Zprávy z Městské policie

Zprávy z Městské policie za období 10.07.2023 – 10.08.2023

Sledované období : 10.07.2023 – 10.08.2023

V tomto období MP řešila celkem 151 událostí. Dopravních přestupků bylo 51, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 4 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

15.07.2023 v 10:19 hodin vyjela MP na žádost PČR do Slavětína nad Metují, kde má na cestě ležet muž. Na místě strážník nalezl muže, který měl hmatatelný pulz, ale vůbec nereagoval na oslovení. Vizuálně zraněn nebyl, ale v kapse měl vypitou láhev vodky. Na místo byla přivolána Záchranná služba, která jej s podezřením na otravu alkoholem transportovala do Oblastní nemocnice Náchod.

16.07.2023 v 17:00 hodin byl MP oznámen pád staršího muže na ul. Komenského. Strážník na místě zjistil, že muž má poraněnou ruku, poskytl mu základní ošetření, přivolal Záchrannou službu a předal jej do její péče.

17.07.2023 v 17:00 hodin se na MP obrátila žena, která v ul. Nová nalezla želvu a požádala strážníky, aby si pro ni přijeli. Strážníci od ženy želvu převzali a umístili do přepravního boxu k transportu drobných zvířat. Ihned byla událost zveřejněna na sociálních sítích a do jedné hodiny se ozvala šťastná chovatelka, které byla želva předána.

19.07.2023 v 06:19 hodin bylo MP oznámeno, že ve Václavicích smečka psů trhá ovce. Hlídka ihned vyrazila na místo, nejprve bylo dokonce uvažováno, zda se nejedná o vlky, kteří by se k Václavicím zatoulali z Broumovska. Tato skutečnost se ovšem nepotvrdila, neboť se celou smečku podařilo vyfotografovat a vyšlo najevo, že se jedná o tři psy. Na místě byla zjištěna poškozená ohrada a jedna usmrcená ovce. MP se za přispění svědků podařilo vypátrat majitele psů, kterému byla udělena sankce i povinnost uhradit vzniklou škodu.

22.07.2023 v 19:47 hodin vyjela MP na žádost PČR do ul. Kasárenská, kde se má nacházet ležící muž. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o opilce, ten byl následně zpacifikován a předán PČR k dalším úkonům.

26.07.2023 ve 14:25 hodin byl MP oznámen muž, který se potácí po ulici Komenského. Strážník na místě zjistil zmateného blábolícího muže v seniorském věku. Dechovou zkouškou bylo u něho zjištěno 2,56 promile alkoholu v dechu. Z důvodu jednočlenné hlídky MP byla na místo vyžádána přítomnost jednoho příslušníka PČR. Vzhledem k věku muže byl nejprve převezen na vyšetření do zdravotnického zařízení, kde lékař rozhodl o jeho převozu na Protialkoholní záchytnou stanici. Následně jej společná hlídka MP a PČR převezla do Protialkoholní záchytné stanice Pardubice.

29.07.2023 ve 12:05 hodin byl MP oznámen Rorýs, který uvíznul v okapu bytového domu na Žižkově náměstí. Nebohého chráněného ptáčka nebylo možné nijak z okapu vyprostit, než z plošiny. MP si na místo proto vyžádala asistenci hasičů, kterým se podařilo ptáčka opatrně vyjmout a předat strážníkům. Následně jsme jej odvezli do Záchranné stanice živočichů Jaroměř.

29.07.2023 ve 21:38 hodin byla MP požádána PČR, zda by bylo v silách MP rozřezat menší strom, který blokuje komunikaci z Vrchovin na Přibyslav. MP žádosti vyhověla a strom odstranila.

05.08.2023 v 11:47 hodin se na MP obrátila obsluha veřejného WC, že na jednom ze záchodků je již dlouhou dobu uzamčen muž. Na místo vyjela společně MP i PČR. Obě hlídky nejprve na uzamčený záchod klepaly a když nikdo nereagoval, byla toaleta násilně otevřena. Na místě byl zjištěn ležící muž a značně znečištěn prostor toalety. Muž byl zbuzen, nebyl zdravotně nijak indisponován, tak musel vše co způsobil řádně uklidit a poté byl z prostoru toalet vyveden.

07.08.2023 ve 22:00 hodin se na služebnu MP dostavili rodiče, kteří oznámili, že se domů nevrátila jejich sedmnáctiletá dcera. V průběhu řešení události bylo zjištěno, že dívka na sociální sítě napsala rozlučkový vzkaz. Okamžitě byla informována PČR a bylo započato intenzivní pátrání. Dívka byla nalezena v brzkých ranních hodinách a naštěstí měla jen povrchové zranění na zápěstích. Následně byla převezena do zdravotnického zařízení.

08.08.2023 v 15:11 hodin byla MP požádána PČR o asistenci při zklidnění agresivního pacienta nacházejícího se v jednom ze zdravotnických zařízení na ul. T. G. Masaryka. Pacient byl zklidněn a převezen do specializovaného zdravotnického zařízení.

09.08.2023 v 19:36 hodin byla MP nahlášena dopravní nehoda dvou osobních vozidel v ul. Komenského. Hlídka na místě nehodu označila a jelikož byla bez zranění, tak řidičkám pouze pomohla se sepsáním záznamu o nehodě.

První přiloženou fotografii jsem pracovně nazval zelené peklo, neboť cesta do Pekla mnohdy opravdu připomíná cestu do Pekel. V uplynulém sledovaném období tomu nebylo jinak a po vydatných deštích MP společně s hasiči na místě zasahovala hned v pěti případech pádů stromů na silnici. Pokud tuto silnici používáte právě po vydatných deštích, nebo při větrném počasí buďte prosím maximálně opatrní.

Na druhé fotografii je událost z pátečního odpoledne 11.08.2023 a je to přesně to co nechcete, aby se stalo při dopravních špičkách. Řidičce se ulomila část přední nápravy v tom nejhorším možném místě v našem městě. Ihned vznikl absolutní dopravní chaos, který ještě umocnil fakt, že v ten okamžik nebyla volná v Novém Městě nad Metují žádná policejní hlídka. PČR byla s pachatelem trestného činu v Náchodě a hlídka MP řešila událost v Krčíně, od které nebylo možné okamžitě odjet.  Nejbližší volná hlídka PČR na místo vyjela, až z Jaroměře. Shodou okolností jsem se právě v době této události nacházel v centru města. Doběhl jsem na stanici MP, rychle si vzal reflexní prvky a pokusil jsem se situaci alespoň zmírnit. Hodně pomohlo dočasné odstranění pískových zábran. Jakmile mi na pomoc dorazila hlídka MP i PČR převzali jsme ruční řízení celého prostoru a dopravní chaos byl vyřešen. Znovu se nám ovšem centrum zablokovalo při odstranění samotného vozidla, kdy na plných 20 minut musel být tento úzký prostor zcela uzavřen. Po odstranění vozidla jsme opět ručním řízením celý prostor uvolnili. Na závěr ještě musím uvést, že se nejednalo o následek dopravní nehody, ale dle slov řidičky  to najednou v autě luplo a už stála. Může tedy mluvit o štěstí, že se vše událo v malé rychlosti.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.08.2023 – 10.09.2023

Sledované období : 10.08.2023 – 10.09.2023

V tomto období MP řešila celkem 150 událostí. Dopravních přestupků bylo 45, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.08.2023 v 11:18 hodin bylo MP oznámeno, že v ulici Českých Bratří je poskytována první pomoc nějaké ženě. Na místě strážník zjistil starší ženu, která zkolabovala, ihned se zapojil do jejího ošetřování a následně byla dotyčná předána Záchranné zdravotní službě.

11.08.2023 ve 21:56 hodin vyjela MP do ul. Generála Klapálka, kde by se měl nalézat muž ležící v silnici. Na parkovišti pod jedním z kamionů nalezli strážníci namol opilého muže. Ten nebyl schopen chůze a jelikož nadýchal téměř 3 promile alkoholu v dechu, byl převezen k dočasnému ubytování na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

13.08.2023 v 05:00 hodin přijala MP telefonáty, že z jednoho z bytů na ul. T. G. Masaryka se ozývá volání o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že v bytě se nachází ležící seniorka, která není schopna vstát. Ihned byli na místo přivolání hasiči, aby byt otevřeli. Seniorka byla poté předána do péče Záchranné zdravotní službě. Strážníci následně vyrozuměli její rodinu.

16.08.2023 v 11:12 hodin MP obdržela informaci, že ve stráni v ul. Na Táboře něco příšerně smrdí. Na místě strážníci nalezli tělo srnce ve stádiu rozkladu. Další podobné oznámení jsme obdrželi 25.08. Obě torza těl odklidili místní myslivci a právě myslivci mě požádali, abych ve zpravodaji zmínil problém se kterým se poslední dobou potýkají. Oba dva výše uvedené kusy nebyly obětmi dopravních nehod, ale jejich skon zapříčinili psi. Myslivci tedy prosí všechny majitele větších psů, aby dávaly na svá zvířata pozor. Pes který se volně pohybuje v honitbě ( les, pole apod. ) může být v krajním případě i odstřelen.

