchranné zdravotní službě.

Prázdniny jsou pro MP obdobím, kdy vyrážíme předvádět naši techniku na různé dětské tábory v okolí Nového Města nad Metují. Tentokrát jsme s přednáškou započali již 30.06. a pozvali jsme si hned po vysvědčení všechny Ukrajinské děti, abychom jim těsně před prázdninami, které budou u nás trávit připomněli pravidla silničního provozu v ČR se zaměřením na cyklistiku. Reagovali jsme tak na četné připomínky občanů, kteří poukazovali na nebezpečné chování těchto dětí na silnici. Účast byla hojná a věříme, že přednáška přispěla ke zvýšení bezpečnosti.

Na přiložené fotografii můžete vidět zásah při dopravní nehodě motocyklisty, která se udála v ulici Náchodské. Naštěstí vše tentokrát skončilo jen drobným zraněním.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.07.2022 – 10.08.2022

Sledované období : 10.07.2022 – 10.08.2022

V tomto období MP řešila celkem 131 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 36, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.07.2022 ve 14:26 hodin byla MP oznámena krádež jízdního kola v ulici U Zázvorky. MP se podařilo ještě týž den pachatele vypátrat a kolo vrátit šťastné majitelce. Pachatel byl samozřejmě řešen dle zákona.

16.07.2022 ve 13:05 hodin byla MP přivolána k pádu starší ženy na Husovo náměstí. Zde strážníci nalezli zraněnou ženu, které poskytli první pomoc a předali do péče zdravotní službě.

17.07.2022 v 17:30 hodin byl MP oznámen muž, který chodí s doutníkem v jednom obchodě v ul. T. G. Masaryka. Z důvodu jednočlenné hlídky byla požádána o spolupráci PČR. Obě hlídky na místě zjistili opilého muže, ten byl následně zpacifikován a PČR jej převezla na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

17.07.2022 v 17:45 hodin vyjela MP na žádost PČR ( neboť ta právě realizovala převoz opilce ) k dopravní nehodě cyklisty, který havaroval v ulici U Zázvorky. Na místě byl zjištěn zraněný muž, kterému strážník ihned poskytl první pomoc a předal jej do péče zdravotní službě.

20.07.2022 v 17:20 hodin bylo MP oznámeno porouchané nákladní vozidlo v nepřehledném úseku nad Vrchovinami. I přesto, že MP do místa spěchala se zapnutým majákem, tak ještě před naším příjezdem zde došlo k dopravní nehodě. Ta se naštěstí obešla bez zranění, ale strážníci museli následně ve velmi nebezpečném úseku více jak hodinu řídit dopravu. Fotografii z úseku si můžete prohlédnout v tomto článku, jedná se o jedno z nejnebezpečnějších míst pro řízení dopravy.

20.07.2022 v 19:00 hodin došlo k rozbití dvou vývěsných tabulí v ul. T. G. Masaryka. MP pachatele vypátrala nedaleko od incidentu, neboť jej prozradila zakrvácená ruka. Nejprve mu byla rána ošetřena a poté byl převezen k ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě. Po cestě se mladík strážníkům přiznal, že skla rozbil z důvodu rodinných událostí. Po návratu do Nového Města strážníci střepy uklidili a vše oznámili provozovatelům vývěsek. Pachatel bude muset uhradit škodu a zároveň jej ze strany MP nemine sankce.

25.07.2022 v 04:45 hodin MP vyjela na žádost PČR do ulice Komenského, kde má docházet k partnerské hádce. Obě hlídky na místě uklidnily situaci a muže převezly k dalším šetřením na obvodní oddělení PČR. Případ je dále v šetření.

25.07.2022 ve 12:01 hodin byl MP oznámen starší muž, který upadl na autobusovém nádraží. Na místě strážník zjistil staršího muže, kterému již poskytovali první pomoc kolemjdoucí občané. Bohužel muž místo, aby jim poděkoval tak byl drzý, jak na své zachránce, tak i na strážníka. Jelikož z muže byl cítit alkohol, byl vyzván k provedení dechové zkoušky, což odmítl, ale přiznal že pil. Strážník dále pokračoval v jeho ošetření a následně jej předal do péče zdravotní službě.

28.07.2022 ve 14:26 hodin došlo k dopravní nehodě na křižovatce u Papežů, při které osobní vozidlo srazilo motorkáře. Ten utrpěl zranění a musel být převezen do nemocnice. Tato nehoda na nezbytně nutnou dobu zcela zablokovala nejfrekventovanější křižovatku ve městě. Ihned jakmile to okolnosti dovolili byl zprůjezdněn alespoň jeden jízdní pruh. K úplnému uvolnění křižovatky došlo až po dvou hodinách od nehody.

28.07.2022 v 17:13 hodin byla MP oznámena krádež zboží v jednom z obchodů na ul. T. G. Masaryka. Strážníkům se zlodějku podařilo dopadnout o dvě ulice dále. Ukradené zboží musela uhradit a rovněž jí neminula ze strany MP sankce.

01.08.2022 ve 12:05 hodin došlo poblíž letiště v Novém Městě nad Metují k pádu kluzáku. MP se na místo dostavila jako jedna z prvních záchranných složek. Bohužel i přes veškerou snahu všech přítomných, se život mladé pilotky nepodařilo zachránit.

03.08.2022 v 00:10 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila v ulici Klosova muže, který skáče před projíždějící auta a ruší noční klid. Na výzvy strážníků ke zklidnění nereagoval, proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic, kde nadýchal 2,71 promile alkoholu v dechu.

08.08.2022 v 10:48 hodin došlo opět k poruše nákladního vozidla v nepřehledném úseku nad Vrchovinami. MP tentokrát na místo stihla dorazit včas a k žádné další nehodě zde již nedošlo. Strážníci na místě zůstali s řidičem po celou dobu opravy vozidla, která se nakonec podařila a náklaďák po více jak dvou hodinách z tohoto nebezpečného prostoru odjel.

