Zprávy z Městské policie

Zprávy z Městské policie za měsíc listopad 2019

Sledované období : 10.10.2019 – 10.11.2019

V tomto období MP řešila celkem 255 událostí. Dopravních přestupků bylo 122, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech, PČR bylo předáno oznámení na 1 trestný čin.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.10.2019 ve 14:37 hodin MP vyjela do zdravotnického zařízení k asistenci při vyšetření ženy, která ohrožovala ošetřující personál. Strážníci přispěli ke zvládnutí celého případu a zajistili asistenci při převozu do specializovaného zařízení v Hradci Králové.

15.10.2019 v 00.58 hodin MP vyjížděla na žádost PČR k řešení konfliktu na městské ubytovně. Na místě strážníci zklidnili situaci, celá událost je v šetření PČR.

15.10.2019 v 17:40 hodin byla na MP ohlášena tíseň z budovy obecního úřadu v Černčicích. Strážníci na místě zajistili osobu, která přítomným vyhrožovala a dále uklidnili situaci.

16.10.2019 v 08:15 hodin přijala MP informaci, že v ulici 1. máje leží zraněný muž. Na místě již zasahoval náhodně projíždějící lékař a řidič transportní sanitky. Strážníci jim poskytli asistenci a přivolali na místo záchrannou zdravotní službu.

22.10.2019 ve 22:56 hodin došlo k vážnému úrazu v jedné z firem na ulici Náchodské. Všechny záchranné složky na místě dlouhé minuty bojovaly o život zraněného. Tento boj byl naštěstí úspěšný. Celý případ je v šetření PČR.

26.10.2019 v 10:00 hodin byl MP oznámen ležící zraněný muž na AS Rychta. Strážník mu na místě poskytl první pomoc a následně byl zraněný předán do péče záchranné zdravotní službě.

03.11.2019 ve 23:15 hodin vyjela MP na žádost PČR do ulice Johnova, kde dochází k napadání posádky záchranné zdravotní služby agresivním pacientem. Strážníci na místě situaci zabezpečili a doprovodili sanitní vozidlo do Oblastní nemocnice v Náchodě.

06.11.2019 v 07:26 hodin MP vyjížděla do ulice Husova, kde došlo ke zkolabování muže. Na místo byl rovněž vyslán vrtulník záchranné zdravotní služby, který přistál v přilehlém parku. Muže se podařilo stabilizovat a byl převezen do zdravotnického zařízení.

06.11.2019 ve 13:42 byl MP oznámen ležící muž v ulici Černčické. Strážníci na místě zjistili, že je vážně zraněn na hlavě, poskytli mu první pomoc a předali jej do péče záchranné zdravotní službě, která jej převezla do Oblastní nemocnice v Náchodě.

08.11.2019 ve 22:58 hodin došlo ke rvačce na ulici Komenského. Při této rvačce byla jedna osoba zraněna a musela být převezena do nemocnice. Strážníci a policisté museli po tomto incidentu na několika místech v Novém Městě nad Metují uklidňovat situaci, celý případ je dále v šetření PČR

Období tzv. dušiček patří k jednomu z nejrizikovějších období v silničním provozu a bohužel se tato nepříjemná skutečnost v letošním roce naplno projevila i v Novém Městě nad Metují. Během necelých dvaceti hodin, došlo na území města ke čtyřem dopravním nehodám se zraněními. Bourali při nichž zkušení i nezkušení řidiči, staří i mladí. Všechny nehody měli ovšem jednu společnou věc a tím byla nepozornost řidičů. S tímto faktem se potýkají i naši strážníci, kteří usměrňují provoz při dopravních nehodách, kdy musejí doslova někdy uskočit před nepozorným řidičem, který pokračuje v jízdě i přes rozsvícené majáky a znamení stůj. Bohužel smutným příkladem je i těžká nehoda na dálnici při které byl vážně zraněn policista. Apeluji na všechny řidiče, aby se plně věnovali dopravní situaci, neboť provoz na silnicích je stále větší a rizikovější. Naši strážníci věnují dopravní bezpečnosti veškerý volný čas, pokud neřeší jiné události týkající se veřejného pořádku a jen za poslední měsíc řešili 122 dopravních přestupků, kdy nejčastějším bylo nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za měsíc prosinec 2019