18.08.2023 ve 21:00 hodin vyjela MP na žádost Záchranné zdravotní služby do ul. Příčná, kde má posádka sanitky problém s agresivním pacientem. Toho na místě společně zpacifikovali strážníci a policisté, následně sním sanitka za doprovodu strážníků odjela do specializovaného zdravotnického zařízení.

22.08.2023 ve 21:00 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě motorkáře, který utrpěl zranění. Na místě zasahoval kompletní IZS. Strážníci v místě cca. 1 h usměrňovali dopravu.

26.08.2023 ve 13:08 hodin se porouchal autobus přímo uprostřed křižovatky v ulici Sokolská. Strážníci v místě ihned započali usměrňovat dopravu a to až do odstranění závady na vozidle.

29.08.2023 v 18:30 hodin byl MP oznámen muž, který má ležet v kontejneru na papír v ulici Družební. Na místě strážníci v jednom z kontejnerů skutečně nalezli zcela zahrabaného muže v papíru. Probudili jej a ihned mu bylo nařízeno kontejner opustit. Muž strážníky uposlechl a  dobrovolně vylezl, na svoji obranu uvedl, že do kontejneru se schoval před deštěm. Bylo mu důrazně vysvětleno, že pokud přijede svozový vůz a bude např. snížená viditelnost, tak obsluha jej u dna kontejneru nebude čekat a pokud jej vyklopí, tak v lisu nalezne smrt. Bohužel takových případů se již v rámci ČR stalo několik.

30.08.2023 v 00:26 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní nehodě ke které došlo na silnici 1/14 poblíž odbočky na Václavice. Na místě byl bohužel nalezen mladý muž, bez známek života. I přes veškerou snahu všech zasahujících se jej již nepodařilo zachránit. MP následně ve spolupráci s PČR celou silnici uzavřela.

30.08.2023 v 15:37 hodin službu konající strážník zjistil na Městském kamerovém systému dopravní nehodu na křižovatce tzv. U Papežů. Na místo ihned vyrazila hlídka MP, která na místě zjistila lehce zraněného motorkáře, který uvedl, že mu nic není a jen si lehce přiskřípl pánské citlivé místo. V letošním roce již došlo na tomto místě ke třetí velmi podobné nehodě. Osobní vozidlo jede od Jaroměře a přehlédne motorku, která přijíždí v mrtvém úhlu od Dobrušky. Prosím dbejte všichni vysoké opatrnosti na tomto dopravně nejnebezpečnějším místě z celého města. Obrázek z nehody si můžete prohlédnout na první přiložené fotografii.

02.09.2023 v 01:49 hodin byl MP předán senior, který v silném dešti bloudil v centru města. Muž nebyl schopen říci odkud je a navíc byl podchlazený. Byl mu poskytnut tepelný komfort a vzhledem k věku byla přivolána i Záchranná zdravotní služba, která jej převezla do nemocnice. Následně se MP podařilo vyrozumět jeho rodinu.

05.09.2023 v 16:45 hodin bylo MP nahlášeno rozrušenou ženou, že její kamarád odešel do jednoho z bytů na ul. Havlíčkova a krom nesrozumitelného blábolení mluvil i o provazu který má doma. Strážníkům se jej podařilo nalézt a přesvědčit jej, aby s nimi odjel do specializovaného zdravotnického zařízení, kde byl předán odbornému personálu.

06.09.2023 v 08:32 hodin bylo MP nahlášeno vozidlo, které stojí již delší dobu na parkovišti a má zcela otevřené dveře, navíc ve dveřích je tlustá peněženka. Strážníci na místě nejprve zajistili onu tlustou peněženku, která obsahovala značný počet dvoutisícových bankovek a poté začali pátrat po majiteli vozidla. To se jim záhy podařilo a muž byl doslova v šoku, že zapomněl dveře zavřít. Tlustá peněženka mu byla samozřejmě řádně a kompletní předána.

08.09.2023 došlo v 10:14 hodin ve Studýnkách k vážné dopravní nehodě motorkáře. Strážník byl na místě jako první a ihned započal s první pomocí. Zraněný byl následně předán do péče letecké Záchrané zdravotní službě. K nehodě přispěl volně pobíhající pes, který měl údajně pronásledovat srnu. Pes při nehodě bohužel utrpěl devastující zranění a na místě uhynul.

08.09.2023 došlo ve večerních hodinách k opětovné krádeži Ukrajinské vlajky ze stožárů na ul. T. G. Masaryka. MP se podařilo pachatele záhy vypátrat a řešit dle zákona.

Na druhé přiložené fotografii je krásná momentka se zakladatelem města. Ta vznikla během dlouhých služeb na Husově náměstí při Lukostřeleckých závodech a byla pořízena strážníkem při pauze na jídlo. MP při této akci po tři dny na náměstí usměrňovala dopravu. Prioritou bylo udržet průjezdnost náměstí, což se podařilo a maximálně pomoci občanům, kteří potřebovali krátkodobé parkování z důvodu vyzvednutí objednaných služeb apod. I toto se snad podařilo. Rád bych poděkoval všem slušným řidičům ( byla jich drtivá většina ) kteří měli pochopení a dbali pokynů strážníků.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.09.2023 – 10.10.202

Sledované období : 10.09.2023 – 10.10.2023

V tomto období MP řešila celkem 152 událostí. Dopravních přestupků bylo 42, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech. A PČR jsme předávali jeden trestný čin.

Uplynulé období bylo opět bohaté na nejrůznější události. Jeden typ události se nám ovšem zopakoval hned 6x a tím byl záchyt zlodějů v místních obchodech. Asi teď budete předpokládat, že zde budu psát o alkoholicích a jinak nepřizpůsobivých občanech, kteří se krádeží dopustili, ale opak je pravdou. Všech těch šest záchytů byli osoby v pokročilém seniorském věku a všechny jsme doposud vedli jako naprosto bezproblémové občany. Musím říct, že celá situace je velmi nepříjemná, jak pro zadržené seniory, tak pro naše strážníky, kteří se s těmito lidmi denně potkávají a mnohdy i diskutují. Samozřejmě zde žádné jména uvést nesmím a každý z těchto drobných zlodějíčků dostal svoji pokutu, ale daleko účinnějším by zde byl trest spočívající ve zveřejnění, třeba u vchodu konkrétního obchodu.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.09.2023 v 17:44 hodin byla MP požádána operačním střediskem PČR o urgentní zajištění prostoru pro přistání vrtulníku Letecké záchranné služby ve Vrchovinách. Strážník na místě zastavil dopravu na 1/14 a bezpečně navedl vrtulník na přistání. Vše se událo kvůli muži, který upadl ze schodů a velmi vážně se poranil.

13.09.2023 v 18:36 hodin vyjela MP k železničnímu mostu na Osmě, do kterého narazilo nákladní vozidlo. Strážníci na místě nalezli zahraniční tahač, kterého se jeho řidič pokoušel zoufale snížit tak, že upustil tlak v pneumatikách. Tato snaha účinná nebyla a vůz zůstal zaseklý o ochrannou traverzu. Vyproštěn byl za pomoci drážních hasičů a událost následně dořešila dopravní policie.

14.09.2023 ve 22:05 hodin došlo k další dopravní nehodě na křižovatce tzv. U Papežů. Tentokrát se zde srazila dvě osobní vozidla, přičemž řidička jednoho z nich utrpěla lehčí zranění. Jsem velmi rád, že naše město investovalo do zabezpečení této nebezpečné křižovatky a již brzy bude osazena technologicky inteligentními semafory.

17.09.2023 v 08:12 hodin požádala PČR naši MP o spolupráci při krádeži kola, ke které mělo dojít poblíž AS Rychta. Strážník ihned provedl analýzu záznamů z kamerového systému města a podařilo se mu identifikovat pachatele, u něhož bylo kolo následně zajištěno.

18.09.2023 v 15:26 hodin došlo k pádu stromu na silnici v ul. Pod Hradbami. Tento strom poškodil i jeden ze starších sloupů. Hasičům se vše podařilo odklidit, ale celé řešení si vyžádalo téměř dvouhodinové uzavření této komunikace.

19.09.2023 ve 13:21 hodin byla MP přivolána k dopravní nehodě, která se udála na kruhovém objezdu ve Vrchovinách. K nehodě došlo v době dopravní špičky a tedy notně komplikovala celou průjezdnost. Strážníci na místě nehodu rychle zdokumentovali, následně byla vozidla odstraněna a s oběma řidiči byl sepsán formulář o nehodě pro pojišťovnu.

24.09.2023 v 00:13 hodin vyjela MP na žádost Záchranné zdravotní služby do ul. Boženy Němcové, kde došlo ke kolapsu staršího muže. Ten bohužel i přes okamžitou resuscitaci zamřel.

27.09.2023 v 15:54 hodin byl MP oznámen další náraz nákladního vozidla do mostu na Osmě. Tentokrát ovšem řidič most podjel ve větší rychlosti a úplně zničil svoji nástavbu. K celé události uvedl, že místem jezdil pravidelně a poté co začal jezdit s větším autem si tento fakt vůbec neuvědomil. Událost byla k dořešení předána dopravní policii.