I na druhé přiložené fotografii můžete vidět dopravní nehodu. Tato noční nehoda se obešla bez zranění, ale náraz to musel být značný, neboť část lampy pouličního osvětlení skončila uprostřed řeky, ze které jí musel vylovit obětavý dobrovolný hasič, kterému patří velké poděkování.

Jak již jsem avizoval v předešlých číslech zpravodaje v letošním roce Městská policie Nové Město nad Metují slaví 30 výročí svého znovuzaložení. Zcela mimořádně se pro veřejnost otevře služebna MP a občané budou moci nahlédnout do služebních prostor, kde uvidí ovládání Městského kamerového systému, radarů, rozhlasové výstrahy apod. K otevření dojde v rámci akce Dny Evropského dědictví, které se bude konat 10.09.2022 a služební prostory budou otevřeny od 11h do 16h, kdy Vás rád osobně stanicí provedu a případně zodpovím nejrůznější dotazy.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.08.2022 – 10.09.2022

Sledované období : 10.08.2022 – 10.09.2022

V tomto období MP řešila celkem 161 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 63, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 4 případech.

Dne 10.09.2022 proběhl na služebně Městské policie den otevřených dveří u příležitosti třicátého výročí od znovu založení MP v Novém Městě nad Metují, které si v tomto roce připomínáme. Velmi mě potěšilo, kolik občanů si tento den na naší stanici našlo cestu a se zájmem si jí prohlédlo. První skupinky jsem začal provádět okolo půl jedenácté dopoledne a od té doby, až do podvečerních hodin následovaly takřka bez přestávky další. Pevně věřím, že se návštěvníkům prohlídka líbila a že získali i jiný pohled na práci strážníků, než jen ten represivní.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.08.2022 v 08:49 hodin bylo MP oznámeno, že v jednom z pokojů městské ubytovny se má nacházet muž bez známek života. Strážníci ihned vyjeli na místo, kde v pokoji objevili mrtvého muže, kterého již nemělo smysl oživovat. Strážníci ihned učinili předepsaná opatření, aby zabránili ničení stop. Událost oznámili operačnímu středisku PČR a na místě kolegům celou událost předali. Následně bylo zjištěno, že muž zemřel přirozeným způsobem.

10.08.2022 v 16:11 hodin byla MP vyrozuměna, že v obci Slavětín nad Metují došlo k srdeční zástavě u mladého muže. Hlídka na místo dorazila jako první ze záchranných složek a perfektní srdeční masáží, se dotyčného podařilo oživit.

13.08.2022 ve 20:05 hodin vyjela MP na žádost PČR k poskytnutí asistence Záchranné zdravotní službě, která zasahovala při kolapsu muže na ulici Komenského. Asistence byla poskytnuta a muž byl převezen k ošetření do Oblastní nemocnice v Náchodě.

20.08.2022 v 08:59 hodin došlo k poruše nákladního vozidla v nepřehledném úseku nad Vrchovinami. MP místo zabezpečila a jednu hodinu řídila dopravu.

22.08.2022 v 07:04 hodin vypukl obrovský požár v jednom z průmyslových areálů na ul. Náchodská. Městská policie do areálu dorazila jako první ze záchranných složek. Samozřejmě nebylo v silách našich strážníků jakkoli zmírnit požár, ale hlídka si ihned všimla zraněného zaměstnance, který zkolaboval kousek od požáru. Strážníci mu okamžitě poskytli první pomoc a přivolali Záchrannou zdravotní službu, která jej letecky transportovala do specializované nemocnice v Praze. Ihned poté MP ve spolupráci s PČR na čtyři hodiny úplně uzavřela celou ulici Náchodskou pro veškerou dopravu. Jen díky perfektnímu zásahu všech složek, se požár příliš nerozšířil, nikdo nezahynul a došlo pouze k jednomu zranění. Fotografie přiložená k tomuto článku je jednou z prvních pořízených po vypuknutí požáru.

23.08.2022 ve 14:57 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda na ul. T. G. Masaryka, při níž řidič přerazil lampu pouličního osvětlení. Na místě strážníci zajistili řidiče cizí národnosti, který uvedl, že usnul. Hlídka MP si na místo prostřednictvím operačního střediska HZS, vyžádala hasiče a společně s PČR nehodu dořešili.

27.08.2022 v 19:42 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Pekelská, kde se má nacházet podnapilý muž, který jde prostředkem silnice. Na místě obě hlídky zjistili bezdomovce z Náchoda, který byl agresivní. Hlídky jej zpacifikovali a PČR ho převezla na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

01.09.2022 v 16:04 hodin MP vyjela na žádost HZS k hořícímu osobnímu vozidlu, které hořelo vlivem technické závady nad Vrchovinami na hlavním tahu k Náchodu. Strážníci na místě ve spolupráci s PČR museli tuto frekventovanou silnici na třicet minut úplně uzavřít a veškerou dopravu směřovat přes Šonov. Poté se podařilo zprovoznit jeden jízdní pruh. Úplné uvolnění cesty nastalo, až po dvou hodinách. Situaci na místě můžete vidět na přiložené fotografii.

02.09.2022 ve 12:39 hodin došlo k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla na ulici 28. října. Cyklista byl vážně zraněn a proto bylo rozhodnuto o vyslání záchranářského vrtulníku, který měl přistát na kruhové křižovatce u hasičárny. Hlídka PČR i MP spěchala tuto křižovatku uzavřít, což se na poslední chvíli podařilo a vrtulník mohl přistát. Bohužel následně jeden z řidičů se nepochopitelně dožadoval průjezdu okolo vrtulníku a to tak vehementně, až na něho musel náš strážník velmi důrazně zvednout hlas. Právě za tento důraz na strážníka nedorazila stížnost, ale vysloužil si pochvalu zasahujícího lékaře, který jí následně i medializoval. Doufám, že si tento neukázněný řidič medializace případu všiml a alespoň se zastyděl. Prosím všechny řidiče, aby u mimořádných situací dbali pokynů zasahujících složek a byli ohleduplní. Zde to naštěstí dopadlo dobře a vrtulník v pořádku i se zraněným z místa po cca. 30 minutách odlétl.

08.09.2022 v 15:00 hodin byl MP oznámen spadlý strom na silnici v ul. Na Táboře. MP jej na místě rozřezala a silnici uklidila.