Sledované období : 10.11.2019 – 10.12.2019

V tomto období MP řešila celkem 215 událostí. Dopravních přestupků bylo 113, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 7 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

16.11.2019 v 17:03 hodin MP přijala informaci o sražené chodkyni na přechodu pro chodce v ul. T.G. Masaryka. Strážníci na místě poskytli zraněné první pomoc a přivolali záchrannou zdravotní službu. Dále zajistili místo dopravní nehody, která je v šetření PČR.

18.11.2019 v 13:26 hodin MP na žádost PČR uzavřela na jednu hodinu ve Vrchovinách hlavní tah na Náchod z důvodu vyproštění havarovaného kamionu.

21.11.2019 ve 13:25 hodin MP zjistila nevhodné chování několika osob na autobusové stanici Rychta. Strážníci na místě proti těmto osobám zasáhli a jednu osobu převezli na Protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic.

29.11.2019 v 17:06 hodin MP vyjížděla do oblasti Malecí, kde došlo k srdeční zástavě, jejímž následkem bylo i vážné poranění hlavy. Na místě již postižené osobě poskytovali první pomoc dobrovolníci, kteří jsou zaregistrováni v systému záchranné zdravotní služby, mají doma patřičné vybavení a ovládají první pomoc. Na místo jsou tyto osoby povolány operačním střediskem, pokud je zjištěno, že jsou v dosahu. Všem těmto lidem patří velké poděkování. U postižené osoby se podařilo obnovit základní životní funkce, ale bohužel po převozu do nemocnice zemřela.

07.12.2019 ve 13:41 hodin byla MP přivolána k ležícímu muži na autobusové stanici Rychta. Strážníci na místě zjistili, že muž utrpěl vážné zranění hlavy, které si přivodil pádem z lavičky. Byla mu na místě poskytnuta první pomoc a následně byl předán do péče Záchranné zdravotní službě.

08.12.2019 v 16:44 hodin vyjížděla MP na žádost PČR do ulice Boženy Němcové, kde dochází ke rvačce čtyř osob. Strážníci na místě zklidnili situaci a následně předali jednu zraněnou osobu Záchranné zdravotní službě. Událost je dále v šetření PČR.

Dne 28.11.2019 okolo 11 hodiny došlo na křižovatce ulic Náchodská, Havlíčkova, Na Strážnici a 1. Máje k dopravní nehodě, při které byl poškozen sloup veřejného osvětlení a tím město utrpělo značnou škodu. Řidič nákladního vozidla, který nehodu způsobil z místa ujel. Velmi rychle byl ovšem vypátrán na základě záběrů z Městského kamerového a dohlížecího systému. Tento případ je pouze jeden z mnoha, kdy k objasnění celé situace pomáhají kamery.

V Novém Městě nad Metují máme k dispozici kvalitní síť kamer, díky nimž se nám daří chránit veřejná prostranství. Upozorňuji všechny občany, že pokud již dojde z jejich strany k poškození cizího majetku, aby z místa neujížděli, nebo neutíkali, ale aby přivolali strážníky, kteří celou událost mohou v klidu a ve slušnosti vyřešit. Tímto počinem se předejde nepříjemnému prokazování a hlavně několika dnům, které občan stráví ve strachu, zda se na událost přijde.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10.12.2019 – 10.01.2020

V tomto období MP řešila celkem 127 událostí. Dopravních přestupků bylo 25, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 8 případech a PČR byly předány k dořešení 2 trestné činy.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

17.12.2019 ve 20:57 hodin byla MP oznámena potyčka na Tyršově náměstí, strážníci na místě útočníka, který byl pod vlivem alkoholu za použití donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli do Oblastní nemocnice Náchod, kde byl z důvodu naplnění kapacit všech dostupných protialkoholních záchytných stanic v Královéhradeckém kraji i okolních krajích přijat k hospitalizaci. Jeho jednání je dále v řešení Městské policie a bude se zodpovídat z přestupku proti veřejnému pořádku.