30.09.2023 ve 21:44 hodin začalo v našem regionu velké pronásledování kradeného vozidla, to bylo ukradeno v odpoledních hodinách ve Středočeském kraji, poté se sním řidič vydal do Prahy, kde po něm rovněž pátralo mnoho hlídek, následně zamířil k nám do Královehradeckého kraje, zde jeho pohyb zaznamenalo zařízení mýtné brány u Dolan, což aktivovalo policisty v České Skalici, kteří vozidlo pronásledovali, až do Vrchovin, kde jeho řidič v bezvýchodné situaci z místa utekl. Spolujezdkyně byla zadržena ve vozidle a spolujezdec byl nalezen, jak se schovává cca. 15 metrů od vozidla. Ihned se v okolí našeho města rozjelo pátrání po řidiči. To bylo ze začátku neúspěšné a to až do oznámení, které obdržela MP. Jedna žena našim strážníkům oznámila, že u bývalých kasáren potkala nějakého muže, který jí říkal, že měl problém s kradeným autem a že by si potřeboval zavolat odvoz do Lázní Bělohrad, nebo aby mu alespoň ukázala cestu. Dotyčná mu zavolat neumožnila a poslala jej směrem na Šonov. Do tohoto směru okamžitě vyrazilo hlídkové vozidlo MP, po cestě k Šonovu na nikoho nenarazilo, ale strážníci správně uvažovali, že si pachatel asi lehl do příkopu. Proto se na začátku obce Šonov schovali. Tato taktika se vyplatila a pochvíli se na silnici objevila postava muže odpovídající popisu pachatele. Strážníci ji okamžitě pod hrozbou namířené služební zbraně zpacifikovali a předali PČR k dalším úkonům.

03.10.2023 v 16:21 hodin byl MP oznámen ležící muž na ul. Komenského. Na místě bylo zjištěno, že muž je tak opilý, že se nemůže ani hýbat, ani mluvit. Na místo byla přivolána Záchranná zdravotní služba, která jej s podezřením na otravu alkoholem převezla na urgentní příjem nemocnice v Náchodě.

04.10.2023 ve 13:00 hodin byl MP oznámen kolaps seniora v jednom z bytů v ul. Českých Legií. Strážníci na místě dotyčnému poskytli první pomoc a při vědomí byl předán do péče ZZS.

04.10.2023 ve 14:35 hodin bylo MP nahlášeno, že nějaká žena upadla ze schodů u lékárny v ul. T. G. Masaryka a měla být v krátkém bezvědomí. Tato žena ovšem z místa ještě před příjezdem strážníků odešla, ti ji následně vypátrali a předali do péče ZZS.

04.10.2023 v 17:04 hodin byla MP požádána PČR o výjezd do ul. Vrchovinská, kde se má na jedné ze zahrádek nacházet zemřelý starší muž. Strážníci na místě vše zajistili a následně místo předali PČR. Pro úplnost uvádím, že muž zemřel přirozenou smrtí.

07.10.2023 v 15:15 hodin vyjela MP na žádost PČR k agresivnímu opilci, který se nacházel na ul. Komenského. Policisté a strážníci jej na místě zpacifikovali a převezli na Protiakloholní záchytnou stanici do Hradce Králové. Kde mu bylo naměřeno 2,90 promile alkoholu v dechu.

09.10.2023 v 00:14 hodin MP přijala oznámení, že v jednom z bytových domů v ul. Na Bořetíně běhá polonahá žena. Strážníci na místě zjistili, že je značně opilá a že v bytě slavila se dvěma kamarády propuštění z výkonu trestu u jednoho z nich. Následně byla předána rodičům, kteří jí odvezli do místa bydliště.

Na přiložené fotografii můžete vidět zásah u linkového autobusu, jehož řidička se pro nás nepochopitelně chtěla otáčet na úzké silnici ve Studýnkách. Manévr se jí nepovedl a zůstala vyset za zadní část autobusu, ten následně musel vyprostit specializovaný jeřáb. Trochu úsměvná byla i lidová slovní tvořivost, která tuto událost prezentovala, jako zřícení autobusu ze stráně.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.10.2023 – 10.11.2023

Sledované období : 10.10.2023 – 10.11.2023

V tomto období MP řešila celkem 161 událostí. Dopravních přestupků bylo 45, ostatní přestupky jsme zaznamenaly ve 12 případech.

Naše MP přijímá oznámení i přes linku 156, tu má zřízenou v okrese Náchod každá MP s nepřetržitým provozem. Po vytočení výše uvedeného čísla, se Vám ozve hlasový automat, který Vám nabídne pět Městských policií, občas se stane, že volající ve stresu zmáčkne jiné číslo na telefonu a poté přijmeme událost z jiného města. To se stalo i 10.10.2023 v 16:15 hodin, kdy nám bylo oznámeno, že na autobusovém nádraží agresivní bezdomovec fyzicky napadá úklidovou službu, po upřesnění bylo zjištěno, že se jedná o nádraží v Náchodě. Oznámení jsme samozřejmě okamžitě kolegům do Náchoda předali. Na tomto příkladu bych rád demonstroval, že k takovým vážným incidentům zatím ještě v našem městě nedochází a budeme dělat vše proto, aby ani nedocházelo, přesto bezdomovectví je problém i v našem městě. Máme zde cca. pět neagresivních osob bez domova, na které ovšem registruji celou řadu stížností. Nejčastěji mi občané hlásí, že tyto osoby vysedávají celý den na lavičkách v centru, popíjejí alkohol a různě pokřikují. Většinou nelze takové jednání postihnout, ale prosím všechny občany, kteří jsou přímo bezdomovci obtěžováni, nebo jsou svědky, že je obtěžován někdo jiný, aby se nám takové jednání nebáli oznámit. Hlídka na místo vždy vyjede a i když chování oné problémové osoby nebude takového rázu, abychom mohli proti ní rázně zakročit, tak jej minimálně zkontrolujeme. Bezdomovec bude alespoň vědět, že je pod dohledem a své chování bude krotit. Zároveň prosím, oznámení druhý den, nebo psaní stížností na nejrůznějších webech moc nepomohou a opravdu potřebujeme informaci hned.  Plně si uvědomuji, že finanční sankce v této oblasti příliš účinné nejsou a nejúčinnější je likvidace prostor, kde bezdomovci mohou přebývat. V našem městě se snažíme jít právě touto cestou. Zazdili jsme některé vstupy do budovy bývalých kasáren, dále jsme jednali se střední školou, aby zazdila i menší budovu v bývalém kasárenském autoparku a i toto proběhlo. Bohužel se nám třikrát bezdomovec do budovy proboural. Za všechny tyto skutky je stíhán, ale finanční kompenzace se jistě nikdo nedočká. Nyní se jedná o demolici obou budov a pokud se to opravu podaří, tak jsem přesvědčen, že tyto demolice přispějí ke zlepšení veřejného pořádku v Novém Městě nad Metují.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.10.2023 ve 22:17 hodin MP přijala oznámení, že v jednom z bytů z ul. Na Bořetíně, je slyšet volání o pomoc. Strážníci na místě zjistili, že v bytě se nachází starší muž, který upadl a nemůže vstát. Jelikož přes dveře uváděl, že je nezraněn, tak strážníci neničili dveře a o otevření požádali HZS. Než ovšem na místo hasiči přijeli, tak se k bytu dostavil syn volajícího muže a byt otevřel. Pán byl nalezen na zemi, strážníci jej ošetřili a předali do péče Záchranné službě.

11.10.2023 ve 12:51 hodin bylo MP oznámeno, že v ul. Chlístovská nákladní vůz se dřevem shodil síťové kabely. MP na místě situaci zabezpečila, pád kabelů oznámila správci sítě a událost byla předána k dořešení PČR.

12.10.2023 v 17:29 hodin MP při hlídkové činnosti nelezla v ul. Dukelská ležící starší ženu. Ta byla podchlazená a mírně zmatená. Strážníci jí poskytli tepelný komfort a předali do péče Záchranné službě.

13.10.2023 v 19:42 hodin požádala PČR naši MP o spolupráci při zásahu na osobu, která se dobývá do svého bývalého bydliště v lokalitě Krčín. Na místě obě hlídky dotyčného zpacifikovaly. Událost je dále v šetření PČR.