Příští měsíc již tomu budou dva roky co se v Novém Městě nad Metují a blízkém okolí objevili pevné automatické radarové stanoviště, které umožňují získání důkazního materiálu o přestupku. Dosavadní praxe a ohlasy občanů dokazují, že se radary osvědčily a v místech kde jsou opravdu došlo ke zklidnění dopravy. I proto další obec v blízkosti Nového Města nad Metují investovala do výstavby dalšího radarového stanoviště. V současné době již máme plně v provozu devět radarových stanovišť, které najdete na těchto místech:

Nové Město nad Metují silnice č. I/14 ul. T. G. Masaryka naproti domu čp. 542

Nové Město nad Metují silnice č. II/285 ul. Nahořanská u domu čp. 414

Nové Město nad Metují silnice č. III/285 20 ul. Náchodská naproti domu čp. 206

Nové Město nad Metují silnice č. III/285 20 ul. Dobrušská u domu čp. 421

Nové Město nad Metují silnice č. III/285 20 místní část Spy ul. Halínská naproti domu čp. 57

Nahořany silnice č. II/285 u domu čp. 63

Provodov-Šonov silnice č. III/285 20 u domu čp. 143

Bohuslavice silnice č. II/308 u domu čp. 17

Černčice silnice č. II/308 u domu čp. 119

Jelikož jsme obdrželi žádost Osadního výboru Vrchoviny o instalaci radarů i v lokalitě Vrchovin, probíhá v současné době technický proces vhodnosti tohoto úseku, následně bude záležet na místní samosprávě a DI PČR, zda bude ve Vrchovinách radarové stanoviště vybudováno.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 9. 2022 – 10. 10. 2022

Sledované období : 10.09.2022 – 10.10.2022

V tomto období MP řešila celkem 121 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 27, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 11 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.09.2022 okolo 23:30 hodin MP přijímala mnoho oznámení o rušení nočního klidu. Strážníci zjistili, že hluk nepochází z Nového Města nad Metují, ani blízkého okolí, nýbrž je nesen, až od České Skalice. Jelikož Česká Skalice již nespadá do místní příslušnosti naší MP, byla celá událost předána k dalšímu šetření PČR.

11.09.2022 ve 20:10 hodin byla MP nahlášena potyčka dvou problémových osob, které se nacházejí v jednom z objektů na ul. T. G. Masaryka. Na místě MP zjednala pořádek a agresora, který nadýchal 3,40 promile alkoholu v dechu převezla na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

12.09.2022 v 10:50 hodin MP přijala oznámení z jedné Základní školy, že u žáků prvního stupně došlo k zabavení elektronických cigaret. Dalším šetřením bylo zjištěno, že cigarety nakupuje více žáků z prvních i druhých stupňů v jedné z prodejen na ulici Komenského. Personál této prodejny odmítl, že by cigarety dětem prodával, přesto tuto prodejnu MP na základě několika svědeckých výpovědí oznámila příslušnému správnímu orgánu.

16.09.2022 v 09:00 hodin vyjela MP na urgentní žádost PČR, zajistit přistávací prostor pro záchranářský vrtulník. Prostor byl zajištěn a vrtulník přistál u Husova sboru. Jeho zásah si vyžádal silně krvácející člověk, který se nalézal v jednom z bytů v domě na ul. Husova.

16.09.2022 v 09:24 hodin byla MP nahlášena silně opilá starší žena, která se nachází v ulici Nádražní. Strážníci ženu naložili do služebního vozidla a jelikož nebyla agresivní, ani zraněná odvezli jí do místa bydliště, kde byla předána rodinným příslušníkům.

16.09.2022 v 10:06 hodin vyjela MP na žádost PČR do obce Provodov-Šonov, kde občané zadrželi dva prodejce falzifikátů elektrických spotřebičů. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o občany Polska, kteří prodali dva kusy elektrocentrály. Nejprve oba muži museli vrátit peníze poškozeným a následně byli předáni PČR k dalšímu šetření.

21.09.2022 v 09:34 hodin bylo MP oznámeno nepojízdné nákladní vozidlo v nepřehledném úseku u Spů. Strážníci na místě řídili po dobu 30 minut dopravu, následně se podařilo vozidlo opravit.

22.09.2022 ve 20:20 hodin vyjela MP na pomoc PČR při zajišťování agresivního muže, který se nacházel na Husově náměstí, ten byl pod vlivem pervitinu a alkoholu. Obě hlídky muže zpacifikovali a ten byl následně převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

29.09.2022 ve 23:21 hodin byl MP oznámen ležící muž na chodníku v ul. Českých Bratří, u něhož se má nacházet nějaká žena. Strážníci na místě zjistili pomočeného, opilého a mírně zdrzlého muže, který se domníval, že již je doma. Žena která byla u něho strážníky požádala o pomoc, neboť jej není schopna dostat domů. Strážníci muže následně naložili do služebního vozidla a i s jeho manželkou je převezli do místa bydliště.

30.09.2022 v 19:50 hodin byl MP oznámen ležící starší muž na chodníku v ul. Malecí. Strážníci jej na místě nalezli, muž nebyl schopen stát, ale zároveň byl orientován. Strážníci jej proto odvezli do Oblastní nemocnice v Náchodě, kde lékař zjistil, že si vše muž přivodil pouze požitím alkoholu a nařídil jeho převoz do Protialkoholní záchytné stanice. Strážníci jej tedy převezli na PZS do Hradce Králové.

04.10.2022 v 19:10 hodin se na MP obrátila vystrašená žena, která uvedla, že se nyní nachází v Táboře a již třetí den se nemůže zkontaktovat se svoji babičkou, která je diabetička. Hlídka MP vyjela do místa bydliště, kde se pokusila onu babičku kontaktovat. Nikdo neotvíral dveře, sousedé uvedli, že paní viděli naposledy včera. Hlídka MP tedy volala na její mobilní telefon a když ten zvonil z bytu, bylo okamžitě rozhodnuto o přivolání hasičů a následném vstupu do bytu. Tentokrát ovšem vše dopadlo dobře, paní se v bytě nenacházela a na stolku vyzváněl pouze její mobil. Dalším šetřením bylo zjištěno, že paní je u svého známého. Hlídka tedy vše sdělila šťastné oznamovatelce a navíc zajistila nový zámek. Tento případ jasně dokazuje jak je mnohdy složité rozhodnout zda do bytu vstoupit, či nikoli. Pokud by strážníci nerozhodli o vstupu do bytu a následně by vyšlo najevo, že paní v bytě umírala, byli by oba odsouzeni, takto to odnesl pouze zámek za minimální cenu.