19.12.2019 v 16:00 hodin došlo u obce Nahořany ke kuriózní dopravní nehodě, při které se za jízdy u nákladního vozidla otevřela boční vrata a celou silnici v obou jízdních pruzích v délce 200 metrů zasypala řepa a to tak, že byla tato silnice druhé třídy zcela neprůjezdná. Strážníci nejprve provedli úplnou uzavírku této komunikace a následně v místě cca. 1 hodinu usměrňovali dopravu. Při této nehodě nedošlo k žádnému zranění ani škodě na majetku.

22.12.2019 v 19:09 hodin došlo na ulici T. G. Masaryka k jednomu z nejzávažnějších incidentů v letošním roce, kdy podnapilý mladík napadl dvojici mužů v seniorském věku a vážně je zranil. K incidentu došlo v době střídání směn strážníků a díky tomuto faktu na místo vyjeli strážníci v posíleném stavu, kdy jeden započal s poskytováním první pomoci zraněným osobám a další ihned provedli pátrání po útočníkovi, ten byl po několika minutách dopaden v ulici Husova, kdy k jeho zpacifikování muselo být použito razantních donucovacích prostředků, následně byl předán PČR k dalším úkonům.

23.12.2019 v 17:45 hodin MP přijala několik oznámení od vyděšených občanů, kteří shodně uváděli, že po Františku běhají dva agresivní psi. Strážníci k jejich odchytu museli použít narkotizační pušku, díky které byli oba uspáni a zajištěni. Následně se podařilo dopátrat majitele a psy mu předat. Dle zpětné informace se oba psi z narkózy v pořádku probrali.

06.01.2020 ve 12:36 hodin došlo k vážné dopravní nehodě dodávky na hlavním tahu na Náchod poblíž odbočky na Bražec. Kvůli této nehodě musel být nejprve částečně a poté úplně zastaven pro veškerou dopravu provoz na tomto frekventovaném tahu, což mělo za následek dlouhé kolony vozidel.

09.01.2019 v 15:30 hodin MP přijala informaci, že z jedné prodejny na ul. T. G. Masaryka utekl zloděj. MP provedla důkladnou analýzu kamerového systému a následujícího dne se jí podařilo pachatele vypátrat a zadržet. Posléze vyšlo najevo, že tento muž má na svědomí více krádeží a byl předán PČR k dalším úkonům.

Městská policie občas přijme oznámení od občanů, se kterými ani při sebevětší vůli strážníků nelze nic dělat. Jedním takovým oznámením byl telefonát o silvestrovské noci, kdy se jeden z občanů cca. 15 minut po půlnoci domáhal řešení bouchajících rachejtlí a po strážnících požadoval, aby zajistili klid. Strážníkům nezbylo nic jiného, než volajícímu vysvětlit, že se jedná o letitý lidový zvyk se kterým opravdu v současné době nelze nic udělat. Chápu všechny občany, kterým oslavy příchodu nového roku vadí, ale pokud se nerozpoutá široká diskuse napříč celou společností o netolerování této zvyklosti, těžko v této záležitosti mohou něco vykonat dva službu konající strážníci.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


 Zprávy z Městské policie za období 10.01.2020 – 10.02.2020

Sledované období : 10.01.2020 – 10.02.2020

V tomto období MP řešila celkem 154 událostí. Dopravních přestupků bylo 51, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 17 případech a PČR byl předán k dořešení 1 trestný čin.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

10.01.2020 ve 20:58 hodin byla MP oznámena rvačka dvou osob v ulici Malecí. Strážníci na místo vyjeli společně s policisty. Obě osoby za použití donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

14.01.2020 v 09:10 hodin byl MP nahlášen agresivní žák, který v ulici Pod Vinicemi napadá pedagogický personál. Hlídka na místě zklidnila situaci a agresivního žáka uklidnila.

16.01.2020 v 08:51 hodin vyjížděla MP na žádost PČR opět do ulice Pod Vinicemi, kde došlo k napadení mezi dvěma žáky. Na místě byl opět zjednán pořádek a celá událost je dále v šetření PČR.