20.10.2023 v 09:11 hodin požádala PČR o vysoce urgentní asistenci naší MP, neboť přijali oznámení, že v jednom z bytů v ulici Havlíčkova je slyšet strašný křik a na skle je krev. Na místě hlídkám ani přes zákonné výzvy nikdo neotvíral a naopak odpovědí bylo házení předmětů přes zavřené okno ven na ulici. Jak předměty létaly přes skleněné výplně, tak i mezi zasahující dopadaly střepy ( na místě již byla i posádka ZZS ) naštěstí se nikomu nic nestalo. Po upřesnění sousedů, kdy se hlídky dozvěděly, že by se v bytě měly nacházet, až čtyři zahraniční dělníci, byly přivolány policejní posily z České Skalice a Hasiči pro zajištění násilného vstupu do bytu. Rovněž došlo k uzavření Havlíčkovy ulice. Po příjezdu dostatku dalších sil a prostředků byl proveden násilný vstup do bytu. Uvnitř byl zjištěn úplně zdemolovaný byt a rozrušený mladý muž s igelitovým pytlíkem na hlavě. Dotyčný byl ihned zpacifikován, zkontrolován a bylo zjištěno, že je pouze povrchově zraněný od střepů. Alkohol i další drogy byly vyloučeny. Muž byl převezen za asistence PČR i MP do specializovaného zdravotnického zařízení v Havlíčkově Brodě. Byt byl předán majiteli. Při kontrole dokladů bylo zjištěno, že se opravdu jedná o zahraničního dělníka, který je zaměstnán v jednom z podniků v Novém Městě nad Metují. Dále bylo zjištěno, že na území ČR je nelegálně a celý případ byl postoupen cizinecké policii. Rád bych apeloval na všechny zaměstnavatele, aby na území města, ani kdekoli jinde nezaměstnávali nelegální osoby. Zhoršujete tím bezpečnost nás všech!!

21.10.2023 ve 20:40 hodin byl MP oznámen spící muž na chodníku v ul. Havlíčkova. Ten byl následně probuzen a jelikož nebyl zraněn, ani nebyl agresivní, byl i dostatečně orientován v místě a čase, tak byl propuštěn.

21.10.2023 ve 23:15 hodin vyjela na silnici 1/14, kde se za odbočkou na Bražec stala vážná dopravní nehoda, při které došlo ke srážce dvou osobních vozidel a zranění dvou osob. Jedna žena byla zaklíněná v osobním vozdle. Strážník k ní do vraku vlezl, provedl první zevrubnou kontrolu zdravotního stavu a jelikož žena byla při vědomí, tak sní udržoval komunikaci až do jejího vyproštění z vozidla. Následně byla letecky transportována do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nehoda je v šetření PČR.

23.10.2023 ve 12:21 hodin byla MP požádána o asistenci při přistání vrtulníku u kruhového objezdu. Neboť ve zdravotním středisku došlo k srdeční zástavě u starší ženy. Vrtulník přistál v malém parčíku mezi ulicí Boženy Němcové a Rašínova a tím nebylo nutné omezovat dopravu. Starší žena si lepší místo na srdeční zástavu vybrat nemohla, okamžitě dostala precizní první pomoc a byla letecky přepravena do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

28.10.2023 ve 02:54 hodin MP přijala oznámení, že se nějací dva muži snaží dostat na uprchlickou ubytovnu Metuje. Když se jim to nepodařilo, tak alespoň do kanálu u budovy hodily velký plechový sud. MP již totožnost obou mužů zná a jsou předvolání k podání vysvětlení.

30.10.2023 ve 23:32 hodin MP zadržela hledaného muže. Ten byl předán PČR a rovnou převezen do věznice v Hradci Králové. Jednalo se o mladého muže, který se pohyboval mezi bezdomovci. MP věděla, že má nástup do výkonu trestu, ale ještě na něho nebyl vydán tzv. zatykač. Muž přes den již nevycházel a do ulic se vydával již pouze v noci. Jakmile MP obdržela pokyn k zadržení, tak jej ihned na jeho noční procházce zadržela. Muž k situaci uvedl, že se bál nastoupit do vězení, ale věci už má prý sbalené týden.

01.11.2023 v 05:40 hodin byla MP oznámena vážná nehoda cisterny a tří osobních vozidel na silnici 1/14 cca. 200 metrů pod obcí Spy. Na místě byla zcela neprůjezdná silnice a tři zraněné osoby z čehož jedna velmi vážně. Strážníci provedli u zúčastněných řidičů dechové zkoušky a bohužel u zahraničního řidiče cisterny byla zkouška pozitivní, kdy řidič nadýchal více jak 1 promile alkoholu v dechu. Celé šetření nehody je dále v šetření PČR. Celá událost si vyžádala okamžité uzavření důležité silnice, nikdo z nás si v tu dobu ani nedokázal představit, že úplné uzavření silnice potrvá, až do 15.11.2023 a i po tomto datumu nebude silnice zcela průjezdná. Velkou komplikací bylo, že cisterna převážela látky ohrožující životní prostředí a bohužel část cisterny se roztrhla a zhruba 4000 litrů převážené kapaliny uniklo. Bohužel samotné místo se nacházelo přímo nad Halínským potokem. Celá likvidace této události si vyžádala odtěžení více jak 500 tun zeminy. Ta se musela následně odvážet k dekontaminaci, až do Ústí nad Labem. Rovněž muselo být odčerpáno několik set tun vody a rovněž dekontaminováno. Účet za tuto nehodu bude ve vyšších desítkách milionů. MP po dobu uzavírky odklonila několik set nákladních vozidel, ty nám komplikovali dopravu na Husově náměstí, ve Spech, ale i pod mostem na Osmě. Po cca. deseti dnech již jsme začali řidičům rozdávat i pokuty jejíž celková výše byla více jak 30 000 kč. Rovněž jsme na nákladní vozidla přijímali mnoho stížností ze všech okolních vesnic i částí města. Celá tato událost se sice již stala na území ORP Dobruška, ale ukazuje se, jak důležitou zejména pro nákladní dopravu silnice 1/14 v současné době je. Fotografie z místa jsou součástí tohoto článku.

04.11.2023 ve 13:18 hodin došlo k úsměvné dopravní nehodě v lese mezi Přibyslaví a Peklem. Řidička nerespektovala dopravní značení a v prudkém kopci nezvládla průjezd zatáčkou. Vozidlo se jí částečně sesunulo ze stráně a ona při vystupování upadla a skutálela se z kopce dolů. Naštěstí se tato událost obešla bez zranění. Vozidlo vyprostili hasiči.

07.11.2023 ve 14:39 hodin MP přijala na tísňové lince velmi závažné oznámení. Muž uvedl, že za ním přiběhl jeho soused, že doma ( lokalita Krčín ) nalezl oběšenou manželku. MP na místo ihned vyjela, kde v jednom z domů bohužel nalezla oběšenou starší ženu bez známek života. Dům byl ihned uzavřen a událost předána PČR. Následně bylo zjištěno, že se jednalo o sebevraždu.

09.11.2023 ve 13:15 hodin se na MP obrátil starší muž, že je v jednom z bytů v ul. Českých Legií a že si chtěl omýt pozadí. Při tomto manévru spadl do vany a nemůže vylézt. Dále uvedl, že byt je otevřen. Na místě strážníci muže ve vaně nalezli a vytáhli.

Na závěr přikládám jednu fotografii ze střeleckého výcviku MP, který je nedílnou součástí naší práce.

Vážení čtenáři uplynulé období bylo velmi náročné, nyní máme před sebou adventní čas a já Vám všem přeji, aby to byl čas klidný a bezpečný.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.11.2023 – 10.12.2023

Sledované období : 10.11.2023 – 10.12.2023

V tomto období MP řešila celkem 153 událostí. Dopravních přestupků bylo 65, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech. PČR jsme předávali 2 trestné činy.

Hned na úvod svého článku Vám popíši starý trik bankovních podvodníků, kteří udeřili i v našem městě. Občany, kteří tentokrát napálili jsou slušní a známí lidé, ale jejich jména samozřejmě uvádět nebudu, jen prosím, aby níže popsaný případ byl varováním pro všechny ostatní. Zároveň jej popisuji tak, jak jej máme ve svodce:

Na služebnu MP se dostavil starší muž, který hlídce sdělil, že manželka právě doma komunikuje pravděpodobně s kybernetickým podvodníkem, který tvrdí, že její účet je napaden a musí co nejdříve převézt své úspory na zabezpečený účet. Hlídka MP okamžitě kontaktovala infolinku banky, kde operátorce bylo v rychlosti sděleno manželem poškozené o co se jedná, ta sdělila, že se s jistotou jedná o podvod a hovor musí být okamžitě ukončen, nesmí se přihlašovat do bankovnictví, neklikat na žádné odkazy, nesdělovat žádné osobní údaje. Oznamovatel i s MP okamžitě odjel do místa bydliště za manželkou, aby ji zadržel v dalším konání. Hlídce ještě operátorka sdělila, že se musí kontaktovat specialista, který účet zablokuje. Na místě pán i s manželkou komunikovali každý svým telefonem s údajnými kybernetickými specialisty, kteří je doslova masírovali, aby převedli peníze. Hlídka MP zkontaktovala pracovníka z banky na čísle, které dostala od operátorky, který opět sděloval, že je to podvod, až hlídka musela trochu důrazněji zakročit, aby pán i manželka ukončily hovory a přesvědčit je, že Hlídka MP má na drátě opravdu oficiálního pracovníka banky. Nakonec se manželé podařilo přesvědčit, kdo je ten pravý operátor a  účet zablokovali. Bohužel než se toto událo paní po menších částech cca po 20 000,- Kč, převedla sedmkrát tuto částku na cizí účty. Přišla téměř o 140 000,- Kč. Následně byla událost předána PČR. Podvodníci neskutečně výmluvní, přesvědčiví, napíchnou se i na známá čísla, následně telefonovali a představovali se i jako policie ČR.