07.10.2022 v 17:11 hodin MP přijala žádost RZS o asistenci při zásahu na zraněného muže, který se má nalézat na ul. Nádražní. Strážníci muže na místě nalezli, ten krvácel z hlavy po pádu, který si přivodil v opilosti. Následně byl předán do péče Záchranné zdravotní služby.

09.10.2022 ve 12:56 hodin došlo mezi osadou Městec a obcí Slavětín nad Metují u odbočky na osadu Roztoky k vážné dopravní nehodě dvou osobních vozidel, při které bylo zraněno sedm osob. MP musela ve spolupráci s PČR na 3 hodiny tuto komunikaci zcela uzavřít.

Na přiložené fotografii můžete vidět MP při kontrole bezdomoveckého příbytku, který se nalézá u Vrchovin. MP tyto lokality kontroluje často a neustále monitoruje situaci s bezdomovectvím v rámci Nového Města nad Metují a jeho nejbližším okolí. Boj s bezdomovectvím je v podstatě nikdy nekončící a komplikovaný. Zákon v podstatě nezakazuje člověku, aby žil bez domova, proto nelze tyto osoby zavírat apod. Nejúčinnější je jim znemožňovat pobyt v rámci města a to tím, že nebudeme přes noc mít dostupné čekárny veřejné dopravy, ale hlavně ve městě nebudou opuštěné nezajištěné budovy. Bohužel tento objekt u Vrchovin stále stojí a to i přes příslib vlastníka, že jej zboří. Při poslední kontrole byli v této rujně zjištěni tři muži ve středním věku bez domova.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 10. 2022 – 10. 11. 2022

Sledované období : 10.10.2022 – 10.11.2022

V tomto období MP řešila celkem 137 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 46, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 10 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.10.2022 v 10:30 hodin MP přijala oznámení z jedné základní školy v Novém Městě nad Metují, že zachytili na sociálních sítích úvahy jedné z žákyň o sebevraždě. MP celé oznámení důkladně prověřila, načež zjistila, že je dívka v pořádku a upozornila rodiče.

10.10.2022 ve 12:33 hodin byla MP nahlášena sedící starší paní uprostřed chodníku v ulici Komenského. MP paní naložila do služebního vozidla a odvezla do místa bydliště, kde jí doprovodila, až do bytu. Strážníkům se paní podařilo částečně rozmluvit a bylo zjištěno, že jí potkalo úmrtí v rodině. Strážníci paní opustili, až když si byli jisti, že je v relativním pořádku.

17.10.2022 ve 21:30 hodin byla MP upozorněna na ležící osobu v ul. T. G. Masaryka. Na místě byl zjištěn silně opilý mladý muž, který nadýchal 2,82 promile alkoholu v dechu. Následně byl naložen do služebního vozidla a převezen do Protialkoholní záchytné stanice Hradec Králové.

18.10.2022 ve 22:20 hodin vyjela MP na žádost PČR do ul. Družební, kde se mají nacházet tři muži ohrožující veřejný pořádek. Na místě obě hlídky zpacifikovali nejagresivnějšího z nich, který byl následně převezen PČR na Protialkoholní záchytnou stanici. Zbylí dva muži se zklidnili a v klidu odešli.

24.10.2022 ve 14:16 hodin byl MP nahlášen agresivní mladík v ul. T. G. Masaryka. Strážník jej na místě zpacifikoval a dechovou zkouškou bylo u něho zjištěno 3,54 promile alkoholu v dechu. Tato hodnota již hraničí s otravou, proto byl nejprve převezen do Oblastní nemocnice v Náchodě na vyšetření a následně na Protialkoholní záchytnou stanici Hradec Králové.

25.10.2022 v 18:30 hodin vyjela MP do ulice Na Táboře, kde se má nacházet vozidlo v příkopu. Na místě strážníci nikoho nezjistili. Následně kontaktovali majitelku vozidla, která uvedla, že vůz svěřila do opravy svému známému. MP jí nařídila urgentní odstranění vozidla, což učinila. Následně byla událost konzultována s PČR, ale jelikož nedošlo ke zranění, ani škodě u další osoby, tak byla událost uzavřena.

27.10.2022 v 00:49 hodin MP vyjela na žádost HZS k požáru velkého bytového domu v ul. Malecí. Na místě byl zjištěn požár jednoho z bytu, jelikož obyvatelé bytu nereagovali na výzvy, hasiči společně se strážníky provedli násilný vstup do bytu, odkud vyvedli dvě osoby nadýchané kouřem. Celá událost je dále v šetření hasičů.

27.10.2022 v 17:22 hodin došlo k poruše nákladního vozidla v ul. Dobrušská. Strážníci ihned po oznámení vyjeli na místo, kde až do ukončení opravy usměrňovali provoz.

31.10.2022 v 15:05 hodin MP při hlídkové činnosti zjistila, že u mostu na Osmě je stržena velká nákladní plachta. Jeden ze strážníků ihned na místě započal s usměrňováním provozu a druhý se vydal hledat řidiče nákladního vozidla, který zjevně ujel od této dopravní nehody. Hledání bylo úspěšné a zahraniční řidič byl zastaven kousek od obce Černčice. Následně strážníci celou událost předali k došetření PČR DI Náchod.

01.11.2022 v 17:20 hodin naše MP obdržela informaci od MP Náchod, že v Náchodě se pátrá po velmi staré paní, která má problémy s orientací a odešla z domu. Dále byla doplněna informace, že by mohla odjet autobusem směr Nové Město nad Metují. Naši strážníci ihned započali s pátráním a to zejména v okolí autobusového nádraží. Paní se jim podařilo nalézt v přilehlé restauraci, kde se zmateně pohybovala. Ihned byla zajištěna a předána své rodině.