17.01.2020 v 12:58 hodin MP přijala oznámení o nevhodném chování nepřizpůsobivých občanů na autobusové zastávce v ulici 1 Máje. Strážníci na místě zasáhli a jednu osobu museli doslova odnést do služebního vozidla. Tato osoba byla značně znečištěna vlastními výkaly a opět došlo ke znečištění jak služebního vozidla, tak oděvu zasahujících strážníků, nejhorší je ovšem fakt, že při těchto zásazích čelí strážníci nejrůznějším nákazám. Tento nepřizpůsobivý občan byl převezen do protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

20.01.2020 v 09:19 hodin došlo k porušení plotu a živého keře u soukromého pozemku. Vše měl způsobit agresivní mladík. MP se jej podařilo vypátrat a usvědčit. S majitelem se finančně vyrovnal v hotovosti a rovněž v hotovosti uhradil sankci, kterou mu strážníci vyměřili.

27.01.2020 ve 23:19 hodin MP přijala informaci od ostrahy areálu na Osmě, že před bránou stojí vozidlo jehož řidič nijak nereaguje. Strážníkům se s řidičem podařilo navázat kontakt, ten uvedl, že pojede dál, až někdo odstraní ten spadlý strom před vozem. Jednalo se o staršího muže, který nebyl pod vlivem alkoholu a jeho jednání bylo ovlivněn zdravotním stavem. Muž byl předán své rodině a celý případ je dále v šetření.

30.01.2020 v 19:38 hodin MP přijala oznámení o mladém muži, který v ulici 1. Máje skáče před auta. Strážníci na místě zasáhli a muže z důvodu jeho značné opilosti převezli na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

10.02.2020 od 13:20 hodin všechny záchranné složky v Novém Městě nad Metují důkladně prověřila vichřice. Strážníci zasahovali u dvou utržených střech a u téměř dvaceti popadaných stromů. Při těchto zásazích se poprvé dostala ke slovu i bateriová řetězová pila, která je nově ve výbavě Městské policie a umožňuje především při enormním vytížení hasičů u vážných událostí, strážníkům rychleji zprovoznit neprůjezdné úseky.

V souvislosti s aktuální situací, kdy každoročně do Nového Města nad Metují zavítá minimálně jednou silná vichřice apeluji na všechny majitele vzrostlých stromů, aby jejich stav kontrolovaly a v případě zjištění podezření na zdraví stromu kontaktovali arboristu, který jim navrhne nejvhodnější opatření. Plně chápu občany, kteří si stromů váží, ale musíme si uvědomit jakou tragédii může způsobit těžký strom, který spadne na chodník či silnici a bohužel opět několik takových pádů bylo zaznamenáno.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období 10. 2. 2020 – 10. 3. 2020

Sledované období : 10.02.2020 – 10.03.2020

V tomto období MP řešila celkem 153 událostí. Dopravních přestupků bylo 42, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 7 případech a PČR byly předány k dořešení 2 trestné činy. 

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.02.2020 ve 13:18 hodin MP vyjížděla na žádost Záchranné zdravotní služby do ulice Boženy Němcové, kde se má nacházet mladý muž ležící na zemi. Strážníci na místě zjistili dusícího se muže. Okamžitě mu byla poskytnuta první pomoc a následně byl předán do péče Záchranné zdravotní službě. Posléze vyšlo najevo, že měl v krvi 4,5 promile alkoholu.

18.02.2020 v 14:26 hodin MP vyjela na žádost PČR na Autobusové nádraží Rychta, kde se nachází silně krvácející muž a odmítá se nechat ošetřit. Po příjezdu hlídky MP naštěstí přišel k rozumu a ošetřit se nechal ještě včas a byl zachráněn.

24.02.2020 v 18:04 hodin se v centru města pohyboval mladý muž, který soustavně obtěžoval okolí a porušoval veřejný pořádek. Strážníci jej za použití donucovacích prostředků zpacifikovali a následně převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové. Celou událost ještě navíc dořešili pokutou.