Kriminalita v prostředí internetu a bankovnictví nám neustále stoupá. Bohužel policie má pouze omezené možnosti, jak ty podvody řešit. Vše se většinou odehrává ze zahraničí a nejúčinnější je zde používat tzv. zdravý selský rozum. Banka Vás nikdy nebude kontaktovat, aby jste peníze někam přeposlali a tím je zachránili, ale sama banka účet zablokuje a není nutné peníze nikam převádět!!!

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

18.11.2023 v 11:17 hodin vyjela MP na žádost PČR do ul. Pod Lipami, kde se má nacházet osoba v pátrání. Na místě byla osoba ve spolupráci s PČR zadržena a putovala rovnou do výkonu trestu.

18.11.2023 v 15:21 hodin opět MP vyjížděla na žádost PČR, tentokrát do ulice Nádražní, kde se má před jednou restaurací nacházet ležící muž. Ten hlídkám na místě sdělil, že je diabetik a že se mu udělalo slabo. Zároveň ovšem nadýchal 2,64 promile alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána Záchranná služba, kdy lékař dotyčného vyšetřil a správně rozhodl, že dotyčný nebude zabírat místo v nemocnici, ale je schopen pobytu v Protialkoholní záchytné stanici, tam byl také záhy PČR převezen.

19.11.2023 byla MP přivolána v 03:37 hodin k rvačce několika osob před jednou z provozoven na ul. Malecí. Na místě byli aktéři rvačky jedné známe rodiny, která se rozpomněla na svoji slávu/neslávu z devadesátých let. Na místě krom státní i městské policie z Nového Města nad Metují zasahovali i policejní posily z Náchoda, Dobrušky, Jaroměře a České Skalice. Takto mohutná policejní síla již na místě zjednala pořádek a incident je v řešení PČR. Hned na druhý den nás kontaktoval provozovatel onoho podniku, omluvil se a uvedl, že přijme ještě přísnější bezpečnostní opatření, aby se podobný incident neopakoval.

27.11.2023 v 12:13 hodin vyjela MP na žádost Záchranné služby do jednoho školského zařízení, ve kterém došlo ke kolapsu dítěte. Na místě zasahovaly všechny složky IZS, dítě se podařilo stabilizovat a v pořádku převést do nemocnice.

28.11.2023 v 13:18 hodin byl MP oznámen agresivní muž v jedné z prodejen na ul. T. G. Masaryka. Jelikož hlídkový vůz MP se v době oznámení nacházel nedaleko, tak jsme na místě zasáhly zhruba do 30 vteřin. Muž byl povalený na zemi a zakleknutý dvěma jinými muži, kteří napadeným přispěchali na pomoc. Strážník tak již měl poměrně jednoduchou práci a dotyčnému nasadil pouta. Ten na svoji obranu uváděl, že se nepohodl s přítelkyní a ostatní se do nich vměšovali. Muž byl předán PČR a je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví. Obě mužům za pomoc s pacifikací děkujeme.

29.11.2023 v 18:10 hodin MP nahlásil starší muž, že se mu domů nevrátila manželka. Okamžitě ve spolupráci s PČR započalo pátrání na místech kam ráda chodila, vše negativní. Následně se podařil zaměřit její mobilní telefon v České Skalici, kde byla také v pořádku nalezena.

02.12.2023 v 17:33 hodin se dočkal prvního ostrého nasazení nový startovací pomocník, kterým je naše MP nově vybavena. Zoufalí řidiči se na nás často obracejí se žádostmi o pomoc, kdy zůstanou stát na různých místech. Startování přes kabely bylo často neúčinné a proto jsme se vybavili takovouto novinkou viz. přiložená fotografie a zatím má zařízení 100% úspěšnost.

03.12.2023 v 09:10 hodin byl naší MP oznámen muž ležící v areálu bývalých kasárnách. Na místě jej strážníci nalezli, muž nebyl pod vlivem alkoholu, dále uvedl, že má dva spacáky a že od nikoho žádnou pomoc nepotřebuje.

04.12.2023 v 15:45 hodin majitel jednoho obchodu na ul. T. G. Masaryka oznámil MP, že u něho v obchodě kradla nějaká žena, sleduje jí a prosí MP o zásah. Oznamovatel naváděl hlídku, až do ulice Nádražní, kde se zlodějku i s kradeným zbožím podařilo zadržet. Ta uhradila nejen kradené zboží, ale navíc i pokutu 5000 kč v hotovosti, tak pak opravdu nechápu, proč musí krást.

05.12.2023 v odpoledních hodinách navštívil některé společnosti v našem městě president republiky. S takovou návštěvou je samozřejmě spojeno mnoho zejména dopravních komplikací. Naše MP postupovala dle pokynů speciálního útvaru PČR na ochranu ústavních činitelů. Krom dvou parkovišť jsme museli opakovaně uzavírat i průjezd mezi náměstím Republiky a Husovým náměstím. Návštěva dopadla bez incidentů a všem řidičům děkuji za trpělivost. Za celý den se našel pouze jediný, který nepochopil proč se z důvodu presidentské návštěvy uzavírají některá parkoviště. Pokud tento článek čte, tak mu vzkazuji, že všude na světě kam zavítá nějaký vrcholný představitel, jsou dopravní omezení.

Skoro celé uplynulé období nás zaměstnávala uzavřená silnice 1/14 v úseku Spy – Běstviny. Naši strážníci na kontrolách této uzavírky strávily více jak sto hodin, otočily několik set kamionů a uložily pokuty v řádech desítek tisíc korun a nespočet domluv. V době kdy píši tento článek tak by měla uzávěrka končit a i naše činnost se snad vrátí k normálu.

Na závěr přikládám jednu fotografii ze střeleckého výcviku MP, který je nedílnou a povinnou součástí naší práce.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.01.2024 – 10.02.2024

Sledované období : 10.01.2024 – 10.02.2024

V tomto období MP řešila celkem 130 událostí. Dopravních přestupků bylo 42, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 15 případech. PČR jsme předávali 1 trestný čin.

Dne 24.01.2024 došlo po mnoha jednáních a přípravách ke spuštění semaforů na křižovatce tzv. U Papežů. Již dnes po dvou týdnech provozu mohu konstatovat, že se řízení křižovatky tzv. chytrými semafory jeví jako životaschopné řešení, které zde bude moci zůstat i v budoucnu. Jsem moc rád, že se nenaplnily černé scénáře mnoha pisatelů na sociálních sítí, kteří věštili dlouhé kolony a další problémy. Rád bych zde poděkoval vedení města za odvahu do celého systému jít a prosadit jej.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

18.01.2024 v 16:16 hodin vyjela MP na žádost PČR řešit dopravní kalamitu, kterou způsobil těžký mokrý sníh. Na místě bylo mnoho klouzajících kamionů, kvůli nimž jsme museli silnici z Vrchovin do Krčína na zhruba dvě hodiny zcela uzavřít.

19.01.2024 v 11:26 hodin byla MP oznámena, dopravní nehoda linkového autobusu s nákladním vozidlem v obci Nahořany ( na přiložené fotografii ). Při této nehodě utrpěl řidič autobusu drobné zranění, nikdo další naštěstí zraněn nebyl, ale silnice musela být v místě na více jak tři hodiny zcela uzavřena. Daleko horší ovšem byl fakt, že viník nehody, kterým byl řidič autobusu nadýchal téměř 3 promile alkoholu v dechu!!! Zástupci obce Nahořany si okamžitě stěžovali jak dopravci, tak Královehradeckému kraji, aby byly prováděny ze strany dopravce důsledné kontroly řidičů autobusů, aby se podobný exces již neopakoval. Samozřejmě si řidiče převzala PČR a bude obviněn z trestného činu.

21.01.2024 v 16:10 hodin vyjela MP na žádost PČR do Vrchovin, kde zkolaboval cestující v linkovém autobuse. Cestujícího se podařilo hasičům a záchranné službě úspěšně resuscitovat a letecky byl přepraven do Fakultní nemocnice Hradec Králové. MP navedla vrtulník ZZS na přistání do připraveného prostoru na kruhové křižovatce ( viz. foto ) a dále ve spolupráci s PČR kolem vrtulníku řídila dopravu.

26.01.2024 v 08:29 hodin přijala MP oznámení od ředitelky jedné školy v Novém Městě nad Metují, že obdržela anonym s videem upozorňujícím na sexuální obtěžování jedné žákyně. Dotyčný pisatel anonymu si zároveň přeje být informován, jak s oznámením naložila. MP se podařilo oba žáky na videu dohledat a dotyčná slečna potvrdila, že se v žádném případě nejednalo o sexuální nátlak a dotyčný údajný sexuální predátor je její přítel. Škola byla samozřejmě o celém způsobu šetření informována. Anonymní pisatel může být nakonec rád, že nebyl sám vyšetřován za pořízení videa, neboť to neměl předávat do školy, ale přímo policii, takto by v krajním případě mohl být i trestán za šíření dětské pornografie apod.