05.11.2022 v 10:43 hodin MP započala na žádost PČR pátrání po zlodějce, která měla odcizit finanční hotovost. Strážníkům se zlodějku podařilo vypátrat a před PČR, kde se následně ke krádeži doznala.

08.11.2022 v 19:00 hodin MP obdržela informaci, že se v prostorách kina zdržuje několik mladíků, kteří zde porušují veřejný pořádek, jeden navíc vlastními exkrementy znečistil podlahu u toalet. Strážníci jej na místě zadrželi, následně byl předvolán k podání vysvětlení a byla mu udělena maximální možná pokuta ve výši 10 000 kč.

Městská policie Nové Město nad Metují se snaží být připravena na nejrůznější druhy zásahů, na přiložené fotografii můžete vidět odstraňování spadlého stromu v Kujalce a na druhé strážníky při výcviku s odchytovou uspávací puškou. Tyto dvě poměrně odlišné činnosti dokazují, jak široký záběr činnosti je naše MP schopna zvládnout.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10. 11. 2022 – 10.12.2022

Sledované období : 10.11.2022 – 10.12.2022

V tomto období MP řešila celkem 155 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 70, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech a PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.11.2022 ve 20:35 hodin byla MP požádána PČR o spoluúčast při pronásledování vozidla, jehož osádka se dopustila krádeže v ulici Československé armády. Do honičky se zapojilo šest policejních vozidel a ujíždějící vozidlo bylo zastaveno ve Spech. Případ je dále v šetření PČR.

11.11.2022 ve 21:23 hodin se na MP obrátil řidič vozidla, který uvedl, že právě na kruhovém objezdu v ul. T. G. Masaryka srazil hocha na koloběžce. Strážníci ihned vyjeli na místo, kde byl nejprve zkontrolován stav sraženého, ten byl bez povrchových zranění předán do péče Záchranné zdravotní službě, dále MP v místě provedla standartní úkony, které spočívají v označení místa, provedení dechové zkoušky účastníků nehody a zajištění dokladů. Jelikož je kruhová křižovatka pod dohledem městských kamer, došlo k zajištění i tohoto důkazního materiálu. Celá nehoda byla předána k dořešení DI PČR Náchod.

16.11.2022 v 15:14 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní nehodě na hlavním tahu od Vrchovin na Náchod, kde došlo u odbočky na Bražec k dopravní nehodě s následným požárem vozidla. Strážníci ve spolupráci s policisty museli tuto důležitou komunikaci na dobu téměř dvou hodin zcela uzavřít.

19.11.2022 ve 22:55 hodin vyjela MP na žádost PČR do zdravotnického zařízení na ul. T G. Masaryka, kde je nutné zajistit pacienta, který ohrožuje sebe i zdravotnický personál. Obě hlídky na místě zasáhly a pacient byl zajištěn.

21.11.2022 v 07:04 hodin MP vyjela na žádost HZS do obce Jestřebí, kde došlo k požáru rodinného domu s podezřením, že starší obyvatelka domu je stále uvnitř. Hlídka MP na místo dorazila jako první ze zasahujících složek, bohužel přes značné zakouření již nebylo v silách zasahujících strážníků vstoupit do domu a provést záchrannou akci. Do domu mohli vstoupit, až hasiči se speciální výbavou, kteří dorazili vzápětí. Bohužel obyvatelku domu již nalezli uvnitř bez známek života.

22.11.2022 v 19:05 hodin MP zjistila ze záběrů městských kamer, že na přechodu u autobusového nádraží Rychta leží a různě se pokouší o jakési cvičení přímo uprostřed komunikace nějaký muž. Strážníci ihned vyrazili na místo, kde zajistili mladšího muže, který si touto velmi nebezpečnou zábavou krátil svůj čas. Dále bylo zjištěno, že je v podnapilém stavu, neboť nadýchal 2,04 promile alkoholu v dechu. Následoval jeho odvoz na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové a jelikož se svým chováním dopustil přestupku, tak mu byla udělena i pokuta v maximální výši 2000 kč.

23.11.2022 v 09:15 hodin se na MP obrátil správce jednoho bytového domu z ul. Malecí, že na chodbě nájemníci cítí plyn. Strážníci na místě vše i se správcem zkontrolovali, ale nikdo z aktérů již plyn necítil, což bylo dáno i faktem, že na chodbách již došlo k otevření oken. Naštěstí se strážníci rozhodli situaci nepodcenit a na místo si vyžádali plynařského technika, aby byla provedena důkladnější kontrola. Ani tento technik, nejprve nezaznamenal na speciální přístroj únik plynu, až při těsnějším průchodu okolo jednoho z bytů, začal přístroj hlásit detekci plynu. Následně když byl přístroj přiložen těsněji ke dveřím, bylo zaznamenáno, že v bytě se nachází vysoká koncentrace plynu. Po tomto zjištění technik ihned uzavřel hlavní přívod plynu do celého domu. Na bouchání obyvatel bytu nereagoval, volat mu na telefon, natož zvonit na domovní zvonek nebylo ze strany technika v žádném případě doporučeno. Proto si MP na místo vyžádala urgentní zásah hasičů, aby násilně otevřeli dveře. Při této činnosti se obyvatel domu probudil a dveře otevřel, načež se rozhoukaly všechny detekční přístroje, které měli zasahující při sobě. Ihned došlo k otevření všech oken v bytě a jeho odvětrání. Dle vyjádření technika došlo k zásahu doslova za pět minut dvanáct a obyvatel bytu může za svůj život vděčit pečlivým strážníkům. Teď Vás ještě určitě bude zajímat jak k tomuto stavu mohlo dojít….. Obyvatel bytu následně vysvětlil, že si to sám nedovede vysvětlit, prý při vaření usnul a jelikož vlastní starý spotřebič bez speciální pojistky, tak došlo k úniku plynu do bytu.