24.02.2020 ve 20:22 hodin došlo na ul. T.G. Masaryka k fyzickému napadení. MP si vyžádala asistenci PČR, obě hlídky na místě situaci zklidnily a celá událost je dále v šetření PČR.

29.02.2020 ve 22:15 hodin došlo v ulici Smetanova k dopravní nehodě, při níž řidič doslova rozbořil kontejnerové stání a z místa ujel. Hlídka MP vozidlo nalezla o ulici dále, vše nasvědčuje tomu, že jeho řidič byl pod značným vlivem alkoholu. Celá událost je dále v šetření PČR. 

03.03.2020 v 18:05 hodin MP přijala oznámení o mladém muži, který obtěžuje okolí v centru města, strážníci je zpacifikovali a převezli do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové, tento den se jednalo již o druhý odvoz problémových občanů.

06.03.2020 v 18:50 hodin MP vyjížděla společně s PČR na rvačku, která má probíhat na Autobusové stanici Rychta. Obě hlídky na místě zjednaly pořádek a celou událost dořeší PČR.

08.03.2020 v 16:10 hodin byla MP požádána z důvodu bezpečnosti o doprovod sanitního vozidla do specializovaného zdravotnického zařízení v Havlíčkově Brodě. Jelikož žádná jiná složka neměla dostatečnou kapacitu na zajištění přepravy a dle rozhodnutí lékaře se jednalo o akutní problém, byla mimořádně tato asistence poskytnuta.

Tento příspěvek píši v době, kdy MP Nové Město nad Metují plně podřídila svoji činnost momentální virové nákaze, která sužuje celou ČR. Naši strážníci jsou vybaveni velmi dobrými ochrannými prostředky a jsou připraveni adekvátně zasáhnout dle aktuální potřeby. Pevně věřím, že celá situace dopadne dobře a v příštím čísle již budu jen zpětně informovat o mimořádné činnosti MP.  

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 3. 2020 – 10. 4. 2020

Sledované období : 10.03.2020 – 10.04.2020

V tomto období MP řešila celkem 125 událostí. Dopravních přestupků bylo 11, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 9 případech a PČR byl předán k dořešení 1 trestný čin.

V celé dosavadní novodobé historii naše Městská policie nepracovala, podobně jako jiné obory v tíživějších podmínkách. Činnost v uplynulém období byla plně zaměřena na nejrůznější události spojené s řešením epidemické nákazy a tím souvisejících opatření, přesto jak se dočtete níže, jsme museli zasahovat i u jiných velmi závažných událostí.

V současné době pracujeme ve velmi speciálním režimu, který má jediný cíl a tím je zabránění vsazení celého našeho oddělení do karantény, což by znamenalo vážné ohrožení bezpečnosti. Strážníci nyní pracují ve 24 hodinových směnách, což umožní o 50% snížení počtu střídání směn, jsou utvořeny tři stálé dvojice a jedna trojice, které se vzájemně nepotkávají. Vždy na konci 24 hodinové směny proběhne důkladná dezinfekce celé služebny, včetně vozidla, dále jsou veškeré prostory odvětrány. Samotné střídání proběhne bezkontaktně před služebnou a velitelé jednotlivých směn si předají informace telefonicky. Mimo svoji směnu mají strážníci zákaz vstupu na služebnu, toto opatření platí i pro úklidovou službu a strážníci si provádějí úklid sami. Rovněž veřejnost nemá na služebnu MP přístup a všechny návštěvy jsou odbavovány přes komunikátor u vstupních dveří, všem občanům se za tuto nepříjemnost omlouvám a zruším ji hned jak to okolnosti dovolí. Tato opatření mají snížit riziko vnitřního nakažení, pro snížení rizika vnějšího nakažení při zákrocích v terénu používáme rukavic, roušek, respirátorů, štítů, brýlí a pokaždé činnosti provedeme desinfekci rukou. Pokud by přes všechna tato opatření přeci jen nákaza u jedné směny propukla, neohrozí to naši akceschopnost, ovšem již při nákaze dvou a více směn, by musela být naše činnost značně zredukována.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

12.03.2020 v 09:50 hodin MP vyjížděla na žádost Záchranné zdravotní služby do ulice Boženy Němcové, kde má ležet mladý muž a má silně krvácet z oblasti hlavy. Strážník mu na místě zastavil krvácení, následně byl předán do péče posádce záchranné služby.