28.01.2024 v 16:46 hodin MP obdržela mnoho oznámení o dopravní nehodě v ulici Nádrážní při které osobní vozidlo vylétlo ze silnice na chodník ( viz. foto ). MP ihned vyrazila na místo, kde zjistila nezraněného rozrušeného řidiče, který uvedl, že usnul. Alkohol i jiné návykové látky byly provedenými testy vyloučeny. Všem se nám ulevilo, když jsme prohlídkou pod vozidlem a i v blízkém okolí nezjistili žádné zraněné osoby, což bylo velké štěstí, neboť vozidlo nejprve přerazilo dva nové stromky, následně zbořilo pilíř u plotu a zastavilo se až cca. po 50 metrech jízdy po chodníku. Řidiči na místě PČR udělila sankci  a po vyproštění vozidla byl MP odvezen do místa bydliště.

29.01.2024 ve 12:03 hodin byl MP oznámen zahraniční kamion, který na tzv. křižovatce U Papežů porazil lampu pouličního osvětlení, ale co bylo ještě horší, že na této lampě byly ukotveny kabely pro činnost nových semaforů, které tímto nárazem klesly na samotnou minimální průjezdnost pro další nákladní vozidla. Díky rychlému zásahu MP se podařilo zabránit, aby byly kabely strženy úplně. Na místě jsme ihned započaly s řízením provozu, dále byly vyrozuměny Technické služby našeho města, které svoji technikou zajistily opětovné napnutí kabelů i odpojení zničené lampy. Samotného řidiče jsme na místě zadrželi také a předali jej kolegům z PČR k dalšímu šetření. Řidič řídil kamión s Litevskou registrací, Evropou jel poprvé a jednalo se o státního příslušníka Kyrgyzstánu. Na nehodě neměly podíl semafory, neboť řidič jel od Jaroměře a odbočoval k Dobrušce, do křižovatky si špatně najel a zadní částí návěsu strhl lampu.

01.02.2024 ve 23:17 hodin jsme vyjížděli na urgentní asistenci PČR, která na ul. T. G. Masaryka zadržela řidiče v kradeném vozidle, pod vlivem alkoholu a pervitinu.

02.02.2024 v 18:17 hodin jsme vyjížděli k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla, ke které došlo na ul. T. G. Masaryka. Cyklista utrpěl zranění a byl v péči ZZS. Naši strážníci část ulice na cca. 1 hodinu uzavřeli.

04.02.2024 v 16:01 hodin byla MP přivolána k potyčce ke které došlo v jednom z barů na ul. T. G. Masaryka. Na místě byl zjištěn značně opilý muž se zraněním na hlavě. Strážníci jej ošetřili a následně jej předali do péče ZZS.

08.02.2024 ve 21:01 hodin byl oznámen ležící muž na ulici Malecí. Na místě strážníci zjistili staršího muže, který nadýchal 2,20 promile alkoholu v dechu. Muž nebyl schopen kontrolovat svoje chování a tak musel být převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Hradce Králové.

08.02.2024 ve 23:53 hodin byl MP oznámen zahraniční kamión, který je částečně sjetý v příkopu za obcí Nahořany.  Na místě bylo zjištěno že se jedná o Litevský kamión, převážející nová osobní vozidla, jehož řidič chtěl zastavit na rozšířeném nájezdu do pole a úplně se netrefil. Pod vlivem alkoholu ani drog nebyl. Než ovšem mohlo dojít k samotnému vyprošťování, musel sjet se všemi novými auty co měl naložené a vyřádkovat je na silnici. ( viz. fotografie ) Následně se jej podařilo odborné firmě vyprostit. Celá událost zabrala 4 hodiny.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.02.2024 – 10.03.2024

Sledované období : 10.02.2024 – 10.03.2024

V tomto období MP řešila celkem 95 událostí. Dopravních přestupků bylo 29, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 1 případu.

Hned na úvod bych Vám rád přiblížil odhalení dvou zlodějek, které ukradly zboží za několik tisíc v jedné z prodejen na ul. T. G. Masaryka. Vedoucí prodejny předal MP záběry z vnitřních kamer, kde je patrné, jak dotyčné věci vysypou z obalu do kabelek a do regálu vrátí prázdný obal. Následně opustí prodejnu bez toho, aby vzbudili nějaké podezření. Obě jsou slušně oblečené a hezky upravené. Dle záznamu jsme sice měli podobu, ale jelikož nebyly místní, tak nás čekala mravenčí práce s maximálním využití našich technologií. Nejprve se nám podařilo zjistit, že na místo přijeli osobním vozidlem. Následně jsme je zachytili na příjezdové kameře v Krčíně, která zvládne přečíst SPZ. Poté jsme provedli lustraci v registru vozidel a dostali konkrétní jméno provozovatelky. Onu provozovatelku jsme vložili do registru obyvatel, kde již jsou k dispozici fotografie a bylo téměř vyhráno. Provozovatelka vozidla je dle podoby totožná se zlodějkou z obchodu. To že jsme na správné stopě nám napověděl i registr přestupků, neboť dotyčná byla již za krádeže řešena v Hradci Králové. Následovalo předvolání k podání vysvětlení, kde se zlodějky po krátkém zapírání a konfrontaci s důkazy ke krádežím doznaly. Kradené zboží bylo uhrazeno dokonce v hotovosti, ale zákonné sankci rovněž neunikly.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.02.2024 v 07:36 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní nehodě která se udála na ulici 28. října. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, ale silnici od kruhového objezdu po odbočku do ul. Malecí jsme v ranní špičce museli na jednu hodinu uzavřít.

16.02.2024 v 04:29 hodin jsme přijali oznámení, že nákladní vůz opět návěsem narazil do železničního mostu na Osmě. Když jsme k místu jeli, tak jsme si říkali, že již opravdu nevíme, jak by se měl most lépe označit. Již nyní jsou příjezdové cesty k mostu osety reflexními návěstidly. Vysvětlení jsme dostaly záhy, neboť  jsme zjistili, že řidičem byl Ind, který jel naší krajinou poprvé. Událost byla na místě předána PČR.

21.02.2024 v 15:00 hodin se na MP obrátil Odbor životního prostředí s podnětem, že někdo opakovaně vyhazuje domovní odpad do malých odpadkových košů rozmístěných v ul. Komenského. Našemu strážníkovi se podařilo původce odpadu odhalit. Následně byl poslán vše vysvětlit na výše uvedený odbor. Domovní odpad v žádném případě nepatří do odpadkových košů na ulici, ty mají sloužit pro odhození drobných odpadů, jako je např. obal od svačiny apod. Výše popsaný případ je porušením vyhlášky!

23.02.2024 v 19:00 hodin bylo započato rozsáhlé pátrání po seniorce, která odešla bez vědomí příbuzných z místa bydliště. O pátrání jsme vyrozuměli rozhlasem i veřejnost, ale bohužel do pozdních večerních hodin nebyla seniorka nalezena. V noci byly vyhodnocovány záznamy z kamerového systému, ale bohužel rovněž bez výsledku. Ráno si na sociálních sítích přečetla jedna paní o pohřešované seniorce a uvědomila si, že podobnou paní viděla předešlého dne v části Františku u silnice vedoucí na Přibyslav. Vše ihned ohlásila PČR a ta zároveň požádala MP o pátrání vy výše uvedené lokalitě. Naše hlídka lokalitu důkladně prohledala. Bohužel pohřešovanou seniorku zde nalezla bez známek života. Během sobotního rána jsem obdržel několik nabídek ze strany veřejnosti s nabídkou pomoci při pátrání, všem jsem již jen mohl poděkovat a říci, že pátrání skončilo, ale se smutným koncem. Ještě jednou za nabídnutou pomoc děkuji.

27.02.2024 v 15:38 hodin MP obdržela žádost Záchranné zdravotní služby o asistenci při úrazu na AS Rychta. Starší paní při vystupování z autobusu upadla a vážně si poranila hlavu. Na místě již byla paní ošetřována svědky a následně byla předána do péče zdravotníků. Navíc bylo nutné zajistit psa a osobní věci. Vše bylo na místě předáno rodině.

02.03.2024 ve 03:09 hodin byly MP nahlášeny dvě ležící osoby v ulici Nádražní. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dva mladší nezraněné muže, kteří to přehnali s alkoholem. Jelikož nebyli agresivní byly ve spolupráci s PČR převezeni do místa bydliště.

05.03.2024 v 09:46 hodin nás informovala PČR, že odváží úplně opilého muže, který nadýchal 3,7 promile do nemocnice. Dotyčný ležel na chodníku před prodejnou v ul. T. G. Masaryka, zároveň má další oznámení na druhého výtečníka, který se rovněž opilý pohybuje na AS Rychta a žádá MP o jeho řešení. Dotyčný byl na tom trochu lépe a jelikož nebyl agresivní, komunikoval, tak byl převezen do místa bydliště. Bohužel s rychle nastupujícím jarem nám opět stoupá počet osob popíjejících alkohol v centru města. Tato činnost zatím není trestná, ale znovu budu iniciovat návrh proti-alkoholové vyhlášky, aby její působnost byla rozšířena z AS Rychta na celé centrum, samozřejmě krom restauračních zahrádek. Zatím prosím občany, aby se nám nebáli zavolat, pokud je budou takováto individua obtěžovat. Pokud ovšem budou pouze sedět a popíjet, tak nás na ně sice můžete upozornit, ale hlídka s nimi nic nebude moci udělat.