25.11.2022 v 14:25 hodin došlo k fyzickému napadení mentálně postiženého chlapce na Autobusovém nádraží Rychta. Tento incident ohlásila škola na kterou se obrátila matka napadeného chlapce, když přišel domů s pláčem a se zkrvaveným nosem. MP ihned započala s rozsáhlým vyšetřováním a ze záznamu z městských kamer vytypovala pachatele. Následně byla zjištěna jeho totožnost a 28.11.2022 bylo provedeno jeho zadržení. Ten se následně k činu doznal, jelikož je ovšem ve věku dítěte, byl jeho přestupek předán k řešení správnímu orgánu, zároveň byl o situaci vyrozuměn specializovaný odbor zabývající se mládeží. Tento případ byl i značně medializován a osobně jsem odpovídal i na několik dotazů z médií. V tomto případě mě mrzela určitá lhostejnost okolí, neboť ze záběrů bylo patrné, že při napadení bylo mnoho lidí ( i dospělých ), ale nikdo krom jedné slečny, která se nám následně přihlásila se svědectvím, napadenému nepomohl, ani nikdo nezavolal bezpečnostní složky, což mě opravdu zarazilo, vzhledem k naprostým banalitám, které nám jsou občas hlášeny.

27.11.2022 v 06:52 hodin MP vyjela na žádost Záchranné zdravotní služby do obce Mezilesí, kde došlo ke kolapsu staršího muže. MP byla na místě jako první a ihned se zapojila do poskytování první pomoci. Pacienta si následně převzali zdravotníci a hasiči zajistili jeho transport do sanitního vozidla. Tento zásah bohužel šťastný konec neměl a pacient druhý den v nemocnici zemřel.

30.11.2022 v 11:18 hodin byla MP informována o vyhlášení pátrání po muži, který by se mohl pohybovat i v okolí Nového Města nad Metují a má mít sebevražedné úmysly. Ve 21:07 hodin byla MP upozorněna na muže, který sedí na ulici Komenského a drží se za hruď. Jelikož popis odpovídal hledanému, byla o oznámení vyrozuměna i PČR. Obě hlídky na místě zajistili nejen muže, ale vedle něho i jeho tašku, kde měl schovaný provaz. Muž byl následně předán do specializovaného zdravotnického zařízení.

06.12.2022 v 16:15 hodin MP přijala informaci o nárazu nákladního vozidla do železničního mostu na Osmě. ( v letošním roce se již jedná o čtvrtý náraz ) Strážníci ihned místo zabezpečili a o incidentu vyrozuměli jak SŽDC, tak DI PČR Náchod. Dále v místě tři hodiny řídili dopravu.

07.12.2022 v 16:07 hodin MP obdržela informaci, že v jednom z domů na ulici Komenského, leží na zemi žena. Strážníci na místě zjistili podnapilou starší ženu, která má bouli na hlavě a ústa od krve. Ihned jí byla poskytnuta první pomoc a přivolána Záchranná zdravotní služba, která si ji převzala do péče.

Tentokrát na přiložené fotografii neuvidíte žádný zásah, ale tak trochu zvláštní zařízení, které se montuje na kamerové body a umožnuje získávat z míst zvukové záznamy. I když jsem zastáncem v umisťování kamer na důležité křižovatky, nádraží apod. tak takové zařízení již mi přijde, až příliš zasahující do práv a svobod člověka a mohu Vás ubezpečit, že nebudu navrhovat jeho pořízení do Nového Města nad Metují.

Vážení čtenáři dovolte mi, abych Vám za všechny strážníky popřál klidný rok 2023 a doufám, že se s námi budete setkávat jen v těch lepších případech jakými jsou zabezpečení průvodu apod. Přesto pokud naše služby budete potřebovat, tak se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.12.2022 – 10.01.2023

Sledované období : 10.12.2022 – 10.01.2023

V tomto období MP řešila celkem 104 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 23, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech a PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

15.12.2022 v 07:48 hodin MP na žádost HZS vyjela na silnici 1/14, kde se před odbočkou na Václavice ve směru na Náchod udála těžká dopravní nehoda, při které došlo ke střetu nákladního a osobního vozidla s následujícím nárazem do stromu. Na místě by zjištěn řidič osobního vozidla bez známek života, kterého se již bohužel nepodařilo oživit. Řidič nákladního vozidla byl zraněn lehce. Silnice byla v místě téměř pět hodin zcela uzavřena. MP dále zajistila vyrozumění pozůstalých.

15.12.2022 v 18:00 hodin byl MP oznámen muž, který v mrazu sedí na chodníku v ul. Boženy Němcové. Hlídka na místě zjistila muže, který byl v podnapilém stavu a na kluzkém chodníku se bál dalšího pohybu. Strážník jej naložil do služebního vozidla a jelikož nebyl agresivní, tak byl převezen do místa bydliště, kde si jej převzala jeho matka.

17.12.2022 v 15:04 hodin došlo při mysliveckém honě ve Spech ke zranění jednoho z účastníků, který utrpěl zranění střelnou zbraní. Následně došlo i k útěku loveckých psů. Psi byli zajištěni strážníky MP a předáni zpět majiteli. Samotné zranění na honu je dále v šetření PČR.

17.12.2022 v 16:30 hodin byla MP kontaktována zástupci rodiny z Polska, kteří uvedli, že se již dlouhodobě nemohou zkontaktovat se svoji příbuznou žijící v Novém Městě nad Metují. MP i se zástupci rodiny vstoupila do bytu, kde má dotyčná bydlet. V místě byl nalezen krom dalších osobních věcí i mobilní telefon. Než bylo zpuštěno rozsáhlejší pátrání, tak MP začala prověřovat veškeré možné informace k dané osobě a bylo zjištěno, že se nachází ve specializovaném zdravotnickém zařízení ve Středočeském kraji.