14.03.2020 ve 13:03 hodin MP obdržela několik stížností na chování mladého muže, který se nachází na Autobusovém nádraží Rychta. Po příjezdu hlídky MP na místo, se jeho agresivita začala soustředit i na zasahující strážníky, ti jej za použití donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

17.03.2020 kolem 10 hodiny dopolední, začala MP prvně registrovat problémy na hlavní silnici směr Náchod z důvodu důsledných kontrol na hraničním přechodu. Tyto kontroly měli na svědomí kolonu kamionů, až k dálnici D11 a mnozí z řidičů nákladních vozidel se pokoušeli k Náchodu dostat po silnici 1/14 což mělo za následek vytváření kolony, která se začínala nebezpečně blížit k odbočce na Bražec. Ve stejnou dobu vrchní strážník obdržel žádost o spolupráci od MP Náchod na řešení této mimořádné události. Do služby byli povoláni další strážníci z mimo směnového volna, kteří se ihned zapojili do řešení celé situace. Nejprve byla odkláněna mimo kamionová doprava u odbočky na Bražec, když již kolona kamionů dosáhla i této křižovatky musel být odklon proveden již ve Vrchovinách. Do Náchoda byla vždy pouštěna nákladní vozidla po skupinách, aby nehrozilo zablokování města. Po urgenci ministra vnitra ČR a premiéra ČR, kteří vyvolali řešení problému u polských vládních představitelů, došlo ke zrychlenému odbavování a během následujících dvou dní došlo k uvolnění napjaté situace. Velký dík patří občanům i firmám, kteří strážníkům i policistům přímo na stanoviště dovezli zdarma jídlo.

21.03.2020 v 07:36 hodin byla MP přivolána k ležícímu muži do ulice Zborovská. Muž byl v bezvědomí, ze kterého se následně probral a strážníkům sdělil, že je mu velmi špatně. Strážníci mu nejprve poskytli první pomoc, jelikož neměl roušku, tak mu byla nasazena jednorázová ze zásob MP a přivolána záchranná služba, která si jej převzala do péče.

29.02.2020 v 14:44 hodin byl MP oznámen had, který se nachází na staré plovárně. Hada se podařilo oznamovateli odchytit, ten byl následně MP předán, zároveň byl tomuto plazovi zajištěn tepelný komfort do doby, než si pro něho přijeli odborníci ze Záchranné stanice živočichů v Jaroměři. Jednalo se o 1,5 metru dlouhého naštěstí nejedovatého hada, který se ovšem v našich krajích nevyskytuje, a tak zřejmě utekl, nebo byl vyhozen nezodpovědným chovatelem.

01.04.2020 v 19:31 hodin MP přijala oznámení o muži, který navštívil jednu z hojně navštěvovaných provozoven v ulici T.G. Masaryka s tím, že je v karanténě a má horečku, následně měl odejít. Strážníkům se podařilo zjistit totožnost tohoto muže. Jelikož jeho trvalé bydliště je mimo působnost MP, byl celý případ předán k dořešení PČR.

03.04.2020 ve 21:01 hodin MP vyjížděla na žádost PČR do ul. Čelakovského, kde dochází k rvačce pěti osob. Na místo se sjely tři hlídky PČR a jedna hlídka MP, které na místě zjednaly pořádek, následně byla jedna osoba převezena do Protialkoholní záchytné stanice.

Mnoho závažných oznámení by zůstalo neobjasněno, kdyby nebylo oznámení od občanů, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Tato oznámení jsou pro nás nesmírně důležitá, neboť MP nemůže být všude. V žádném případě nechci nikoho nabádat k udavačství, ale pokud máte pocit, že se kolem Vás děje protiprávní jednání, nebo jen se někdo dopouští neslušnosti či obtěžování, prosím ihned nás kontaktujte. Nikomu nepomůže, když je poté zpětně práce Městské policie kritizována na nejrůznějších webech, když nikdo z kritiků nic neoznámí. Zároveň Vás prosím, pokud budete mít pocit, že Městská policie na místě nezasáhla, nebo zasáhla nedostatečně, můžete se obrátit přímo na mě na tel. 725 942 915 a tím může být ihned zjednána náprava, nebo Vám mohu celý postup důkladněji vysvětlit.