05.03.2024 v 10:45 hodin jsme přijali stížnost z obce Vršovka, že jim přes zákaz vjezdu nákladních vozidel projíždí nákladní Tatrovka. Hlídka na místě toto vozidlo zastavila, ale řidič se prokázal platným technickým průkazem, že je vozidlo nově registrováno jako traktor a tudíž může tímto zákazem projíždět. Upozorňuji zde na tento případ proto, že se nám takovýchto traktorů začíná na silnicích pohybovat více. Osobně to považuji za chybu, že lze takto vozidla registrovat a může to mít za následek předělávání celé řady značek, kde krom nákladních vozidel budou mít zákaz i traktory.

07.03.2024 proběhlo kácení rizikových stromů v ul. Na Táboře v Novém Městě nad Metují. Naše MP přijala v minulých týdnech několik podnětů na rizikové stromy nad silnicí a žádali jsme vlastníky o jejich urgentní odstranění. Vlastník silnice v dobré víře čekal, až bude uzavřeno náměstí, aby tím způsobil co nejmenší dopravní komplikace, ale vůbec si neuvědomil, že tím zhorší obyvatelům náměstí již tak problematické objíždění. Silnici bylo nutné zhruba na dvě hodiny zcela uzavřít. Odložit toto kácení, až na dobu po opravě náměstí již opravdu nešlo, neboť riziko pádu stromů na vozidla zde bylo obrovské. Všem se za komplikace omlouváme, ale činnost byla v zájmu bezpečnosti nás všech. Zlobu řidičů ve velké míře odnášeli naši strážníci, kteří prováděli uzavírku, což si opravdu nezasloužili a mě takové chování občanů našeho města velmi mrzelo.

07.03.2024 ve 21:36 hodin byla MP požádána PČR o asistenci v Pekle, kde došlo ke rvačce dvou mužů. Na místě obě hlídky zjednaly pořádek a případ je dále v šetření PČR.

Na první přiložené fotografii můžete vidět výcvik strážníků v poskytování první pomoci, který byl tentokrát zaměřen na střelná poranění. Na druhé je poté zařízení, které možná pozorný chodec postřehl. Tato nenápadná krabička vyhodnocovala ještě před uzavírkou náměstí po dobu 14 dní rychlost vozidel v ul. Českých Bratří, neboť z této lokality máme žádosti občanů o instalaci radaru na stálé měření rychlosti. Data budou vyhodnocena a předána vedení města k finálnímu rozhodnutí, zda zde budeme pokračovat v přípravách stálého měření rychlosti.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10.03.2024 – 10.04.2024

Sledované období : 10.03.2024 – 10.04.2024

V tomto období MP řešila celkem 128 událostí. Dopravních přestupků bylo 43, ostatní přestupky jsme zaznamenali ve 12 případech. PČR jsme předávali 1x podezření ze spáchání trestného činu.

Hned na úvod musím zmínit jednoho velmi neslušného oznamovatele, který by chtěl, aby se ostatní chovali slušně. Oznamoval nám skupinku dětí, které mají běhat, či snad lézt na pomník v centru města. Když jej strážník požádal o prokázání totožnosti, tak mu odpověděl to jste magor, takhle se ptát. Vážený oznamovateli, pokud čtete tento článek, tak Vám musím odpovědět, že strážník má ze zákona právo požádat oznamovatele o prokázání totožnosti, což je mnohdy důležité např. pro svědectví apod. Plně chápu, že je někdy nepříjemné říkat své jméno, tak se ovšem i tato záležitost dá řešit slušně např. nezlobte se já to chci hlásit anonymně. V takovém případě nikoho nebude strážník nutit, aby řekl své jméno, pouze oznamovatele upozorní, že může jeho svědectví chybět pro usvědčení pachatele. U tohoto oznámení přesně platí, že by měl volající nejprve se slušným chováním začít u sebe!

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

11.03.2024 ve 22:00 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní nehodě ke které došlo ve Vrchovinách. Na místě byli dva zranění mladící, které Záchranná služba převezla do nemocnice. Následně vyšlo najevo, že vozidlo ukradli v Šonově, neměli řidičské oprávnění a hned ve Vrchovinách narazili do stromu. Událost je dále v šetření PČR.

13.03.2024 v 11:40 hodin jsme přijali oznámení o ztrátě peněženky s 25 000 kč, ke které mělo dojít předešlého dne v 17:30 hodin v jedné restauraci na ul. Komenského. Na vnitřních kamerách oné restaurace, byl zaznamenán muž, který peněženku nalezl a vložil do své kapsy. Bohužel pro něho jej náš strážník poznal. Jelikož nález neodevzdal, dopustil se trestného činu zatajení nálezu věci a událost jsme postoupili k dořešení PČR.

17.03.2024 ve 22:05 hodin se na MP obrátil personál z jednoho baru na ulici T. G. Masaryka, že zde mají spoře oděného hosta, který je navíc oblečen částečně do ženských šatů a odmítá zaplatit útratu. Na místo vyjela jak hlídka MP tak PČR, v baru byl zjištěn muž středního věku, namalovaný rtěnkou, na sobě měl dámskou podprsenku a pánské trenýrky. Na dotaz hlídky jestli se považuje za muže nebo ženu odpověděl, že neví. V průběhu řešení jeho útraty se dal na útěk. Ihned byl ovšem strážníkem doběhnut a zajištěn, jelikož začal nesrozumitelně mluvit, byla mu na místo přivolána Záchranná služba. Dále bylo zjištěno, že muž není pod vlivem drog a alkohol byl u něho zjištěn pouze do jedné promile. Lékař ZZS jej vyšetřil, ale neshledal u něho důvod k hospitalizaci. Na protialkoholní záchytnou stanici měl málo alkoholu a na okamžité vyšetření na psychiatrii zase alkoholu hodně. Proto mu bylo pouze doporučeno, aby ráno navštívil specializované vyšetření a byl propuštěn. V tento moment jsme si já připadal jako blázen a s propuštěním jsem nesouhlasil, neboť jsem tušil, že na něho pojedeme brzy znovu. Bohužel na moje slova došlo a za pár minut již jsme vyjížděli na žádost PČR do ulice Husova, kde se někdo pokouší zapálit kontejner, dále má pobíhat kolem domu a křičet, že je zde bomba. Znovu jsme ho doběhli a zajistili. Znovu zavolali ZZS, tentokrát již propuštěn nebyl a jelikož mu hladina alkoholu klesla na hodnoty, kdy jej již byli ochotni převzít na specializovaném zdravotnickém zařízení, tak byl do něho odvezen.

18.03.2024 v 07:00 hodin jsme vyjeli na žádost HZS k dopravní nehodě, ke které došlo u odbočky na Václavice. Při nehodě došlo ke zranění řidičky. Hlavní tah na Náchod musel být na cca. 2 hodiny uzavřen.

18.03.2024 ve 20:38 hodin byl MP nahlášen sedící muž uprostřed vozovky na ul. 28. října. Na místě se událost potvrdila. Muže jsme naložili do vozidla, kde nám řekl, že je pod vlivem alkoholu a že mu neslouží nohy. Jelikož nebyl agresivní, ani zraněný, tak byl předán v místě bydliště rodině.

22.03.2024 v 10:12 hodin MP oznámil pán, že na ul. T. G. Masaryka nalezl dvě cca. čtyřleté děti se psem. Na místě jsme si děti převzali a usadili do služebního vozidla, kde nám řekly, že jim utekl pes a tak se ho vydali hledat. Za chvilku přiběhnul uřícený tatínek, dále maminka a následně autem babička. Nakonec se svedlo vše na dědu, který zapomněl zavřít branku😊

27.03.2024 v 17:06 hodin jsme přijali oznámení od řidičky, že se v ul. Českých Legií srazila s cyklistou a ten utrpěl zranění. MP byla na místě do jedné minuty, ihned jsme poskytli cyklistovi první pomoc a přivolali ZZS. Následně jsme místo nehody předali k dalšímu šetření PČR.

28.03.2024 v 07:35 hodin byl MP ohlášen zahraniční kamión před železničním mostem na Osmě. Na místě byl zjištěn Mongolský řidič, který alespoň nenarazil do mostu, ale zase zapadl při otáčení na polní cestě. Na místě dostal pokutu a MP mu dále poskytla asistenci dokud se z cesty nevyhrabal.

30.03.2024 v 00:02 hodin byl na ul. Komenského zjištěn zmatený muž, nesrozumitelně se vyjadřující, v teplákové soupravě a v pantoflích. MP se následně podařilo zjistit, že muž odešel z jednoho z hotelů v centru města a neví jak se má dostat zpět. Muž nebyl pod vlivem alkoholu a drog. Při předání matce se vysvětlila i jeho mluva, neboť muž byl hluchoněmý.

