Prevence pro děti

Městská policie pravidelně působí v oblasti prevence kriminality a rizikového chování. Od roku 2011 byla u naší městské policie zřízena funkce metodika prevence kriminality – preventisty, který realizuje besedy a přednášky na aktuální témata. Preventista městské policie je členem Pracovní skupiny pro prevenci kriminality a rizikového chování, která je zřízena při Městském úřadu Nové Město nad Metují a úzce spolupracuje s orgány sociální prevence a orgánem sociálně právní ochrany dětí.

V uplynulých letech bylo realizováno bezpočet přednášek a besed na téma doprava, situační bezpečnost doma a na ulici, drogy a rizika s nimi spojená, sociálně-patologické jevy ve společnosti, nebezpečný internet, extremismus a protiprávní jednání a legislativa. Také jsme se nemalou měrou podíleli na tvorbě propagačních materiálů s tématikou sociální a drogové prevence. V mateřských školách jsme byli motivovat nejmenší děti ukázkami techniky a nástrojů používaných při každodenní službě strážníků městské policie.

V současné době je připravován nový koncept prevence pro nejmenší děti a pro studenty středních škol. Hodláme se zaměřit na aktuální rizika a rizikové jevy a seznámit s nimi jak nejmenší děti formou hry, tak studenty středních škol formou kvalifikovaných přednášek a besed.

Beseda s děti ZŠ Komenského

Ukázka techniky ZŠ Malecí