17.12.2022 ve 21:00 hodin byla MP požádána o spolupráci z tísňového centra seniorů, neboť bylo aktivováno tlačítko, které nosí někteří senioři u sebe pro případ nouze. Strážníci tedy vyjeli do ulice Husova, kde se má konkrétní byt nacházet. Jelikož nebylo možné se do bytu dostat jiným než násilným způsobem, byla na místo přivolána hasičská jednotka, která provedla otevření. V bytě byla na zemi nalezena seniorka, která upadla a nebyla schopná se sama zvednout. Tento případ dopadl dobře a seniorce se dostalo okamžité pomoci, ale bohužel jsme v Novém Městě zaznamenali i případy, kdy takto senior ležel na podlaze několik dní. Proto apeluji na všechny seniory, aby zvážili pořízení takového tlačítka.

20.12.2022 ve 21:30 hodin byla MP nahlášena ležící žena mezi zaparkovanými auty na Husově náměstí. Strážníci na místě zjistili silně podnapilou ženu, která nemohla chodit, ani mluvit. Byla naložena do služebního vozidla a převezena na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové, kde byla předána odbornému lékařskému personálu. Tento případ pro ni ještě dopadl relativně dobře, ovšem o dva týdny později zkolabovala v jednom z bytů na Malecí a i přesto, že se jí podařilo hasičům, zdravotníkům a strážníkům úspěšně resuscitovat, tak v nemocnici zemřela. Bohužel se jednalo o další mladý život, který zmařily návykové látky.

23.12.2022 ve 12:51 hodin vyjela MP na žádost HZS do ul. Českých Bratří, kde došlo k dopravní nehodě. MP se na místo dostavila jako první ze záchranných složek. Ihned strážníci započali zjišťovat zdravotní stav dvou žen, které se nacházely v jednom z havarovaných vozidel. Naštěstí obě byly při vědomí a bez viditelných zranění. Řidička si ovšem stěžovala na bolest a byla předána nejprve k další péči hasičům a poté zdravotníkům, kteří ji převezli do nemocnice. Jakmile strážníci předali tuto zraněnou do péče hasičům, začali se na plno věnovat řidiči druhého vozidla, který nehodu zavinil. Byla u něho provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, která bohužel dopadla pozitivně. Řidič byl tedy na místě strážníky zadržen a předán PČR jako pachatel trestného činu. Následně byla v místě cca. 1 hodinu řízena doprava. Fotografii ze zásahu přikládám k tomuto článku.

27.12.2022 ve 14:05 hodin byl MP oznámen opilec, který skáče před vozidla, pokřikuje na řidiče a pohybuje se ve vozovce. Strážník jej na místě zpacifikoval a ve spolupráci s PČR byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic. Tento muž bydlí v jedné z horských obcí a občas naše město navštíví. Jeho pobyt zde téměř vždy končí odvozem na Protialkoholní záchytnou stanici, neboť po požití alkoholu si krátí svůj čas velmi nebezpečnou zábavou, která spočívá ve skákání před projíždějící vozidla. Zatím může mluvit o velkém štěstí, že ještě vůbec žije. Jeho chování je vždy z hlediska zákona ze strany MP i PČR postiženo, bohužel zatím můžeme jeho chování vždy kvalifikovat pouze jako přestupek. Jediným vysvětlením proč tuto činnost dělá je snad skutečnost, že si vše nahrává a následně zveřejňuje na internetu a tím se snaží ke své osobě přilákat pozornost….

29.12.2022 v 16:05 hodin MP vyjela na žádost Záchranné zdravotní služby do ul. Havlíčkova, kde zkolabovala žena. Na místě se jí podařilo stabilizovat a převést do nemocnice.

01.01.2023 byla MP požádána PČR o spolupráci při tragické dopravní nehodě, ke které došlo v Lipovce u Rychnova nad Kněžnou, při níž byl sražen a usmrcen muž, který šel po silnici 1/14. Naše spolupráce spočívala především v analýze záběrů z Městského kamerového systému, neboť byla zjištěna informace, že vozidlo vyjelo z Náchoda. Na našich kamerách se informace potvrdila a strážníkům se podařilo zajistit zásadní důkazní materiál, který byl ihned kriminalistům z Rychnova nad Kněžnou postoupen.

07.01.2023 byla v 15:12 hodin MP požádána PČR o výjezd do ul. Nad Stadionem, kde se má nacházet zmatená řidička, která nabourala čtyři osobní vozidla. Následně bylo zjištěno, že poškodila i dopravní značení na kruhovém objezdu. Strážník na místě řidičku zajistil a provedl u ní dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla negativní. Celá událost je dále v šetření PČR.

09.01.2023 v 07:15 hodin asistentka MP požádala o příjezd hlídky MP do ulice Rašínova, kde se u Mateřské školky nachází zmatený starý muž. Strážníci u něho vyloučili alkohol a jelikož nebyl schopen říci odkud je, byl převezen na Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují k dalším úkonům. Zde bylo zjištěno o koho se jedná a byl předán rodině.

09.01.2023 ve 13:39 hodin byl MP oznámen nahý muž v ul. Školní u kotelny. Strážníci na místě zjistili muže, který měl již intimní partie zakryté svojí bundou. Strážníkům vše vysvětlil tak, že se muckoval s přítelkyní, ale ta se na něho přitom rozzlobila a než mu utekla, tak jeho kalhoty hodila na střechu výše zmíněné kotelny. Strážníci na střechu vylezli, kde opravdu kalhoty byly, ty jsme následně nešťastníkovy vrátili😊

Na druhé přiložené fotografii můžete vidět zajištěný prostor při ohňostroji na Husově náměstí ze samého konce roku. Tuto akci tentokrát navštívilo velké množství návštěvníků ( asi nejvíce co se tato akce pořádá ), tak bylo poměrně náročné všechny lidi vytěsnit do bezpečné vzdálenosti, ale vše se ve spolupráci s hasiči podařilo a tak mohl ohňostroj proběhnout, ale co je pro nás nejdůležitější, že se vše obešlo bez zranění. Na závěr akce jsme ještě úplně kvůli značnému množství pěších opouštějících Husovo náměstí na cca. 10 minut úplně uzavřely vjezd a výjezd z náměstí na náměstí Republiky.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.01.2023 – 10.02.2023

Sledované období : 10.01.2023 – 10.02.2023

V tomto období MP řešila celkem 145 událostí. Dopravních přestupků bylo řešeno 42, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 14 případech a PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

13.01.2023 v 18:05 hodin MP přijala oznámení o muži, který kráčí prostředkem silnice v ul. T. G. Masaryka. Muž byl na místě zajištěn a dechovou zkouškou u něho bylo zjištěno 2,06 promile alkoholu. Následně byla požádána PČR z důvodu jednočlenné hlídky MP, aby zrealizovala převoz dotyčného na Protialkoholní záchytnou stanici. PČR žádosti vyhověla a transport zajistila.