03.04.2024 ve 14:21 hodin byla MP oznámena dopravní nehoda, při které zahraniční kamión narazil do železničního mostu na Osmě a zničil si návěs. MP zajistila místo nehody a na místo povolala PČR a HZS.

04.04.2024 v 15:30 hodin jsme přijali oznámení o muži, který v ulici Malecí bouchá do aut a křičí. Na míso vyjela i hlídka PČR. Muž byl strážníky na místě zajištěn a následně za asistence PČR převezen ZZS do zdravotnického zařízení. Událost je dále v šetření PČR.

08.04.2024 ve 14:20 hodin si hlídka MP při průjezdu ul. T. G. Masaryka všimla protijedoucího řidiče u kterého měla podezření, že nevlastní řidičský průkaz. Ihned byl zastaven a při kontrole se podezření potvrdilo. Přestupek byl zdokumentován a předán k dořešení správnímu orgánu.

Na přiložené fotografii můžete vidět kuriózní zásah při řešení převrácené kánoe. Oba vodáci se bezpečně z vody dostali vlastní silou, ale kánoi uvěznil proud pod vodou a s jejím vytažením museli pomoci hasiči.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.06.2024 – 10.07.2024

Sledované období : 10.06.2024 – 10.07.2024

V tomto období MP řešila celkem 142 událostí. Dopravních přestupků bylo 28, ostatní přestupky jsme zaznamenali v 19 případech.

Článek do zpravodaje píši v prvních dnech uzavírky okružní křižovatky ve Vrchovinách. Opět se ukazuje jak složité je uzavřít takto strategické místo. Od prvních dnů jsme zavaleni požadavky na kontroly od občanů bydlících v Provodově-Šonově, Václavicích, Vrchovinách, Přibyslavy, Františku atd. K dispozici ovšem máme pouze jednu hlídku, která neřeší jen dopravu, ale musí si poradit i s veškerými dalšími oznámeními. Nejprve se snažíme řešit ta nejhorší místa, ale postupně se naši strážníci dostanou všude a kontrolovat budeme všechna místa. Činnost je to ovšem nevděčná, neboť jedni nám nadávají, že kontrolujeme a druzí si stěžují, že kontrolujeme málo.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.06.2024 v 09:00 hodin byla MP oznámena poškozená lampa pouličního osvětlení v ul. Johnova. Díky městským kamerám se podařilo vypátrat nákladní vozidlo, které lampu poškodilo. Informace byla okamžitě předána PČR a ta řidiče zajistila u Vysokova.

11.06.2024 v 18:20 hodin bylo započato pátrání po starším muži, který odešel z nemocnice v Náchodě, ale domů ( do Náchoda ) již nedorazil. Analýzou záznamů z městských kamer jsme zjistili, že se pohyboval i v našem městě, ale veškeré další pátrání bylo neúspěšné. Bohužel po několika dnech jsme přijali oznámení o nálezu lidského těla ve značném stádiu rozkladu v údolí řeky Metuje. Následně se potvrdilo, že se jedná o hledaného a že zemřel přirozenou smrtí. O muži vyšlo i najevo, že trpěl určitým bludem a měl strach z lidí, proto se chodil schovávat do přírody.

12.06.2024 ve 13:30 hodin bylo MP oznámeno, že v jednom z bytů v ul. T. G. Masaryka kape ze stropu páchnoucí tekutina. Strážníci na místě poznali, že by se v horním bytě mohl nacházet zemřelý. Nařízeno bylo okamžité otevření bytu, což zajistili hasiči. Obava se bohužel potvrdila a v horním bytě bylo nalezeno lidské tělo. Událost byla okamžitě postoupena PČR, ale již při prvotním ohledání bylo zřejmé, že muž zemřel přirozenou smrtí.

12.06.2024 ve 20:40 hodin byl MP oznámen pomočený muž ležící před budovou nádraží. Na místě jej strážníci nalezli, byl jednak pod vlivem alkoholu, ale také se jednalo o silného diabetika. Na místo byla proto přivolána Záchranná služba, která jej ošetřila a následně předala našim strážníkům k dalšímu opatření. Jelikož muž nebyl agresivní, tak jsme vyhověli  jeho přání a dopravili jej na vlakové nádraží do Hradce Králové odkud mohl odjet domů. Muž byl z Uherského Hradiště, doma se pohádal s manželkou a tak se rozhodl někam odjet, když se vlakem blížil k našemu městu, tak si vzpomněl, že zde byl na vojně, vystoupil a následně sluníčko, cukrovka a trocha alkoholu vykonalo své….

15.06.2024 v 17:30 hodin vyjela MP na žádost HZS k dopravní nehodě do Šerče, kde dodávkové vozidlo narazilo do sloupu. U řidiče jsme zjistili 1,8 promile alkoholu v dechu a tak byl předán s podezřením ze spáchání trestného činu PČR.

19.06.2024 v 19:30 hodin jsme přijali oznámení o starším muži, který sedí na chodníku v ul. Komenského. Ten strážníkům sdělil, že mu není dobře a že si dal trochu piv na které není zvyklý. Hlídka zkontrolovala jeho zdravotní stav a následně odvezla do místa bydliště, kde byl předán rodině.

20.06.2024 v 03:19 hodin jsme přijali urgentní žádost z jednoho z pensionů v lokalitě František. Ubytovaný muž měl pocit, že mu někdo usiluje o život a tak vyskočil střešním oknem na balkón, kde dopadl na stolek, který zásadně zbrzdil jeho pád, následně skočil z balkónu do bazénu, vylezl a ukryl se pod keřem. Strážníci jej na místě ošetřili, naštěstí utrpěl jen drobná zranění na nohou. Pro jistotu byl převezen i na specializované oddělení k vyšetření a následně byl převezen zpět do penzionu, kde v klidu dospal noc. Na úhradě vzniklé škody se majitelé penzionu, dohodnou s objednavatelem ubytování.

21.06.2024 jsme se začali potýkat se špatně fungujícími novými semafory na Husově náměstí. Často se stávalo, že z jednoho směru stále svítila červená. Jakmile jsme závadu zjistili, tak jsme rozvolnili kolonu a restartovali celý systém. Důrazně jsme žádali dodavatele, aby vše uvedl do pořádku, což se v brzké době stalo a závada byla nalezena. Celý systém jinak funguje dobře a přispívá k plynulé dopravě v centru města. Semafory jsou ovšem stále ve zkušebním provozu, proto pokud zaznamenáte jakýkoliv problém, tak se na nás nebojte obrátit.

25.06.2024 v 15:20 hodin jsme přijali informaci od HZS, že došlo k požáru domu v Šonově. Naše hlídka se na místo dostavila jako první ze záchranných složek. Na místě jsme zjistili dům z jehož zadní strany vycházel dým. Na zahradě bylo několik lidí, které naši strážníci okamžitě vykázali, čímž jím možná zachránili život, neboť za chvilku se ozvala obrovská rána a celý dům v podstatě poskočil směrem vzhůru, následky již všichni znáte z médií a dům se musel bohužel zbourat. Obrovským štěstím bylo, že nikdo neutrpěl žádné zranění. Přesto se nalezla lidská hyena, která se neváhala v následujícím dni do domu vloupat. Případ je v šetření PČR.

29.06.2024 v 05:36 hodin řádil po městě opilec ve svém vozidle. Nejprve porazil značku na kruhovém objezdu, poté přejížděl přes chodníky u nákupní zóny. Jednalo se o staršího místního muže, který má s alkoholem delší dobu problémy. Jeho jméno známe a nejradši bychom jej zveřejnily, ale brání nám v tom zákon, i když trest zveřejněním by byl někdy účinnější, než finanční sankce. Událost je v šetření PČR.

30.06.2024 jsme na žádost Záchranné zdravotní služby vyjeli do ul. Nad Stadionem, kde se má v jednom z bytů nacházet zemřelá žena. Na místě se bohužel vše potvrdilo. Událost byla předána PČR, ale opět již na místě bylo zjištěno, že se jedná o přirozené úmrtí.

04.07.2024 v 12:31 hodin jsme vyjeli na urgentní žádost Záchranné zdravotní služby do jedné z provozoven na ul. T. G. Masaryka, kde došlo ke kolapsu muže. Následně se jej podařilo úspěšně resuscitovat a letecky transportovat do Fakultní nemocnice HK.

06.07.2024 ve 21:52 hodin byla MP požádána PČR o asistenci při zásahu na silně opilého muže. Ten ležel v ul. Nad Stadionem, strážníci mu ihned poskytnuly první pomoc a přivolali Záchranou zdravotní službu. Do jejího příjezdu dokonce upadl do bezvědomí, ale strážníkům se jej opět podařilo úspěšně oživit.

Často se v rámci našich zásahů dozvídáte o nejrůzněji ležících opilcích. Poloha opilce ke kterému jsme přijeli 25.06. již v 09:57 hodin byla natolik kuriózní, že jsem se o ni s Vámi rozhodl podělit. Po probuzení bylo docela složité jej z lavičky vytáhnout, což není divu když měl 3,64 promile alkoholu. Vše se obešlo bez zranění a dotyčný byl předán do domácí péče. Jeho obličej je samozřejmě začerněn.

Miloš Kratěna, vrchní strážník