Miloš Kratěna, vrchní strážník


Zprávy z Městské policie za období od 10. 4. – 10. 5. 2020

Sledované období : 10.04.2020 – 10.05.2020

V tomto období MP řešila celkem 160 událostí. Dopravních přestupků bylo 38, ostatní přestupky jsme zaznamenaly v 7 případech.

Výběr z nejzávažnějších nebo nejnáročnějších oznámení:

16.04.2020 v 15:10 hodin MP přijala oznámení, že došlo k poškození majetku města neznámým vandalem. MP se následující den podařilo vandala vypátrat a usvědčit. V současné době mu běží lhůta pro uhrazení škody, pokud tak neučiní, bude jeho přestupek předán k dořešení správnímu orgánu.

17.04.2020 v 10:45 hodin MP přijala oznámení o ležící ženě na ulici Komenského. Na místě bylo zjištěno, že dotyčná není pod vlivem alkoholu a její momentální stav je způsoben akutním zdravotním problémem. Strážníci jí hned ve spolupráci s kolemjdoucím občanem, kterému patří poděkování, poskytli první pomoc a žena byla následně předána do péče záchranné zdravotní službě.

17.04.2020 ve 14:03 hodin byl MP nahlášen ležící muž na ulici T. G. Masaryka, strážníci na místě zjistili, že je ve značně podnapilém stavu a navíc, začíná být svému okolí nebezpečný, proto byl zpacifikován a převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové.

18.04.2020 v 08:25 hodin došlo k poruše na semaforech upravujících provoz na vjezdu do Husova náměstí. Naši strážníci ihned převzali usměrňování provozu, až do doby, než se podařilo servisním pracovníkům závadu odstranit.

20.04.2020 v 09:12 hodin byla MP požádána o urgentní příjezd do ulice U lípy, kde dochází k manželské hádce a oznamovatelka má obavu o svoji bezpečnost. Strážníci na místě zklidnili situaci a všem zúčastněným vysvětlili možnosti dalšího postupu.

25.04.2020 v 13:52 hodin MP vyjížděla na žádost Zdravotnické záchranné služby do ulice Boženy Němcové, kde se má nacházet ležící muž. Strážníci jej na místě nalezli a zjistili, že je zraněn a v podnapilém stavu. Byla mu poskytnuta první pomoc a byl předán do péče zdravotníkům.

27.04.2020 ve 20:30 hodin nalezla MP na ulici T.G. Masaryka zraněného podnapilého může, který krvácel z oblasti úst. Strážnici mu poskytli první pomoc, zavolali záchrannou zdravotní službu a předali jej do její péče.

01.05.2020 v 13:12 hodin byla MP nahlášena dopravní nehoda v ulici Malecí, při níž byl zcela zničen kontejner na sklo, navíc řidič z místa ujel. Díky všímavým občanům byla zjištěna jeho SPZ, která byla následně předána PČR k dalšímu šetření. Strážníci na místě ve spolupráci s pracovníkem Technických služeb provedli úklid komunikace a provizorně zabezpečili kontejner.

03.05.2020 v 10.46 hodin byl MP nahlášen ležící muž na ulici T. G. Masaryka. Strážníci na místě zjistili, že je podchlazený a pod vlivem alkoholu. Na místo byla přivolána Záchranná zdravotní služba, která si jej převzala do péče.

06.05.2020 v 15:19 hodin byla MP přivolána k muži, který obtěžoval občany v jedné z prodejen na ulici T. G. Masaryka. Muž byl pod vlivem alkoholu a začínal být agresivní. Proto byl za použití donucovacích prostředků zpacifikován a nejprve odvezen na vyšetření do Oblastní nemocnice v Náchodě a následně byl realizován jeho převoz na Protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

Miloš Kratěna, vrchní strážník