15.01.2023 v 19:00 hodin byl na linku 156 oznámen spadlý strom na silnici z Nového Města nad Metují směr Přibyslav. Strážníci na místě zjistili, že strom je v jejich silách rozřezat a silnici zprůjezdnit, proto na místo nepřivolali hasiče a událost vyřešili sami.

18.01.2023 ve 14:22 hodin došlo k poruše nákladního vozidla těsně před železničním mostem v ulici Náchodská. Strážník na místě urychleně vše označil a cca. 1 h usměrňoval dopravu.

18.01.2023 ve 21:43 hodin byla MP povolána k dopravní nehodě osobního vozidla, ke kterému došlo v ul. Vlastimila Moravce ve Spech. Strážníci na místě zajistili místo nehody a následně provedli úplnou uzavírku komunikace.

22.01.2023 ve 23:32 hodin byla MP upozorněna na ležícího muže na Autobusovém nádraží Rychta. Hlídka na místě muže našla, ten nadýchal téměř 3 promile alkoholu v dechu. Jelikož nebyl komu předat a na promrzlé ulici jej nebylo možné v takovém stavu zanechat, byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

28.01.2023 byla MP požádána PČR o úzkou spolupráci při řešení případu, kdy měl opakovaně neznámý muž lákat děti do vozidla v lokalitě Krčín. Strážníci i policisté na tomto případu odpracovali desítky hodin, ale nic podezřelého, ani v terénu, ani při důkladné analýze záznamů z kamerového systému zjištěno nebylo. Po několika dnech se děti přiznaly, že si vše vymyslely. Bohužel, nebo spíše bohu díky se takováto oznámení od dětí velmi často nezakládají na pravdě, ale policie je nikdy nepodcení a vždy důkladně prošetří.

31.01.2023 v 17:00 hodin byl MP oznámen muž, který kradl v jedné z provozoven na ul. T. G. Masaryka. Muž byl strážníky vypátrán a jelikož se svým jednáním dopustil trestného činu, tak byl celý případ předán PČR.

02.02.2023 v 10:50 hodin MP přijala oznámení o poraženém sloupu veřejného osvětlení na křižovatce tzv. U Papežů. Řidič z místa nehody ujel, ale i tak neunikl pozornosti kamerového systému. Řidič byl díky záznamům vypátrán a ještě téhož dne se k činu doznal.

03.02.2023 v 09:14 hodin MP obdržela informaci od PČR, že na chodníku a částečně v komunikaci na Žižkově náměstí je rozsypáno větší množství dlažby ( celkem se jednalo o 250ks ) vše pohotově odklidily technické služby Nového Města nad Metují, v jejichž areálu byl materiál i uskladněn. Strážníci na základě záznamů z kamerového systému vytipovali, že dlažba spadla z nákladního vozidla, veškeré údaje byly ihned PČR předány. Bohužel řidič i příjemce nákladu tvrdili, že vše je řádně předáno a nic nechybí. Následně MP provedla ještě hlubší kontrolu záznamů a na další kameře bylo zjištěno, že z žádného jiného vozidla dlažba spadnout nemohla a navíc bylo patrné, že na korbě nákladního vozidla je celkem šest komínově vyskládaných palet s dlažbou. Pět z nich má sněhovou pokrývku, ale na jedné bylo patrné nezasněžené místo. Po tomto zjištění PČR nechala příjemce nákladu vše před zraky policistů přepočítat a bylo prokázáno, že jedna paleta chybí. Následně se již řidič přiznal. Na tomto případu, nešlo úplně tak o sankci pro řidiče, i když jí obdržel, ale především šlo o vypátrání osoby, která náklad nakládala, aby příště vše řádně zajistila, protože pokud by po chodníku někdo šel, tak by jeho šance na přežití byla mizivá.

07.02.2023 v 07:26 h došlo v ul. Nahořanská k požáru sazí v komíně u rodinného domu. Tento požár si z důvodu nasazení výškové techniky hasičů vyžádal zábor celé silnice a MP tedy musela provést úplnou uzavírku této rušné komunikace.

07.02.2023 v 11:18 hodin byla MP požádána o zásah v budově Městského úřadu, kde se v jedné z kanceláří nachází mírně agresivní a neslušný mladík. MP ihned zasáhla a z budovy úřadu jej vyvedla.

V rubrice dotazy a odpovědi, jsem byl upozorněn jedním z občanů, že ulicí Českých Legií, která je v určitém úseku jednosměrná, projede tímto zákazem denně na dvacet vozidel. Úplně se mi tato informace nezdála a ve své odpovědi jsem zmínil, že ulici nechám monitorovat kamerovým systémem a výsledek napíši ve zpravodaji. Po vyhodnocení záznamů jsem zjistil, že zákazem za 24 h projelo 6 vozidel, což sice také není dobré, ale nejedná se o nijak vybočující údaj, který je srovnatelný i s jiným podobným zákazem v jiné lokalitě našeho krásného města. Přesto jsem vytypoval dva časové úseky, ve kterých jelo zákazem nejvíce vozidel a na tyto úseky zaměřím přímou hlídkovou činnost.

Na přiložené fotografii můžete vidět snímek z nedělního rána 12.02.2023, kdy Husovo náměstí postihla velmi zrádná ledovka. Půlka náměstí byla bez ledu a na druhé se skoro dalo bruslit. Naštěstí v místě došlo pouze k jedné lehké dopravní nehodě, která byla naší MP oznámena. Strážník na místě ihned zasáhl, povolal na místo sypače a až do povolení ledovky místo označil a upozorňoval projíždějící řidiče.

Miloš Kratěna, vrchní strážník